Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP482 Manažerská informatika 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP482 Manažerská informatika 2"— Transkript prezentace:

1 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Project 2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Office Project 2013 – 2. část

2 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Obsah Zobrazení Sestavy Tisk a další práce se soubory Nástroje

3 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 8 Zobrazení

4 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy zobrazení tabulková zobrazení zobrazení s diagramy nebo grafy formulářová zobrazení vestavěná vlastní jednoduchá kombinovaná

5 Základní vestavěná zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Základní vestavěná zobrazení Zobrazení úkolů Časová osa Ganttův diagram Kalendář Používání úkolů Síťový diagram Sledovací Ganttův diagram Zobrazení zdrojů Diagram zdrojů Používání zdrojů Seznam zdrojů Týmový plánovač

6 Přehled dalších vestavěných zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přehled dalších vestavěných zobrazení

7 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Formát tabulky V tabulce můžeme formátovat písmo: jednotlivých buněk (v kartě Úkol ve skupině Písmo), celé tabulky formou stylů textu (v kartě Nástroje Ganttova diagramu/Formát ve skupině Formát tlačítkem Styly textu). GD3 – Osnova: úkol 1.1 koncepce vybavení místnosti

8 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Styly textu Nástroje GD/Formát, Formát, Styly textu

9 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Styly textu V poli Změnit položku vybereme, čeho se změna bude týkat: vše nadpisy v tabulkové i grafické části nadpisy řádků a sloupců nevyšší, střední, nejnižší úrovně časové osy levý, pravý, horní, dolní, vnitřní text pruhu vybrané úkoly souhrnné, kritické, nekritické, milníky, vnější, zvýrazněné, označené, neaktivní změněné buňky

10 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Styly textu Změnit položku – u jiných tabulek jiné možnosti: u tabulky Používání zdrojů přidělené zdroje přetížené zdroje řádek přiřazení V našem případě: kritické úkoly – barva: červená

11 Formátování označených úkolů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Formátování označených úkolů v GD3 – Osnova doplníme před sloupec Název úkolu sloupec Označený doplníme do sloupce Označený hodnotu: Ano pro úkoly, které byly před zahájením projektu kritické: 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 1.15, 2.11, 2.12 pro označené úkoly vybereme nachovou barvu velmi tmavou 25 % Nastavení pole (z místní nabídky na názvu sloupce)

12 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Tabulky úkolů Data, Zobrazení, Tabulky Hypertextový odkaz Plán Zadávání Náklady Odchylka Používání Práce Sledování Souhrn další tabulky

13 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Tabulky zdrojů Hypertextový odkaz Používání Souhrn Zadávání Export Náklady Práce Vytvořená hodnota Zadávání materiálových zdrojů Zadávání pracovních zdrojů

14 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava tabulky Nové sloupce doplňujeme do tabulky (nikoli do zobrazení) Součástí definice zobrazení je použitá tabulka Přepínání mezi tabulky usnadníme vytvořením kopie zobrazení, v níž zobrazíme jinou tabulku Při vytvoření zobrazení se automaticky vytváří nová tabulka (název + Tabulka č.)

15 Úprava tabulky – sloupce
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Úprava tabulky – sloupce vložení sloupce Nástroje/Formát, Sloupce, Vložit sloupec Ins z místní nabídky Vložit sloupec skrytí sloupce Nástroje/Formát, Sloupce, Nastavení sloupců, Skrýt sloupec Delete z místní nabídky Skrýt sloupec přesun sloupce tažením za nadpis označeného sloupce

16 Úprava tabulky – mřížka
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Úprava tabulky – mřížka Nástroje/Formát, Formát, Mřížka pro tabulkovou část: řádky listu, sloupce listu, konce stránek pro nadpisy grafické části: nadpis vodorovně, nadpis svisle, sloupec nejvyšší (střední, nejnižší) úrovně pro řádky grafické části: řádky Ganttova diagramu, řádky pruhů pro významné dny grafické části zahájení projektu, aktuální datum, datum stavu, dokončení projektu

17 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní tabulka GD3 – Osnova a tabulka GD3 – Osnova Tabulka 1 Zobrazení, Data, Tabulky, Další tabulky tabulka pro úkol Kopírovat Odstraníme Kol, Nov, Sla, údr a přidáme sloupec Číslo osnovy

18 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Formát grafu Nástroje GD/Formát, Styly pruhů, Formát, Styly pruhů

