Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí."— Transkript prezentace:

1 Orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí

2 Historie  Počítačová síť = 60. léta 20. století (první pokusy)  1) Jediný počítač všechny úkony  2) Větší počet počítačů nezávislé na sobě využití ostatních počítačů 

3 Síť  Celek, jenž propojuje určitý počet zařízení  CLIENT-TO-SERVER = Uživatelé čerpají (služby, údaje) z hlavního počítače Např: Školní server  PEER-TO-PEER = Klienti mezi sebou vzájemně komunikují

4 Dělení sítě  WAN (Wind Area Network) – nejširší ze všech sítí, pokrývá území velikosti státu nebo i více  MAN (Metropolitan A. N.) – pokrytí sítě o velikosti měst – desítky kilometrů (speciální typ LAN)  LAN (Local A. R.) – maximální vzdálenost mezi počítači, pokrytí sítě na vzdálenosti 100 metrů až několik kilometrů  PAN (Personal A. R.) – počítače a jiná zařízení (mobil, tiskárna) v těsné blízkosti. Využití technologie bluetooth.

5 Výstavba sítě  Aktivní síťové prvky – zařízení sloužící ke vzájemnému propojení stanic v počítačových sítích, zesilují a modifikují signál  Pasivní síťové prvky – datové rozvaděče, které přenášejí data do počítače

6 Aktivní prvky  Aktivní:  Síťová karta (Network Card)  komunikace s ostatními zařízeními  Samostatné zařízení – dnes bývá integrována na základové desce  Obsahuje jedinečný síťový identifikátor – tzv. MAC adresa  Opakovač (repeater)  Používá se k zesílení signálu  Koncentrátor/rozbočovač (hub)  Rozbočovač – rozesílá údaje do všech připojených zařízení  Koncentrátor – sbírá přijaté signály do jednoho  Přepínač (switch)  Nahradil „hub“  Posílá přijatý signál na konkrétní uzel, kterému jsou určeny  Směrovač (router)  Spojuje rozlehlé poč. sítě s lokální sítí nebo naopak (WAN→LAN / LAN→WAN)

7 Pasivní prvky  Kabely (optické kabely, koaxiální kabely)  Konektory  Rozvaděče  Spojky

8 Topologie sítí  Hvězda:  Kruh:  Sběrnice

9 Kabeláž a bezdrátové spojení  Kabeláž  Koaxiální kabel – zastaralé, dva vodiče, vnější vodič obaluje vnitřní, odděleny izolačním materiálem a celý je zabalený v plastu  Kroucená dvojlinka – dvě propletená vlákna, kroucením minimalizujeme vysílání a přijímání rušivých signálů – UTP kabel  Optické vlákno – nejspolehlivější typ vedení, tvoří jej jádro a plášť, k dosažení minimálních ztrát spojení a přenosu dat je nutné se vyvarovat ohybům kabele, skládají se do svazků – optické kabely  Bezdrátové spojení  Výhoda: volnost pohybu po celém území pokrytém sítí bez omezení kabelem  Nevýhoda: delší vzdálenost od zdroje nebo četnost překážek způsobuje zeslabení signálu  Rozdělení:  Sítě s krátkým dosahem – bluetooth, IrDA  Bezdrátové lokální sítě – Wireless LAN, Wi-fi  Mobilní sítě

10 Ethernet  Nejrozšířenější síťová technologie  Kategorie:  Thin ethernet – poruchová, ale levná technologie; 10 Mb/s  Fast ethernet – využívá kroucenou dvojlinku či optická vlákna; 100 Mb/s

11 Výhody  Sdílení  Údajů – po aktualizaci je mají k dispozici všichni uživatelé  Hardware – který je v jiném počítači – např. tiskárna  Komunikace – elektronická pošta a sociální služby = ICQ, Skype, Facebook, …  Monitorování činnosti a vzdálená správa

12 Bezpečné heslo  Délka: minimálně 8 znaků  Bezpečné heslo: Využití interpunkčních znamének, písmena s diakritikou, speciální znaky, střídání velkých, malých písmen a číslic  Nemělo by obsahovat: Vlastní jméno, příjmení Jméno domácího mazlíčka Jméno člena rodiny Rodné číslo Datum narození Číslo domu Adresu Telefonní číslo


Stáhnout ppt "Orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí."

Podobné prezentace


Reklamy Google