Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH."— Transkript prezentace:

1 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH

2 2 LITERATURA Lacina K., Čechák V., : Evropské systémy veřejné správy Lacina K.: Evropská veřejná správa Chandler J.A.: Místní správa v liberálních demokraciích Halásková M.: Systémy veřejné správy v Evropě Kocourek L.: Kapitoly z dějin veřejné správy v Evropě Vidláková O.: Reformy veřejné správy

3 3 Modely veřejné správy Ostrovní: Spojené království - Irská republika tzv. „Napoleonský˝: Francie, Itálie tzv.: „Středoevropský˝: Spolková republika Německo Rakousko tzv.: „Severský˝ (Skandinávský˝): Švédsko, Finsko

4 4 -vztah mezi státní správou a samosprávou -„oddělený˝ a „spojený˝ model výkonu veřejné správy -organizace „kontroly˝ ve státní správě a samosprávě -územní členění státu a organizace územní veřejné správy

5 5 -státní zřízení a zákonodárné orgány -struktura orgánů centrální správy -struktura orgánů územní správy -postavení pracovníků (úředníků) státní správy a samosprávy

6 6 common law – zvykové constitutional conventions – ústavní konvence statute law – zákony volební zákony works of authority

7 7 ÚSTAVA UK a Severního Irska

8 8 Magna Charta Libertatum1215 Petition of Rights1627 Habeas Corpus Act1679 Bill of Rights1689 Act of Settlement1701 Veto Bill – Parlamentní zákon z r.1911 Parlamentní zákon z r.1949 House of Lords Act1999 Scotland Act 19.11.1998zákony Northern Ireland Act 19.11.1998o regionální Government of Wales Act 31.7.1998autonomii Human Rights Act 9.11.1998

9 9 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

10 10 Konstituční monarchie – dědičná hlava státu: král – královna – dědičná Winsdorská dynastie od r. 1952 Alžběta II.

11 11 VLÁDNOUCÍ DYNASTIE: - do r. 1066 Cedrikovci – Harald II. 1066 – Normanská – Vilém I. - 1154 – Plantagenetská – Jindřich II. (1455 – válka „růží“) - 1485 – Tudorská – Jindřich VI. - 1603 – Skotská (Stuartovci) – Jakub I. 1. král Velké Británie a Irska

12 12 1625 – Karel I. 1629 – 1640 - nesvolán parlament 1649 – 1660 republika – národní parlament - státní rada – výkonná moc (42 členů) 1653- nový parlament - státní rada (12 členů) vojenská rada - protektor - Oliver Cromwell (1658) - Richard Cromwell (1659)

13 13 1660 - Restaurace Stuartovců: Karel II. 1668(9) – Oranžská – Vilém III. 1701 – nástupnictví jen „protestantům“ 1702 – Stuartovci – Anna – (dcera Jakuba II.) 1714 – Hannoverská – Jiří I. 1837 – Hannoversko – Sasko- Koburská – Viktorie I. Winsdorská Eduard VII. 1901

14 14 1215 Magna Charta Libertátum (Jan Bezzemek) 1199-1216 1679 Habeas Corpus Act (Karel II.) 1660-1685 1689 Bill of Rights (Vilém III. Oranžský) 1689-1702 1707 Úplná unie Anglie a Skotska společný parlament

15 15 1835 – the Municipal Corporation Act 1972 – the Local Government Act (1985, 1988, 1992, 1996)

16 16 POLITICKÉ STRANY 1680 – Whigové (liberálové) Toryové (konzervativní – aristokracie) 1874 – liberální x konzervativní (labouristé) 1924 – labouristé x konzervativní

17 17 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ rozloha/km² počet obyvatel/mil. Spojené království241.75260,3 Historické země: Anglie 133.832 50,1 Skotsko 72.620 5,4 Wales 20.750 3,1 Sev. Irsko 14.550 1,7

18 18 Historická země Hrabství – Shire Distrikt Město - Obec

19 19 Anglie: metropolitní hrabství7Londýn hrabství 39 Wales hrabství8Cardiff Skotsko kraje9Edinburgh Severní Irsko regiony 26Belfast

20 20 Dolní sněmovna the House of Commons659 poslanců Horní sněmovna the House of Lords cca 1200 (800 lordů)

21 21 CENTRÁLNÍ SPRÁVA Premiér Kabinet (klíčová ministerstva) vláda the Civil Service (jádro státní správy) odvětvovéregionální úřady (Government Offices)

