Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června 2006 10. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června 2006 10. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června řádné zasedání sekce SDRUK pro RF

2 2 Podklady pro VZ 2005 za celou ČR Krajské: Výkazy Výroční zprávy Koncepce, programy Weby KK

3 3 Charakteristika roku K dispozici z hlavního zdroje Kč (stát) Kč (kraje) RF vykonávalo109 knihoven (14 KK, 95 PK) 109 knihoven (14 KK, 95 PK) Obsluhované knihovny knihovna s RF oblsuhovala Ø 56,5 knihoven55,8 knihoven

4 4 Peníze od státu na RF x kraje přidělily na RF

5 5 Jak KK a PK hospodařily? Přiděleno od krajů celkem ,- Kč Vynaloženo celkem ,- Kč z vlastních rozpočtů (KK) ,- Kč Vráceno do kraj.rozpočtů ,- Kč Z dalších zdrojů ,- Kč

6 6 Srovnání nákladů v roce 2004 a Z hlavního zdroje Kč (stát) Kč (kraje) Z jiných zdrojů (KK, PK a obce) Kč Kč Celk. vynalož Kč Kč r ,8% stát, 4,2% územní samospráva r ,31% kraje, 2,71% (další zdroje-územní samospráva)

7 7 Obsluhované knihovny obsluhující knihovníci rok /- 2004/2005 Počet obsluhovaných knihoven Počet pracovníků RF279,7269,24-10,46  prac. úvazek na 1 obsluhovanou knihovnu 0,050,04-0,01 Ø počet obsluhovaných knihoven na 1 pracovní úvazek 22,022,6+0,6

8 8 Počet obsluhovaných knihoven v krajích

9 9 Počet pracovníků vykonávajících RF

10 10 Počet obsluhovaných knihoven na 1 pracovní úvazek ( v KK+PK) 2004 a 2005

11 11 Pracovní úvazky obsluhujících knihovníků na 1 obsluhovanou knihovnu v r

12 12 Regionální služby 2005 v číslech 7 standardizovaných služeb - pokles 7 standardizovaných služeb - pokles s výjimkou konzultací a cirkulace VF Další činnosti Další činnosti – standard VKIS do praxe – internetizace – PIK, SF  Pořadí frekventovanosti, zájmu  Srovnání se standardem

13 13 Konzultační činnost rok /- 2004/2005 Obsloužené knihovny Poskytnuté konzultace Ø p. konzultací na 1 obslouženou knihovnu 2,43,013,23,13+0,11 Ø každá kn. s RF poskytla konzultací 182,5183,5+ 1

14 14 Průměrný počet konzultací na 1 obslouženou knihovnu – r. 2005

15 15 Metodické návštěvy (MN) rok /- 2004/2005 +/- 2002/2005 Počet obsloužených knihoven Metodické návštěvy Ø MN na 1 obslouženou 1,72,121,87-0,13+ 0,17 Ø MN na 1 obsluhovanou 1,6221,9- 0,1+ 0,3

16 16 Metodické návštěvy v krajích v letech 2002 – 2005

17 17 Průměrný počet MN na 1 obslouženou knihovnu – r. 2005

18 18 Statistika knihovnických činností Rok /- 2004/2005 Obsloužené knihovny Zpracované výkazy a sumáře Na 1 obslouženou knihovnu 1,11,0 Na 1 obsluhovanou knihovnu 1,1

19 19 Počet zpracovaných statistických výkazů v krajích v letech 2004 a 2005

20 20 Ø počet výkazů (sumářů) na 1 pracovní úvazek (metodika)

21 21 Vzdělávání v rámci RF v r rok /- 2004/2005 Počet obsloužených knihoven Počet vzdělávacích akcí v rámci RF Počet účastníků akcí v rámci RF Počet vyučovacích hodin v rámci RF 3 767,

22 22 Vzdělávací akce celkem, z toho v rámci RF – r. 2005

23 23 Porady – koordinační, informační a v rámci RF i vzdělávací nástroj rok /- 2004/2005 P. obsloužených knihoven Počet porad Počet účastníků Ø počet porad v kraji Ø p. účastníků 1 porady 11,110,

