Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vaše jistota na trhu IT Architektura informačních systémů paměťových institucí ► Ing. Petr Vršek ►ICZ a.s. ►2.12.2010, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vaše jistota na trhu IT Architektura informačních systémů paměťových institucí ► Ing. Petr Vršek ►ICZ a.s. ►2.12.2010, Praha"— Transkript prezentace:

1 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Architektura informačních systémů paměťových institucí ► Ing. Petr Vršek ►ICZ a.s. ►2.12.2010, Praha ►petr.vrsek@i.cz

2 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Typizace paměťových institucí ►Podle druhů institucí ●knihovny ●archivy ●muzea ●univerzity ●galerie ●výzkumné ústavy ►Podle působnosti ●privátní ●obecní ●regionální ●celostátní ●evropské ●světové

3 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Rozdíly mezi typy institucí ►v architektonických nárocích na budovy sloužící různým typům paměťových institucí ►v odlišných operacích s objekty ►v užívané terminologii, standardech, postupech práce ►v organizačním začlenění institucí ►v různých způsobech zpřístupnění objektů klientům ●čtenářům (knihoven) ●badatelům (archivů) ●návštěvníkům (muzeí, galerií) ●studentům (univerzit) ●pracovníkům (výzkumných ústavů)

4 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Shody mezi typy institucí ►již velmi dávno … ●existovaly pouze hmotné objekty (knihy, listiny, muzejní exponáty) ●existovaly pouze listinné katalogy (kartotéční lístky), archivní pomůcky a listinné rejstříky ●se operace s objekty evidovaly pouze v listinné evidenci (např. akvizice, výpůjčky, zápůjčky, opravy, ošetření, vyřazení,…) ►po nástupu databázových systémů, především RDMS ●evidence metadat objektů příp. i operací s objekty se převedla do elektronického katalogu instituce, příp. množiny spolupracujících programových modulů a databází ►nyní – nový fenomén: vznik nehmotných digitálních a digitalizovaných objektů v obrovském množství ●jak je bezpečně, čitelně a pochopitelně uchovávat i pro vzdálenou budoucnost ? ●jak k nim vzdáleně přistupovat?

5 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Současné klíčové potřeby všech typů paměťových institucí ►vzdáleně zpřístupnit vybraná metadata ●umožňující vyhledání objektu či množiny objektů ●podrobněji popisující vlastnosti objektu či množiny objektů ●popisující historii operací s objektem či s množinou objektů ►digitalizovat fyzické objekty ►bezpečně trvale uložit digitální i digitalizované objekty včetně jejich metadat a zaručit jejich čitelnost a srozumitelnost v daleké budoucnosti ►vzdáleně zpřístupnit digitální i digitalizované objekty včetně jejich vybraných metadat

6 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Proč digitalizovat a trvale uchovávat image i metadata fyzických objektů? ►pro umožnění vzdáleného přístupu k fyzickým objektům ►pro případ zničení originálu z důvodu ●opotřebení fyzického objektu používáním ●degenerace materiálu fyzického objektu ●katastrofy v paměťové instituci ►kvůli pátrání po ukradených objektech ►kvůli tvorbě kvalitních replik fyzických objektů i ve vzdálené budoucnosti

7 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Základní architektonické prvky informačního systému paměťové instituce

8 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz KATALOG ►architektonicky nejstarší komponenta, specifická dle typu instituce ►v metadatech objektu se evidují jak vlastnosti objektu, tak historie operací s objektem ►hierarchická struktura objektů, metadata ke každé úrovni ►dříve spíše specifické metadatové modely podle typu instituce ►metadatové modely jsou v neustálém vývoji, snaha o namapování atributů do modelů univerzálních – pro všechny typy institucí

9 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz LTP systém dle modelu OAIS ►velmi univerzální komponenta, vhodná pro všechny typy paměťových institucí ●AIP balíčky v METS XML struktuře, možné odkazy mezi balíčky ●model PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies) ►administrace, plánování uchovávání, správa dat, vstupní operace (SIP), přístupové operace (DIP) ►archivní systém (AIP) ►zajišťuje digitálním objektům po neomezenou dobu ●životaschopnost (viability) ●čitelnost (renderability) ●pochopitelnost (understandability) ●autentičnost (autenticity) ●identifikaci (identification)

10 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz ZPŘÍSTUPNĚNÍ ►kopie vybraných metadat z kompletních metadat katalogu ►vybrané uživatelské kopie digitálních objektů (degenerované, vytvořené z objektů vysoké kvality uložených v systému LTP) ►uživatelské rozhraní vlastní instituce k optimálnímu zpřístupnění objektů všech typů a ve zvolené kvalitě ►strojové rozhraní podporující protokol OAI-PMH pro sklízení metadat externími poskytovateli služeb ►RYCHLÁ ODEZVA PŘI MASIVNÍM PARALELNÍM PŘÍSTUPU !!!

11 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz DIGITALIZAČNÍ JEDNOTKA ►pro každý typ instituce je vhodné navrhnout jinou kombinaci skenerů s přihlédnutím k funkcím a finančním možnostem. Všude je k nim potřeba: ●digitalizační SW na sdíleném serveru, dostatek pracovišť a pracovních stanic ●operativní datové úložiště pro skeny a metadata ●dostatečné personální zajištění digitalizační jednotky ►typizace skenerů ●robotický knižní skener ●kamerový knižní skener ●portálový knižní skener ●bubnový skener ●univerzální skener (automatický podavač + ploché lože) ●3D skener ●videokamera ●digitální fotoaparát

12 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Základní architektonické prvky informačního systému paměťové instituce

13 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Architektura informačních systémů paměťových institucí ► Ing. Petr Vršek ►ICZ a.s. ►2.12.2010, Praha ►petr.vrsek@i.cz


Stáhnout ppt "Vaše jistota na trhu IT Architektura informačních systémů paměťových institucí ► Ing. Petr Vršek ►ICZ a.s. ►2.12.2010, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google