19 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní styly pruhů Nový projekt od Písmo: Arial, 8b

20 Styly pruhů v projektu Start
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Styly pruhů v projektu Start GD3 – Osnova upravíme texty k normálnímu úkolu

21 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Rozvržení pruhů Nástroje GD/Formát, Formát, Rozložení

22 Vliv změn parametrů rozvržení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vliv změn parametrů rozvržení

23 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kreslení zakreslíme do grafické části jednoduchý obrázek: text 50 % a šipka k čáře dokončení úkolu 13 (tlačítko Kreslení) poklepeme na šipku připojíme i textové pole

24 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Nastavení časové osy karta Nepracovní čas v GD

25 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy grafů Ganttův diagram použit v zobrazení GD, Sledovací GD, GD s více směrnými plány, Podrobný GD, Vyrovnaný GD, Zahrnutí dat milníků, Zahrnutí milníků, Zahrnutí pruhů Kalendář v zobrazení Kalendář Síťový diagram v zobrazení Síťový diagram, Popisný síťový diagram Diagram zdrojů v zobrazení Diagram zdrojů Diagram závislostí v zobrazení Diagram závislostí Týmový plánovač v zobrazení Týmový plánovač

26 Formulářová zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Formulářová zobrazení zobrazíme je z místní nabídky panelu zobrazení vybereme Další zobrazení Formuláře úkolů Formulář názvů úkolů Formulář úkolů Formulář podrobností úkolů

27 Formulářová zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Formulářová zobrazení Formuláře zdrojů Formulář názvů zdrojů Formulář zdrojů Uvedené podrobnosti lze měnit: Nástroje formuláře/Formát klepnutím do formuláře pravým tlačítkem

28 Podrobnosti pro úkoly a zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Podrobnosti pro úkoly a zdroje Podrobnosti pro úkoly předchůdci a následníci zdroje a předchůdci zdroje a následníci plán práce náklady poznámky objekty Podrobnosti pro zdroje plán práce náklady poznámky objekty

29 Kombinované zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Kombinované zobrazení aktivujeme v kartě Zobrazení ve skupině Rozdělené zobrazení zaškrtnutím pole Podrobnosti Na spodní okno se prvotně aplikuje: formulář úkolů (pro horní zobrazení Ganttův diagram, Kalendář, Používání úkolů, Síťový diagram nebo Sledovací Ganttův diagram) formulář zdrojů (pro Diagram zdrojů, Používání zdrojů, Seznam zdrojů nebo Týmový plánovač)

30 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Kalendář

31 Formát časové osy kalendáře
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Formát časové osy kalendáře poklepáním na záhlaví kalendáře zobrazíme okno Časová osa doplníme nadpisy týdnů (číslování pořadím v roce) ponecháme zaškrtnuté pole Zobrazit podokno měsíce

32 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úpravy Kalendáře Nástroje kalendáře/Formát, Formát, Mřížka Nástroje kalendáře/Formát, Formát, Styly pruhů Kritický: barva červená Vše: uvedeme ID na začátek Pole Klepnutím do spouštěče dialog. okna skupiny Rozložení – okno Rozložení – pro upřesnění metody řazení úkolů

33 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Síťový diagram Zobrazíme části projektu ve dvou větvích (jako u kritické cesty) vybereme Síťový diagram uložíme zobrazení: Síťový diagram 2 – Kritická cesta Zobrazení, Data, Filtr, Nový filtr – Síťový diagram 2 – Kritická cesta číslo osnovy je rovno 1.3, 1.4, 1.5, 1.11 – 1.15 Nástroje síťového diagramu/Formát, Zobrazit či skrýt, odškrtneme Značky průběhu, zaškrtneme Popisky vazeb

34 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní pole Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole Text_1 přejmenujeme na Dlouhý název úkolu Klepneme do tlačítka Vzorec Vložíme vzorec: [Číslo osnovy] & " " & [Název] OK

35 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Styly uzlů Nástroje síťového diagramu/Formát, Formát, Styly uzlů Další šablony Nová

36 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Šablona uzlu

37 Rozvržení síťového diagramu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Rozvržení síťového diagramu

38 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Diagram zdrojů Diagram zdrojů 2 – Filtrované zdroje … kopie na Diagram zdrojů 3 - Náklady Nástroje GD/Formát, Data, Graf – volíme jiné pole vyhodnocované v grafu jednotky ve špičce náklady … zvolíme souhrnné náklady souhrnná práce přetížení přetížení v procentech zbývající dostupnost dostupnost jednotky práce dostupnost práce

