Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH"— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH

2 LITERATURA Lacina K., Čechák V., : Evropské systémy veřejné správy
Lacina K.: Evropská veřejná správa Chandler J.A.: Místní správa v liberálních demokraciích Halásková M.: Systémy veřejné správy v Evropě Kocourek L.: Kapitoly z dějin veřejné správy v Evropě Vidláková O.: Reformy veřejné správy

3 Modely veřejné správy Ostrovní: Spojené království - Irská republika
tzv. „Napoleonský˝: Francie, Itálie tzv.: „Středoevropský˝: Spolková republika Německo Rakousko tzv.: „Severský˝ (Skandinávský˝): Švédsko, Finsko

4 vztah mezi státní správou a samosprávou
„oddělený˝ a „spojený˝ model výkonu veřejné správy organizace „kontroly˝ ve státní správě a samosprávě územní členění státu a organizace územní veřejné správy

5 státní zřízení a zákonodárné orgány
struktura orgánů centrální správy struktura orgánů územní správy postavení pracovníků (úředníků) státní správy a samosprávy

6 common law – zvykové constitutional conventions – ústavní konvence statute law – zákony volební zákony works of authority

7 ÚSTAVA UK a Severního Irska

8 Magna Charta Libertatum 1215 Petition of Rights 1627
Habeas Corpus Act Bill of Rights Act of Settlement Veto Bill – Parlamentní zákon z r. 1911 Parlamentní zákon z r House of Lords Act Scotland Act zákony Northern Ireland Act o regionální Government of Wales Act autonomii Human Rights Act

9 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE
A SEVERNÍHO IRSKA

10 Konstituční monarchie – dědičná
hlava státu: král – královna – dědičná Winsdorská dynastie od r Alžběta II.

11 VLÁDNOUCÍ DYNASTIE: do r. 1066 Cedrikovci – Harald II.
1066 – Normanská – Vilém I. 1154 – Plantagenetská – Jindřich II. (1455 – válka „růží“) 1485 – Tudorská – Jindřich VI. 1603 – Skotská (Stuartovci) – Jakub I. 1. král Velké Británie a Irska

12 1625 – Karel I. 1629 – 1640 - nesvolán parlament
1649 – 1660 republika – národní parlament - státní rada – výkonná moc (42 členů) nový parlament - státní rada (12 členů) vojenská rada - protektor - Oliver Cromwell (1658) - Richard Cromwell (1659)

13 1660 - Restaurace Stuartovců: Karel II.
1668(9) – Oranžská – Vilém III. 1701 – nástupnictví jen „protestantům“ 1702 – Stuartovci – Anna – (dcera Jakuba II.) 1714 – Hannoverská – Jiří I. 1837 – Hannoversko – Sasko- Koburská – Viktorie I. Winsdorská Eduard VII

14 1707 Úplná unie Anglie a Skotska
Magna Charta Libertátum (Jan Bezzemek) 1679 Habeas Corpus Act (Karel II.) 1689 Bill of Rights (Vilém III. Oranžský) 1707 Úplná unie Anglie a Skotska společný parlament

15 1835 – the Municipal Corporation Act
1972 – the Local Government Act (1985, 1988, 1992, 1996)

16 POLITICKÉ STRANY 1680 – Whigové (liberálové)
Toryové (konzervativní – aristokracie) 1874 – liberální x konzervativní (labouristé) 1924 – labouristé x konzervativní

17 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Spojené království 241.752 60,3 Historické země:
rozloha/km² počet obyvatel/mil. Spojené království ,3 Historické země: Anglie ,1 Skotsko ,4 Wales ,1 Sev. Irsko ,7

18 Historická země Hrabství – Shire Distrikt Město - Obec

19 Anglie: metropolitní hrabství 7 Londýn
Wales hrabství 8 Cardiff Skotsko kraje 9 Edinburgh Severní Irsko regiony Belfast

20 Dolní sněmovna the House of Commons 659 poslanců Horní sněmovna the House of Lords cca 1200 (800 lordů)

21 CENTRÁLNÍ SPRÁVA Premiér Kabinet (klíčová ministerstva) vláda
the Civil Service (jádro státní správy) odvětvové regionální úřady (Government Offices)

