Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Traumatologie horní končetiny. Předmět a cíl semináře Hlavní patologické jednotky Anatomie Klinické vyšetření Zobrazovací metody Diagnostika a terapie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Traumatologie horní končetiny. Předmět a cíl semináře Hlavní patologické jednotky Anatomie Klinické vyšetření Zobrazovací metody Diagnostika a terapie."— Transkript prezentace:

1 Traumatologie horní končetiny

2 Předmět a cíl semináře Hlavní patologické jednotky Anatomie Klinické vyšetření Zobrazovací metody Diagnostika a terapie Traumatologie horní končetiny

3 Ramenní kloub - jednoduchý, kulovitý, volný (arthrodia) cavitas glenoidalis scapulae – caput humeri Artikulující kosti Humerus a scapula Tvar kloubních ploch určuje rozsah pohybů Tvar kloubních ploch ovlivňuje stabilitu

4 Vyšetření ramenního kloubu anamnéza  Kloub glenohumerální (akromioklavikulární, sternoklavikulární, skapulothorakální)  Anamnéza – bolest a její charakter(propagace, ostrá-tupá, trvalá-krátkodobá, klidová-při denní aktivitě, okolnosti vzniku), mechanismus úrazu, osobní anamnéza  Akutní bolest - subakromioklavikulární bursa, ruptura RM, empyem, zlomenina, …  Chronická bolest - degenerativní onemocnění

5 Vyšetření poraněného kloubu objektivní nález Aspekce – otok, hematom, konfigurace, kožní kryt Palpace – bolestivost, fluktuace, teplota Vyšetření stability - luxace Rozsah pohybů Speciální vyšetření /testy, délka končetin/

6 Fysiologický rozsah pohybů v ramenním kloubu Flexe…90 Extense …50 Abdukce…90 Addukce …25 Elevace…180 Zevní rotace…90 Vnitřní rotace….90  Kloub s největším rozsahem pohybů  Anatomická stavba  Kolemkloubní svaly - význam

7 Vyšetření poraněného kloubu - zobrazovací metody  RTG – AP, laterální, srovnávací snímky, držené snímky  CT  MRI – měkké tkáně  USG – výpotek intra-extraartikulárně, hemartros RM, šlachy, svaly  Artrografie – artro CT

8 Syndrom bolestivého ramene  Tenosynovitis capitis longi m. bicipitis brachii  Ruptura šlachy dlouhé hlavy bicepsu  Bursitis subacromialis  Tendinitis m. supraspinati  Ruptura rotátorové manžety  Impimgement syndrom ramene  Syndrom zmrzlého ramene  Arthrosis art. glenohumeralis  Afekce akromioklavikulárního kloubu (arthrosis)  Záněty – revmatoidní, infekční artritis  Nádory  Bolest přenesená z jiného místa

9 Bolest ramene přenesená z jiných míst C páteř Thoracic outlet syndrom Nemoci srdce Nemoci plic, pleury Neuralgie, herpes zoster Tumor žaludku

10 Akromioklavikulární luxace nepřímé násilí klasifikace Allman - Tossy I.-III. roztržení vazů /CC, AC, CA/

11 Klinický obraz schodovitá deformita, příznak klávesy palpační bolestivost antalgické držení končetiny omezení hybnosti HK

12 Diagnostika RTG AP Srovnávací Se zátěží

13 Léčba Konzervativní I. + II. stupeň – šátek, Desault – náplasťová fixace

14 Léčba Operační - III. stupeň – sutura vazů, cerkláž

15 Ruptura šlachy dlouhé hlavy bicepsu  klinicky vyklenutí pokleslého svalového bříška v dolní 1/3 paži  pohyb v rameni i lokti je možný, ale oslabený  Moseleyův příznak (palpační bolestivost mezi hrbolky humeru)  Yergasonův příznak (bolestivý tlak proti odporu při HK flektované v lokti a zevně rotované v rameni)

16 Ruptura šlachy dlouhé hlavy bicepsu Terapie: klid, závěs analgetika do 40 r. - operace nad 40 r. - konzervativně Operace: key hole fixace k humeru sutura ke šlaše krátké hlavy bicepsu