39 Diagram zdrojů – styly pruhů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Diagram zdrojů – styly pruhů Nástroje diagramu zdrojů/Formát, Formát, Styly pruhů

40 Diagram zdrojů Kolínské
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Diagram zdrojů Kolínské

41 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Týmový plánovač Nástroje týmového plánovače/Formát: Formát Styly Plán Zobrazit či skrýt

42 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Časová osa Nástroje časové osy/Formát Text Písmo Zobrazit či skrýt Vložit Aktuální výběr Kopírovat časovou osu

43 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní zobrazení Zobrazení zahrnuje: vybranou tabulku formátování stylů textu a pruhů, mřížky, časové osy, rozvržení a výběr podrobností seskupení řazení filtr

44 Nové vlastní zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Nové vlastní zobrazení Zobrazení, Zobrazení zdrojů, Další zobrazení, Další zobrazení, Nové jednoduché kombinované

45 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 9 Sestavy

46 Předdefinované sestavy
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Předdefinované sestavy vyjdeme z ENC mpp

47 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Řídící panely Nadcházející úkoly Přehled nákladů

48 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Řídící panely Přehled projektu Přehled práce

49 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Řídící panely Zbývá dokončit

50 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Prostředky Přehled zdrojů Přetížené zdroje

51 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Náklady Finanční tok Přehled nákladů na zdroje

52 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Náklady Přehled nákladů na úkol Překročení nákladů

53 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Náklady Sestava vytvořených hodnot

54 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Probíhá Kritické úkoly Sestava milníků

55 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Probíhá Zpožděné úkoly Úkoly, které mají skluz

56 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní sestavy šablony sestav: Prázdná Sestava obsahuje prázdné plátno Graf Graf znázorňuje skutečnou práci, zbývající práci a práci pro souhrnné úkoly projektu Tabulka Tabulka znázorňuje pole Název, Zahájení, Dokončení a Dokončeno % Porovnání Tato sestava vedle sebe zobrazí dva grafy znázorňující stejná data projektu – pro porovnání

57 Vlastní sestava o zdrojích
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastní sestava o zdrojích

58 Vlastní sestava o zdrojích
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastní sestava o zdrojích Sestava, Zobrazit sestavy, Nová sestava do sestavy doplníme tabulku pole: Název, ze skupiny Náklady/Vlastní pole Náklady, ze skupiny Práce/Směrný plán pole Běžná práce, Práce v přesčase a Zbývá – práce filtr Interní zdroje seskupení Skupina zdroje zobrazíme druhou úroveň osnovy

59 Vlastní sestava o zdrojích
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastní sestava o zdrojích doplníme výsečový graf o zdrojích v podokně Seznam polí klikneme do záložky Zdroje. V grafu se zobrazuje práce zdrojů vyfiltrujeme pouze interní zdroje na kartě Nástroje grafu/Návrh vybereme Styl9 do popisků dat doplníme hodnotu

60 Vlastní sestava o zdrojích
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastní sestava o zdrojích druhý výsečový graf o zdrojích zobrazíme náklady – v podokně Seznam polí ve skupině Náklady/Vlastní zaškrtneme pole Náklady – pole Práce odškrtneme upravíme styl grafu a zobrazíme v popiscích hodnoty, v Možnostech popisku v části Číslo změníme typ čísla na měnu bez desetinných míst

61 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Sestava o zdrojích

62 Vlastní sestava o úkolech
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vlastní sestava o úkolech do prázdné sestavy tabulku v podokně Seznam polí odškrtneme zobrazení polí Zahájení a Dokončení (skupina Datum) naopak zaškrtneme pole Názvy zdrojů, doplníme Stav, upravíme pořadí tažením polí: Název, Názvy zdrojů, Dokončeno %, Stav seskupení podle: Dokončené a nedokončené úkoly úroveň sestavy: Všechny dílčí úkoly. A odškrtneme pole Zobrazit hierarchii filtr Používající zdroj a zadáme název zdroje Sladká zmenšíme písmo – označíme texty – velikost písma 12, upravíme šířky sloupců, styl (Světlý styl 2 – zvýraznění 3)

63 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Sestava o úkolech

64 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Sdílení sestavy sestavu lze kopírovat do jiné aplikace na kartě Nástroje sestavy/Návrh kliknutím do tlačítka Kopírovat sestavu nakopírujeme sestavu do schránky a můžeme ji vložit např. do dokumentu Wordu nebo prezentace PowerPointu

