Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce škol a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP a realizaci výuky Ing. Jana Trhlíková, NÚOV Brno, 1.3.2011 Projekt je financován Evroským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce škol a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP a realizaci výuky Ing. Jana Trhlíková, NÚOV Brno, 1.3.2011 Projekt je financován Evroským sociálním."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce škol a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP a realizaci výuky Ing. Jana Trhlíková, NÚOV Brno, 1.3.2011 Projekt je financován Evroským sociálním fondem a rozpočtem ČR

2 Cíle šetření  Vycházely z cílů projektu Kurikulum S zaměřeného na plošnou podporu zavádění ŠVP - poskytnout komplexní pohled a vytipovat školy - příklady dobré praxe  Cíle:  Zmapovat spolupráci škol se sociálními partnery v jednotlivých etapách tvorby a realizace ŠVP zkušenosti s navazováním sociálních partnerství, s tvorbou ŠVP a realizací výuky podle ŠVP  Zmapovat změny v rozvoji spolupráce škol a sociálních partnerů Zjistit, k jakým změnám ve vzdělávací nabídce a ŠVP došlo na základě připomínek sociálních partnerů

3 Metodika šetření  Kvantitativní dotazníkové šetření – realizováno v průběhu r. 2010 (sběr dat duben 2010)  Předmětem šetření školy, které mají zkušenosti s tvorbou ŠVP a zároveň jim nebyla poskytnuta individuální pomoc v předchozím projektu Pilot S  Charakter spolupráce škol a sociálních partnerů může být ovlivněn oborem, ve kterém je realizována vybrány tzv. „skupinově čisté školy“ (ekonomické, službové, technické, zemědělské) specifika spolupráce a „oborově pestré“ Osloveno 456 škol, 300 odpovědí (66 % návratnost)

4 Jaká byla kritéria výběru sociálních partnerů? Nejčastěji školy navazovaly na tradiční vazby

5 Kritéria výběru sociálních partnerů – podle oborového zaměření  Některá kritéria výběru sociálních partnerů se lišila podle oborového zaměření škol  U všech škol bez rozdílu oborového zaměření byly nejpodstatnější tradiční vazby a osobní kontakty  Školy s technickými obory častěji vybíraly soc. partnery i podle dalších kritérií:  Firmy, které zaměstnávají absolventy  Přístup firmy k žákům  Technické zabezpečení  Důležitost firmy v regionu

6 Problémy škol při navazování spolupráce se sociálními partnery Obory služeb a ekonomické obory

7 Spolupráce při vlastním zpracování ŠVP

8 Jaké úpravy ŠVP byly realizovány na základě připomínek sociálních partnerů? Požadavky na příliš úzkou specializaci, vysoké hodinové dotace pro některé předměty,…

9 Jak se změnila spolupráce se sociálními partnery? Počty spolupracujících firem rostly zejména u technických a zemědělských oborů

10 Podpora zaměstnavatelů při realizaci ŠVP - porovnání předpokladu a spolupráce Podpora odborné kvality učitelů zaměstnavateli předpokládáno dle ŠVP:

11 Důležitost zapojení soc. partnerů do tvorby a realizace ŠVP - podle názoru škol

12 Jak snadno školy navazovaly vztahy se soc. partnery při tvorbě ŠVP? Podpora odborné kvality učitelů zaměstnavateli předpokládáno dle ŠVP:

13 Závěry šetření  Odborné školy považují spolupráci se sociálními partnery za důležitou – nejdůležitějšími sociálními partnery jsou zaměstnavatelé, rady školy, ÚP a zřizovatelé.  Sociální partneři svými připomínkami a podněty ovlivňují vzdělávací nabídku škol – téměř 2/3 škol provedlo změny ve vzdělávací nabídce, asi 45 % zavedlo nový předmět.  Rozšíření nebo zkvalitnění spolupráce se sociálními partnery uvádí přibližně 60 % škol  Největší rozvoj spolupráce uvádějí školy s technickými a zemědělskými obory

14 Děkuji za pozornost jana.trhlikova@nuov.cz www.kurikulum.nuov.cz www.kurikulum.nuov.cz Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Spolupráce škol a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP a realizaci výuky Ing. Jana Trhlíková, NÚOV Brno, 1.3.2011 Projekt je financován Evroským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google