17 Ruptura rotátorové manžety tlačí hlavici humeru do glenoidální jamky vykonává prvních 30 st. abdukce

18 Ruptura rotátorové manžety  traumatická - u mladých sportovců  na degenerativním podkladě u osob starších 4O let na podkladě impingement syndromu Nutné klinické a RTG vyšetření včetně USG, CT artrografie nebo MRI  klinicky nemožnost aktivní elevace paže mezi 60 – 120 o  positivní drop test (pasivní elevace do horizontály, pustíme li paži, poklesne do 60 o abdukce)

19 Ruptura rotátorové manžety Parciální ruptura: prudká bolest udrží HK v nastavené abdukci při pokusu o abdukci cítí bolest Terapie – konzervativní Totální ruptura: neschopnost abdukce nemocný jen pokrčí rameny Terapie: sutura RM ukotvení k tuberculum maius

20 Sutura rotátorové manžety - kotva

21 Subluxace a luxace  vzájemný posun artikulujících kostí  poranění vazů, kloubního pouzdra a okolních struktur  luxační zlomenina Terapie: anatomická repozice dostatečně dlouhá fixace potřebná k zhojení měkkých tkání operační řešení - cévní a nervové komplikace

22 Opakované luxace Recidivující luxace: kloub bez předešlé dispozice první luxace - velké násilí Habituální luxace: kloub s vrozenou predispozicí (dysplasie, kloubní laxicita)

23 Luxace humeru velmi časté nepřímý mechanismus habituální X recidivující přední 90% zadní 10% dolní (horní)

24 Klinický obraz  prázdná jamka  defigurace kloubu  antalgické držení končetiny /charakteristické/  omezení hybnosti

25 Léčba Konzervativní Repozice Desaultův obvaz Ortéza Operační- recidivující luxace op. sec Bankart (Bankartův a Hill-Sachsův defekt)

26 Rockwood

27 Hippokrates

28 Kocher

29 Stimson, Džanelidze

30 Komplikace zlomeniny nervová poranění – plexus brachialis – n. axilaris cévní – útlak a. axilaris, (poranění vény) RTG před repozicí !!!

31 Zlomeniny humeru 1. Proximální humerus 2. Diafýza 3. Distální humerus

32 Charakteristika zlomenin proximálního humeru  výskyt v každém věku  4. nejčastější zlomenina (distální radius, proximální femur, hlezno)  2. nejčastější zlomenina horní končetiny  4 – 5% všech zlomenin  poměr ženy – muži až 3 : 1  ramenní kloub – největší rozsah pohybu

33 Mechanismus úrazu zlomenin proximálního humeru „Low energy trauma“  střední a starší populace  převaha ženy  pády ze stoje-v úrovni podlahy  osteoporóza  přímý  nepřímý „High energy trauma“  mladší populace  sport, doprava,  pády z výšky,  otevřené zlomeniny  polytraumata

34 Anatomie  Největší rozsah pohybu - malá stabilita  Kolemkloubní svaly - významná úloha pro stabilitu  Kloubní plocha hlavice je 3-4 x větší než plocha jamky  Hlavice svírá s diafysou úhel 130 st..

35 Svaly se vztahem k ramennímu kloubu  Povrchová vrstva: m. deltoidues  Hluboká vrstva: svaly RM – m. supraspinatus m.infraspinatus m. teres minor m.subscapularis Periferní svaly: m.pectoralis maior (crista tuberculi maioris) m. latissimus dorsi, m. teres maior (crista tuberculi minoris) m. corachobrachialis, m. bicipitis brachii- caput breve (proc coracoideus)

36 Retroverse jamky – 9 st. dorsálně Tělo lopatky na hrudníku 30 st. od frontální roviny Jamka směřuje ventrolaterálně

37 Chirurgická anatomie Collum anatomicum humeri - inklinace - 115-130 st. - retrotorse hlavice - 15-30 st. dorsálně Collum chirurgicum humeri

38 Morfologie zlomenin proximálního humeru

39 Anatomie – cévní zásobení  a. circumflexa humeri anterior – a. arcuata (Laingova arterie)  metafyseálně-epifyseální zásobení (postižení u dislokovaných zlomeniny chirurgického krčku)  větve ACHP – postero-inferiorní část hlavice  cestou RM do tuberosit

40 Klinické vyšetření  Otok  Hematom (loket, předloktí, hrudní stěna)  Poškození kožního krytu, otevřené zlomeniny  Bolestivost  Krepitace  Funkční deficit  Stav na periferii HK – cévní, neurologický deficit !!! (suspekce na cévní poranění – angiografie) Vyšetření celé HK – současná poranění předloktí a ruky