65 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zpřístupnění sestavy sestavu zpřístupním pomocí Organizátoru – nakopírujeme do globální šablony Sestava, Spravovat, Organizátor Organizátor je dostupný také na kartě SOUBOR ve volbě Informace

66 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vizuální sestavy Project nabízí: 10 vizuálních sestav pro Excel 6 vizuálních sestav pro Visio Také vizuální sestavy lze modifikovat a vytvářet další vlastní

67 Vizuální sestava pro Excel
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vizuální sestava pro Excel Analýza práce na projektu ve vybraných dubnových dnech Projekt, Sestavy, Vizuální sestavy Úroveň dat: Dny Sestava dostupnosti práce zdrojů Zobrazení

68 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava grafu V grafu jsou sloupce 3 ukazatelů: Dostupnost práce Práce Zbývající dostupnost Okno Seznam polí kontingenční tabulky: vyhledáme část Čas V grafu klepneme pravým tlačítkem do roku a vybereme Rozbalit či sbalit: Rozbalit na úroveň Den Na konci pole Čas Měsíční kalendář klepneme na tlačítko, rozbalíme rok 2025 a zaškrtneme duben. Duben rozbalíme a zrušíme zaškrtnutí polí dnů

69 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava grafu V rámci části Hodnoty odškrtneme Dostupnost práce a Zbývající dostupnost, zaškrtneme Práce směrného plánu a Přesčasová práce. Práce směrného plánu – přesuneme na 1. pozici. V grafu klepneme na 1. sloupec libovolného týdne pravým tlačítkem: Formát datové řady: Výplň – přechodová, výplň 3. sloupce – souvislá. Název grafu: Práce

70 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Hotová sestava

71 Další vizuální sestavy pro Excel
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Další vizuální sestavy pro Excel Sestava finančního toku Sestava nákladů podle směrného plánu Sestava práce podle směrného plánu Sestava rozpočtové práce Sestava rozpočtových nákladů Sestava vytvořené hodnoty v čase Sestava zbývající práce zdrojů Souhrnná sestava nákladů zdrojů Souhrnná sestava práce zdrojů

72 Vizuální sestavy pro Visio
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vizuální sestavy pro Visio Projekt, Sestavy, Vizuální sestavy Úroveň dat: Dny Sestava dostupnosti zdrojů Zobrazení

73 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava sestavy Zobrazení, Lupa: 100 % Změníme zobrazené ukazatele: Označíme obdélník s Prací a Zbývající dostupností Data, Zobrazit data, Datové symboly: Upravit datový symbol Místo Práce vybereme: Další pole, Data obrazce, Přesčasová práce. Zobrazeno jako: Text v okně Nová položka, Podrobnosti, Popisek: nadpis Přesčas

74 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava sestavy Poklepeme na řádek Práce směrného plánu: Upravit položku – Popisek: Směrný plán OK Poklepeme na obrazec vlevo nahoře s nadpisem sestavy a změníme na: Práce Materiál i Náklady: Sbalit Pracovní zdroje rozvineme dolů: Kontingenční diagram, Rozložení, Směr: Zleva doprava Malíři, údržbáři, zedníci – označíme a sloučíme: Kont. diagram, Uspořádat, Sloučit Sloučíme i zdroje Nepřiřazený a Pracovní rozpočet

75 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava sestavy Tlačítky Přesunout doleva a nahoru a Přesunout doprava a dolů upravíme pořadí: Kolínská, Sladká, Novák, Smetana, Dvořák, Benešová, Janda, sloučené zdroje. Změna obrazce: Kont. diagram, Formát, Použít obrazec Objekty pracovního postupu Oddělení pracovního postupu

76 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Změna obrazce Pracovní zdroje: Správní rada ze vzorníku Oddělení pracovního postupu Materiál: Bedna ze vzorníku Objekty pracovního postupu Náklady: Účetnictví ze vzorníku Oddělení pracovního postupu Kolínská: Uživatel ze vzorníku Objekty pracovního postupu Sladká: Recepce ze vzorníku Oddělení pracovního postupu Novák: Vedení podniku ze vzorníku Oddělení pracovního postupu Smetana: Marketing ze vzorníku Oddělení pracovního postupu Dvořák: Nákup ze vzorníku Oddělení pracovního postupu Benešová: Balení ze vzorníku Oddělení pracovního postupu Janda: Projektová příprava ze vzorníku Oddělení pracovního postupu

