Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ MASIV Př_162_Geologie_Český masiv Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ MASIV Př_162_Geologie_Český masiv Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ MASIV Př_162_Geologie_Český masiv Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšíření, upevňování učiva o Českém masivu.  Materiál rozvíjí, podporuje, vysvětluje znalosti o Českém masivu.  Je určen pro předmět přírodopis 9. ročník  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J., Přírodopis 4 pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Bělehradská 47, 120 00 Praha 2: SPN, 1998, ISBN 80-7235-044-7

3 Český masiv Prahory  nejsou doklady o výskytu hornin prahorního stáří  byly zvrásněny, přeměněny Starohory  přeměněné mořské sedimenty a vyvřelé horniny – ruly, svory, fylity, mramor Moldanubikum – oblast vltavsko-dunajská – Českomoravská vrchovina, Šumava, Český les Jádra většiny okrajových horských oblastí – Slavkovský les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Rychlebské hory a části Hrubého Jeseníku

4 Mapa Hercynid ve střední Evropě a Moldanubikum se silně přeměněnými starohorními horninami.

5 Barrandien  oblast mezi Prahou a Plzní  starohorní a staroprvohorní nepřeměněné mořské usazeniny – s velkým množstvím zkamenělin (také trilobitů)  jílové břidlice, vápence a slepence  součástí je i Český kras – silurské a devonské vápence – Koněpruské jeskyně Prvohory

6 Joachim Barrande Území je pojmenováno podle francouzského inženýra a paleontologa Joachima Barranda [žoašém barand] (1799 – 1883). Všechny své sbírky odkázal Národnímu muzeu. Vydával encyklopedii Silurský systém středních Čech – nejrozsáhlejší paleontologické dílo všech dob – 6 tis. stran, 3 500 popsaných organismů.

7 Vápencový lom Velká Amerika – pohled z vyhlídky

8 Ellipsocephalus hoffi - v České republice nejběžnější trilobit

9 Další výskyty prvohorních usazenin:  Železné hory  Moravský kras – vápence devon, karbon  Javoříčské a Mladečské jeskyně, Hranický kras – devon  Nízký Jeseník a Drahanská vrchovina – karbon Hercynské vrásnění  dotvořilo základ Českého masivu  horniny zvrásněny, přeměněny, vznikají žulové masivy – středočeský, moldanubický, krkonošsko-jizerský, karlovarský  pohoří Českého masivu byla už jen zaoblována a snižována působením vnějších geologických činitelů V jezerních pánvích a močálech vzniká prouhelnatěním stromových kapradin, přesliček a plavuní černé uhlí. Ostravsko- karvinsko, Kladensko, Rakovnicko, Plzeňsko, Podkrkonoší Rosicko-oslavanská pánev

10 Perm – je charakteristický červenými sedimenty – střední a západní Čechy, úpatí Broumovské vrchoviny, podkrkonošské pánve, Boskovická brázda, místy probíhala sopečná činnost – podhůří Krkonoš – melafyry – s acháty. Zbýšov – Jindřich II – nejhlubší černouhelný důl (1428 m) v tehdejším Československu – Rosicko-oslavanská pánev – permo-karbonské sedimenty.

11 Druhohory Trias, Jura – souš Křída – pokles pevniny a zaplavení mořem – vznikají velké vrstvy usazenin – pískovce, jílovce, opuky  česká křídová pánev – zeměpisně – Česká tabule a přilehlé oblasti – výskyt zkamenělin mlžů – vlivem zvětrávání a eroze vznikají pískovcová skalní města  jihočeské pánve – Třeboňská a Českobudějovická – jezerní sedimenty

12 Skalní města Českého ráje, v pozadí Trosky.

13  Alpinské vrásnění zvedá podél zlomů okrajová pohoří a střední část Českého masivu  vznikají poklesové struktury – podkrušnohorské pánve – mostecká, sokolovská a chebská – ve sladkovodních jezerech nahromaděním organických zbytků rostlin vznikají ložiska hnědého uhlí  podél zlomů došlo k sopečné činnosti – Doupovské hory, České středohoří – čedič, znělec Třetihory  samostatné průniky vyvřelých hornin tvoří v krajině výrazné dominanty – Říp, Trosky, Bezděz, Ralsko, Kunětická hora, Bruntálsko Říp