41 AP Laterální Axilární (Transtorakální) RTG diagnostika 3 standardní projekce (Neer)

42 CT vyšetření  více než dva fragmenty  dislokace fragmentů – zvláště hlavice humeru  posouzení velikosti fragmentů  artikulární zlomeniny  zlomeniny glenoidu  pooperační komplikace

43 Indikační kriteria léčby zlomenin proximálního humeru  Celkový stav pacienta: věk, interní stav, schopnost aktivní rehabilitace  Stav postižené končetiny: lokální nález  Typ zlomeniny: RTG diagnostika  Personální a technické vybavení pracoviště

44 Léčení zlomenin proximálního humeru  Konservativní  Operační

45 Konservativní léčba – indikace  Individuální přístup  Interní komplikace 75 – 80% malá dislokace – konservativní léčba 15 – 20% velká dislokace – operační léčba

46 Obecné indikace k operační léčbě zlomenin proximálního humeru  Nestabilní zlomeniny s dislokací  2-4 fragmentové s nestabilitou po repozici  Intraartikulární a luxační zlomeniny  Selhání konservativní léčby  Neurovaskulární poranění  Otevřené zlomeniny  Patologické zlomeniny  Polytrauma

47 Načasování operace Urgentní - otevřené zlomeniny - prominence fragmentů pod kůží - nervové léze - cévní léze (ohrožení vitality končetiny) Odložená - 2-7 dní (hranice 2-3 týdny) - interní předoperační příprava - lokální stav měkkých tkání - personálně technické zajištění

48 Operační nebo konservativní ?

49 4-frg lux. 3-frg2-frg patol. 2-frg 4-frg Zlomeniny proximálního humeru

50 Osteosyntéza nebo primární náhrada ?

51 Operační metody 1) Klasické implantáty

52 Perkutánní stabilizace K-dráty

53 Osteosyntéza cerkláží a šrouby

54 Osteosyntéza T-dlahou nebo čepelovou dlahou

55 Klasické implantáty Nevýhody:  Problematická fixace v porotické kosti - nestabilita  Častá selhání osteosyntézy  Někdy nutnost přídatné fixace (ortéza)

56 2) Moderní operační metody: úhlově stabilní implantáty

57  Prevence selhání systému (i v osteoporotické kosti)  Uzamčení šroubů - prevence jejich uvolnění  Konvergentní a divergentní šrouby  vysoká odolnost Princip úhlově stabilního implantátu

58 Operační postup – poloha pacienta

59 Chirurgický přístup - deltoideopektorální

60 Operační postup - repozice  raspatorium  K dráty – joystick  kostní hák  tahem za úpony na tuberkulech

61 Operační postup – vstupní otvor  2 skia projekce  Vstupní otvor  Hlavice reponována v ose

62 Operační postup - zavedení hřebu

63 Operační postup – metafysární, distální zajištění

64 Operační postup – hloubka umístění hřebu visuálně měřítko skiaskopicky 3 -5 mm pod chrupavku Vysoko - impingement sy Hluboko – oslabení opory

65 Úhlově stabilní dlaha

66 Aloplastika CCEP ramena

67 CCEP ramena – povrchová náhrada

68 TP ramena

69 Reverzní náhrada

70 Rehabilitace – řídí operatér  dlouhodobá  3 fáze cvičení  pasivní  asistované  aktivní a posilovací

71 Komplikace operační terapie Obecné Porucha hojení rány Hematom v ráně Infekt Specifické Omezení hybnosti Nekróza hlavice Selhání OS Uvolnění kovů Pakloub Zlomeniny Heterotopické osifikace Nervová léze Cévní léze

72 Komplikace – protruse hřebu

73 Komplikace - protruse šroubu

74 Komplikace – periimplantační zlomenina

75 Komplikace - pakloub

76 Zlomeniny lopatky  nepříliš časté  většinou přímý mechanismus  min. dislokace - svalový korzet

77 zl. těla zl. krčku zl. glenoidu zl. akromia zl. proc. coracoideus zl. spiny

78 Léčba zlomenin lopatky Konzervativní - závěs - Desaultův obvaz - ortéza Operační - intraartikulární zlomeniny

79 Zlomeniny klíční kosti Mechanismus:  Pád na rameno (87%)  Přímý náraz (7%)  Pád na nataženou horní končetinu(6%)  Patologické zlomeniny (ojediněle)

