Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [1]

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie, Anorganická chemie. Žáci se dozvídají informace o s 2 -prvcích. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje významné zástupce a jejich sloučeniny, zhodnotí využití v praxi. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák zde naplňuje KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Gymnaziální vzdělávání 16−18 let, 6. třída / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5 Prezentace je snadno upravitelná dle konkrétního ŠVP.

3 Dnes nás bude zajímat prvek, který je důležitý pro správnou činnost svalů a nervů. Jeho zdrojem jsou banány, mandle, ořechy, tmavé pečivo. Jeho nedostatek může vyvolat depresi, astmatický záchvat… [2] [14]

4 Prvky v Periodické soustavě prvků rozdělujeme na: s, p, d, f. Podle čeho? Které prvky označujeme jako s-prvky? Jsou to ty, jejichž valenční elektrony se vyskytují v orbitalech typu s. Co to jsou valenční elektrony? Jak vypadá orbital s a jak se obsazuje? [3]

5 Vyskytují se ve druhé skupině PSP. [4]

6 Bežela Magda Caňonem Srazila Balvan Ramenem [1]

7 s 2 prvek Hustota (g/cm 3 ) Teplota tání ( o C) Teplota varu ( o C) Tvrdost Beryllium1,8512872469- Hořčík1,73865010902,6 Vápník1,5584214542,2 – 2,5 Stroncium2,647771382- Baryum3,5172718971,25 Radium5,57001737- a)Jak se liší hustoty s 2 prvků od hustot alkalických kovů? b)Jak souvisí zjištěná tvrdost s protonovým číslem s 2 prvků?

8  Mají 2 valenční elektrony a elektronovou konfiguraci ns 2  Oproti s 1 prvkům mají menší atomové poloměry, větší hustotu, tvrdost a menší reaktivitu.  Tvoří oxidy a hydroxidy, jejichž zásaditost roste s protonovým číslem. [5]

9  Je to tvrdý (rýpe do skla), šedý, toxický a křehký kov s nízkou hustotou.  Je špatným vodičem tepla a elektřiny.  Ochotně reaguje se složkami vzduchu, proto se uchovává v kapalinách, jež přístupu vzduchu zabraňují (např. v petroleji). Beryllium a jeho soli jsou rakovinotvorné, poškozují vnitřní orgány. Při dlouhodobém vdechování popílku z jeho solí vzniká chronická otrava plic – berylióza. [6]

10 [26] [27]

11  V přírodě se vyskytuje jako nerost beryl Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6  Beryl je znám v mnoha odrůdách, například jako zelený smaragd a modrý akvamarín.  Těží se povrchově (Brazílie, Afrika, Šumava) [8] Zlatý beryl

12 AKVAMARÍNSMARAGD [7][9]

13 [10][11] [12]

14  Beryllium se díky své velké propustnosti rentgenového záření používá jako součást moderátorových tyčí (= kontrolních, na obr. pod č. 1) v jaderných reaktorech.  Slitiny beryllia s mědí (berylliové bronzy − tvrdé, pružné a odolné) se používají v elektrotechnice, při konstrukcích letadel a kosmických lodí. [28]

15 Oxid berylnatý BeO je bílá, velmi tvrdá látka, která se používá v keramice na výrobu glazur. Také se používá při výrobě žáruvzdorných materiálů. [13]

16  Hořčík je středně tvrdý stříbrolesklý kov.  Nemusí se uchovávat v petroleji.  Je špatným vodičem elektřiny.  Je to významný biogenní prvek. Hořčík reaguje prudce (oslnivým hořením) s kyslíkem. 2Mg + O 2 → 2MgO [15] [1] Úkol č. 1: Co znamená biogenní? Úkol č. 2: S vodou reaguje hořčík pomalu za vzniku hydroxidu. Vyjádřete chemickou rovnicí.

17  Hořčík je na 6. místě co do výskytu jeho sloučenin v zemské kůře.  Z nerostů je nejznámější magnezit MgCO 3, dolomit MgCO 3. CaCO 3 a olivín (Mg,Fe) 2 SiO 4.  Hořčík se vyskytuje v podobě solí v mořské vodě (chlorid, bromid, síran hořečnatý − vyjádřete vzorci).  Je součástí chlorofylu. (Kde a k čemu je důležitý chlorofyl?)  V podobě Mg 2+ je v našem těle důležitý proti stresu, křečím, padání vlasů, menstruačním potížím. Jeho nedostatek může vyvolat depresi, astmatický záchvat…

18 Chem. složení: MgCO 3 Tvrdost: 3,5 Hustota (od-do): 2,9–3,1 Kryst. soustava: šesterečná, klencová Barva: Barva vrypu: bílá, šedábílá Lom:Štěpnost: pololasturnatý až nerovný dobrá Lesk: skelný Vlastnosti a použití: Je to horninotvorný nerost, žáruvzdorný. Magnezit je zdroj hořčíku. Používá se k výrobě žáruvzdorných keramických hmot, vyzdívek pecí, barviv a zubních past. [16] [17]