22 Royal Comissions the Consultative Council for Local Government Finance
„ad hoc˝ správní orgány např. the National Health Service poradní orgány např: Royal Comissions the Consultative Council for Local Government Finance

23 VOLBY Dolní sněmovna: 5 let - většinový systém Hrabství: 4 léta – jednomandátové obvody distrikt: 3x během 4 let – jedna třetina

24 Výbor pro politiku a rezervy
RADA Výbor pro politiku a rezervy komise (sub): Revize (speciál), Finanční, Personální, Pozemková odvětvové výbory:

25 LONDÝN Rada Velkého Londýna 1888 – 1985 nyní: 32 obvodů (distriktů)
tj. rad obvodů

26 1967 – the Local Government Management Board
1993 zřizování „agencies˝– manažerský typ

27 IRSKÁ REPUBLIKA

28 samostatný stát (součást „Commenwealth(u) - ústava samostatného státu 1937 – přijata „republikánská˝ ústava 1948 – Zákon o Irské republice the Republic of Ireland Act

29 hlava státu: prezident
zákonodárný orgán: Sněmovna reprezentantů parlament senát výkonná moc: premiér vláda hlavní město: Dublin rozloha počet obyvatel km² ,97 mil.

30 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Oblasti (kraje, regiony) 8 Hrabství 27
Města na úrovni hrabství 4 (statutární města) Samosprávná města 7 Městské distrikty 49

31 FRANCIE

32 Francouzská republika
987 - Hugo Kapet (Remeš) - Kapetovci Valois Bourbon Orleans

33 987 – Kapetovci 1328 – 1498 Valois 1498 – 1589 Valois – Orleans 1589 – 1792 Bourboni 1815(4) – 1824 Ludvík XVIII. 1824 – 1830 Karel X. 1830 – 1848 Ludvík Filip Orleanský

34 První císařství 1804 – 1815(4) Napoleon I. Druhé císařství 1852 – 1870 Napoleon III.

35 I.republika 1795 – 1799 direktorium II.republika 1848 – 1852 III.republika 1870 – 1940(5) IV.republika

36 V.republika 1958 – 1969 Charles de Gaulle 1969 – 1974 Georges Pompidou
1974 – Valéry Giscard d´Estaing 1981 – Francois Mitterrand Jacques Chirac

37 Hlava státu: prezident - volen přímo na 5 let
parlament: národní shromáždění 577 členů – 5 let senát členů 12 zastupuje „zahraniční“ občany 9 let – 1/3

38 Vláda – Ministerská rada – předsedá president
Kabinetní rada – předsedá předseda vlády Ústavní rada – 9 členů jmenuje prezident 3 předseda senátu 3 předseda NS 3

39 rozloha km² počet obyvatel 57,7 mil. 4 zámořské departementy 2 územní společenství 3 zámořská území

40 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Republika Region 22
Departement 96 (4 zámořské – Korsika zvláštní statut) Arrondisement (subprefektura) Kanton (policejní okresek volební obvod) Obec Zámořská území

41 POLITICKÉ STRANY Socialistická Komunistická
Gaulisté (pravice) - d´Estaing Chirac

42 1792 – 1814 Počátky organizace „státní˝ správy
po r postupné „zpřesnění˝ státní správy „zpřesnění˝ kompetencí samosprávy zřízeny „regiony˝- státní správní jednotka 1972 – 3 posílení úlohy regionu 1982 změny ve vzájemném vztahu státní a samosprávy

43 OBCE Starosta (volen obecní radou)
- na úrovni obce je reprezentant státu Rada - 9 – 49 členů (podle počtu obyvatel obce) funkční období – 6 let Vykonává státní správu v přenesené působnosti

44 DEPARTMENT Státní správa Samospráva
Prefekt-představitel státu Generální rada (6 let) Prefektura od r.1982 – prezident do té doby v čele - prefekt

45 REGION Státní správa Samospráva
Prefekt od r.1973-Generální rada (6 let) Regionální úřad od r – prezident (správa prostředků z ESF) do té doby v čele prefekt

46 ITÁLIE

47 (na základě referenda z r.1946)
Republika – od r. 1947 (na základě referenda z r.1946) Počátky místní správy z doby „městských˝ států Značně dlouho doba „rozdrobenosti˝ Rozdíly mezi „jižní˝ a „severní˝ Itálií – přetrvávají dodnes

48 do r. 1815 vliv „napoleonské správy
po r na severu – rakouská státní správa významné postavení „Papežského státu˝ 1861 „Risorgimento˝ 1864 – hlavní město Florencie od r Řím

49 1861 – savojská dynastie Viktor Emanuel II. (sardinský král) 1878 – 1900 Umberto I. 1900 – 1946 Viktor Emanuel III. Umberto II.