80 Klasifikace zlomenin klíční kosti  Skupina I střední 1/3 nejčastější (80% zlomenin)  Skupina II laterální 1/3 (10-15% zlomenin)  Skupina III vnitřní 1/3 nejvzácnější (cca. 5%) Almann I - střední II - laterální III - mediální

81 Klinické vyšetření  Klinické vyšetření Aspekce a palpace deformity Abnormální pohyb Neurovaskulární stav horní končetiny - periferie Poslechový nález plic – zranění plic, PNO Celkové vyšetření pacienta

82 Terapie zlomenin klíční kosti  Konzervativní osmičkový obvaz Delbetovy kruhy závěs  Operační osteosyntéza dlahová nitrodřeňová osteosyntéza

83 Konservativní léčba  Pro většinu zlomenin standardní, nejčastější léčba  Nutnost kontrol přiloženého obvazu  Spolupráce pacienta – prevence zkrácení klavikuly  Novější studie – zlomeniny střední části - horší funkční výsledky

84 Způsob léčení  Konservativní způsob Imobilizace 4-6 týdnů + rehabilitace  Operační řešení Neurovaskulární deficit Přidružená poranění hrudníku a plic „Plovoucí rameno“ Otevřené zlomeniny Nestabilní zlomeniny Útlak kožního krytu Kosmetické důvody, deformity Paklouby

85 Dlahová osteosyntéza  Standardní způsob léčby ORIF  Dislokované zlomeniny  Kominutivní zlomeniny  Paklouby

86 Indikace IM osteosyntézy  dislokované zlomeniny  zkrácení nad 2 cm  dislokace ad latus o šířku kosti  špatný stav měkkých tkání - nemožnost ORIF

87 Intramedulární aplikace – z oblasti zlomeniny  incize nad zlomeninou  retrográdní zavedení do laterální části klavikuly  repozice  zavedení do mediální části klavikuly

88 Pseudoartróza klavikuly

89 Zlomeniny diafýzy humeru přímý mechanismus klasifikace AO dislokace dle výšky linie lomu 1-3 % ze všech zlomenin

90 Typ dislokace zlomeniny

91 Diagnostika RTG AP bočná projekce

92 Léčba Konzervativní - nedisl. zlomeniny sádrová dlaha + Desault sádrová objímka, hanging cast Operační dlahová osteosyntéza Hacketal, hřeb ZF

93 Laterální přístup cave: poranění n. radialis

94 Otevřená zlomenina (extensivní poranění) Velká kontaminace Zevní fixace

95 Osteosyntéza dlahou

96 Hackethal

97 Hřeb Targon

98 Hřebování - UHN

99 Komplikace poranění n. radialis - dolní třetina humeru !! poúrazové, iatrogenní

100

101 Nervus radialis Sulcus nervi radialis humeri Obraz obrny: tzv. labutí šíje – ruka přepadá do flexe pro oslabení extensorů vázne extense zápěstí a prstů a abdukce palce poruchy sensitivity v inervační oblasti

102 Nervus medianus Obraz obrny poruchy citlivosti v sensitivní inervační oblasti postižení svalů thenaru (hlavně m. opponens pollicis – vázne oposice palce) chybí flexe distálního interfalangeálního kloubu ukazováku (nelze zaškrábat ukazovákem) vyhaslá pronace při postižení nervu nad předloktím postižení flexorů (zápěstí v extensi s flektovaným 4. a 5. prstem) – tzv. přísahající ruka.

103 Nervus ulnaris Obraz obrny: drápovitá ruka – metakarpofalangové klouby extendovány (převaha extensorů), interfalangové klouby ve flexi (převaha flexorů), palec abdukován poruchy sensitivity v inervační oblasti

104 Nervus axillaris Obraz obrny: oslabení elevace končetiny do horizontály (více oslabeno upažení než předpažení) porucha čití v místě nad úponem m. deltoideus (kam n. axillaris vysílá sensitivní n. cutaneus brachii lateralis superior)

105 Další komplikace  Opožděné hojení  Pseudoartróza  Selhání osteosyntézy

106 Zlomeniny distálního humeru 2% ze všech zlomenin 1/3 ze zlomenin humeru Většinou intraartikulární Mechanismus Low energy trauma – střední věk a starší(jednoduché pády), spojené s osteoporozou High energy trauma – mladí sport, dopravní nehody), otevřené zlomeniny

