Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolektivní investování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolektivní investování"— Transkript prezentace:

1 Kolektivní investování
5. přednáška Kolektivní investování

2 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ
je založeno na sdružení velkého počtu individuálních do společných fondů spravovaných specializovanými institucemi s cílem co nejefektivnějšího zhodnocení; první fondy vznikaly v Evropě na konci 18. století (Belgie, Nizozemí); v ČR až po roce 1990 v souvislosti s kupónovou privatizací,

3 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ
v ČR dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování: „kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti investičního fondu nebo podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku“.

4 Systematizace fondů/společností kolektivního investování
dle právní formy dle institucionálního uspořádání dle aktiv, do nichž investují

5 Dle právní formy investiční fond podílový fond fond
peněžní prostředky shromažďuje podílový fond fond (soubor majetku), založen a spravován investiční společností, peněžní prostředky shromažďuje emisí podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu.

6 Dle institucionálního uspořádání
otevřený fond přístup nových investorů, počet emitovaných cenných papírů, investor na zpětný odkup cenného papíru, uzavřený fond je stanoven počet emitovaných cenných papírů, investor na zpětný odkup cenného papíru – lze realizovat jen na kapitálovém trhu.

7 Dle aktiv, do nichž fond investuje
finanční fondy fondy peněžního trhu (investují do aktiv/cenných papírů se splatností ), fondy kapitálového trhu (dtto se splatností delší než akciové fondy, dluhopisové fondy, smíšené fondy, fondy fondů, speciální fondy hedgingové fondy, sociálně orientované fondy, ... fondy reálných aktiv

8 výnosové fondy – v pravidelných intervalech vyplácejí
růstové fondy – výnosy , výnos je realizován v okamžiku cenného papíru.

9 Porovnání vybraných typů fondů
TYP FONDU RIZIKO INVESTIČNÍ HORIZONT VÝNOS peněžního trhu minimální ½ roku nízký dluhopisové malé až střední 2 roky nízký až střední smíšené střední až vysoké 3 roky střední až vysoký akciové vysoké 5 let vysoký

10 Výhody investice prostřednictvím podílových fondů
dostupnost, rozšířené investiční možnosti, velký výběr, profesionální správa, přijatelná cena, vysoká likvidita (zejména otevřené p.f.), diverzifikace rizika, dostatek informací, daňové zvýhodnění oproti bankovním vkladům, zpravidla vyšší výnosy než u „běžného spoření“.

11 Nevýhody relativně vyšší poplatky (v porovnání s bankovním vkladem),
investice není pojištěná (na rozdíl od bankovních vkladů), možnost ztráty.

12 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ V ČR
vývoj až po roce 1990, první investiční společností – První investiční (PIAS), dceřiná společnost Investiční banky, kupónová privatizace (cíl: rychle a spravedlivě zprivatizovat velkou část státního majetku, položit základy pro rozvoj kapitálového trhu), první vlna kupónové privatizace (podzim 1991/jaro 1992) – zúčastnilo se 429 investičních společností – shromažďovaly investiční body DIKů (držitel investičních kupónů) – více než 70% všech vydaných kupónů, druhá vlna kupónové privatizace ( ) – 353 investičních společností, na poč. 90. let – nedokonalá právní úprava kolektivního investování, 1998 – Komise pro cenné papíry.

13 Pozn.: Metody privatizace (dle metodiky Světové banky)
Přímý prodej – nabídka akcií na Vnitřní prodej – nabídka akcií Kupónová metoda – kupóny zdarma či za mírný poplatek – Restituce – navrácení majetku původním oprávněným majitelům.

14 Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?y=ekonomika/kupon.htm

15 Vývoj počtu subjektů kolektivního investování v ČR, 1994 – 2003(ks)
Období Investiční společnosti Investiční a podílové fondy Subjektů celkem 1994 155 539 694 1996 152 472 629 1998 100 281 381 2000 31 127 156 2002 17 117 2003 15 115

16 Zákon 189/2004 Sb., o kolektivním investování
fondy kolektivního investování (investiční a podílové fondy), standardní fondy pouze otevřené podílové fondy, splňují požadavky legislativy EU, podílové listy lze prodávat v jakémkoli státě EU, speciální fondy nesplňují požadavky legislativy EU, upraveny právním řádem ČR, otevřené či uzavřené,

17 depozitář fondu zajišťuje fondu kolektivního investování,
eviduje veškerých prostředků fondu, kontroluje, zda jsou akcie/podílové listy vydávány a odkupovány v souladu se zákonem, zajišťuje s majetkem fondu, ...

18 rok 2009 v ČR CZK = … hodnota majetku k investovaného do podílových a investičních fondů nabízených v České republice (tj. -3,84% za r. 2009) z toho 33 % ve fondech peněžního trhu; CZK = 247, 47 mld. Kč… hodnota majetku k investovaného do podílových a investičních fondů nabízených v České republice (tj. +5,52 % za r. 2010) Zdroj:

19 rok 2009 v ČR

20 rok 2010 v ČR

21

22 PENZIJNÍ FONDY vzhledem k a stále větším problémům se penzijní fondy stávají jedním z nejdůležitějších účastníků světových trhů cenných papírů; shromažďují peněžní prostředky za účelem jejich a výplaty budoucích

23 PENZIJNÍ FONDY státní (v Evropě není tento model rozšířený)
zaměstnanec i stát přispívají do fondu na individuální účty zaměstnanců, spravovány státem (neefektivní). zaměstnanecké (USA, GB) přispívá zaměstnanec i zaměstnavatel, riziko finančních problémů fondu v případě fin. potíží zaměstnavatele. nezávislé (ČR) specializované finanční instituce, nejsou ovlivněny politickými zájmy nebo zaměstnavateli.

24 PENZIJNÍ FONDY v ČR základním pilířem důchodového systému je financované ze státního rozpočtu penzijní fondy – doplňkový důchodový systém; penzijní fondy – finanční instituce; účast je dobrovolná, ale státem zákon o penzijním připojištění.

25 PENZIJNÍ FONDY v ČR přísná regulace ze strany státu;
možnost investovat pouze do cenných papírů s nízkým rizikem k – penzijních fondů

26 PENZIJNÍ FONDY v ČR


Stáhnout ppt "Kolektivní investování"

Podobné prezentace


Reklamy Google