Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupinové interview (Focus group)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupinové interview (Focus group)"— Transkript prezentace:

1 Skupinové interview (Focus group)
Kvalitativní technika sběru dat Téma předložené výzkumníkem Co nejvíce o vědomých i podvědomých psychologických a sociologických jevech a procesech Řízená nebo neřízená diskuse na určité téma Cílem není testování hypotéz, ale info o názorech účastníků Triangulace sběru dat

2 Použití při kompletování seznamu otázek pro individuální interview;
při tvorbě otázek do dotazníku; pro získání orientace v nové oblasti výzkumu; při hodnocení odlišností zkoumaných prostředí nebo sociálních skupin, zejména jedná-li se o přechodné jevy či dočasná seskupení osob; při vytváření hypotéz, založených na rozdílnosti názorů zkoumané populace (hypotézy jsou později zpravidla ověřovány KVN výzkumem); pro ověření interpretace výsledků předchozích výzkumů (jak účastníci těchto výzkumů hodnotí naše porozumění jejich sdělením.

3 Historie - Vývoj Antropologové – sezení s domorodci u ohňů
Vojenští psychologové II. sv. válka – zkoumání účinnosti rozhlasových programů zaměřených na zvýšení morálky v armádě i jejím civilním zázemí Dále marketingový výzkum V sociologickém výzkumu znovu v 80. letech

4 Fáze skupinového interview
Plánování (finanční náklady a časové omezení, etika a diskrétnost) Sběr dat (práce moderátora, počet a velikost skupin, výběr účastníků, míra angažovanosti moderátora) Analýza (přepis a interpretace) Napsání zprávy

5 Průběh a vedení SI pokrýt maximum oblastí zkoumaných námětů
poskytnou co nejkonkrétnější data rozvíjet interakci ve skupině a umožnit sledování hloubky skupinové diskuse počítat s osobními souvislostmi, které účastníci vnášejí do formulování svých odpovědí

6 Nevýhody SI Kompromis mezi zúčastněným pozorováním a individuálním interview Bariéry Je –li primárním záměrem něco jiného než výzkum Nevhodné podmínky pro diskusi ve skupině – konflikt zájmů Skupina musí něco o problému vědět Jsou-li vyžadována statistická data

7 Výhody SI Nižší spotřeba času Překonání hierarchie řízení
Překlenutí odstupu laici x odborníci Zjištění příčin chování Zjišťování stupně konsensu Napětí mezi účastníky může mít kladný i záporný náboj

8 Možnosti SI Možnost kombinovat SI s jinými technikami (individuální interview, zúčastněným pozorováním, kvantitativním výzkumem, experimentem) Dvě proměnné: diskusní námět x struktura skupiny SI je možno opakovat K původním účastníkům připojit nové

9 Studium dokumentů Osobní dokumenty Úřední dokumenty
Tištěné hromadné sdělovací prostředky Sekundární analýza dat Může se vracet do minulosti i opakovaně Některé dokumenty mohou úplně chybět

10 Obsahová analýza Převádí nekvantifikovaný obsah do kvantifikované podoby Může se analyzovat text psaný i mluvený Analytická jednotka: slova, věty, odstavce, kapitoly, knihy, spisovatelé, ideologická stanoviska, osoby, náměty, prvky Kroky: - určení obsahových kategorií pravidla pro záznam četností


Stáhnout ppt "Skupinové interview (Focus group)"

Podobné prezentace


Reklamy Google