Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Proč citovat? Bibliografické citace uvedené v odborné práci jsou významnou informací pro čtenáře, recenzenty či jiné posuzovatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Proč citovat? Bibliografické citace uvedené v odborné práci jsou významnou informací pro čtenáře, recenzenty či jiné posuzovatele."— Transkript prezentace:

1

2 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

3 Proč citovat? Bibliografické citace uvedené v odborné práci jsou významnou informací pro čtenáře, recenzenty či jiné posuzovatele práce, např. oponenty Bibliografické citace uvedené v odborné práci jsou významnou informací pro čtenáře, recenzenty či jiné posuzovatele práce, např. oponenty Hlavní důvody: Hlavní důvody: Dokázat vlastní znalost tématu Dokázat vlastní znalost tématu Odkázat čtenáře na další literaturu Odkázat čtenáře na další literaturu Dodržet autorskou etiku a zákon o autorských právech Dodržet autorskou etiku a zákon o autorských právech

4 Bibliografická citace = souhrn údajů o citované publikaci nebo její části umožňující její identifikaci Uvádí se jednak citace pramene, odkud byla informace převzata, jednak místo odkud byl citát vybrán, tj. stránka citovaného dokumentu Uvádí se jednak citace pramene, odkud byla informace převzata, jednak místo odkud byl citát vybrán, tj. stránka citovaného dokumentu Veškeré získané cizí informace, které použijeme ve vlastní odborné práci, je nutno citovat a používat odkazy na citace Veškeré získané cizí informace, které použijeme ve vlastní odborné práci, je nutno citovat a používat odkazy na citace

5 Jak zpracovávat bibliografické citace? 3 etapy práce s citacemi 1. Vytvoření bibliografických citací = citace musí publikaci jednoznačně identifikovat, aby byla vyhledatelná v katalogu, v časopise, atd. 2. Vytvoření a uspořádání soupisu citací = seznam použité literatury 3. Odkazování v textu na bibliografické citace v seznamu použité literatury = odkazy na příslušné publikace v seznamu použité literatury uvedené v textu na místě, kde je použita myšlenka citovaného autora, popis jeho metody nebo odvolání na výsledky jeho práce

6 Citační normy ISO 690 Bibliografické citace – obsah, forma struktura ISO 690 Bibliografické citace – obsah, forma struktura schémata a příklady citací různých druhů dokumentů, stanoví pořadí a způsob uvádění jednotlivých údajů v citaci schémata a příklady citací různých druhů dokumentů, stanoví pořadí a způsob uvádění jednotlivých údajů v citaci ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části.

7 Základní citace dokumentu – povinné a nepovinné údaje Povinné údaje Povinné údaje Primární odpovědnost. Název a podnázev. Vydání. Rok vydání. ISBN. Stránky u části dokumentu. Primární odpovědnost. Název a podnázev. Vydání. Rok vydání. ISBN. Stránky u části dokumentu. Nepovinné údaje Nepovinné údaje Podřízená odpovědnost. Místo vydání a nakladatel. Rozsah. Edice. Poznámky. Podřízená odpovědnost. Místo vydání a nakladatel. Rozsah. Edice. Poznámky.

8 Primární odpovědnost = autor/autoři Vždy ve tvaru: PŘÍJMENÍ, křestní jméno. Vždy ve tvaru: PŘÍJMENÍ, křestní jméno. HÁVA, Petr HÁVA, P. HÁVA, Petr HÁVA, P. HÁVA, P., MAŠKOVÁ, P., POTŮČEK, M. a kol. HÁVA, P., MAŠKOVÁ, P., POTŮČEK, M. a kol. HÁVA, P. - MAŠKOVÁ, P. - POTŮČEK, M. a kol. HÁVA, P. - MAŠKOVÁ, P. - POTŮČEK, M. a kol. HÁVA, P. (ed.). HÁVA, P. (ed.).

