Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dosah alfa částic v látce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dosah alfa částic v látce"— Transkript prezentace:

1 Dosah alfa částic v látce
Le Duc Khanh Chuong, Růžek Lukáš

2 Alfa záření -Jako částice alfa se v částicové fyzice označuje jádro helia. Částice se označuje symbolem α nebo He2+. Alfa částici tvoří dva protony a dva neutrony -může být odstíněno i listem papíru -vznikají vyzařováním radioaktivními jádry atomů, tzv. alfa-zářiči -pohybují se maximálně jen 10% rychlosti světla -lze ho ovlivnit magnetickým i elektrickým polem.

3 Co jsme vlastně dělali... Měřili jsme závislost počtu naměřených výskytů Alfa částic na vzdálenosti zářiče. Měření jsme prováděli v atmosféře vzduch a oxidu uhličitého za různých tlaků. Výsledky jsme zakreslili do grafů a snažili jsme se je odůvodnit. Jako zdroj Alfa Záření jsme používaly Izotop Americia (241Am). Pomůcky: Přístroj PSDA, koaxiální kabel, aparatura pro měření dosahu alfa částic s detektoremTM a etalonem záření alfa EA , vakuometr, dvoucestný ventil, rotační vývěva.

4 Výsledky našich měření
Vzduch

5 Použijeme tedy následující vzorec:
Byli jsme však schopni pokrýt jen minimální úhel, a proto je nutná korekce, aby měření brala v úvahu všechny vyzářené částice. Jak na korekci ? Jednoduše pomocí následujících Vzorců: Velikost povrchu koule: S = 4πr2 Velikost povrchu vrchlíku: P = 2πrv Pomocí přímé úměrnosti můžeme přibližně vypočítat celkové vyzařování zdroje. Použijeme tedy následující vzorec: Poměr X = 2πrv/ 4πr2 Pokud je počet námi naměřených částic N, pak celkové Předpokládané množství vypočítáme: Celkem částice Y = N/X = 2Nπrv/ 4πr2

6 Před korekcí Po korekci Rozdíly jsou viditelné.

7 Vzduch Bez korekce S korekcí

8 Oxid uhličitý Bez korekce S korekcí

9 I když jsme se snažili pracovat bez chybně, udělali jsme menší, či větší chyby.

10 Zjistili jsme: -Počet naměřených Alfa částic ubývá s rostoucí vzdáleností od zářiče, přičemž největší úbytek je patrný před koncem grafu. -Šíření Alfa částic závisí na tlaku.(Čím nižší tlak tím dal částice doletí) -Měření zabere hodně času a je pozor si dávat na chyby z nepozornosti i jiné. -Naše grafy se přiblížili již známému grafu:

11 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Dosah alfa částic v látce"

Podobné prezentace


Reklamy Google