77 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Další úprava Klepneme na libovolný obdélník ukazatelů: Data, Zobrazit data, Datové symboly: Upravit datový symbol poklepeme na pole Sada ikon změníme hodnotu Datového pole ze vzorce Práce – Dostupnost práce na Přesčasová práce

78 Další vizuální sestavy pro Visio
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Další vizuální sestavy pro Visio Sestava finančního toku: analýza Nákladů a Skutečných nákladů dle měsíců a typů Sestava směrného plánu: analýza Práce, Práce směrného plánu, Nákladů, Nákladů směrného plánu dle jednotlivých měsíců a úkolů Sestava kritických úkolů: analýza Práce a Zbývající práce v kritických úkolech dle úkolů Sestava stavu úkolů: analýza Práce, Nákladů a podílu Zbývající práce dle úkolů Sestava stavu zdrojů: analýza Práce a Nákladů dle zdrojů

79 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Předávání dat Project ve vizuálních sestavách předává data Excelu či Visiu. Předávaná data můžeme také uložit do formátu datové krychle (soubor s příponou cub, který lze načíst např. do Excelu) či databáze (soubor s příponou mdb, který lze načíst do Accessu)

80 Tisk a další práce se soubory
2OP482 Manažerská informatika 2 Project 10 Tisk a další práce se soubory

81 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Tisk Tisk Ganttova diagramu Uložíme zobrazení: Zobrazení, Zobrazení úkolů, Ganttův diagram: Uložit zobrazení: Ganttův diagram 5 – Tisk Sloupec Název úkolu přesuneme na začátek Příčku na konec sloupce Název úkolu Soubor, Tisk

82 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Náhled tisku

83 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Parametry tisku Tisk: tiskneme Tiskárna: volby tiskárny (Odeslat do aplikace OneNote) Nastavení: rozsah tisku, orientace, velikost papíru

84 Vzhled stránky: Stránka
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vzhled stránky: Stránka

85 Vzhled stránky: Okraje
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vzhled stránky: Okraje

86 Vzhled stránky: Záhlaví. Zápatí
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vzhled stránky: Záhlaví. Zápatí

87 Vzhled stránky: Legenda
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vzhled stránky: Legenda

88 Vzhled stránky: Zobrazení
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Vzhled stránky: Zobrazení

89 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Informace o projektu Soubor, Informace

90 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastnosti Informace o projektu, Upřesnit vlastnosti

91 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní vlastnosti

92 Informace: účty a organizátor
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Informace: účty a organizátor

93 Možnosti uložení projektu
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Možnosti uložení projektu Data projektu se ukládají do jediného souboru mpp Uložení: Uložit Ctrl S tlačítko Uložit v panelu Rychlý přístup

94 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Uložit jako

95 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Sdílet

96 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Exportovat

97 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Šablona Šablona je nástrojem uložení výchozích vlastností a prvků projektu pro použití v dalších projektech. Do šablony můžeme uložit: upravené kalendáře vlastní skupiny vlastní filtry vlastní zobrazení a tabulky vlastní sestavy makra Šablona může obsahovat také úkoly, zdroje a přiřazení.

98 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Typy šablon Globální šablona global.mpt Vlastní šablony Uložit jako – Šablona aplikace Project Soubor, Nový, Dostupné šablony, Moje šablony Šablony nabízené z webu Soubor, Nový, Šablony na webu Office.com Globální šablona organizace uložena v Project Serveru

99 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Organizátor Nástroj pro kopírování prvků projektu mezi projekty a šablonami či mezi projekty navzájem Zajišťuje i správu prvků Soubor, Informace, Organizátor

100 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Organizátor

101 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Porovnání projektů Porovnání dvou různých projektů Demonstrační příklad: založíme 2 projekty 1. projekt: zahájení úkol 1 – 1 den úkol 2 – 2 dny úkol 3 – 3 dny, vazba FS na úkol 2 uložíme uložíme znovu pod nový názvem a upravíme

102 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Porovnání projektů 2 Úpravy: odstraníme úkol2 úkol3 přejmenujeme na úkol3a, doba trvání 6 dnů doplníme úkol4 – 4 dny projekt uložíme Projekty porovnáme: otevřeme 2. projekt otevřeme 1. projekt

103 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Porovnání projektů 3 Sestava, Porovnat projekty Project vytvoří 3. projekt, projekty otevře a uspořádá jejich okna

104 Porovnání projektů 4 - rozdíly
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Porovnání projektů 4 - rozdíly

105 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Práce s více projekty Project umí pracovat najednou s více projekty ve vzájemné vazbě. Můžeme: využívat jeden z dílčích projektů jako fond zdrojů, vnořit do hlavního projektu dílčí projekty za účelem komplexního pohledu na projekty, vytvořit vazby úkolů z různých dílčích projektů.

