Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhá průmyslová revoluce Od první fotografie k první světové válce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhá průmyslová revoluce Od první fotografie k první světové válce"— Transkript prezentace:

1 Druhá průmyslová revoluce Od první fotografie k první světové válce
Fakulta architektury ČVUT / Dějiny techniky

2 První průmyslová revoluce
18. – polovina 19. století / počátek v Anglii manufaktury nahrazovány továrnami, kde hromadné zavádění strojů do výroby uhlí + parní stroj + železnice jednotlivé vědní obory si vymezily předměty zkoumání vlastní metody práce, základem pozitivismus a racionalita ústup filosofie jako pořádacího principu vědy náboženství odsunuto do soukromé sféry, velký důraz na vědu

3 Mezidobí zavádění svítiplynu pro veřejné i soukromé osvětlování a vaření (Westminsterský most 1813, karlínská plynárna , žižkovská plynárna 1867) vodovod a kanalizace v každém městském domě (zpočátku jen na poschodí) koněspřežná dráha / Linec – České Budějovice / 1827 – 1836, Praha – Lány / 1827 – 1833 první mechanické telegrafy vynález černobílé fotografie / Nicephore Niepce + Louis Daguerre + William Fox Talbot objev buňky, základy daktyloskopie - J. E. Purkyně / 1837

4 Druhá průmyslová revoluce
druhá třetina 19. století a počátek 20. století nové zdroje energie (elektřina, výbušné motory) rozvoj chemie technicko-vědecká revoluce: uplatnění výsledků přírodních věd v průmyslu, velké propojení vědy a techniky nové výrobní postupy, materiály a látky vyšší stupeň organizace práce a financování využití nových vynálezů a technologií pro spotřební zboží (změny životního stylu v důsledku prudkého růstu výroby)

5 Druhá průmyslová revoluce
„okouzlení technikou“ – utopie / Jules Verne vznik a rozvoj vědeckých institucí, sdružení a nadací od roku 1901 se začíná udělovat Nobelova cena rozvoj přírodních i humanitních věd, nové filosofické směry a hnutí převažuje ekonomika liberalismu (podpora volného podnikání) centralizace a monopolizace průmyslové výroby (sdružování podniků s rozvinutou výrobou se snahou výhradně kontrolovat trh)

6 Svět v 19. století napoleonské války 1803 - 1815
druhé rozdělení světa (první po roce 1492) – expanze Velké Británie a Francie koloniální mocnosti (Velká Británie, Francie, Nizozemí, Španělsko, Portugalsko) Německo zůstalo stranou (později jihozápadní Afrika, Tichomoří) vnitřní kolonizace (USA, Rusko) rodící se velmoci – USA, Japonsko, Německo

7 Evropa po polovině 19. století
většina zemí jsou monarchie revoluční rok 1848 (předtím řecká válka za nezávislost / 1821 – 1830, revoluce ve Francii 1830, povstání v Polsku / 1831, osvobozovací boje v Latinské Americe / Simon Bolívar) po revolucích utužení centralismu Británie (ústavní monarchie) téměř po celé století vedoucí světovou velmocí nové průmyslové velmoci – USA, Japonsko, Německo

8 Evropa po polovině 19. století
souběžně roste průmysl i zemědělství idea všeobecného pokroku (technika, společnost, zdraví, vzdělání,…) demografická revoluce – příliv nových obyvatel do měst buržoazie a dělnická třída, kapitalismus monopolní a imperiální

9 Evropa na začátku 20. století
monarchie i republiky relativizace konzervativních hodnot, národovectví rozmach socialistického hnutí vzrůst životní úrovně, gramotnosti a vzdělanosti, informační provázanost – noviny a časopisy, fotografie a film rozvoj městské hromadné dopravy rozsáhlý nástup elektřiny a strojů v zemědělství rozšíření strojů a přístrojů v každodenním životě (šicí stroj / Singer 1832, jízdní kolo, psací stroj, …)