9 Název a podnázev Ve formě uvedené v citované publikaci Ve formě uvedené v citované publikaci Odděluje se : Odděluje se :

10 Vydání 1. vydání lze zapsat, pokud je uvedeno v dokumentu. Další vydání se uvádějí vždy ve formě uvedené v dokumentu, používají se arabské číslice a srozumitelné zkratky 1. vydání lze zapsat, pokud je uvedeno v dokumentu. Další vydání se uvádějí vždy ve formě uvedené v dokumentu, používají se arabské číslice a srozumitelné zkratky Např.: 3rd ed., 2. Aufl., 5. přeprac. vyd., 2. rozšíř. vyd. Např.: 3rd ed., 2. Aufl., 5. přeprac. vyd., 2. rozšíř. vyd.

11 Nakladatelské údaje Místo vydání a nakladatel – nepovinný údaj Místo vydání a nakladatel – nepovinný údaj Rok vydání – povinný údaj Rok vydání – povinný údaj arabskými číslicemi arabskými číslicemi

12 Standardní číslo (ISBN, ISSN) ISBN je povinný údaj ISBN je povinný údaj ISSN jen při citaci celého titulu časopisu ISSN jen při citaci celého titulu časopisu

13 STRUKTURA CITACÍ PŘÍKLADY CITACÍ

14 Monografie Model: JMÉNO, autora. Název : podnázev. podnázev. Alternativní; Sekundární odpovědnost. Vydání. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok. rok. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN. Ukázka: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169- 608-0. Jen povinné údaje: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. 1998. ISBN 80-7169- 608-0.

15 Neznámý autor; dílo bez autora První slovo názvu! Nikdy: Nikdy: anonym, anonymní autor, anonymous, kolektiv autorů Příklad: Obchodní zákoník. Praha : Prospektrum, 1991. 421 s. ISBN 80-345-7452-2.

16 Kapitola v knize: JMÉNO, Autora. Název knihy : podnázev. podnázev. Sekundární odpovědnost. Vydání. Vydání. Místo vydání : Vydavatel, vročení. vročení. Počet stran. ISBN. Kapitola, Název kapitoly, stránky. příklad: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. Kapitola 12, Kaskádové styly dokumentů, s. 177-199. doporučení: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek : podrobný Praha : Grada, 1998, s. 177-199. ISBN 80-7169-608- 0.

17 Šedá literatura (diplomová práce) buď: KRAINOVÁ, Petra. Institucionální a organizační zakotvení mediace občanskoprávních sporů v České republice. Praha, 2002. 93 s., příl. Diplomová práce obhájená na FSV UK na katedře veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. KRAINOVÁ, Petra. Institucionální a organizační zakotvení mediace občanskoprávních sporů v České republice. Praha, 2002. 93 s., příl. Diplomová práce obhájená na FSV UK na katedře veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.nebo: KRAINOVÁ, Petra. Institucionální a organizační zakotvení mediace občanskoprávních sporů v České republice : Diplomová práce. Praha : UK FSV, VSP ISS, 2002. 93 s., příl. Vedoucí práce Martin Scháněl. KRAINOVÁ, Petra. Institucionální a organizační zakotvení mediace občanskoprávních sporů v České republice : Diplomová práce. Praha : UK FSV, VSP ISS, 2002. 93 s., příl. Vedoucí práce Martin Scháněl.

18 Článek z časopisu: model: JMÉNO, Autora. Název článku. Zdrojový dokument, rok, ročník, číslo, stránky. ukázka: SMEJKAL, Vladimír. Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54-55. LYNCH, Katherine A. The European Family. Journal of Social History, 2002, Vol. 35, Iss. 3, pp. 736-9. YAMEY, G., RANKIN, W. W. AIDS and global justice. BMJ, Vol. 324, No. 7331, p. 181-182.