106 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Příklad firma Alfa dodává hostesky pro firmy Beta a Gama, hostesky se účastní dvou projektů: firmy Beta na veletrhu firmy Gama na odborné konferenci 4 projekty: Dem (Fond zdrojů Alfy): V projektu budou uloženy pouze zdroje firmy Alfa – hostesky. Dem (Beta): V projektu budou úkoly vykonávané pro firmu Beta v rámci přípravy a realizace účasti na veletrhu v termínu pondělí – pátek Dem (Gama): V projektu budou úkoly vykonávané pro firmu Gama. Firma Alfa pro ni zajišťuje přípravu a realizaci odborné konference v termínu pondělí – úterý Dem (Hlavní projekt Alfy): Do hlavního projektu budou vloženy dva dílčí projekty Dem a Dem Bude definována vazba mezi úkoly dvou dílčích projektů.

107 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dem-10-04: Alfa Nový projekt: zobrazíme souhrnný úkol projektu a projekt nazveme Fond zdrojů Alfy v Seznamu zdrojů vložíme 3 pracovní zdroje: Fialová Malá Novotná uložíme

108 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dem-10-05: Beta zahájení projektu připojíme projekt pro sdílení zdrojů: Zdroj, Přiřazení, Fond zdrojů, Sdílet zdroje: Použít zdroje: Dem Přednost má fond zdrojů.

109 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dem-10-05: Beta V Ganttově diagramu doplníme 3 úkoly: účast na veletrhu s dobou trvání 5 dnů, musí být zahájen vyklizení veletržního stánku s dobou trvání 1 den, musí být zahájen úklid materiálu ve firmě Beta s dobou trvání 1 den, musí být zahájen Všem třem úkolům přiřadíme na 100 % zdroje všech 3 hostesek Projekt uložíme pod názvem Dem-10-05

110 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dem-10-06: Gama Nový projekt – Gama, zahájení Připojíme projekt pro sdílení zdrojů Dem-10-04 V Ganttově diagramu doplníme úkol: účast na konferenci, doba trvání 2 dny, musí být zahájen Úkolu přiřadíme na 50 % Fialovou Fialová je přetížena. V zobrazení Seznam zdrojů před sloupec Maximální počet jednotek vložíme sloupec Špička: vytížení 150 % … vidíme čerpání zdrojů v součtu za projekty, které sdílejí fond zdrojů. Projekt uložíme pod názvem Dem

111 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Úprava Do projektů vložíme za začátek úkoly: do projektu Dem úkol příprava na veletrh s dobou trvání 2 dny a zahájením po dni do projektu Dem úkol příprava na konferenci s dobou trvání 2 dny a zahájením po dni oba nové úkoly zajišťuje na 100 % Fialová V projektech Dem a Dem zobrazíme souhrnný úkol

112 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dem-10-07 Založíme nový projekt, název: Hlavní projekt Alfy. Zahájení Jako první úkol vložíme dílčí projekt Beta: Projekt, Vložit, Dílčí projekt: Dem Vložit Vložený projekt je zobrazen jako úroveň osnovy. Zobrazíme detaily dílčího projektu klepnutím do tlačítka +, detaily sbalíme. Přesuneme kurzor na další řádek. Za poslední úkol vložíme dílčí projekt Gama, tj. projekt Dem

113 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Dem-10-07 V Ganttově diagramu zobrazíme první dílčí úkol příprava na veletrh. Tažením úkolu příprava na veletrh na úkol příprava na konferenci vytvoříme vazbu mezi úkoly ze dvou různých dílčích projektů. Firma Alfa zajišťuje přípravu na veletrh i konferenci, nemohou se konat souběžně. Ganttův diagram dílčích projektů: díky externí vazbě zobrazen šedě Doplníme do Seznamu zdrojů hlavního projektu Dem čtvrtou hostesku Veselou. Promítne se do seznamu fondu zdrojů i dílčích úkolů. Při ukládání změn v hlavním projektu se uloží i dílčí projekty.

