Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června 2006 10. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června 2006 10. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června 2006 10. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF

2 2 Podklady pro VZ 2005 za celou ČR Krajské: Výkazy Výroční zprávy Koncepce, programy Weby KK

3 3 Charakteristika roku 2005 20042005 K dispozici z hlavního zdroje 129 607 000 Kč (stát) 127 187 000 Kč (kraje) RF vykonávalo109 knihoven (14 KK, 95 PK) 109 knihoven (14 KK, 95 PK) Obsluhované knihovny 6 1626 081 1 knihovna s RF oblsuhovala Ø 56,5 knihoven55,8 knihoven

4 4 Peníze od státu na RF x kraje přidělily na RF

5 5 Jak KK a PK hospodařily? Přiděleno od krajů celkem 127 187 000,- Kč Vynaloženo celkem 127 487 034,- Kč z vlastních rozpočtů (KK) 395 032,- Kč Vráceno do kraj.rozpočtů 94 998,- Kč Z dalších zdrojů3 516 732,- Kč

6 6 Srovnání nákladů v roce 2004 a 2005 20042005 Z hlavního zdroje 129 364 456 Kč (stát) 127 392 000 Kč (kraje) Z jiných zdrojů (KK, PK a obce) 5 630 507 Kč3 516 732 Kč Celk. vynalož.134 994 963 Kč130 908 732 Kč r.2004 95,8% stát, 4,2% územní samospráva r.2005 97,31% kraje, 2,71% (další zdroje-územní samospráva)

7 7 Obsluhované knihovny obsluhující knihovníci rok20042005 +/- 2004/2005 Počet obsluhovaných knihoven 6 1626 081-81 Počet pracovníků RF279,7269,24-10,46  prac. úvazek na 1 obsluhovanou knihovnu 0,050,04-0,01 Ø počet obsluhovaných knihoven na 1 pracovní úvazek 22,022,6+0,6

8 8 Počet obsluhovaných knihoven v krajích

9 9 Počet pracovníků vykonávajících RF

10 10 Počet obsluhovaných knihoven na 1 pracovní úvazek ( v KK+PK) 2004 a 2005

11 11 Pracovní úvazky obsluhujících knihovníků na 1 obsluhovanou knihovnu v r. 2004 - 2005

12 12 Regionální služby 2005 v číslech 7 standardizovaných služeb - pokles 7 standardizovaných služeb - pokles s výjimkou konzultací a cirkulace VF Další činnosti Další činnosti – standard VKIS do praxe – internetizace – PIK, SF  Pořadí frekventovanosti, zájmu  Srovnání se standardem

13 13 Konzultační činnost rok2002200320042005 +/- 2004/2005 Obsloužené knihovny 5 3896 0016 2706 395+125 Poskytnuté konzultace 13 16218 23119 89019 998+108 Ø p. konzultací na 1 obslouženou knihovnu 2,43,013,23,13+0,11 Ø každá kn. s RF poskytla konzultací 182,5183,5+ 1

14 14 Průměrný počet konzultací na 1 obslouženou knihovnu – r. 2005

15 15 Metodické návštěvy (MN) rok2002200320042005 +/- 2004/2005 +/- 2002/2005 Počet obsloužených knihoven 5 38960016 2706 395+125+1 006 Metodické návštěvy 9 29412 60112 27311 550- 723+2 256 Ø MN na 1 obslouženou 1,72,121,87-0,13+ 0,17 Ø MN na 1 obsluhovanou 1,6221,9- 0,1+ 0,3

16 16 Metodické návštěvy v krajích v letech 2002 – 2005

17 17 Průměrný počet MN na 1 obslouženou knihovnu – r. 2005

18 18 Statistika knihovnických činností Rok2002200320042005 +/- 2004/2005 Obsloužené knihovny 5 4146 7296 6666 537 - 129 Zpracované výkazy a sumáře 5 6796 8046 8946 827- 67 Na 1 obslouženou knihovnu 1,11,0 Na 1 obsluhovanou knihovnu 1,1

19 19 Počet zpracovaných statistických výkazů v krajích v letech 2004 a 2005

20 20 Ø počet výkazů (sumářů) na 1 pracovní úvazek (metodika)

21 21 Vzdělávání v rámci RF v r. 2005 rok20042005 +/- 2004/2005 Počet obsloužených knihoven 4 0343 920-114 Počet vzdělávacích akcí v rámci RF 710566- 154 Počet účastníků akcí v rámci RF 7 3416 198- 1 194 Počet vyučovacích hodin v rámci RF 3 767,82 817- 951

22 22 Vzdělávací akce celkem, z toho v rámci RF – r. 2005

23 23 Porady – koordinační, informační a v rámci RF i vzdělávací nástroj rok2002200320042005 +/- 2004/2005 P. obsloužených knihoven 2 2332 8492 7742 915+141 Počet porad 429493532474- 58 Počet účastníků 4 7695 2095 3814 981- 400 Ø počet porad v kraji 31353834- 4 Ø p. účastníků 1 porady 11,110,61112+ 1