107 Mechanizmus úrazu Typ zlomeniny je závislý na postavení lokte v době úrazu.

108 Funkční anatomie Stištěný kloub s jedinou osou pohybu Centrem kloubu je trochlea s laterálním a mediálním pilířem

109 Chirurgická anatomie Mediální a laterální pilíř divergují od osy diafýzy humeru pod úhlem 45 ° Osa trochley je vůči podélné ose humeru ve valgozitě 94-98 ° Osa trochley je v zevní rotaci 3-8 ° Dřeňový kanál končí 2-3 cm nad fossa olecrani

110 Fysikální vyšetření Stav měkkých tkání Cévní zásobení – Pulsace a.radialis a ulnaris Vyšetření Neurologické vyšetření –N.radialis(14cm prox.od lat.epikondylu) –N.ulnaris, medianus (zřídka poraněno)

111 RTG diagnostika: AP a laterální projekce longitudinální tah CT

112 Principy léčby – Obnovení osy kloubu a kongruence kloubní – Stabilní fixace kloubní plochy – Stabilní fixace kloubní plochy k metafýze a diafýze – Časná mobilizace kloubu – Prevence poúrazové artrózy

113 Nové implantáty – LCP šrouby

114 Poloha pacienta

115 Zadní přístup s odtětím olekranu

116

117 Identifikace a mobilizace ulnárního nervu

118

119 Olecranon osteotomy

120 Repozice a fixace fragmentů

121 Časná rehabilitace

122 Pooperační režim Se cvičením začít ve 2-3 dnech – Závisí na stavu měkkých tkání a stabilitě osteosyntézy Motodlaha Protizánětlivé léky 6 týdnů při vysokém riziku heterotopických osifikací (Indometacin)

123 Výsledky Výsledek je závislý na bolesti a funkci Pro většinu denních aktivit stačí: – 30 –130 ° extenze - flexe – 50 – 50 ° pronace - supinace Dobrý funkční výsledek – 15-140 ° pohybu

124 Loketní kloub Kloub složený Humeroulnární ……..kladkovitý Humeroradiální……..kulový Prox.radioulnární…..válcovitý

125 Rozsah pohybů v loketním kloubu Flexe – 140-160 ext-10 Pronace 80-90 supinace 80-90 SFTR: S 10-0-160 R 90-0-90

126 Entezopatie Patologické změny při úponech šlach, vazů a kloubních pouzder do kosti Příčiny: Přetížení akutní nebo chronické Mikrotraumatizace Stereotypní opakované pohyby a činnosti

127 Epicondylitis radialis humeri Syndrom tenisového lokte Bolest při zapnutí extenzorů Palpační bolest na radiálním epikondylu Bolestivá supinace předloktí Bolest při stisku ruky Bolestivá odporová extenze zápěstí Bolestivá odporová extenze 3. prstu

128 Epicondylitis radialis Konzervativní léčba: Klid, NSA lokálně i celkově Stretching, epi páska Kortikoid lokálně Fyzikální terapie Imobilizace Operační léčba: Op. sec. Hohman Op. sec. Boyd- Mc Leod

129 Epicondylitis ulnaris humeri Oštěpařský loket Entezopatie společného úponu flexorů Bolest při ulnárním epikondylu Bolest je vázána na akci flexorů proti odporu Léčba: Konzervativní Operační

130 Luxace loketního kloubu

131 Zlomeniny hlavičky radia okrajové abrupce dlátovité odlomení tříštivé zlomeniny zlomeniny krčku

132 Zlomenina hlavičky radia - OS

133 Fractura olecrani

134 Olecranon + proc. coronoideus

135 Zlomeniny kostí předloktí

136 Galeazziho zlomenina

137 Monteggiova zlomenina

138 Zlomeniny distálního radia

139 Úvod  1/6 všech zlomenin  vrchol mezi 6 – 10 rokem a 60 – 69 rokem  75 % zlomenin předloktí  poměr ženy – muži 4 : 1 (osteoporóza)  dětský věk: chlapci – dívky 3 : 1 (fyzická aktivita )

140 Historie Abraham Colles - 1814: klinický popis zlomeniny v anglicky mluvících zemích - popsal ji před objevem RTG (1898) - extraartikulární zlomenina s dorsální dislokací - „Collesova zlomenina“ – nepřesně užívaný název pro veškeré zlomeniny distálního radia R.W. Smith - 1847: volární dislokace periferního fragmentu