50 prezident – volen poslanci, senátory a 58 delegáty
HLAVA STÁTU: prezident – volen poslanci, senátory a 58 delegáty z autonomních regionů POSLANECKÁ SNĚMOVNA 630 členů 5 let SENÁT 322 členů, 315 voleno ostatní jmenováni prezidentem (ex-prezidenti, zasloužilé osobnosti) Výkonná moc: vláda

51 Počet obyvatel: 57 mil. rozloha: km² Sicílie ostrovy Sardinie

52 POLITICKÉ STRANY Centro Cristiano Democratico (Křesťanské)
Torza Italia Lidové Cristiani Democratici Uniti Socialisti Democratici Italiani Socialistické Partio Democratico della Sinistra Partito Republicano Italiano Partito Liberale Liberální Italie Dei Valori Federazione dei Verdi Zelení

53 13 regionálně orientovaných stran
z toho 6 členy Svobodné demokratické strany Evropské svobodné aliance – Demokratická strana národů Evropy

54 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Republika Regiony – 5 zvláštní statut (1946-1948)
15 běžný statut (1970) Provincie – 103 (formovány od doby sjednocení) obce – více než 8.000

55 - obecní tajemník - představený úředníků
Obce - starosta - obecní tajemník - představený úředníků - rada (volena na 5 let) výkon státní správy v přenesené působnosti

56 PROVINCIE - vykonává státní správu
původně: státní správa postupně: samospráva Prefekt rada – jednání řídí (5 let) Úřad provincie prefekt (nehlasuje) úřad pod „kontrolou˝ rady - vykonává státní správu

57 REGION státní správa – silně omezená samospráva: zastupitelstva – ustavují výbory volené rady 5 let v čele „prezident˝ (volený) regionální kontrolní rady složení: 3 správní odborníci – jmenuje regionální rada správní soudce vládní komisař

58 NĚMECKO

59 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
oficiální název: SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 1871 – Německé císařství (Prusko) 1918 – 1933 – republika 1933 – 1945 – Říše (německá, velkoněmecká) (1938 připojení Rakouska) Spolková republika 1949 – Německá demokratická republika

60 Počátky správy 1701 – 1713 Fridrich I. (III.) - pruské království
„osvícenské˝ 1786 – 1797 Fridrich Vilém II období 1797 – 1840 Fridrich Vilém III - Leopold von Stein

61 1861 – Vilém I. císař 1888 – Vilém II.

62 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO Hlava státu: spolkový prezident
spolkový kancléř Parlament: Spolkový sněm (Bundestag) 656 členů – 4 roky Spolková rada (Bundesrat) 68 členů voleni Zemským sněmem na 4 roky

63 Počet obyvatel: 82 mil. Rozloha: 356.854 km² hlavní město
1949 – Bonn 1990 – Berlín do r sídlo vlády Bonn

64 POLITICKÉ STRANY Křesťansko demokratická CDU Sociálně demokratická SPD
Strana dem.socialismu SDP Komunistická strana KPD (nevýznamná) „Zelení˝

65 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Federace Země (Land) 16 Oblast (Regierungsbezirke) 29
(z toho 3 městské) Oblast (Regierungsbezirke) Okres (Landkreis) městský okres (Stadtkreis) obec (Gemeinde) cca > 9000 (historicky až )

66 Země: zemský sněm (Landstag)
zemská vláda Bádensko – Württembersko (Stuttgart) Bavorsko (Mnichov) ( km²) Braniborsko (Postupim) Dolní Sasko (Hannover) Durynsko (Erfurt) Hesensko (Wiesbaden) Meklenbursko-Př.Pomořany (Schwerin)

67 Porýní – Falc (Mainz) Sársko (Saarbrücken) Sasko (Drážďany) Sasko-Anhaltsko (Magdeburg) Severní Porýní Vestfálsko (Düsseldorf) Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel) Berlin - Hamburg - Brémy (404 km², 680 tis.)