14 České středohoří – třetihorní vulkanické pohoří proniklo druhohorními sedimenty – pohled z Milešovky

15  doby ledové a meziledové  vznik říční sítě, štěrky, písky  vznik spraší a vátých písků  v aktivnějších oblastech drobná zemětřesení a vývěry minerálních pramenů  pevninský ledovec zasahoval až po hraniční pohoří a do Moravské brány Čtvrtohory

16  Kde se u nás vyskytují horniny z éry starohor? - Moldanubikum a jádra většiny okrajových horských oblastí  Jakého typu jsou starohorní horniny na našem území? - přeměněné mořské sedimenty a vyvřelé horniny – ruly, svory, fylity, mramor  Kde se v ČR vyskytují horniny prvohorního stáří? - Barrandien, Železné hory, Moravský kras, Javoříčské a Mladečské jeskyně, Hranický kras, Nízký Jeseník a Drahanská vrchovina, žulové masívy - středočeský, moldanubický, krkonošsko-jizerský, karlovarský, ložiska černého uhlí, permské sedimenty - střední a západní Čechy, úpatí Broumovské vrchoviny, podkrkonošské pánve, Boskovická brázda, místy probíhala sopečná činnost – podhůří Krkonoš Opakování

17  Co je to Barrandien? - oblast mezi Prahou a Plzní, starohorní a staroprvohorní nepřeměněné mořské usazeniny s velkým množstvím zkamenělin  Kdo to byl Joachim Barrande? - francouzský inženýr a paleontolog  Vyjmenuj naleziště černého uhlí u nás. - Ostravsko-karvinsko, Kladensko, Rakovnicko, Plzeňsko, Podkrkonoší, Rosicko-oslavanská pánev  Čím jsou charakteristické permské sedimenty? - načervenalé zbarvení  Kde se v ČR vyskytují permské sedimenty? - střední a západní Čechy, úpatí Broumovské vrchoviny, podkrkonošské pánve, Boskovická brázda Opakování

18  Jak proběhla éra druhohor na našem území? - Trias, Jura – souš, Křída – pokles pevniny a zaplavení mořem – vznikají velké vrstvy usazenin – pískovce, jílovce, opuky  Jmenuj významné třetihorní vulkanické útvary v Českém masivu. - Doupovské hory, České středohoří, Říp, Trosky, Bezděz, Ralsko, Kunětická hora, Bruntálsko  Popiš průběh čtvrtohor v Českém masivu. - doby ledové a meziledové, utváření říční sítě, štěrky, písky, vznik spraší a vátých písků Opakování

19  Gliederung der Varisziden in Mitteleuropa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2007 [cit. 2013-07-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gliederung_der_Varisziden_in_Mitteleuropa.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gliederung_der_Varisziden_in_Mitteleuropa.jpg  Velká Amerika, pohled z vyhlídky.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2010 [cit. 2013-07-12]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velk%C3%A1_Amerika,_pohled_z_vyhl%C3%ADdky.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velk%C3%A1_Amerika,_pohled_z_vyhl%C3%ADdky.jpg   Barrande.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit. 2013- 07-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barrande.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barrande.png  Ellipsocephalus2008.jpg Az ellenőrzésre váró változtatások is láthatóak az oldalonEllenőrizetlen változat. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-10-29]. Dostupné z: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Ellipsocephalus2008.jpg http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Ellipsocephalus2008.jpg  Zbýšov, bývalý důl Jindřich II (07).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2013 [cit. 2014-10-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zb%C3%BD%C5%A1ov,_b%C3%BDval%C3%BD_d%C5%AFl_Jind%C5%99ich_II_%2807%29. jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zb%C3%BD%C5%A1ov,_b%C3%BDval%C3%BD_d%C5%AFl_Jind%C5%99ich_II_%2807%29. jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zb%C3%BD%C5%A1ov,_b%C3%BDval%C3%BD_d%C5%AFl_Jind%C5%99ich_II_%2807%29. jpg  Ceskyraj trosky.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2007 [cit. 2013- 07-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceskyraj_trosky.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceskyraj_trosky.JPG  Ctiněves, Říp a obec.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2008 [cit. 2013-07-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ctin%C4%9Bves,_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ctin%C4%9Bves,_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg POUŽITÉ ZDROJE:


Stáhnout ppt "ČESKÝ MASIV Př_162_Geologie_Český masiv Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google