10 Války v druhé polovině století
USA: s Mexikem / Sever proti Jihu 1861 – 1865 (telegraf, kulomet, železnice) poté rekonstrukce, se Španělskem 1898 krymská válka: Turecko a Velká Británie proti Rusku / opiová válka = velmoci proti Číně: Prusko proti Dánsku / 1864, Rakousko-Uhersku / 1866, Francii / sjednocení Itálie / balkánská válka: Rusko proti Turecku / 1877 – 1878

11

12

13

14 Války na začátku 20. století
Japonsko proti Rusku / 1904 – 1905 (poté v Rusku revoluce 1905), proti Číně revoluce v Číně / 1911 – 1912, země republikou revoluce v Mexiku / balkánské války / 1912 – 1913 1. světová (= celoevropská) válka /

15 Velká Británie a USA před polovinou 19. století dovršena průmyslová revoluce "dílna světa" – lokomotivy a železnice, parní pohonné stroje, textilní stroje průmyslové výrobky a látky vyváženy do celého světa – problém odbytu první světová výstava v Londýně / 1851 hospodářská a technická převaha založena na svobodném rozvoji průmyslu, obchodu a zemědělství

16 Velká Británie a USA od 70. let ztrácí prioritní postavení – konkurence Německa a Francie, vzestup USA nadále prvenství ve světovém obchodu - hlavní finanční střed = londýnská burza druhá průmyslová revoluce se rozšířila i do USA, které předstihly ve druhé třetině 19. století Velkou Británii a staly se nejsilnějším státem světa Japonsko modernizoval císař Meidži / od 1869 podle vybraných vzorů z USA, Velké Británie, Francie a Německa (srovnej s Tureckem)

17 České země příliv obyvatelstva z venkova do měst po polovině století (1848 – zrušení roboty) zdvojnásobil se počet obyvatel měst (činžovní pavlačové domy s kanalizací a vodovodem) snížení úmrtnosti, vyšší produktivita v zemědělství těžké pracovní podmínky dělníků v továrnách (6 dnů v týdnu pracovní doba 12 hodin, práce žen i dětí, malé výdělky - zakládání odborů) továrny ve velkých městech a v pohraničí (textilky, strojírenské továrny, export v rámci monarchie)

18

19 Zemědělství trojpolní hospodaření se změnilo na střídavé, je obdělávána téměř všechna půda umožňuje to výroba umělých hnojiv, nové stroje (mlátičky, žací a secí stroje, traktory, parní pluhy, stacionární motory, apod.)

20

21 Témata Doprava: železniční + silniční + lodní (říční a námořní) (+ letecká) + městská hromadná Energetika a elektrotechnika: parní a vodní turbíny, elektřina, spalovací motory Nové materiály (ocel, slitiny, hliník, umělé hmoty, umělá hnojiva, nové prvky, Věda: fyzika (zvládnuta mechanika, nové horizonty v neviditelném světě), chemie, matematika, přírodověda Aplikovaná věda - technika a průmysl, vynálezy a vynálezci, patenty Šíření a uchovávání informací – fotografie, film, fonograf, telefon, telegraf

22 Doprava / železnice unifikované trati různých majitelů (standardizace rozchodu, budov i zabezpečení) parní lokomotivy elektrické lokomotivy (František Křižík: trať Bechyně - Tábor) vznik rozsáhlé státní i podnikové sítě železnic (vlečky, řepařské drážky)

23 Doprava / silnice automobily se spalovacími motory (osobní a nákladní, autobusy, motocykly) objevení ropy v USA (1859) v Německu první benzínový a naftový motor: Karl Benz (benzínový spalovací motor) + Rudolf Diesel (naftový / vznětový spalovací motor) první automobil v českých zemích / President

