Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě. Užitek sítě roste se čtvercem počtu jeho uživatelů. (Robeert Metcalfe – otec ethernetu, podnikatel, novinář…)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě. Užitek sítě roste se čtvercem počtu jeho uživatelů. (Robeert Metcalfe – otec ethernetu, podnikatel, novinář…)"— Transkript prezentace:

1 Počítačové sítě

2 Užitek sítě roste se čtvercem počtu jeho uživatelů. (Robeert Metcalfe – otec ethernetu, podnikatel, novinář…)

3 Co je počítačová síť? Počítačová síť je propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující jejich komunikaci a sdílení hardwaru, softwaru a dat.

4 Využití sítí Sdílení prostředků Sdílení prostředků – datových souborů (programy, data), – technických prostředků (drahé periferie, kapacity), – mezi uživateli/mezi programy. Vyšší spolehlivost Vyšší spolehlivost – zálohování. Úspora peněz Úspora peněz – více malých počítačů je lepších než 1 superpočítač.

5 Komponenty počítačových sítí Hardwarové Hardwarové –uzly (počítače a karty pro síťová rozhraní), –topologie (fyzická a logická), –pasivní a aktivní prvky sítě, –pomocné komponenty (periferní zařízení, bezpečnostní zařízení a nástroje); Softwarové: Softwarové: –síťové operační systémy a software prac. stanic, –prostředky (programové vybavení serverů a ovladače HW), –aplikace - síťové programové vybavení.

6 Počítačové sítě můžeme dělit podle: přenosové rychlosti, přenosové rychlosti, rozsahu, rozsahu, typu uzlů, typu uzlů, vztahu mezi uzly, vztahu mezi uzly, topologie, topologie, architektury, architektury, možnosti přístupu. možnosti přístupu.

7 Architektura sítě zpravidla organizována do úrovní (vrstev) zpravidla organizována do úrovní (vrstev) jedna vrstva řeší vymezenou část problému jedna vrstva řeší vymezenou část problému vrstva n vrstva n-1 vrstva n+1 rozhraní n/n+1 Protokol vrstvy n rozhraní n-1/n Uživatel AUživatel B

8 Protokol Protokol – jak se domlouvají dva počítače na téže vrstvě (hlavičky, dotazy, odpovědi, příkazy,…) – vytvořené zprávy jsou předávány k přepravě podřízené vrstvě Rozhraní Rozhraní – definice služeb nabízených nadřízené vrstvě, – implementaci určuje zdejší protokol, nadřízená vrstva o ní nic neví – rozhraní závisí na implementaci (např. OS)

9 Rozdělení počítačových sítí podle přenosové rychlosti první sítě - rychlost řádově kb/s (kilobit za sekundu); první sítě - rychlost řádově kb/s (kilobit za sekundu); další generace (Ethernet, Token Ring, ARCnet) - rozsah 1-20 Mb/s; další generace (Ethernet, Token Ring, ARCnet) - rozsah 1-20 Mb/s; současné sítě (Fast Ethernet, FDDI, ATM, Gigabit Ethernet) - rychlosti 100-1000 Mb/s; současné sítě (Fast Ethernet, FDDI, ATM, Gigabit Ethernet) - rychlosti 100-1000 Mb/s; současnost 2,5 – 10 Gb/s (páteř CESNET2, 10 Gb Ethernet); současnost 2,5 – 10 Gb/s (páteř CESNET2, 10 Gb Ethernet); další generace - rychlosti vyšší než 10Gb/s (výzkum - Tb/s). další generace - rychlosti vyšší než 10Gb/s (výzkum - Tb/s).

10 Typy sítí podle rozsahu LAN (Local Area Network) LAN (Local Area Network) –pokrývá místnost až areál, –vlastní kabeláž (kroucená dvojlinka, optické vlákno…), –vysoké rychlosti (10 Mb/s až 10 Gb/s), –nízká chybovost, –primární sdílení prostředků. WAN (Wide Area Network) WAN (Wide Area Network) –pokrývá region až planetu, –pronajatá kabeláž (optická vlákna, mikrovlnné trasy, satelity), –velké rozpětí rychlostí (64 kb/s až 10 Gb/s), –chybovost závislá na technologii, –primárně pro vzdálený přístup.

11 Rozdělení počítačových sítí podle typu uzlů Sítě mohou být tvořeny: osobními počítači (většina LAN); osobními počítači (většina LAN); minipočítači a mainframy (např. servery v univerzitní síti nebo ve výpočetním centru); minipočítači a mainframy (např. servery v univerzitní síti nebo ve výpočetním centru); jinými sítěmi (tzv. páteřní sítě, Internet – síť sítí). jinými sítěmi (tzv. páteřní sítě, Internet – síť sítí).