24 24 Porady v krajích v letech

25 25 Výměnné fondy – stav Rok /- 2004/2005 Stav VF v ČR k v k.j Roční přírůstek P.obsloužených knihoven ,6% z obsluh ,1% ,1% z obsluhov ,5% P. k.j. pro 1 obslouženou kn. 413,02404,4420,6441,1+ 20,5 roční přír. na 1 obslouženou k. 54,455, ,4 k.j. 51, ,1 na 1 PK+KK 48, ,9 na 1 PK+KK - 3,2

26 26 Finance na nákup VF v % z celkové částky – roky 2004 a 2005

27 27 Ø počet k.j. VF pro 1 obslouženou knihovnu ( k )

28 28 Cirkulace – 2. nejžádanější služba rok /- 2004/2005 p.obslouž. knihoven 3 39O % všech obsluhovaných kn. 59,6%73,1%80,1%83,5%+ 3,4% počet souborů v nich svazků Ø počet sv. do 1 kn. 120, ,5+ 12,5 Ø p. svazků v 1 soub. 42,443,544,945,2+ 0,3 Ø p. souborů do 1 knihovny 2,83,33,63,8+ 0,2

29 29 Zájem o službu (soubory VF)

30 30 Ø počet souborů do 1 obsloužené knihovny v krajích

31 31 Počet svazků v souborech do 1 knihovny

32 32 Průměrná velikost 1 souboru

33 33 Pomoc při revizích a aktualizacích KF rok /- 2004/ Počet obsloužených knihoven Počet revidovaných k.j Počet revidovaných knihoven

34 34 Počet revidovaných k.j. v 1 rev. knihovně

35 35 Zrevidované knihovny v % z počtu obsloužených

36 36 Nákup a zpracování KF z prostředků obcí Obce projevují zájem o své knihovny Společný nákup – ekonomický efekt Jedno zpracování pro všechny účastníky – ekonomický efekt Záruka odborného provedení Optimální stav: každá obec financuje základ KF své knihovny … základ KF své knihovny … alespoň částečně Zájem neroste – klesáx zájem o VF Zájem neroste – klesá x zájem o VF

37 37 Nákup KF z prostředků obcí / P. obsloužených knihoven % z obsluhovaných knihoven 19,5%19,9%20,9%20,1%- 0,8% P. nakoupených k.j Ø počet k.j. na 1 obslouženou knihovnu 85,9 k.j.89 k.j.80,9 k.j.82,5 k.j.+ 1,6

38 38 Zájem o službu v % z obsluhovaných knihoven

39 39 Ø počet k.j. zakoupených z prostředků obcí na 1 obslouženou knihovnu

40 40 Zpracování KF z prostředků obcí /- 2004/2005 Počet obsloužených knihoven % z obsluhovaných knihoven 22,1%23,8%24,9%24,5%- 0,4% p. zpracovaných k.j p. zpracovaných k.j. na 1 obslouženou kn. 94,39986,888,9+ 2,1

41 41 Počet zpracovaných k.j. na 1 obslouženou knihovnu

42 42

43 43 Servis VT rok /- 2004/2005 Počet obsloužených knihoven Počet akcí

44 44 Počet obsloužených knihoven- vývoj

45 45 Co říkají čísla o RF v roce 2005? Ne ve všech krajích dotace v očekávané výši Dotace zpožděna – nenaplnilo se očekávání pružnosti Snížení všech číselných ukazatelů s výjimkou: cirkulace VF, konzultační služba snížení dotace ≠ vždy snížení výkonů zpravidla snížení počtu pracovníků RF Vzdělávání nejen v rámci RF Metodické návštěvy? Zvětšují se rozdíly mezi kraji?

46 46 Co říkají čísla o RF v roce 2005? Zlepšují se služby malých knihoven – máme nástroj - zaměření krajů na standard VKIS - výsledky obsluhovaných knihoven Významná pomoc obsluhujících knihoven samosprávám

47 47 Závěr Plná kompetence krajů - zvýšené nároky KK i PK Krajské koncepce? Nové postupy a specifická řešení Výměna zkušeností pracovníků RF – formy Sjednocení statistických postupů ( nejen RF) Jak vyhovuje Metodický pokyn RF a standardy RF? Benchmarking a jeho předchůdci

48 48 Za pozornost děkuje Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR


Stáhnout ppt "1 Regionální funkce v roce 2005 „ Několik“ údajů z výroční zprávy Praha, 1. června 2006 10. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF."

Podobné prezentace


Reklamy Google