Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezimolekulové síly. Příklad: Voda Mezimolekulové síly: Víte, že voda existuje v různých skupenstvích. Přesto vodu kapalnou, led i páru tvoří stejné molekuly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezimolekulové síly. Příklad: Voda Mezimolekulové síly: Víte, že voda existuje v různých skupenstvích. Přesto vodu kapalnou, led i páru tvoří stejné molekuly."— Transkript prezentace:

1 Mezimolekulové síly

2 Příklad: Voda Mezimolekulové síly: Víte, že voda existuje v různých skupenstvích. Přesto vodu kapalnou, led i páru tvoří stejné molekuly. Existenci látek v různých skupenstvích umožňují přitažlivé síly mezi molekulami. Jsou to síly slabé, ale dostačující ke sdružení molekul do kapalného či pevného skupenství. Lze je rozdělit na : VAN DER WAALSOVY SÍLY a VODÍKOVÉ MŮSTKY molekula vody Proto má voda ve všech skupenstvích stejné chemické vlastnosti. Liší se ale strukturou a proto i vlastnostmi fyzikálními.

3 permanentní: Dipól : Připomeňte si pojem dipól. indukovaný: okamžitý přechodný: HClH2H2 Vyberte, která z těchto látek bude tvořit dipól.Úloha:Řešení: Molekula HCl je polární, to znamená, že má kladný a záporný pól. Molekula s permanentním dipólem vyvolá vznik dipólu u jiné molekuly. Příklad: helium Elektronová hustota může být v určité oblasti dočasně zvýšena. Tak vzniká dipól, který může indukovat vznik dalšího dipólu. + - - + - - přitažlivá síla 1.atom He2.atom He H Cl + -

4 Van der Waalsovy síly: Johannes Diderik van der Waals (1837 - 1923 ) Podstatou mezimolekulových vazebných sil je vzájemné působení molekulových dipólů. Tyto síly se nazývají podle holandského fyzika J.H. van der Waalse, který je studoval. Energie vazeb vyvolaných van der Waalsovými silami je asi 100krát nižší, než energie kovalentní vazby.

5 Vodíková vazba: Připomeňte si:Úloha:Řešení: ? Jaká je elektronová konfigurace vodíku? ? Nakreslete model atomu vodíku. ? Jak se mění v periodické tabulce hodnoty elektronegativit prvků? Elektronegativita roste v periodách a klesá ve skupinách. + - 1s 1 Při vazbě vodíku s prvkem silně elektronegativním dochází k odhalení jádra vodíku. Kladný náboj jádra může vytvořit slabou vazbu s volným elektronovým párem na atomu další molekuly. Tato vazba se nazývá VODÍKOVÁ VAZBA nebo MŮSTEK. Vyskytuje se především u sloučenin vodíku s dusíkem, kyslíkem a fluorem. Příklad: Voda Ve vzorcích se vodíková vazba vyznačuje tečkováním: HO – H... OH 2 NOF 15 16 17

6 Energie vodíkové vazby je vyšší než energie van der Waalsových sil, ale nižší než energie vazby kovalentní. Je ale velmi důležitá. Vodíková vazba - význam: DNA deoxyribonukleová kyselina tvoří dvojitou šroubovici  Souvisí s prostorovým uspořádáním bílkovin a nukleových kyselin. Ve struktuře bílkovin lze nalézt pravidelně uspořádané úseky se strukturou šroubovice nebo skládaného listu. SKLÁDANÝ LIST ŠROUBOVICE VODÍKOVÝ MŮSTEK Příklad:

7  Vodíkové vazby jsou příčinou mimořádných vlastností vody. Vodíková vazba - význam: V ledu se každá molekula H 2 O váže vodíkovými vazbami s dalšími čtyřmi molekulami. Dutiny ve struktuře ledu způsobují, že má menší hustotu a větší objem než kapalná voda. Ve vodní páře jsou molekuly vody izolované. V kapalné vodě a ledu se molekuly sdružují pomocí vodíkových můstků. Schéma struktury kapalné vody Struktura ledu VODÍKOVÝ MŮSTEK

8 LátkaSkupenství (za běžných podmínek) Teplota tání ( 0 C) Teplota varu ( 0 C) H2OH2Okapalné0100 H2SH2Splynné-85,6-60,3 H 2 Seplynné-66-42 H 2 Teplynné-49-2 Srovnejte vlastnosti hydridů prvků 16. skupiny periodické tabulky. Je voda za běžných podmínek kapalná. Má vyšší teploty tání a varu, než by se dalo očekávat. Má další vlastnosti významné pro existenci života. Díky vodíkovým můstkům: Vodíková vazba - význam:

9 Úloha:S pomocí znalostí o vodíkové vazbě popište a vysvětlete tento graf: 100 0 -100 -200 2345 H2OH2O H2SH2S H 2 Se H 2 TeHF HCl HBr HINH 3 PH 3 AsH 3 SbH 3 CH 4 SiH 4 GeH 4 SnH 4 t V ( 0 C) n Teploty varu hydridů prvků 14., 15., 16. a 17. skupiny : ? Jak se většinou mění hodnoty teploty varu hydridů v jednotlivých skupinách? ? Mají některé hydridy jiné teploty varu, než by se dalo očekávat? ? Které a čím je to způsobeno? Řešení: Teploty varu hydridů v jednotlivých skupinách stoupají. Voda, fluorovodík a amoniak mají ale teploty varu vyšší než by se dalo čekat. Tyto sloučeniny tvoří vodíkové můstky. Jsou tedy spojeny silnějšími vazbami, než ostatní, což zvyšuje jejich bod varu.


Stáhnout ppt "Mezimolekulové síly. Příklad: Voda Mezimolekulové síly: Víte, že voda existuje v různých skupenstvích. Přesto vodu kapalnou, led i páru tvoří stejné molekuly."

Podobné prezentace


Reklamy Google