12 Rozdělení počítačových sítí podle vztahu mezi uzly peer to peer: peer to peer: -každý počítač v síti má rovnocenné postavení vůči ostatním, -každý počítač může nabízet svá zařízení ostatním a využívat zařízení ostatních. klient-server: klient-server: -server - počítač nabízející svůj hardware nebo software ostatním, řídí přístup ke sdíleným zdrojům a do sítě, -klient - počítač využívající hardware nebo software serverů. -Zdroje sítě (zařízení, data) jsou soustředěny na centrální místa (servery), odkud jsou sdíleny ostatním.

13 Způsoby propojení stanic - topologie 1)Hvězda (star) + výpadek kabelu odstaví pouze jediný počítač, - spousta kabelů, - výpadek středu je fatální,  nejčastější (Ethernet na kroucené dvojlince).

14 2) Kruh (ring) + rovnocenný přístup pro všechny počítače, + vyvážený výkon i při velkém počtu uživatelů, - selhání jednoho počítače je fatální, - nepružné,  Token Ring, FDDI.

15 3)Sběrnice (bus) + snadné připojení k síti, + malá kabeláž, - výpadek kabelu ovlivní více uživatelů, - dochází k zahlcení sítě, - není na dlouhé vzdálenosti,  Ethernet na koaxiálním kabelu.

16 Typy sítí podle použité technologie ArcNet - počítačová síť s propojenými prostředky. ArcNet - počítačová síť s propojenými prostředky. Token-ring - dvoubodové spoje na UTP, rychlost 4, později 16 Mb/s. Token-ring - dvoubodové spoje na UTP, rychlost 4, později 16 Mb/s. 100VG-AnyLAN - bezkolizní přístupová metoda, umožňující dvě úrovně priority (nízkou a vysokou). 100VG-AnyLAN - bezkolizní přístupová metoda, umožňující dvě úrovně priority (nízkou a vysokou). FDDI - optické rozhraní pro distribuovaná data. FDDI - optické rozhraní pro distribuovaná data. Ethernet - jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. Charakteristický jednoduchostí protokolu, snadnou implementací a instalací. Ethernet - jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. Charakteristický jednoduchostí protokolu, snadnou implementací a instalací.

17 Historie internetu 1969: ARPANET uveden do provozu (4 uzly) 1974: Vinton G. Cerf a Robert E. Kahn doporučují nové protokoly – TCP/IP 1979: konečná (současná) podoba TCP/IP 1983: ARPANET podporuje jen TCP/IP, BSD Unix verze 4.2 s podporou TCP/IP 1984: překročeno 1000 uzlů, zavedeno DNS 1987: překročeno 10 000 uzlů 1989: překročeno 100 000 uzlů

18 1991: vznik www 1992: překročen 1 mil. uzlů, Internet v ČR 1993: vznik akademické sítě CESNET 1996: 10 mil. uzlů, 0,5 mil. WWW serverů 1997: projekty TEN-34 a TEN-34 CZ (34 Mb/s) 1998: projekt TEN-155 2000: 100 mil. uzlů, 25 mil. WWW serverů, první linka 2,5 Gb/s v ČR 2001: GÉANT (10 Gb/s) a CESNET2 (2,5 Gb/s)

19 Architektura internetu IP TCPUDPICMP ARP fyzická FTPHTTPIRCDNSTFTPDNSNTP 7. 4. 3. 2. 1. transportní aplikační síťová linková

20 Fyzická vrstva Koaxiální kabel –svého času velmi populární, dnes jen historie, –velká šířka pásma, nízký šum, –rychlosti kolem 10 Mb/s na 1 km –málo ohebný.

21 Kroucená dvojlinka -nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP), -stíněná (Shielded Twisted Pair, STP). -původně telefonní kabel, kroucením bylo dosaženo snížení rušení, -velmi populární, standardní médium současnosti -kvalitu vyjadřuje kategorie (Fast Ethernet 100 Mb/s; ATM 155 Mb/s, 100 m; gigabitový Ethernet 1 Gb/s, 25 m)

22 Optický kabel –dvě vrstvy z materiálů s vhodnými indexy lomu - světlo se udrží uvnitř jádra, –obrovská šířka pásma (terabity) –jednovidové nebo vícevidové, –poměrně drahé, ale dostupné, –nevyzařuje – neruší, –méně pružné, –nerušitelné.