19 Stať ze sborníku: model: JMÉNO, Autora. Název příspěvku. In In Název zdrojového dokumentu. Vydání. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, rok, rok, stránky. příklad: URBAN, Rudolf. Možné přístupy k objektivizaci výdajů z resortu obrany. In Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference, konané ve dnech 5.4-7.4. 1997. Brno : MU, 1997, s. 265-271. KOTLAS, Petr. Lobbing: zkušenosti a výzvy. In PURKRÁBEK, M., a kol. Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v ČR. Praha : UK, FSV, 1997, s. 110-119.

20 Citace nedostupného dokumentu uvedeného v jiném dostupném informačním pramenu Bibliografický záznam nedostupného dokumentu. - Cit. dle Bibliografický záznam dostupného informačního pramene Příklad: NAISBITT, J. – ABURDENE, P. Megatrends 2000. New York : Morrow, 1990. 384 p. – Cit dle KNOLL, A. Vstupujeme do kybernetické éry. Praha : Národní knihovna ČR, 2001. ISBN 80- 459-238-7.

21 http://www.citace.com http://www.citace.com

22 Odkazy na citace Odkaz je stručná forma citace vložená do pokračujícího textu nebo připojená na stránce dole pod textem, na konci kapitoly nebo na konci textu. Odkaz je stručná forma citace vložená do pokračujícího textu nebo připojená na stránce dole pod textem, na konci kapitoly nebo na konci textu. Slouží k identifikaci publikace, z níž byly vybrány citované údaje a vymezení jejich lokace v citované publikaci. Slouží k identifikaci publikace, z níž byly vybrány citované údaje a vymezení jejich lokace v citované publikaci. Spojuje text dokumentu se seznamem použité literatury Spojuje text dokumentu se seznamem použité literatury

23 Citát: Sociální stratifikace je ve Velkém sociologickém slovníku definována jako: „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ (Velký 1996, s. 1236) „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ (Velký 1996, s. 1236) (Velký 1996: 1236) (Velký 1996: 1236)_______________________________________ Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s. 1236. ISBN 80-7184-310-5. Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s. 1236. ISBN 80-7184-310-5.

24 Odkazy na citace v textu Uvádění prvního prvku citace a data Uvádění prvního prvku citace a data = Jméno autora (1. slovo názvu) a rok vydání, případně číslo stránky Metoda číselných citací Metoda číselných citací = v poznámce pod čarou – ne u závěrečných prací = pořadové číslo bibliografického záznamu dokumentu v seznamu použité literatury

25 Metoda číselné citace Sociální stratifikace je ve Velkém sociologickém slovníku definována jako: „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ (5, s. 1236) „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ (5, s. 1236) (5: 1236) (5: 1236)________________________________________________________________ /1/ BACHRACH, P. - BARATZ, M. Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, 1963, vol. 57, no. 3, p. 635. /2/ KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd. 1998. ISBN 80-7169-608-0. /3/ KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s. 54-55. /4/ URBAN, R. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – 17. 5. 1997. Brno : MU, 1997, s. 265-271. /5/ Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s. 1236. ISBN 80-7184-310- 5. /6/ YAMEY, G. - RANKIN, W. W. AIDS and global justice. BMJ, 2001, vol. 324, no. 7331, pp. 181-182.

26 Metoda číselné citace Sociální stratifikace je ve Velkém sociologickém slovníku definována jako: „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ 3) „...výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných sociálních uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o synonymum druhého z významů pojmu sociální diferenciace.“ 3)_______________________________________ 3) Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s. 1236. ISBN 80-7184-310-5. 3) Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996, s. 1236. ISBN 80-7184-310-5.