114 2OP482 Manažerská informatika 2
Project 11 nástroje

115 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Makra Nástroj automatizace činností často se opakující činnosti nelze snadno provést běžnými příkazy V seznamu zdrojů chceme pro pracovníky firmy Encián doplnit URL jejich webové stránky. Zaměstnanec má stránku na adrese kde prijmeni je příjmení zaměstnance bez háčků a čárek, v případě zaměstnanců s příjmením Škoda je ještě doplněno první písmeno křestního jména. Seznam zdrojů 3 – Odkazy

116 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zadání makra Přichystejme makro, které vybere zobrazení Seznam zdrojů 3 – Odkazy, v něm zobrazí tabulku Hypertextový odkaz 3 – Odkazy a vyplní pro první dva zaměstnance pole Hypertextový odkaz příjmením převzatým z Iniciály zaměstnance a do pole Adresa vyplní příjmení bez háčků a čárek. Na závěr přesune kurzor do prvního řádku a prvního sloupce zobrazení.

117 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Záznam makra Vybereme GD3 – Osnova Zobrazení, Makra, Záznam makra

118 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Záznam makra Seznam zdrojů 3 – Odkazy Zobrazení, Data, Tabulky: Hypertextový odkaz Klepneme do řádku 1, sloupce Hypertextový odkaz a zapíšeme Benešová Klepneme do řádku 1, sloupce Adresa zapíšeme Benesova/index.htm Klepneme do řádku 2, sloupce Hypertextový odkaz a zapíšeme Dvořák Klepneme do řádku 2, sloupce Adresa a zapíšeme Dvorak/index.htm Klepneme do řádku 1, sloupce indikátorů V kartě ZOBRAZENÍ ve skupině Makra klepneme do tlačítka Makra a vybereme Zastavit záznam

119 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Otestování makra

120 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Visual Basic

121 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Makro2

122 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Makro3

123 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Funkce BezDiakritiky

124 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Zabezpečení maker Soubor, Možnosti, Centrum zabezpečení: Nastavení centra zabezpečení pro účely zkoušení maker: Povolit všechna makra

125 Přizpůsobení pásu karet
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Přizpůsobení pásu karet Doplníme vlastní kartu Užitečné Z místní nabídky na pásu karet: Přizpůsobit pás karet Nová karta. Přejmenovat: Užitečné Skupina – přejmenovat: Makra Nová skupina. Přejmenovat: Soubor, Čas, Kopírování, Různé, Přepínače

126 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Pás karet Užitečné do skupiny Makra: Makro2 a Makro3 … Přidat, Přejmenovat, zvolit ikonu pro další skupiny příkazy z kategorie Další příkazy

127 Charakteristika tlačítek
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Charakteristika tlačítek skupina Soubor: Zobrazit vlastnosti dokumentu zobrazí okno Vlastnosti Organizátor zobrazí okno Organizátor Možnosti projektu je uvedeno v kategorii Všechny příkazy jako Možnosti. Zobrazí okno Možnosti aplikace Project Statistika projektu zobrazí okno se statistikou. Tisk na náhled tisku (Soubor, Vytisknout)

128 Charakteristika tlačítek
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Charakteristika tlačítek skupina Čas: Kalendáře zdrojů zobrazí dialogové okno Změnit pracovní čas Mimopracovní doba zobrazí v zobrazení Ganttův diagram dialogové okno Časová osa v kartě Mimopracovní doba skupina Kopírování: Pro prezentaci je aktivní jen pro zobrazení Časová osa. Do schránky zkopíruje objekty v časové ose – lze je vložit např. do PowerPointu nebo Wordu Kopírovat obrázek zobrazí dialogové okno Kopírovat obrázek - Do souboru formátu GIF – zkopíruje celý GD do obrázku ve formátu GIF

129 Charakteristika tlačítek
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Charakteristika tlačítek skupina Různé: Vložit konec stránky umožňuje vložit do tabulky úkolů či zdrojů konec stránky pro tisk Otevřít usnadňuje otevření hypertextového odkazu zdroje či úkolu Přejít na umožňuje v zobrazení úkolů přejít na vybraný úkol zadaným pomoci ID (poloha řádku) a datum (poloha na časové ose) skupina Přepínače: Odsadit jméno potlačí v osnově odsazení názvů dílčích úkolů Symboly osnovy umožňuje potlačit sbalovací / rozbalovací tlačítka v osnově Změnit zvýraznění umožňuje potlačit zvýraznění změněných hodnot v projektu standardně modrým pozadím

