Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fysika  světa Od Demokrita ke kvarkům. Menší a menší...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fysika  světa Od Demokrita ke kvarkům. Menší a menší..."— Transkript prezentace:

1 Fysika  světa Od Demokrita ke kvarkům

2 Menší a menší...

3 Lymfocyt T napadený HIV (30 000  )

4 Atomy uhlíku v grafitu

5 Nápis z atomů

6 Filosofický atomismus  Demokritos (460–370), Epikuros (314- 270) – látka složena z konečných, tvrdých a nedělitelných částic  atomy (z řec.  – nepožatý, nedělitelný)  filosofická spekulace  obrozenci: nedrob

7 Chemický atomismus  Joseph Louis Proust (1754–1826): reagující látky se slučují jen v určitých hmotnostních poměrech – zákon stálých poměrů slučovacích  John Dalton (1766 – 1844): některé prvky se mohou slučovat v různých poměrech – zákon násobných poměrů slučovacích  nepřímý důkaz existence atomů

8 Počet částic  Amadeo Avogadro (1776–1856): ve stejných objemech různých plynů je při stejném tlaku a teplotě týž počet molekul  Johann Loschmidt (1821–1895): první úspěšnější pokus o určení konstanty („Loschmidtova konstanta“)

9 Brownův pohyb  Robert Brown (1827): Brownův pohyb  Albert Einstein (1879–1955): vysvětlení Brownova pohybu (1905)  Jean Baptiste Perrin (1870–1942): měření Avogadrovy konstanty z Brownova pohybu

10 Exkurs 1: Molární veličiny  atomová hmotnostní jednotka  relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost  látkové množství, Avogadrova konstanta  molární hmotnost  molární objem, normální molární objem

11 Elektrický náboj iontu  elektrolýza  náboj přenesený při vyloučení 1 molu látky: F=9,648.10 4 C/mol  elementární náboj

12 Do nitra atomu  Julius Plücker (1801–1868): katodové záření (1859)  Joseph John Thomson (1856–1940): proud rychle letících „atomů elektřiny“ čili elektronů  z pohybu v magnetickém a elektrickém poli určen měrný náboj e/m  rozpad 

13 Millikanův pokus (1910)  Robert Millikan (1868–1953)

14 Důsledky:  ze znalosti e/m a e lze stanovit hmotnost elektronu  objev první elementární částice  elektrony vyletují z atomů → atom není nedělitelný  Thomsonův pudinkový model atomu (kladnej pudink a záporný elektronový rozinky)

15 Stavba atomu  Ernest Rutherford (1871–1937): „Rutherfordův pokus“ (1911)  částice  (atomy He bez elektronů), lze je počítat podle záblesků na ZnS  metoda bavlněných žoků války Severu proti Jihu

16 Rutherfordův pokus (1911)

17 Důsledky  celý kladný náboj a téměř celá hmotnost atomu jsou v malé centrální oblasti – v jádře atomu  rozměr jádra je 1/100 000 rozměru atomu  elektrony s jádrem reagují prostřednictvím elektrických sil

18 Neutron  Walter Bothe (1891–1957): 1932 ozařování beryllia částicemi  ; vznik pronikavého záření, které se neochyluje magnetickým ani elektrickým polem; špatný výklad (  )  James Chadwick (1891–1974): částice těžké jako jádra vodíku, ale bez náboje

19 Složení jádra atomů  Werner Heisenberg (1901–1976)  Дмитрий Іваненко (1904–)  protony a neutrony (1932)  m p = 1,0073u =1,673.10 -27 kg  m n = 1,0087u =1,675.10 -27 kg

20 Hmotnostní spektrometrie

21 Exkurs 2: Atomy  nukleony  prvek  nuklid, izotop, izobar  protonové číslo, nukleonové číslo

22 Kvarky  elektron – vskutku elementární částice  protony, neutrony – složeny z kvarků  Stanford, Kalifornie – ostřelování protonů a neutronů elektrony  Richard Taylor (1929–), Jerome Friedman (1930–), Henry Kendall (1936–): protony a neutrony se chovají jako soubor menších částic

23 Kvarky  Richard Feynman (1918–1988): mají vlastnosti dříve uvažovaných částic – kvarky  quark – James Joyce: Finnegans Wake (Plačky nad Finneganem): „Three quarks for Muster Mark!“  patrně nemohou existovat samostatně

24 Kvarky  ddownhorní  uupdolní  sstrangepodivný  ccharmpůvabný  b beauty (bottom)krásný  ttruth (top)pravdivý


Stáhnout ppt "Fysika  světa Od Demokrita ke kvarkům. Menší a menší..."

Podobné prezentace


Reklamy Google