141 Anatomie KLOUBY:  radio-karpální  medio-karpální  karpo-metakarpální  distální radio-ulnární

142 Rozsah pohybů v radiokarpálním kloubu Flexe-extense Dukce Pronace - supinace

143 Mechanismus úrazu Extenční typ - zápěstí v extensi, pronaci, ulnární dukci - 90 % zlomenin (Collesův typ) Flekční typ - volární flexe zápěstí - 10 % zlomenin (Smithův typ)

144 Klinický obraz  otok  hematom  typická defigurace bajonetovitá tvaru vidličky  omezení hybnosti  buly, prominence úlomků  cévy, nervy

145 RTG vyšetření  AP  bočný  speciální

146 CT diagnostika

147 Další diagnostické metody MR - diagnostika poúrazových a chronických stavů - zobrazení měkkých tkání (šlachy, pouzdro, svaly) - patologická ložiska (osteomyelitis, AVN) Artroskopie – optické hodnocení kloubních struktur

148 Zlomeniny distálního radia 1) Jednoduché zlomeniny  Minimální dislokace  Extraartikulární zlomeniny  Impakční stabilní zlomeniny

149 Zlomeniny distálního radia 2) Komplexní zlomeniny  High energy trauma  Mladší populace  Velká kominuce a dislokace  Karpální instability  Intraartikulární zlomeniny

150 Přidružená poranění  Scapholunátní dislokace  Lunatotriquetrální dislokace  Léze TFCC (triangulární fibrokartilaginózní komplex)  Zlomeniny scaphoidea

151 Cíle léčby  Obnovení radiokarpálního kloubu  Obnovení distálního radioulnárního kloubu  Co nejčasnější obnovení funkce zápěstí  Socioekonomické požadavky

152  Konservativní léčba  Fixace předloktí od MTCPh kloubů k loketnímu kloubu  Kontrola periferie HK  Kontrolní RTG Nedislokované zlomeniny

153 Dislokované zlomeniny  Intraartikulární lokalizace  Dorsální kominuce a dislokace  Současná zlomenina ulny  Volární/dorsální dislokace

154 Konservativní léčba -REPOZICE  zavřená repozice + sádrová fixace  lokální anestezie – 1 % mesocain  tah za paži a 1. – 3. prst v ulnární dukci  alternativa – „čínské prsty“  kontrola neuro-cirkulačního stavu  elevace, ledování  RTG kontroly – porepoziční, 7., 14. den, ….6. týden  eventuální rerepozice – častější RTG kontroly  rehabilitace

155 Chirurgická léčba - osteosyntéza  Otevřená repozice úlomků  Vnitřní fixace  Časnější rehabilitace

156 Operační léčba – transfixace K. dráty

157 Nestabilní extraartikulární zlomeniny Přídatná fixace k ZF K-dráty 1,6mm RTG kontrola Přídatná sádrová fixace Extrakce kovu po 6-8 týdnech Stabilita v osteoporotické kosti? Perkutánní fixace K-dráty

158 Operační léčba – zevní fixace Zevní fixatér s titanovými tyčemi (RTG nekontrastní)

159 Nepřemosťující zevní fixace kominutivní extraartikulární zlomeniny limitovaná indikace časná mobilizace zápěstí

160 Operační přístupy k distálnímu radiu  složitá topografická anatomie  turniket - zlepšení přehledu operačního pole - nepřekračujeme 60-75 minut  pomocný stolek  nejčastěji volární a dorsální

161 Volární přístup

162 Dorsální přístup

163 Operační léčba – OS dlahou a šrouby LCP dlahy: princip „vnitřního fixatéru“

164 Operační postup při OS distálního radia

165 Operační léčba – OS hřebem

166 Operační léčba – kombinace metod

167 Komplikace  selhání osteosyntézy  zhojení v neanatomickém postavení  pakloub  poranění šlach  artróza  komplexní regionální bolestivý syndrom (Sudeckův syndrom )

168 Následná péče  rehabilitace kloubů ruky a zápěstí - bezprostředně po operaci  prevence otoku elevací končetiny a ledováním  kontrola obvazu a stavu periferie (cévní, neurologický stav)  postupná šetrná pasivní a aktivní mobilizaci zápěstí a kloubů ruky  po zlepšení pohybu v kloubech - cvičení svalové síly prstů  cvičení prováděno vždy jen do bolesti  fyzikální terapie - magnetoterapie, elektroterapie, hydroterapie  po konsolidaci zlomeniny na RTG přidání zátěže a aktivního procvičování rozsahu pohybů