24 24 Porady v krajích v letech 2004 - 2005

25 25 Výměnné fondy – stav Rok2002200320042005 +/- 2004/2005 Stav VF v ČR k 31.12. v k.j. 1 400 1241 887 7222 076 1752 239 925+ 163750 Roční přírůstek184 415256 972256 051247 418- 8 633 P.obsloužených knihoven 3 390 59,6% z obsluh. 4 668 73,1% 4 936 80,1% z obsluhov. 5 078 83,5% + 142 P. k.j. pro 1 obslouženou kn. 413,02404,4420,6441,1+ 20,5 roční přír. na 1 obslouženou k. 54,455,1 2 294,4 k.j. 51,9 2 349,1 na 1 PK+KK 48,7 2 269,9 na 1 PK+KK - 3,2

26 26 Finance na nákup VF v % z celkové částky – roky 2004 a 2005

27 27 Ø počet k.j. VF pro 1 obslouženou knihovnu ( k 31. 12. 2005 )

28 28 Cirkulace – 2. nejžádanější služba rok2002200320042005 +/- 2004/2005 p.obslouž. knihoven 3 39O4 6684 9365 078+ 142 % všech obsluhovaných kn. 59,6%73,1%80,1%83,5%+ 3,4% počet souborů 9 62315 45517 61119 377+ 1766 v nich svazků 408 221672 157789 792876 112+ 86 320 Ø počet sv. do 1 kn. 120,4144160172,5+ 12,5 Ø p. svazků v 1 soub. 42,443,544,945,2+ 0,3 Ø p. souborů do 1 knihovny 2,83,33,63,8+ 0,2

29 29 Zájem o službu (soubory VF)

30 30 Ø počet souborů do 1 obsloužené knihovny v krajích

31 31 Počet svazků v souborech do 1 knihovny

32 32 Průměrná velikost 1 souboru

33 33 Pomoc při revizích a aktualizacích KF rok 2002200320042005+/- 2004/2005 2002-2005 Počet obsloužených knihoven 9221 2281 195 1 185 - 10 + 263 Počet revidovaných k.j. 1 747 2592 019 3432 134 152 2 308 759+ 174 607 + 561 500 Počet revidovaných knihoven 454785757 705 - 52 + 251

34 34 Počet revidovaných k.j. v 1 rev. knihovně

35 35 Zrevidované knihovny v % z počtu obsloužených

36 36 Nákup a zpracování KF z prostředků obcí Obce projevují zájem o své knihovny Společný nákup – ekonomický efekt Jedno zpracování pro všechny účastníky – ekonomický efekt Záruka odborného provedení Optimální stav: každá obec financuje základ KF své knihovny … základ KF své knihovny … alespoň částečně Zájem neroste – klesáx zájem o VF Zájem neroste – klesá x zájem o VF

37 37 Nákup KF z prostředků obcí 2002200320042005 +/- 2004- 2005 P. obsloužených knihoven 1 1111 2741 2901 224- 66 % z obsluhovaných knihoven 19,5%19,9%20,9%20,1%- 0,8% P. nakoupených k.j. 95 415113 413104 357100 989- 3 368 Ø počet k.j. na 1 obslouženou knihovnu 85,9 k.j.89 k.j.80,9 k.j.82,5 k.j.+ 1,6

38 38 Zájem o službu v % z obsluhovaných knihoven

39 39 Ø počet k.j. zakoupených z prostředků obcí na 1 obslouženou knihovnu

40 40 Zpracování KF z prostředků obcí 2002200320042005 +/- 2004/2005 Počet obsloužených knihoven 1 2551 5201 5361 489- 47 % z obsluhovaných knihoven 22,1%23,8%24,9%24,5%- 0,4% p. zpracovaných k.j. 118 403150 832133 267132 408- 859 p. zpracovaných k.j. na 1 obslouženou kn. 94,39986,888,9+ 2,1

41 41 Počet zpracovaných k.j. na 1 obslouženou knihovnu

42 42

43 43 Servis VT rok2002200320042005 +/- 2004/2005 Počet obsloužených knihoven 397428719586- 133 Počet akcí1 0931 2481 3481 185- 163

44 44 Počet obsloužených knihoven- vývoj

45 45 Co říkají čísla o RF v roce 2005? Ne ve všech krajích dotace v očekávané výši Dotace zpožděna – nenaplnilo se očekávání pružnosti Snížení všech číselných ukazatelů s výjimkou: cirkulace VF, konzultační služba snížení dotace ≠ vždy snížení výkonů zpravidla snížení počtu pracovníků RF Vzdělávání nejen v rámci RF Metodické návštěvy? Zvětšují se rozdíly mezi kraji?

46 46 Co říkají čísla o RF v roce 2005? Zlepšují se služby malých knihoven – máme nástroj - zaměření krajů na standard VKIS - výsledky obsluhovaných knihoven Významná pomoc obsluhujících knihoven samosprávám

47 47 Závěr Plná kompetence krajů - zvýšené nároky KK i PK Krajské koncepce? Nové postupy a specifická řešení Výměna zkušeností pracovníků RF – formy Sjednocení statistických postupů ( nejen RF) Jak vyhovuje Metodický pokyn RF a standardy RF? Benchmarking a jeho předchůdci

48 48 Za pozornost děkuje Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz 221 663 179 http://knihovnam.nkp.cz


Stáhnout ppt "1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června 2006 10. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF."

Podobné prezentace


Reklamy Google