27 Uvádění prvního prvku citace 1. Jméno autora/autorů (Háva, 2005, s. 258) (Háva, 2005: 258) (Háva – Potůček, 2007) (Háva; Potůček; Veselý) (Háva, 2004; Potůček, 2010; Veselý, 2011) 2. Jméno autora/autorů u převzaté citace (Veselý, 2011 – cit. dle Háva, 2004: 258) 3. První slovo názvu (Velký, 1999, s. 1257) (Občanský: 27) 4. Opakovaná citace (tamtéž, s. 154) (tamtéž: 154)

28 Seznam použité literatury Abecedně podle příjmení autora nebo 1. slova názvu Abecedně podle příjmení autora nebo 1. slova názvu (POZOR na přídomky: BALZAC, H. de.; GOETHE, J. W. von.) Tematické členění: Tematické členění: Seznam použité literatury Seznam použité literatury Zákony a vyhlášky Zákony a vyhlášky Ostatní informační zdroje (www) Ostatní informační zdroje (www)

29 Seznam použité literatury BACHRACH, P. - BARATZ, M. (1963) Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, vol. 57, no. 3, p. 635. BACHRACH, P. - BARATZ, M. (1963) Decision and Nondecision: An Analytical Framework. American Political Science Review, vol. 57, no. 3, p. 635. KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd. ISBN 80-7169-608-0. KOSEK, Jiří. (1998a) HTML – tvorba dokonalých stránek : Podrobný průvodce. 1. vyd. ISBN 80-7169-608-0. KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s. 54-55. KOSEK, J. (1998b) Proč nový zákon? CHIP : magazín informačních technologií, roč. 9, č. 11, s. 54-55. URBAN, R. (1997) Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – 17. 5. 1997. Brno : MU, s. 265-271. URBAN, R. (1997) Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BALABÁN, M. Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátů z konference pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU ve dnech 15. – 17. 5. 1997. Brno : MU, s. 265-271. YAMEY, G., RANKIN, W. W. (2001) AIDS and global justice. BMJ, vol. 324, no. 7331, pp. 181-182. YAMEY, G., RANKIN, W. W. (2001) AIDS and global justice. BMJ, vol. 324, no. 7331, pp. 181-182.

30 Zásady k zapamatování autor vždy tiskacími písmeny, v invertovaném tvaru (= příjmení, křestní jméno) autor vždy tiskacími písmeny, v invertovaném tvaru (= příjmení, křestní jméno) práce bez autora – pod prvním významovým slovem z názvu (v abecedním seznamu) – nikdy: Anonym; kolektiv autorů, apod. práce bez autora – pod prvním významovým slovem z názvu (v abecedním seznamu) – nikdy: Anonym; kolektiv autorů, apod. název zdrojového dokumentu vždy kurzívou (název knihy, název časopisu, název sborníku) název zdrojového dokumentu vždy kurzívou (název knihy, název časopisu, název sborníku) každý údaj se odděluje diakritickým znaménkem každý údaj se odděluje diakritickým znaménkem u části dokumentu vždy stránka u části dokumentu vždy stránka citace musí být úplná, přehledná a jednotná citace musí být úplná, přehledná a jednotná citujeme výhradně z primárních dokumentů citujeme výhradně z primárních dokumentů zachováváme jazyk knihy zachováváme jazyk knihy

31 Závěrečné práce Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-208.html Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-208.html http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-208.html Bc. a mgr. práce: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-96.html Bc. a mgr. práce: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-96.html http://tarantula.ruk.cuni.cz/ISS-96.html

32 Formální náležitosti min. 70 normostran vlastního textu, bez anotace a příloh (viz Pravidla pro organizaci studia) min. 70 normostran vlastního textu, bez anotace a příloh (viz Pravidla pro organizaci studia) 30 řádků na stránce, 60 úhozů na řádku 30 řádků na stránce, 60 úhozů na řádku velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5 velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5 okraje: horní - 2,54 cm; dolní - 2,54 cm; levý - 3,5 cm; pravý - 3,0 cm okraje: horní - 2,54 cm; dolní - 2,54 cm; levý - 3,5 cm; pravý - 3,0 cm začátky kapitol na samostatném listě, čísla bez tečky začátky kapitol na samostatném listě, čísla bez tečky odstavce - 5 úhozů odstavce - 5 úhozů číslování stránek (ne titulní list, prohlášení, obsah) číslování stránek (ne titulní list, prohlášení, obsah) jednotná grafická úprava jednotná grafická úprava poznámkový aparát poznámkový aparát poznámky pod čarou poznámky pod čarou odkazy na použitou literaturu - citace odkazy na použitou literaturu - citace přílohy přílohy