130 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní pás karet Import/Export … exportuje definice karet do souboru .exportedUI

131 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Pole Zobrazení Seznam zdrojů 2 – Skupiny: kopie Seznam zdrojů 6 – Indikátory pole v projetu Start chceme: Do seznamu zdrojů doplnit nové pole Pohlaví. Pohlaví zobrazit indikátorem praporku pro muže modrého, pro ženy červeného. Spočítat počet zaměstnanců v jednotlivých pracovištích. Spočítat počet mužů v jednotlivých pracovištích. Maximální počet jednotek zobrazit indikátorem tváře (červené pro maximální počet jednotek menší než 100 %, žluté pro roven 100 %, zelené pro větší než 100 %).

132 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Vlastní pole Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole 250 polí úkoly 130 zdroje 120 typy: číslo 20 datum 10 doba trvání 10 dokončení 10 kód osnovy 10 náklady 10 příznak 20 text 30 zahájení 10

133 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Pole Pohlaví Přejmenovat: Pohlaví Vyhledání: Hodnota M Z Řazení Nepovolíme zadávání dalších položek do polí

134 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Pole Pohlaví Upravíme tabulku SZ6 – Indikátory Tabulka 1 Zobrazení, Data, Tabulky: Další tabulky SZ6 – Indikátory Tabulka 1: Upravit Odstraníme všechna pole s výjimkou polí ID, Ukazatele, Název, Typ, Iniciály, Skupina, Maximální počet jednotek Doplníme před pole Maximální počet jednotek pole Pohlaví OK. Použít Vyplníme pole pro zaměstnance

135 Pole Indikátor pohlaví
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Pole Indikátor pohlaví Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole: Text Text_3 … Přejmenovat: Indikátor pohlaví Vzorec (Pole, Text, Vlastní text):

136 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Grafický indikátor V okně Vlastní pole klepneme na tlačítko Grafické indikátory Do zobrazení pole vložíme před Maximální počet jednotek

137 Výpočet počtu zaměstnanců
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Výpočet počtu zaměstnanců Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole: Číslo Přejmenovat: Počet zaměstnanců Vzorec: [Maximální počet jednotek] OK Výpočet pro souhrnné řádky úkolů a skupin: Zahrnutí Součet Počet zaměstnanců před Maximální počet jednotek

138 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Výpočet počtu mužů Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole: Číslo Přejmenovat: Počet mužů Vzorec: IIf([Pohlaví]="M";[Maximální počet jednotek];0) Výpočet pro souhrnné řádky formou součtu Počet mužů před Maximální počet jednotek

139 Pole Indikátor jednotek
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Pole Indikátor jednotek Projekt, Vlastnosti, Vlastní pole: Číslo Přejmenovat: Indikátor jednotek Vzorec: [Maximální počet jednotek] Grafické indikátory: Je menší než 1: obrázek červené zamračené tváře Je rovno 1: obrázek žluté neutrální tváře Je větší než 1: obrázek zelené usmívající se tváře Souhrnné řádky: Souhrnné řádky přebírají kritéria od nesouhrnných řádků Výpočet pro souhrnné řádky formou minima Indikátor jednotek před Max. počet jednotek

140 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Doplnění filtru Zobrazení, Data, Nový filtr Název filtru: Vyplněná skupina Skupina … Není rovno … Hodnoty zůstanou prázdné Zaškrtneme Zobrazit v nabídce Použít

141 Zobrazení seskupených zdrojů s využitím indikátorů
2OP482 Manažerská informatika 2 Project Zobrazení seskupených zdrojů s využitím indikátorů

142 2OP482 Manažerská informatika 2
Project Literatura KALIŠ, Jan, HYNDRÁK, Karel, TESAŘ, Vlastimil: Microsoft Project. Kompletní průvodce pro verze 2003 a Brno: Computer Press, ISBN X. ROSENAU, Milton D.: Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí. Brno: ComputerPress, ISBN Project Online. Microsoft [online]. [cit ]. Dostupné z: Microsoft Project Professional [online]. [cit ]. Dostupné z: Cvičné soubory, domácí úkoly, prezentace webové stránky Manažerské informatiky


Stáhnout ppt "2OP482 Manažerská informatika 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google