68 OBLAST Regierungspresident (státní úředník)
Regierungsamt - oblastní úřad - jen „státní správa˝ - jen v šesti největších zemích

69 další velká města se člení na
MĚSTA – ZEMĚ: další velká města se člení na obvody – Bezirk – státní správa i samospráva

70 KREIS Landkreis – zemský rada (Landrat)
volený okresním sněmem (Kreistag) vrchní okresní ředitel (Oberkreisdirektor) jmenovaný okresním sněmem Bavorsko – jen „Landrat˝ volený ze členů sněmu

71 OBEC (Gemeinde) Starosta – vrchní starosta (větší obce) všichni voleni
městskou (obecní) Bürgermeister – Oberbürgermeister radou - Stadtrat (Gemeinderat) větší města: ředitel města Stadtdirektor Různý typ voleb: standard: 4 roky (volen „radou˝) ale jižní Německo: 6 let – přímá volba

72 NDR – 1949 – 1990 Prezident – hlava státu Předseda státní rady
Lidové shromáždění – parlament Státní rada Územní členění: Stát Kraj – Bezirk Okres – Kreis Obec - město

73 RAKOUSKO

74 Spolková republika 1804 – císařství rakouské 1867 – Rakousko – Uhersko 1918 (21.10) – Německé Rakousko 1919 – podepsána smlouva v Saint Germain Rakouská republika 1938 – 1945 – součást německé Říše 1945 – 1955 – okupační správa Spolková republika

75 hlava státu: prezident (přímá volba – 6 let)
: kancléř – předseda vlády Spolkové shromáždění: Národní rada - 183 členů ( přímá volba – 4 r.) Spolková rada - 63 členů (zemský sněm – 5 r.)

76 ROZLOHA: km² Počet obyvatel: 8,1 mil.

77 Křesťansko – demokratická Národně – konzervativní
POLITICKÉ STRANY Křesťansko – demokratická Sociální demokracie Národně – konzervativní Zelení

78 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ republika země - 9 okres obce -

79 Země – zemský hejtman SPOLKOVÉ ZEMĚ
zemské zastupitelstvo – zemská rada (výkonná) SPOLKOVÉ ZEMĚ Burgenland (Eisenstadt) Dolní Rakousy (Sankt Pölten) Horní Rakousy (Linz) Korutany (Klagenfurt) Salcbursko (Salzburg) Štýrsko (Graz) Tyrolsko (Innsbruck) Voralberg (Bregenz) Vídeň

80 okres analogický systém jako SRN
obec Vídeň + velká města + obvody

81 ŠVÉDSKO

82 království – konstituční monarchie
(velmi silně omezené pravomoci panovníka) Ústava z r. 1809 r – jen representativní funkce

83 GENEZE 1523 Vasovci 1523 – 1560 Gustav I. Vasa .
1809 – 1818 Karel XIII. 1818 (11) – 1844 Karel XIV.(Jean Bernadette) 1950 – 1973 Gustav IV. Adolf 1971 – místo dvou komor parlamentu pouze jedna Karel XVI. Gustav

84 hlava státu: král předseda vlády – vláda rozloha: 449.964 km²
parlament : 349–309 voleno (40 křesel rozděleno)3 roky rozloha: km² počet obyvatel: 8,8 mil.

85 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Stát province – oblast 20 Zvláštní statut: Stockholm
Malmö Göteborg Gotland (ostrov) S výjimkou Stockholmu ø obyv. municipality (obce) v r – nyní 284

86 provincie – oblast – region
vládní – guvernér – jmenovaný vládou státní správa regionální výbor – jmenovaný radou regionu rada regionu – samospráva regionální výbor – odpovídá vládě

87 - sdružuje representace místních orgánů
municipalita - sdružuje representace místních orgánů (zajišťujících „veřejné“ služby) municipální rady - volené

88 POLITICKÉ STRANY Sociální demokracie
Levicová strana (do 80.let – komunistická) Strana Centra (dříve Farmářská liga) Liberální strana Konzervativní strana


Stáhnout ppt "VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google