19 Chem. složení: CaCO 3. MgCO 3 CaMg(CO 3 ) 2 Tvrdost: 3,5 Hustota (od-do): 2,8–2,9 Kryst. soustava: šesterečná Barva: Barva vrypu: bílá, šedábílá Lom:Štěpnost: lasturnatý, miskovitý dokonalá Lesk: perleťový Vlastnosti a použití: Je to horninotvorný materiál, používá se k výrobě žáruvzdorných cihel. Je jedinou složkou horniny dolomitu, která tvoří velká pohoří: Dolomity, Malá Fatra. [18] [19]

20 Chem. složení: (Mg,Fe) 2 SiO 4 Tvrdost: 7,0 Hustota (od-do): 3,3–3,7 Kryst. soustava: kosočtverečná Barva: Barva vrypu: zelenábílá Lom:Štěpnost: lasturnatýnedokonalá Lesk: skelný Vlastnosti a použití: Používá se k výrobě šperků. [20] [21]

21 Zopakujte si z botaniky princip fotosyntézy – světelné fáze. [22] [23]

22  Čistý hořčík se používá k zisku jiných kovů z jejich sloučenin (Be, Ti, U).  Hořčík se používá k výrobě lehkých slitin (dural, magnalium, elektron) pro letecký a automobilový průmysl.  Také slouží k přípravě Grignardových činidel pro organickou syntézu (CH 3 – Mg – Cl).  Úkol: Zjistěte složení zmiňovaných slitin. Také zjistěte, v jakých potravinách se ve větším množství vyskytuje hořčík (v podobě sloučenin).

23  Oxid hořečnatý MgO je bílá pevná látka. Používá se jako žáruvzdorný materiál na vyzdívku metalurgických pecí. V hutích může MgO vyvolat horečku slévačů.  Hydroxid hořečnatý Mg(OH) 2 je bílá látka. Využívá se proti překyselení žaludku a k výrobě gelů na spáleniny. [24]

24  Uhličitan hořečnatý MgCO 3 se používá jako materiál k výrobě žáruvzdorných cihel. Také se přidává do hnojiv.  Síran hořečnatý MgSO 4 se používá jako projímadlo, jako zdroj hořčíku nebo přídavek do léčebných koupelí. MgSO 4 způsobuje trvalou tvrdost vody (obsah rozpuštěných nerostů) MgSO 4 + Ca(OH) 2  CaSO 4 + Mg(OH) 2 [25]

25 1. S 2 prvky mají 3 valenční elektrony. 2. S 2 prvky tvoří oxidy a hydroxidy, jejichž zásaditost klesá s protonovým číslem. 3. Beryllium se nemusí uchovávat v petroleji. 4. Beryl je známý v odrůdách smaragd a rubín. 5. Hořčík je součástí barviva hemoglobinu. 6. V hutích může MgO vyvolat zimnici slévačů. 1. dva val. elektrony, 2. zásaditost roste, 3. musí, 4. místo rubínu akvamarín, 5. chlorofylu, 6. horečku slévačů ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

26  Oxid berylnatý  Olivín  Magnezit  Hořčík  Beryllium  Hydroxid hořečnatý  Síran hořečnatý  Tyče v jaderných reaktorech  Výroba slitin  Projímadlo  Gel na spáleniny  Výroba glazur  Výroba šperků  Vyzdívka pecí

27  Tomihahndorf. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erdalkali.jpg?uselang=cs  Fir0002. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí GFDL license na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas_white_background.jpg  Untrozo. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloques_tabla_peri%C3%B3dica.png  Cepheus. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_fi.svg  Pumbaa. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_shell_004_Beryllium.svg  Aatze78. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BERYLLIUM_-_KUGEL_1.JPG  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryl-271349.jpg  MAREČEK, A.; HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl.Nakladatelství Olomouc : 1998. ISBN 8071820555.

28  Vzb83. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryl_golden_beryl_rough_XH.jpg  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryl-142423.jpg  Miguelemejia. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexandra_Feodorovna.jpg  Wela49. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquamarin_cut.jpg  Sujit kumar. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emerald_Ring.jpg  Jastrow. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-glaze_oinochoe_BM_B632.jpg  J. Merkverk. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almonds.png  Pumbaa. [cit. 2011-09-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_shell_012_Magnesium.svg

29  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnesite-117739.jpg  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolomite-118259.jpg  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolomite-Quartz-270326.jpg  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnesite-121892.jpg  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olivenite-mrz279b.jpg  Rob Lavinsky. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olivenite-247785.jpg  Aushulz. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clorofilla_animazione.gif  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.

30  Charlesy. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C-3_position_Chlorophyll_a.svg  Ondřej Mangl. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD. PNG  Ondřej Mangl. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uhli%C4%8Ditan_ho%C5%99e%C4%8Dnat% C3%BD.PNG  Alchemist-hp. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Be-140g.jpg  Jurii. [cit. 2011-09-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryllium.jpg  Panther. [cit. 2011-10-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heterogeneous_reactor_scheme.png


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google