24 Doprava / silnice Karl Friedrich Benz (benzínový spalovací motor 1886)

25

26

27 Doprava / silnice Rudolf Diesel (naftový / vznětový spalovací motor 1897)

28

29 Doprava / silnice první automobil vyráběný v českých zemích / Präsident Kopřivnice

30 Doprava / silnice Henry Ford / USA – pásová výroba, velké série, cenová dostupnost automobilu

31 Doprava / řeky a oceány zaoceánské a říční parníky / kolesové, později šroubové Josef Ressel / vynález lodního šroubu

32

33 Doprava / vzduch Orwille a Wilbur Wrightové

34 Kitty Hawk / NC obrazu a zvuku

35 Doprava / vzduch první let u nás - ing. Kašpar / z Pardubic do Prahy / 1911

36

37 Doprava / vzduch hrabě Ferdinand von Zeppelin postavil od 1899 řadu řiditelných vzducholodí

38 Doprava / vzduch

39 Energetika parní a vodní turbíny - vyráběly elektřinu pro pohon strojů v továrnách elektrické motory u každého stroje - decentralizace vynález svislé turbíny s natáčecími lopatkami - Viktor Kaplan pneumatický pohon, kompresor

40 Elektrotechnika stejnosměrný a střídavý proud
elektrické osvětlení měst a domácností telegraf a telefon rádiové vlny elektrické motory stabilní i mobilní (doprava ve městech i mimo ně – tramvaje, pohyblivé schody, výtahy)

41 Elektrotechnika / osobnosti
Thomas Alva Edison (žárovka / 1879, oblouková lampa, elektrifikace podniků a domácností)

42

43 Elektrotechnika / osobnosti
Nikola Tesla (průkopník střídavého elektrického proudu /alternátor, přenos energie na dálku, princip radiových vln, konstrukce elektromobilu)

44

45 Elektrotechnika / osobnosti
Alexander Graham Bell (telefon / 1876)

46 Elektrotechnika / osobnosti
Michael Faraday (elektricko-magnetická indukce) Werner von Siemens André Ampére Georg Ohm

47 Obraz a zvuk šíření a uchovávání obrazu a zvuku – fotografie, film, fonograf, telefon, telegraf Auguste a Louis Lumiérové / první němý film 1895 Samuel Morse - drátové spojení, telegraf, abeceda pro telegrafy Gugliemo Marconi - bezdrátové spojení Thomas Alva Edison - válečkový fonograf / 70. léta

48

49 Nicephore Niepce / 1826

50 Nicephore Niepce / 1826

51 Lumierové

52 Lumierové

53

54 Nové materiály umělé hmoty
nové prvky a slitiny (objev hliníku / 1825, začátek průmyslové výroby 1886) ocel - kvalitnější (zvýšená poptávka po oceli = Bessemerův konvertor, siemens - martinské pece se zásaditou vyzdívkou = převrat v ocelářství)

55 Přírodní vědy: fyzika Wilhelm Conrad Roentgen / paprsky X (Roentgenovo záření) Marie Sklodowska – Curie / objev radioaktivity 1898 Albert Einstein / teorie relativity Max Planck / kvantová teorie

56 Přírodní vědy: chemie postavena na vědeckých základech
vznik a rozvoj organické a fyzikální chemie výsledky využity v průmyslu obecně (mazadla, umělé hmoty, parfémy), textilním a kožedělném průmyslu (barviva, umělé hedvábí), zemědělství a potravinářství (průmyslová hnojiva, celofán), lékařství (léky), stavitelství a vojenství (trhaviny a výbušniny)1901

57 Chemie: osobnosti Alfred Nobel (dynamit / 1867, bezdýmný střelný prach) Dmitrij Ivanovič Mendělejev (periodická tabulka chemických prvků podle zákonitostí jejich vzájemných vztahů – některé tehdy neznámé, základy anorganické chemie) Louis Pasteur (mikrobiologie a biochemie, zkoumání živé hmoty – pasterizace, vakcinace a imunita, mechanismus infekčních chorob)

58 Přírodní vědy: přírodověda
Louis Pasteur Charles Darwin (teorie o vývoji organismů přirozeným výběrem - všechny organismy se vyvinuly postupně z prvotní živé hmoty, podmíněnost životním prostředím a přirozený výběr - přežijí jen ti nejslinější Gregor Mendel (genetika, výzkum dědičnosti) I. P. Pavlov (reflexy, činnost vyšší nervové soustavy) Robert Koch (zkoumání původu tuberkulózy)

59


Stáhnout ppt "Druhá průmyslová revoluce Od první fotografie k první světové válce"

Podobné prezentace


Reklamy Google