Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. přednáška Kolektivní investování. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení velkého počtu individuálních do společných fondů spravovaných specializovanými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. přednáška Kolektivní investování. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení velkého počtu individuálních do společných fondů spravovaných specializovanými."— Transkript prezentace:

1 5. přednáška Kolektivní investování

2 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení velkého počtu individuálních do společných fondů spravovaných specializovanými institucemi s cílem co nejefektivnějšího zhodnocení; ─ první fondy vznikaly v Evropě na konci 18. století (Belgie, Nizozemí); ─ v ČR až po roce 1990 v souvislosti s kupónovou privatizací,

3 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ v ČR dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování: „kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti investičního fondu nebo podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku“.

4 Systematizace fondů/společností kolektivního investování dle právní formy dle institucionálního uspořádání dle aktiv, do nichž investují

5 Dle právní formy  investiční fond ─ fond ─ peněžní prostředky shromažďuje  podílový fond ─ fond (soubor majetku), založen a spravován investiční společností, ─ peněžní prostředky shromažďuje emisí ─ podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu.

6 Dle institucionálního uspořádání  otevřený fond ─ přístup nových investorů, ─ počet emitovaných cenných papírů, ─ investor na zpětný odkup cenného papíru,  uzavřený fond ─ je stanoven počet emitovaných cenných papírů, ─ investor na zpětný odkup cenného papíru – lze realizovat jen na kapitálovém trhu.

7 Dle aktiv, do nichž fond investuje  finanční fondy ─ fondy peněžního trhu (investují do aktiv/cenných papírů se splatností ), ─ fondy kapitálového trhu (dtto se splatností delší než ─ akciové fondy, ─ dluhopisové fondy, ─ smíšené fondy, ─ fondy fondů, ─ speciální fondy ─ hedgingové fondy, ─ sociálně orientované fondy,...  fondy reálných aktiv

8 - výnosové fondy – v pravidelných intervalech vyplácejí - růstové fondy – výnosy, výnos je realizován v okamžiku cenného papíru.

9 Porovnání vybraných typů fondů TYP FONDURIZIKOINVESTIČNÍ HORIZONT VÝNOS peněžního trhuminimální½ rokunízký dluhopisovémalé až střední2 rokynízký až střední smíšenéstřední až vysoké3 rokystřední až vysoký akciovévysoké5 letvysoký

10 Výhody investice prostřednictvím podílových fondů ─ dostupnost, ─ rozšířené investiční možnosti, ─ velký výběr, ─ profesionální správa, ─ přijatelná cena, ─ vysoká likvidita (zejména otevřené p.f.), ─ diverzifikace rizika, ─ dostatek informací, ─ daňové zvýhodnění oproti bankovním vkladům, ─ zpravidla vyšší výnosy než u „běžného spoření“.

11 Nevýhody ─ relativně vyšší poplatky (v porovnání s bankovním vkladem), ─ investice není pojištěná (na rozdíl od bankovních vkladů), ─ možnost ztráty.

12 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ V ČR − vývoj až po roce 1990, − první investiční společností – První investiční (PIAS), dceřiná společnost Investiční banky, − kupónová privatizace (cíl: rychle a spravedlivě zprivatizovat velkou část státního majetku, položit základy pro rozvoj kapitálového trhu), − první vlna kupónové privatizace (podzim 1991/jaro 1992) – zúčastnilo se 429 investičních společností – shromažďovaly investiční body DIKů (držitel investičních kupónů) – více než 70% všech vydaných kupónů, − druhá vlna kupónové privatizace (1993 - 94) – 353 investičních společností, − na poč. 90. let – nedokonalá právní úprava kolektivního investování, − 1998 – Komise pro cenné papíry.

13 Pozn.: Metody privatizace (dle metodiky Světové banky)  Přímý prodej – nabídka akcií na  Vnitřní prodej – nabídka akcií  Kupónová metoda – kupóny zdarma či za mírný poplatek –  Restituce – navrácení majetku původním oprávněným majitelům.

14 Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?y=ekonomika/kupon.htm

15 Vývoj počtu subjektů kolektivního investování v ČR, 1994 – 2003(ks) ObdobíInvestiční společnosti Investiční a podílové fondy Subjektů celkem 1994155539694 1996152472629 1998100281381 200031127156 200217100117 200315100115

16 Zákon 189/2004 Sb., o kolektivním investování −fondy kolektivního investování (investiční a podílové fondy), −standardní fondy −pouze otevřené podílové fondy, −splňují požadavky legislativy EU, −podílové listy lze prodávat v jakémkoli státě EU, −speciální fondy  nesplňují požadavky legislativy EU,  upraveny právním řádem ČR,  otevřené či uzavřené,

17 depozitář fondu − zajišťuje fondu kolektivního investování, − eviduje veškerých prostředků fondu, − kontroluje, zda jsou akcie/podílové listy vydávány a odkupovány v souladu se zákonem, − zajišťuje s majetkem fondu,...

18 rok 2009 v ČR CZK = 234 520 933 770… hodnota majetku k 31.12.2009 investovaného do podílových a investičních fondů nabízených v České republice (tj. -3,84% za r. 2009) − z toho 33 % ve fondech peněžního trhu; CZK = 247, 47 mld. Kč… hodnota majetku k 31.12.2010 investovaného do podílových a investičních fondů nabízených v České republice (tj. +5,52 % za r. 2010) Zdroj: http://www.kzfinance.cz/clanky/20110210-objem-majetku-svereny- spravcum-aktiv-dosahl-v-roce-2010-vyse-79644-miliard-korun.htm

19 rok 2009 v ČR

20 rok 2010 v ČR

21

22 PENZIJNÍ FONDY – vzhledem k a stále větším problémům se penzijní fondy stávají jedním z nejdůležitějších účastníků světových trhů cenných papírů; – shromažďují peněžní prostředky za účelem jejich a výplaty budoucích

23 PENZIJNÍ FONDY –státní (v Evropě není tento model rozšířený) –zaměstnanec i stát přispívají do fondu na individuální účty zaměstnanců, –spravovány státem (neefektivní). –zaměstnanecké (USA, GB) –přispívá zaměstnanec i zaměstnavatel, –riziko finančních problémů fondu v případě fin. potíží zaměstnavatele. –nezávislé (ČR) –specializované finanční instituce, –nejsou ovlivněny politickými zájmy nebo zaměstnavateli.

24 PENZIJNÍ FONDY v ČR – základním pilířem důchodového systému je financované ze státního rozpočtu – penzijní fondy – doplňkový důchodový systém; – penzijní fondy – finanční instituce; – účast je dobrovolná, ale státem – zákon o penzijním připojištění.

25 PENZIJNÍ FONDY v ČR – přísná regulace ze strany státu; – možnost investovat pouze do cenných papírů s nízkým rizikem – k 1.4.2012 – penzijních fondů

26 PENZIJNÍ FONDY v ČR


Stáhnout ppt "5. přednáška Kolektivní investování. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení velkého počtu individuálních do společných fondů spravovaných specializovanými."

Podobné prezentace


Reklamy Google