22 22 „ad hoc˝ správní orgány např. the National Health Service poradní orgány např: Royal Comissions the Consultative Council for Local Government Finance

23 23 VOLBY Dolní sněmovna: 5 let - většinový systém Hrabství: 4 léta – jednomandátové obvody distrikt: 3x během 4 let – jedna třetina

24 24 RADA Výbor pro politiku a rezervy komise (sub): Revize (speciál), Finanční, Personální, Pozemková odvětvové výbory:

25 25 LONDÝN Rada Velkého Londýna 1888 – 1985 nyní: 32 obvodů (distriktů) tj. rad obvodů

26 26 1967 – the Local Government Management Board 1993 zřizování „agencies˝– manažerský typ

27 27 IRSKÁ REPUBLIKA

28 28 1922 - samostatný stát (součást „Commenwealth(u) - ústava samostatného státu 1937 – přijata „republikánská˝ ústava 1948 – Zákon o Irské republice the Republic of Ireland Act

29 29 hlava státu: prezident zákonodárný orgán: Sněmovna reprezentantůparlament senát výkonná moc: premiér vláda hlavní město: Dublin rozlohapočet obyvatel 70.282 km² 3,97 mil.

30 30 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Oblasti (kraje, regiony)8 Hrabství 27 Města na úrovni hrabství 4 (statutární města) Samosprávná města 7 Městské distrikty49

31 31 FRANCIE

32 32 Francouzská republika 987- Hugo Kapet (Remeš) - Kapetovci Valois Bourbon Orleans

33 33 987 – 1328Kapetovci 1328 – 1498Valois 1498 – 1589Valois – Orleans 1589 – 1792Bourboni 1815(4) – 1824Ludvík XVIII. 1824 – 1830Karel X. 1830 – 1848Ludvík Filip Orleanský

34 34 První císařství 1804 – 1815(4) Napoleon I. Druhé císařství 1852 – 1870Napoleon III.

35 35 I.republika 1795 – 1799direktorium II.republika 1848 – 1852 III.republika 1870 – 1940(5) IV.republika 1944 - 1958

36 36 V.republika 1958 – 1969 Charles de Gaulle 1969 – 1974Georges Pompidou 1974 – 1981 Valéry Giscard d´Estaing 1981 – 1993Francois Mitterrand 1993Jacques Chirac

37 37 Hlava státu: prezident - volen přímo na 5 let parlament: národní shromáždění 577 členů – 5 let senát 321 členů 12 zastupuje „zahraniční“ občany 9 let – 1/3

38 38 Vláda – Ministerská rada – předsedá president Kabinetní rada – předsedá předseda vlády Ústavní rada – 9 členů jmenuje prezident3 předseda senátu3 předseda NS3

39 39 rozloha 543.965 km² počet obyvatel57,7 mil. 4 zámořské departementy 2 územní společenství 3 zámořská území

40 40 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Republika Region22 Departement96 (4 zámořské – Korsika zvláštní statut) Arrondisement 320 (subprefektura) Kanton 3.350 (policejní okresek volební obvod) Obec 36.000 Zámořská území

41 41 POLITICKÉ STRANY Socialistická Komunistická Gaulisté (pravice) - d´Estaing - Chirac

42 42 1792 – 1814 Počátky organizace „státní˝ správy po r. 1870 postupné „zpřesnění˝ státní správy „zpřesnění˝ kompetencí samosprávy 1964 zřízeny „regiony˝- státní správní jednotka 1972 – 3posílení úlohy regionu 1982změny ve vzájemném vztahu státní a samosprávy

43 43 OBCE Starosta (volen obecní radou) - na úrovni obce je reprezentant státu Rada - 9 – 49 členů (podle počtu obyvatel obce) funkční období – 6 let Vykonává státní správu v přenesené působnosti

44 44 DEPARTMENT Státní správa Samospráva P refekt-představitel státu Generální rada (6 let) Prefekturaod r.1982 – prezident do té doby v čele - prefekt

45 45 REGION Státní správaSamospráva Prefekt od r.1973-Generální rada (6 let) Regionální úřad od r. 1982 – prezident (správa prostředků z ESF) do té doby v čele prefekt

46 46 ITÁLIE

47 47 Republika – od r. 1947 (na základě referenda z r.1946) Počátky místní správy z doby „městských˝ států Značně dlouho doba „rozdrobenosti˝ Rozdíly mezi „jižní˝ a „severní˝ Itálií – přetrvávají dodnes

48 48 do r. 1815 vliv „napoleonské správy po r. 1815 na severu – rakouská státní správa významné postavení „Papežského státu˝ 1861 „Risorgimento˝ 1864 – 1871 hlavní město Florencie od r. 1871Řím

49 49 1861 – savojská dynastie 1861 - 1878Viktor Emanuel II. (sardinský král) 1878 – 1900Umberto I. 1900 – 1946Viktor Emanuel III. 1946Umberto II.

