Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

detail centrálního kanálku detail šedé hmoty míšní formování předních rohů zdroj:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "detail centrálního kanálku detail šedé hmoty míšní formování předních rohů zdroj:"— Transkript prezentace:

1

2

3 detail centrálního kanálku detail šedé hmoty míšní formování předních rohů zdroj: http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Anatomy_&_Physiology/A&P202/CNS_Histology/Spinal_Cord/Spinal_Cord_Histology.htmhttp://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Anatomy_&_Physiology/A&P202/CNS_Histology/Spinal_Cord/Spinal_Cord_Histology.htm  

4 PÁTEŘ na příčném průřezu tento útvar je hmatatelný pod kůží tělo obratle trnový výběžek obratlový oblouk mícha zadní kořen přední kořen míšní nerv tvrdá plena míšní pavučnice měkká plena míšní míšní ganglion míšní tepna míšní žíly tuková tkáň i

5 po klepnutí na symbol oka se otevře webový atlas RTG snímků celého těla včetně páteře s míchou 

6 na příčných řezech míchy je patrné rozložení BÍLÉ a ŠEDÉ hmoty ŠEDÁ HMOTA BÍLÁ HMOTA Centrální Kanálek

7 složitá soustava různě dlouhých a různě širokých nervových vláken většinou vlákna myelinizovaná dále neuroglie, krevní cévy, vazivo nervová vlákna spojená ve svazky komunikace mezi různými částmi míchy a mezi míchou a mozkem bílá hmota jedné poloviny míchy je s bílou hmotou druhé poloviny spojena pomocí tzv. commissura alba je to oblast, kde axony kříží střední rovinu a přebíhají z jedné strany na druhou

8 tvořena především těly neuronů, krátkými nemyelizovanými axony a dendrity dále výběžky jiných neuronů než neuronů šedé hmoty, neuroglie, krevní cévy, vazivo na řezu má šedá hmota tvar písmene H, nebo tvar rozepjatých křídel motýla H obě postranní části šedé hmoty spojeny prostřednictvím substantia intermedia anterior et posterior šedý spoj

9 každá laterální část šedé hmoty tvoří 3 výběžky zadní (slabší a delší) přední (široký a zaoblený) postranní (nepatrný) postranní výběžek je zřejmý pouze v dolních úsecích krční míchy a v horních úsecích míchy hrudní tyto výběžky v celém průběhu míchy tvoří šedé sloupce (columnae griseae) každý sloupec se na příčném řezu nazývá roh (cornu)

10 přední kořen = motorický (radix ventralis) zadní kořen = senzitivní (radix dorsalis) PŘEDNÍ KOŘENY obsahují odstředivá (=eferentní) vlákna vedoucí motorické a vegetativní vzruchy k periferii těla (svaly, žlázy, …) ZADNÍ KOŘENY obsahují dostředivá (=aferentní) vlákna vedoucí vzruchy z periferie, tj. z tkání a orgánů do CNS MÍŠNÍ KOŘENY

11 z ventrální části míchy vystupují párová přední kořenová vlákna (fila radicularia ventralia) tvoří je výběžky motorických buněk předních a postranních rohů šedé hmoty míchy tato vlákna se spojují do vlastního dorzálního kořene z dorzální části míchy vystupují párová zadní kořenová vlákna (fila radicularia dorsalia) tvoří je axony buněk spinálních ganglií tato vlákna se spojují do vlastního dorzálního kořene

12 míšní (spinální) ganglion míšní (spinální) nerv zadní kořen přední kořen Zapojení míchy

13 Základní typy neuronů míchy interneuron senzitivní neuron motoneuron

14

15 31 párů míšní nervy jsou již struktury PNS symetrické uspořádání po obou stranách páteře připojení pomocí zadních (senzitivních) a předních (motorických) kořenů míšní nerv (nervus spinalis) vzniká spojením předního a zadního kořene jedné strany jednoho segmentu míchy v meziobratlovém otvoru (mezi dvěma obratli); odtud vychází boční větve do celého těla rozdělují se na základě své pozice v páteřním kanálu funkce: spojení mozku s periferií dorzálně: vstup ventrálně: výstup NAPOJENÍ NERVŮ NA MÍCHU

16 rozdělení podle obratlů: 8 krčních 12 hrudních 5 bederních 5 křížových 1 kostrční MÍŠNÍ NERVY  zpět na členění páteře podle nervů z ní vybíhajících

17 byly odstraněny oblouky obratlových těl, aby byla patrná mícha a kořeny nervů z ní odstupující tvrdá plena a pavučnice byly přeťaty a odklopeny bokem


Stáhnout ppt "detail centrálního kanálku detail šedé hmoty míšní formování předních rohů zdroj:"

Podobné prezentace


Reklamy Google