33 Základní pravidla pro úpravu písemností: norma ČSN 01 69 10: Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem norma ČSN 01 69 10: Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem Pravidla českého pravopisu Pravidla českého pravopisu

34 Časté chyby „České uvozovky“ „České uvozovky“ Za tečkou, čárkou, dvojtečkou je mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko Za tečkou, čárkou, dvojtečkou je mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko Procenta a promile: Procenta a promile: úrok 5 % ale 5% úrok (pěti-procentní) V letošním roce činí úrok 5 %.Můžeme počítat s 5% nárůstem. Dělení slov: Dělení slov: víceslabičná slova - předpona-základ-přípona víceslabičná slova - předpona-základ-přípona složená slova: česko-slovenský složená slova: česko-slovenský nedělit slova na více než 3 řádcích pod sebou nedělit slova na více než 3 řádcích pod sebou pozor na vulgarismy! pozor na vulgarismy!

35 Členění textů a označování jejich částí kapitoly: arabskými číslicemi kapitoly: arabskými číslicemi 1 Psací stroje 1.1 Rozdělení 1.1.1 Podle pohonu 1.1.1.1 Ruční 1.1.1.2 Elektrické 2 Rozmnožovací stroje

36 Tabulky: možné psát menším písmem, užší řádkování možné psát menším písmem, užší řádkování celá tabulka na jedné stránce, včetně titulku celá tabulka na jedné stránce, včetně titulku uvést zdroj, pramen uvést zdroj, pramen Tab. 2 Příjmy a výdaje Zdroj: Statistická ročenka. Praha, ČSÚ, 1999. Pramen: vlastní výpočty MěsícPříjemVýdajeZůstatek leden15 00012 0003 000 únor15 00013 0002 000 březen17 00012 0005 000

37 Grafy: stejně jako u tabulky, ale nadpis i zdroj pod grafem stejně jako u tabulky, ale nadpis i zdroj pod grafem Graf 1 Přehled ….. Zdroj: Statistická ročenka ČR. Praha : ČSÚ, 2001.

38 Zadávání témat závěrečných prací, teze DP 1. Volba tématu DP: a) výběr z nabízených témat b) volba vlastního tématu 2. Schválení tématu katedrou a přidělení vedoucího práce 3. Přiřazení tématu DP ke studentovi v SIS 4. Vypracování tezí DP 5. Odevzdání tezí 6. Vyplnění formuláře v SIS Rok před předpokládaným koncem studia

39 Teze DP Viz šablona Diplomový seminář I. a II.

40 Odevzdání DP a přihlášky s SZK V termínech dle Harmonogramu akademického roku Vložení DP do SIS

41 SZK a obhajoba 1. 1. Obhajoba 2. 2. SZK

42 Obhajoba DP Posudky – 5 pracovních dní před obhajobou, doporučení/nedoporučení k obhajobě, návrh klasifikace, návrh na pochvalu p. děkana Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí): Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; Strukturace práce; Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; Využití literatury a dat; Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). Obhajoba: 30 minut – cca 15 minut představení práce Autoři neobhájených DP nepokračují k SZK!

43 SZK Písemná část – 1 otázka Ústní část – 2 otázky


Stáhnout ppt "BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Proč citovat? Bibliografické citace uvedené v odborné práci jsou významnou informací pro čtenáře, recenzenty či jiné posuzovatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google