50 50 HLAVA STÁTU: prezident – volen poslanci, senátory a 58 delegáty z autonomních regionů POSLANECKÁ SNĚMOVNA 630 členů5 let SENÁT 322 členů, 315 voleno ostatní jmenováni prezidentem (ex-prezidenti, zasloužilé osobnosti) Výkonná moc: vláda

51 51 Počet obyvatel: 57 mil. rozloha:301.309 km² Sicílie ostrovy Sardinie

52 52 POLITICKÉ STRANY Centro Cristiano Democratico(Křesťanské) Torza Italia Lidové Cristiani Democratici Uniti Socialisti Democratici ItalianiSocialistické Partio Democratico della Sinistra Partito Republicano Italiano Partito Liberale Liberální Italie Dei Valori Federazione dei Verdi Zelení

53 53 13 regionálně orientovaných stran z toho 6 členy Svobodné demokratické strany Evropské svobodné aliance – Demokratická strana národů Evropy

54 54 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Republika Regiony – 5 zvláštní statut (1946-1948) 15 běžný statut (1970) Provincie – 103 (formovány od doby sjednocení) obce – více než 8.000

55 55 Obce - starosta - obecní tajemník - představený úředníků - rada (volena na 5 let) výkon státní správy v přenesené působnosti

56 56 PROVINCIE původně: státní správa postupně: samospráva Prefekt rada – jednání řídí (5 let) Úřad provincie prefekt (nehlasuje) úřad pod „kontrolou˝ rady - vykonává státní správu

57 57 REGION státní správa – silně omezená samospráva: zastupitelstva – ustavují výbory volené rady 5 let v čele „prezident˝ (volený) regionální kontrolní rady složení: 3 správní odborníci – jmenuje regionální rada správní soudce vládní komisař

58 58 NĚMECKO

59 59 oficiální název: SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 1871 – Německé císařství (Prusko) 1918 – 1933 – republika 1933 – 1945 – Říše (německá, velkoněmecká) (1938 připojení Rakouska) 1949 - Spolková republika 1949 – 1990 Německá demokratická republika

60 60 Počátky správy 1701 – 1713Fridrich I. (III.) - pruské království 1740 – 1786Fridrich II. „osvícenské˝ 1786 – 1797Fridrich Vilém II. období 1797 – 1840 Fridrich Vilém III - Leopold von Stein

61 61 1861 – 1888Vilém I. 1871císař 1888 – 1918Vilém II.

62 62 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO Hlava státu: spolkový prezident spolkový kancléř Parlament: Spolkový sněm (Bundestag) 656 členů – 4 roky Spolková rada (Bundesrat) 68 členů voleni Zemským sněmem na 4 roky

63 63 Počet obyvatel:82 mil. Rozloha: 356.854 km² hlavní město 1949 – 1990 Bonn 1990 – Berlín do r. 2000 sídlo vlády Bonn

64 64 POLITICKÉ STRANY Křesťansko demokratickáCDU Sociálně demokratickáSPD Strana dem.socialismuSDP Komunistická stranaKPD (nevýznamná) „Zelení˝ -

65 65 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Federace Země (Land) 16 (z toho 3 městské) Oblast (Regierungsbezirke) 29 Okres (Landkreis) městský okres (Stadtkreis) 106 obec (Gemeinde) cca > 9000 (historicky až 30 000)

66 66 Země: zemský sněm (Landstag) zemská vláda Bádensko – Württembersko (Stuttgart) Bavorsko (Mnichov) (70 548 km²) Braniborsko (Postupim) Dolní Sasko (Hannover) Durynsko (Erfurt) Hesensko (Wiesbaden) Meklenbursko-Př.Pomořany (Schwerin)

67 67 Porýní – Falc(Mainz) Sársko(Saarbrücken) Sasko(Drážďany) Sasko-Anhaltsko(Magdeburg) Severní Porýní Vestfálsko(Düsseldorf) Šlesvicko-Holštýnsko(Kiel) Berlin - Hamburg - Brémy (404 km², 680 tis.)