169 Zlomeniny skafoidea otok bolestivost - (fossa tabatiére) omezení hybnosti

170 Diagnostika RTG - AP - bočný snímek - ulnární dukce - „písařská“ poloha CT

171 Léčba Konzervativní – repozice, sádrová fixace (12-16 týdnů !) Operační – osteosyntéza (Herbertův šroub), tranfixace

172 Herbertův šroub

173 Komplikace pakloub - spongioplastika instabilita karpu nekróza

174 Perilunátní luxace

175 Ruka

176 Otevřené zlomeniny  patří k nejzávažnějším poraněním pohybového aparátu  poranění kožního krytu a měkkých tkání  komunikace kostních úlomků s okolním prostředím  závažné následky: sepse osteomyelitida ztráta končetiny socioekonomický problém - invalidita

177 Otevřená nebo zavřená zlomenina  poranění kůže ve stejném segmentu jako zlomenina  široké spektrum lokálních nálezů !!! Rozhodnutí ovlivňuje způsob léčby !!!

178 Klinický obraz  poškození kožního krytu, otok měkkých tkání, hematom  krvácení (tepenné, žilní, kapilární)  patologická pohyblivost, krepitace, defigurace  prominence kostních úlomků z rány  útlak kůže úlomkem s hrozící perforací  znečištění rány  nervově-cévní lese

179 Diagnostika – zobrazovací metody  RTG - 2 základní projekce: AP, bočná  CT - 3D scan  angiografie (CT angio)  USG cév

180 Přednemocniční péče zamezení dalších škod  srovnání do osového postavení - zamezení další ischémie a útlaku tkání dislokovaným úlomkem  imobilizace - bolest, šokový stav  desinfekce + sterilní krytí - zábrana kontaminace  kompresivní obvaz - stavění krvácení  anamnéza - mechanismus – odhad stupně poranění měkkých tkání  záznam časových údajů v dokumentaci

181 Iniciální nemocniční péče  protišoková opatření - infuse, analgetika  vyšetření - klinické - prokrvení, hybnost, čití - RTG,CT,USG  obvaz odstraněn až na operačním sále - zábrana iatrogenní kontaminace  TETANOL, TEGA  ATB - protistafylokoková, antianaerobní, proti Gram negat.

182 ATB  6x5 mil. kryst. PNC do 100 ml FR iv po 4 hod  24 hod  4x2 g Oxacilin do 100 ml FR iv po 6 hod  48-72 hod  240 mg Gentamicin do 100 ml FR iv  event. opakovat za 24 hod  4x600 mg Klindamycin do 100 ml FR iv po 6 hod  24 hod, dále event. 3x600 mg po 8 hod  240 mg Gentamicin do 100 ml FR iv  event. opakovat za 24 hod

183 Operace – prvotní opatření  sejmutí obvazu + holení kůže  sterilní omytí + mechanická očista kartáčkem  odstranění viditelných nečistot + devitalizovaných úlomků a měkkých tkání  opakované výplachy H2O2, Betadine, FR  odběr na kultivaci

184 Operace – definitivní ošetření  desinfekce, přerouškování  další debridement (i za cenu nemožnosti primární sutury)  osteosyntéza  krytí kosti měkkými tkáněmi  sutura … mastný tyl, COM  defekt měkkých tkání  lalokové plastiky  nervové rekonstrukce + spongioplastika  až v druhé době

185 Způsob osteosyntézy  1. a 2. stupeň: vnitřní fixace – dlahy, hřeby  3. a 4. stupeň: zevní fixace vnitřní fixace – hřeby?

186 Zevní fixace Výhody  v ráně není implantát  není porušeno cévní zásobení oblasti zlomeniny operačním přístupem  aplikace kovu daleko od zlomeniny Nevýhody  infekce kolem šroubů  nemožnost dokonalé repozice úlomků  zavedení šroubů přes svaly


Stáhnout ppt "Traumatologie horní končetiny. Předmět a cíl semináře Hlavní patologické jednotky Anatomie Klinické vyšetření Zobrazovací metody Diagnostika a terapie."

Podobné prezentace


Reklamy Google