Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled pod mikroskop ....

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled pod mikroskop ...."— Transkript prezentace:

1 pohled pod mikroskop ...

2 pohled pod mikroskop ...

3   detail centrálního kanálku
detail šedé hmoty míšní formování předních rohů zdroj:

4 tento útvar je hmatatelný pod kůží
i PÁTEŘ na příčném průřezu tento útvar je hmatatelný pod kůží trnový výběžek obratlový oblouk mícha zadní kořen tvrdá plena míšní přední kořen pavučnice míšní ganglion měkká plena míšní míšní nerv míšní tepna míšní žíly tělo obratle tuková tkáň

5 po klepnutí na symbol oka se otevře webový atlas RTG snímků celého těla včetně páteře s míchou

6 na příčných řezech míchy je patrné rozložení BÍLÉ a ŠEDÉ hmoty
VNITŘNÍ HMOTA MÍCHY na příčných řezech míchy je patrné rozložení BÍLÉ a ŠEDÉ hmoty BÍLÁ HMOTA ŠEDÁ HMOTA Centrální Kanálek

7 BÍLÁ HMOTA SUBSTANTIA ALBA
složitá soustava různě dlouhých a různě širokých nervových vláken většinou vlákna myelinizovaná dále neuroglie, krevní cévy, vazivo nervová vlákna spojená ve svazky komunikace mezi různými částmi míchy a mezi míchou a mozkem bílá hmota jedné poloviny míchy je s bílou hmotou druhé poloviny spojena pomocí tzv. commissura alba je to oblast, kde axony kříží střední rovinu a přebíhají z jedné strany na druhou

8 H ŠEDÁ HMOTA SUBSTANTIA GRISEA
tvořena především těly neuronů, krátkými nemyelizovanými axony a dendrity dále výběžky jiných neuronů než neuronů šedé hmoty, neuroglie, krevní cévy, vazivo obě postranní části šedé hmoty spojeny prostřednictvím substantia intermedia anterior et posterior na řezu má šedá hmota tvar písmene H, nebo tvar rozepjatých křídel motýla H šedý spoj

9 přední (široký a zaoblený)
každá laterální část šedé hmoty tvoří 3 výběžky zadní (slabší a delší) postranní (nepatrný) přední (široký a zaoblený) tyto výběžky v celém průběhu míchy tvoří šedé sloupce (columnae griseae) každý sloupec se na příčném řezu nazývá roh (cornu) postranní výběžek je zřejmý pouze v dolních úsecích krční míchy a v horních úsecích míchy hrudní

10 MÍŠNÍ KOŘENY zadní kořen = senzitivní (radix dorsalis)
ZADNÍ KOŘENY obsahují dostředivá (=aferentní) vlákna vedoucí vzruchy z periferie, tj. z tkání a orgánů do CNS PŘEDNÍ KOŘENY obsahují odstředivá (=eferentní) vlákna vedoucí motorické a vegetativní vzruchy k periferii těla (svaly, žlázy, …) přední kořen = motorický (radix ventralis)

11 tvoří je axony buněk spinálních ganglií
z dorzální části míchy vystupují párová zadní kořenová vlákna (fila radicularia dorsalia) tvoří je axony buněk spinálních ganglií tato vlákna se spojují do vlastního dorzálního kořene z ventrální části míchy vystupují párová přední kořenová vlákna (fila radicularia ventralia) tvoří je výběžky motorických buněk předních a postranních rohů šedé hmoty míchy tato vlákna se spojují do vlastního dorzálního kořene

12 míšní (spinální) ganglion
zadní kořen Zapojení míchy míšní (spinální) ganglion míšní (spinální) nerv přední kořen

13 Základní typy neuronů míchy
senzitivní neuron interneuron motoneuron

14 "živá telefonní ústředna"

15 NAPOJENÍ NERVŮ NA MÍCHU
MÍŠNÍ NERVY nervi spinales 31 párů míšní nervy jsou již struktury PNS symetrické uspořádání po obou stranách páteře připojení pomocí zadních (senzitivních) a předních (motorických) kořenů míšní nerv (nervus spinalis) vzniká spojením předního a zadního kořene jedné strany jednoho segmentu míchy v meziobratlovém otvoru (mezi dvěma obratli); odtud vychází boční větve do celého těla rozdělují se na základě své pozice v páteřním kanálu funkce: spojení mozku s periferií dorzálně: vstup ventrálně: výstup NAPOJENÍ NERVŮ NA MÍCHU

16 rozdělení podle obratlů:
MÍŠNÍ NERVY rozdělení podle obratlů: 8 krčních 12 hrudních 5 bederních 5 křížových 1 kostrční  zpět na členění páteře podle nervů z ní vybíhajících

17 tvrdá plena a pavučnice byly přeťaty a odklopeny bokem
obrázek vs. realita byly odstraněny oblouky obratlových těl, aby byla patrná mícha a kořeny nervů z ní odstupující tvrdá plena a pavučnice byly přeťaty a odklopeny bokem


Stáhnout ppt "Pohled pod mikroskop ...."

Podobné prezentace


Reklamy Google