Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lineární perspektiva přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lineární perspektiva přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 4."— Transkript prezentace:

1 Lineární perspektiva přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 4

2 2 Literatura  Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005.  Šafařík, Jan: Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. Základní literatura: Doporučená literatura:  Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.  Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

3 3 Osnova úvod, promítací aparát, průsečná metoda, vynášení výšek, metoda sklopeného půdorysu (i s redukovanou distancí), délky úseček v základní rovině, nedostupný úběžník, redukovaná distance – v souvislosti s měřícími body, konstrukce volnou metodou (úhly, čtverec, krychle a pod.), met. konstrukcí perspektivy – úběžníková, měřících bodů, hloubkových přímek, kružnice v základní a svislé rovině (8 tečen), gratikoláž. (Snížený půdorys podle času.), prostorová křivka. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

4 4 Lineární pespektiva Od pradávna můžeme pozorovat, jak se člověk snažil napodobit tvory a věci, které ho obklopovaly. Dělal to dvěma způsoby: řezbou a kresbou. Jihofrancouzské a španělské jeskyně nám uchovaly stopy tohoto úsilí staré několik tisíc let. Uvědomělé hledání zákonitostí perspektivy je však prokazatelné až na sklonku doby gotické a v období nastupující renesance. Tehdy vznikla velká poptávka po uznávaných umělcích, kteří tak přestali být existenčně závislí na jediném „mecenáši“ a osvobodili se i duchovně od nadvlády církve. Začali dokazovat i svými traktáty (vědeckými pojednáními), že umění není činnost šikovné ruky, ale také činnost duchovní, činnost vědecká, protože pomáhá poznat přírodu i člověka. Vědě vůbec přikládali velký význam. Malíři té doby studovali optiku, zabývali se geometrií, mechanikou, pitvali lidská i zvířecí těla, aby pochopili jejich stavbu, a všestranně pozorovali přírodu. Velmi se zasloužili o rozvoj přírodních věd. Jedním z objevů této bouřlivé doby je i lineární perspektiva. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

5 5 Rozdělení perspektivy  Lineární  Křivočará  Žabí / ptačí  Jedno–, dvou–, tří– úběžníková  Malířská  Vzdušná Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

6 6 Ambrogio di Bondone, zvaný Giotto Perspektiva - omyly Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

7 7 Perspektiva - omyly Ambrogio di Bondone, zvaný Giotto Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

8 8 Ambrogio Lorenzetti Ambrogio Lorenzetti: Zvěstování, tabulový obraz; Siena, Academia di Belle Arti Perspektiva - omyly Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

9 9 Ambrogio Lorenzetti Ambrogio Lorenzetti: Zvěstování, tabulový obraz; Siena, Academia di Belle Arti Perspektiva - omyly Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

10 10 Norimberský mistr Zasnoubení sv. Kateřiny (kolem r. 1450) Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

11 11 Fillipo di Ser Brunelleschi Brunelleschiho "kukátko" Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

12 12 Leone Battista Alberti Leone Battista Alberti: Della Pittura libri tre (O malířství) V roce 1435 napsal dílo O malířství (Della Pittura libri tre), které věnoval svému učiteli a příteli Brunelleschimu a do kterého poprvé v dějinách umění zařadil některé poučky o perspektivě. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

13 13 Florentská metoda konstrukce pavimenta. Leone Battista Alberti Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

14 14 Costruzione legittima (užití pomocného pohledu). Leone Battista Alberti Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

15 15 Costruzione albertina. Leone Battista Alberti Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

16 16 Chybné pavimentum. Leone Battista Alberti Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

17 17 Holbeinova konstrukce pavimenta. Leone Battista Alberti Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

18 18 Tommaso di Ser Giova Mone Cassai – Masaccio Masaccio: Nejsvětější trojice, freska; Florencie, Santa Maria Novella. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

19 19 Paolo di Dono - Uccello Perspektivní obraz kalichovité nádoby; sbírka v Uffiziích. Perspektivní obraz mazzocchia; sbírka v Uffiziích. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

20 20 Carlo Crivelli Carlo Crivelli: Zvěstování se sv. Emidiem. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

21 21 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Trattato della pittura (Pojednání o malířství). Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

22 22 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Studie k obrazu Klanění tří králů, pérová kresba; Florencie, sbírky v Uffiziích. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

23 23 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Nedokončené dílo Klanění tří králů (L’adorazione dei magi), 1481-1482, Galleria degli Uffizi, Florence. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

24 24 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Večeře Páně, freska; Miláno, klášter Santa Maria delle Grazie. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

25 25 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Večeře Páně, freska; Miláno, klášter Santa Maria delle Grazie. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

26 26 Raffaelo Santi – Raffael Raffaelo Santi: Aténská škola, Palazzi Pontifici, Vatikán, Řím, Itálie. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

27 27 Raffaelo Santi – Raffael Raffaelo Santi: Aténská škola, Palazzi Pontifici, Vatikán, Řím, Itálie. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

28 28 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Návod pro měření pomocí kružítka a pravítka (Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheydt, 1525) Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

29 29 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Malířova skleněná deska. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

30 30 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Kreslířská síť. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

31 31 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Vynález Jacoba de Keyser. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

32 32 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Dürerovo zařízení. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

33 33 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Svatý Jeroným, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, Německo. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

34 34 Paolo Caliari - Paolo Veronese Paolo Caliari - Paolo Veronese: Představení P. Marie v chrámu, tabulový obraz; Benátky, Královská galerie. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

35 35 Paolo Caliari - Paolo Veronese Paolo Caliari - Paolo Veronese: Představení P. Marie v chrámu, tabulový obraz; Benátky, Královská galerie. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

36 36 William Hogarth Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

37 37 Maurits Cornelis Escher Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

38 38 Maurits Cornelis Escher Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

39 39 Lineární perspektiva Jednoúběžníková perspektiva: interiery, letecké snímky, snímky z výšky – také průčelná perspektiva, příklad fotografie s osou fotoaparátu vodorovnou, kolmou k průčelné rovině objektu (geom. ve tvaru kvádru). Dvouúběžníková perspektiva: většina standardních fotografií, u kterých jsou svislé přímky rovnoběžné - také nárožní perspektiva, fotografie, u které je osa fotoaparátu vodorovná a není to průčelný snímek. Tříúběžníková perspektiva: efektní snímky architektur, věží, fotografie, při které je osa fotoaparátu šikmá. Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

40 40 Jednoúběžníková perspektiva Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

41 41 Dvouúběžníková perspektiva Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

42 42 Tříúběžníková perspektiva Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

43 43 Základní prvky perspektivy Prostorové určení - StředS - Perspektivní průmětnaρ - Základní rovinaπ Odvozené pojmy:horizont, základnice, hlavní bod, základní bod, distančník, Používané pojmy:úbežník, hloubková přímka, redukovaný distančník, redukovaný úběžník Určení v průmětu - Hlavní bod H - Distanced = SH - Výška horizontuv h Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

44 44 Základní prvky perspektivy horizont obzorová rovina střed promítání výška oka stanoviště hlavní vertikální rovina základní rovina hlavní vertikála hlavní bod distance výška horizontu základní bod základnice průmětna Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

45 dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.

46 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Lineární perspektiva přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google