23 HUB (rozbočovač) HUB (rozbočovač) – větví přenášený signál a tím umožňuje rozšiřování sítě o další pracovní stanice. -vše co mu přijde na jeho vstupy, ihned odesílá na všechny výstupy. Je určen pro vytváření sítí s topologií hvězda. SWITCH (přepínač) SWITCH (přepínač) – inteligentní, příchozí data pošle jen do kabelu obsahujícího adresáta, – store and forward – načte rámec, analyzuje hlavičku a odvysílá do příslušného kabelu. a b c d odesilatel adresát x x port A port B port C port D

24 IP protokol základem je TCP/IP, základem je TCP/IP, podpora jednotného IP umožňuje komunikovat se všemi ostatními, podpora jednotného IP umožňuje komunikovat se všemi ostatními, každé rozhraní má svou adresu, každé rozhraní má svou adresu, celosvětově jednoznačné. celosvětově jednoznačné. adresa sítěadresa podsítěadresa počítače přidělí poskytovatel přidělí správce sítě http://www.lupa.cz/clanky/pohnou-se-hranice-v-ipv6-adresach/

25 URL (Unified Resource Locator) –jednotná konvence adresování v Internetu –části URL: protokol://počítač/zdroj parametry protokol - udává o jaký typ služby se jedná (http://, ftp://, gopher://, mailto:), protokol - udává o jaký typ služby se jedná (http://, ftp://, gopher://, mailto:), počítač - popisuje na kterém počítači se zdroj nachází (je to opět doménové jméno nebo IP adresa), počítač - popisuje na kterém počítači se zdroj nachází (je to opět doménové jméno nebo IP adresa), zdroj - popisuje umístění požadovaného informačního zdroje na daném počítači, zdroj - popisuje umístění požadovaného informačního zdroje na daném počítači, parametry - používají se pro zadání dalších parametrů. parametry - používají se pro zadání dalších parametrů.

26 World Wide Web celosvětová pavučina, celosvětová pavučina, dnes nejrozšířenější služba Internetu, dnes nejrozšířenější služba Internetu, hypertextové vzájemně provázané dokumenty, hypertextové vzájemně provázané dokumenty, služba je díky jazyku HTML a protokolu HTTP velmi pružná a prudce se rozšiřují její možnosti, služba je díky jazyku HTML a protokolu HTTP velmi pružná a prudce se rozšiřují její možnosti, musíte znát pouze nějaké URL a umět kliknout myší, musíte znát pouze nějaké URL a umět kliknout myší, jazyk HTML je poměrně jednoduchý a vlastní dokumenty jsou čistě textové soubory. jazyk HTML je poměrně jednoduchý a vlastní dokumenty jsou čistě textové soubory.

27 FTP File Transfer Protocol Služba pro přenášení souborů Služba pro přenášení souborů Přihlášení se Přihlášení se –vyžaduje uživ. jméno a heslo, –mnoho serverů umožňuje anonymní přihlášení uživ. jméno: anonymous, uživ. jméno: anonymous, heslo: vase@emailova.adresa, heslo: vase@emailova.adresa, Dnes již uživatelsky příjemné klientské programy, Dnes již uživatelsky příjemné klientské programy, Služba je integrována do prohlížečů WWW. Služba je integrována do prohlížečů WWW.

28 Další info: http://www.earchiv.cz/l209/ http://www.earchiv.cz/l209/ http://www.earchiv.cz/l209/ http://www.earchiv.cz/l212/ http://www.earchiv.cz/l212/ http://www.earchiv.cz/l212/ http://www.kai.tul.cz/~satrapa/vyuka /site/ http://www.kai.tul.cz/~satrapa/vyuka /site/ http://www.kai.tul.cz/~satrapa/vyuka /site/ http://www.kai.tul.cz/~satrapa/vyuka /site/ http://vyuka.panska.cz/serych/DS/m aterialy/Architektura%20TCP-IP.ppt http://vyuka.panska.cz/serych/DS/m aterialy/Architektura%20TCP-IP.ppt http://vyuka.panska.cz/serych/DS/m aterialy/Architektura%20TCP-IP.ppt http://vyuka.panska.cz/serych/DS/m aterialy/Architektura%20TCP-IP.ppt http://www.cs.cas.cz/~pklan/zpp/zpp ex2.htm http://www.cs.cas.cz/~pklan/zpp/zpp ex2.htm http://www.cs.cas.cz/~pklan/zpp/zpp ex2.htm http://www.cs.cas.cz/~pklan/zpp/zpp ex2.htm


Stáhnout ppt "Počítačové sítě. Užitek sítě roste se čtvercem počtu jeho uživatelů. (Robeert Metcalfe – otec ethernetu, podnikatel, novinář…)"

Podobné prezentace


Reklamy Google