Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce Aplikace pro plánování rozvozu zboží Vedoucí práce: ing Jan Růžička, Ph. D. Vypracoval: Petr Fuks Studijní obor: geoinformatika Studijní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce Aplikace pro plánování rozvozu zboží Vedoucí práce: ing Jan Růžička, Ph. D. Vypracoval: Petr Fuks Studijní obor: geoinformatika Studijní."— Transkript prezentace:

1 Diplomová práce Aplikace pro plánování rozvozu zboží Vedoucí práce: ing Jan Růžička, Ph. D. Vypracoval: Petr Fuks Studijní obor: geoinformatika Studijní skupina: G562, 5.ročník Školní rok: 2004/2005

2 Úkoly Nastudujte algoritmy prohledávání sítě Použijte poznatky z teorie grafů Připravte data a aplikaci (využijte stávající) pro automatizovaný import do struktur vhodných pro vyhledávání v silniční síti Vytvořte aplikaci, která na základě udání polohy zákazníka (zákazníků) navrhne trasu rozvozu zboží (s možnou nakládkou v meziskladech a pobočkách firmy).

3 Teorie grafů Graf je uspořádaná dvojice G = (V,E) kde V je množina vrcholů a E je množina hran – množina vybraných dvouprvkových podmnožin množiny vrcholů Silniční síť souvislý,orientovaný, ohodnocený multigraf Rozsah silniční sítě ČR – graf : 22126 vrcholů a 30490 hran ( viz. silniční databanka ŘSD ze dne 1.7.2004)

4 Algoritmy pro hledání nejkratší cesty Problémem hledání cesty (pathfinding) se rozumí úloha nalezení podle daných kritérií nejvhodnější cesty z místa A do místa B v mapě. Příklady algoritmů – Prohledávání do šířky – Prohledávání do hloubky – Dijkstrův algoritmus – Prohledávání čistě podle heuristiky – Dijkstrův algoritmus s heuristikou

5 Problém obchodního cestujícího Je dáno m měst. Některá města jsou propojena silnicemi, délka silnic je známa. Úkolem obchodního cestujícího je navštívit všechna města a vrátit se do výchozího města. Nalezněte takovou cestu (permutaci měst), aby délka uražené cesty byla co nejmenší. Příklady řešení Nalezení nejkratší permutace ze všech permutací – při větším počtu měst výpočetně náročné Neuronová síť (Hopfieldova síť) Genetické algoritmy – napodobení systému biologické evoluce

6 Princip hledání cesty Start Z1 Z3 Z2 6 4 5 4 3 5 6 5 5 7 O3 O2 O4 O1

7 Princip hledání cesty vypočet nejkratších cest Start Z3 Z2 Z1 9 12 9 15

8 Princip hledání cesty problém obchodního cestujícího Start Z3 Z2 Z1 3. 4. 1. 2.

9 Princip hledání cesty vytvoření cesty v grafu silniční sítě Start Z1 Z2 Z3 O3 O2 O4 O1

10 Data Požadavky vektorová mapa silniční sítě ČR dostupnost dat Možné zdroje dat ArcČR 500 T-mapy Silniční síť ČR 1: 50 000 DMÚ 25 silniční databanka ŘSD - ZDARMA

11 Graf (projekt JGraphT) JGraphT - Open source projekt implementující objekty a algoritmy Teorie grafů knihovna JGraphT optimalizována pro vytváření datových a výpočetních modelů obsahuje obecně popsané API funkce které lze dále rozšiřovat, modifikovat a specializovat je navržena pro práci s rozsáhlým grafem (v řádu milionů vrcholů a hran)

12 Vytvoření grafu Na základě atributů vrstvy úseků a tříd projektu JGraphT byl vytovořen graf silniční sítě C D C D 5046 m Silnice I. třídy 5046 * 1,5 A B A B 1242 m Silnice II. třídy 1242 * 2,5 Úsek silniční sítěHrana grafu

13 Vývoj GUI aplikace J2SE 1.4.2 JAVA – Swing – neobsahuje třídy pro práce s geodaty Projekt OpenMap – pro vizualizaci nutná transformace dat ze souřadnicového systému JTSK do WGS 84 Projekt GeoTools lite – obsahuje základní nastroje pro vizualizaci dat zaměřené na publikaci dat webu JUMP –open source aplikace pro práci s geodaty, kterou lze jednoduše rozšiřovat pomocí pluginů

14 Projekt JUMP Open source projekt jež vyvíjí snadno rozšiřitelné API funkce a grafického rozhraní pro prohlížení a manipulaci s prostorovými daty Je rozdělen na tři samostatné projekty: The JUMP Unified Mapping Platform (JUMP) The JTS Topology Suite (JTS) The JCS Conflation Suite (JSC)

15 Tvorba plugin aplikace JUMP Seznámení se s možnostmi projektu JUMP Nastudování dokumentace Vyzkoušení tvorby jednoduchých pluginů Přepsání dosavadní aplikace do podoby pluginu

16 Vývoj pluginu - Načtení dat K načtení vstupních dat je využito existujícího pluginu LoadDataSet. Layer úseky ID Length Orienation Quality Feature Collection

17 Vývoj pluginu – nalezení nejkratší cesty Vypočtení nejkratší spojení mezi zastávkami – využití implemtace Dijkstrova algoritmu z projektu JGraphT Nalezení nejkratší permutace – úloha obchodního cestujícho Rekonstrukce nalezené cesty – převedení nalezné cesty grafu na pouslopnost geoprvků reprezentující cestu v silniční síti

18 Vývoj Pluginu - GUI

19

20 Použité nástroje a technoligie Programovací jazyk – Java J2SE v. 1.4.2 Vývojové prostředí – Borland JBuilder X Operační systém Windows/Linux (Fedora 2)

21 Literatura: http://www.rsd.cz http://www.tmapy.cz http://www.arcdata.cz http://www.cs.vsb.cz/ochodkova http://sourceforge.net/projects/geotools/ http://pathlib.hildebrand.cz/doc/Referat/pathref.html http://www.sys-con.com/story/?storyid=36224&DE=1 http://www.aic.nrl.navy.mil/galist/src/ http://sickboy.hyperlink.cz/ctufee/paa/tsp/ascii/tsp.html http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/ http://www.cs.vsb.cz/hlineny/ http://openmap.bbn.com/ http://www.jump-project.org/ http://jgap.sourceforge.net/

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diplomová práce Aplikace pro plánování rozvozu zboží Vedoucí práce: ing Jan Růžička, Ph. D. Vypracoval: Petr Fuks Studijní obor: geoinformatika Studijní."

Podobné prezentace


Reklamy Google