68 68 OBLAST Regierungspresident (státní úředník) Regierungsamt- oblastní úřad - jen „státní správa˝ - jen v šesti největších zemích

69 69 MĚSTA – ZEMĚ: další velká města se člení na obvody – Bezirk – státní správa i samospráva

70 70 KREIS Landkreis – zemský rada (Landrat) volený okresním sněmem (Kreistag) vrchní okresní ředitel (Oberkreisdirektor) jmenovaný okresním sněmem Bavorsko – jen „Landrat˝ volený ze členů sněmu

71 71 OBEC (Gemeinde) Starosta – vrchní starosta (větší obce) všichni voleni městskou (obecní) Bürgermeister – Oberbürgermeister radou - Stadtrat (Gemeinderat) větší města: ředitel města Stadtdirektor Různý typ voleb: standard: 4 roky (volen „radou˝) ale jižní Německo: 6 let – přímá volba

72 72 NDR – 1949 – 1990 Prezident – hlava státu Předseda státní rady Lidové shromáždění – parlament Státní rada Územní členění: Stát Kraj – Bezirk Okres – Kreis Obec - město

73 73 RAKOUSKO

74 74 Spolková republika 1804 – císařství rakouské 1867 – Rakousko – Uhersko 1918 (21.10) – Německé Rakousko 1919 – podepsána smlouva v Saint Germain Rakouská republika 1938 – 1945 – součást německé Říše 1945 – 1955 – okupační správa 1955 Spolková republika

75 75 hlava státu: prezident ( přímá volba – 6 let) : kancléř – předseda vlády Spolkové shromáždění: Národní rada - 183 členů ( přímá volba – 4 r.) Spolková rada - 63 členů (zemský sněm – 5 r.)

76 76 ROZLOHA: 83.858 km² Počet obyvatel: 8,1 mil.

77 77 POLITICKÉ STRANY Křesťansko – demokratická Sociální demokracie Národně – konzervativní Zelení

78 78 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ republika země - 9 okres - 99 obce -

79 79 Země – zemský hejtman zemské zastupitelstvo – zemská rada (výkonná) SPOLKOVÉ ZEMĚ Burgenland(Eisenstadt) Dolní Rakousy(Sankt Pölten) Horní Rakousy(Linz) Korutany(Klagenfurt) Salcbursko(Salzburg) Štýrsko(Graz) Tyrolsko(Innsbruck) Voralberg(Bregenz) Vídeň

80 80 okres analogický systém jako SRN obec Vídeň + velká města + obvody

81 81 ŠVÉDSKO

82 82 království – konstituční monarchie (velmi silně omezené pravomoci panovníka) Ústava z r. 1809 r. 1975 – jen representativní funkce

83 83 GENEZE 1523 Vasovci 1523 – 1560Gustav I. Vasa. 1809 – 1818Karel XIII. 1818 (11) – 1844Karel XIV.(Jean Bernadette) 1950 – 1973Gustav IV. Adolf 1971 – místo dvou komor parlamentu pouze jedna 1973Karel XVI. Gustav

84 84 hlava státu: král předseda vlády – vláda parlament : 349–309 voleno (40 křesel rozděleno)3 roky rozloha: 449.964 km² počet obyvatel: 8,8 mil.

85 85 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ Stát province – oblast 20 Zvláštní statut: Stockholm Malmö Göteborg Gotland (ostrov) S výjimkou Stockholmu ø 300 000 obyv. municipality (obce) v r. 1952 - 2800 – nyní 284

86 86 provincie – oblast – region vládní – guvernér – jmenovaný vládou státní správa regionální výbor – jmenovaný radou regionu rada regionu – samospráva regionální výbor – odpovídá vládě

87 87 municipalita - sdružuje representace místních orgánů (zajišťujících „veřejné“ služby) municipální rady - volené

88 88 POLITICKÉ STRANY Sociální demokracie Levicová strana (do 80.let – komunistická) Strana Centra (dříve Farmářská liga) Liberální strana Konzervativní strana


Stáhnout ppt "1 VEŘEJNÁ SPRÁVA VE VYBRANÝCH (EVROPSKÝCH) ZEMÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google