Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvky ii. A skupiny – be, mg

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvky ii. A skupiny – be, mg"— Transkript prezentace:

1 Prvky ii. A skupiny – be, mg
[1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie, Anorganická chemie. Žáci se dozvídají informace o s2-prvcích. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje významné zástupce a jejich sloučeniny, zhodnotí využití v praxi. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák zde naplňuje KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Gymnaziální vzdělávání 16−18 let, 6. třída / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5 Prezentace je snadno upravitelná dle konkrétního ŠVP.

3 o jakém prvku se budeme učit?
Dnes nás bude zajímat prvek, který je důležitý pro správnou činnost svalů a nervů. Jeho zdrojem jsou banány, mandle, ořechy, tmavé pečivo. Jeho nedostatek může vyvolat depresi, astmatický záchvat… [14] [2]

4 Rozdělení psp [3] Prvky v Periodické soustavě prvků rozdělujeme na: s, p, d, f. Podle čeho? Které prvky označujeme jako s-prvky? Jsou to ty, jejichž valenční elektrony se vyskytují v orbitalech typu s. Co to jsou valenční elektrony? Jak vypadá orbital s a jak se obsazuje?

5 Vyskytují se ve druhé skupině PSP.
S2 prvky Vyskytují se ve druhé skupině PSP. [4]

6 S2 prvky [1] Bežela Magda Caňonem Srazila Balvan Ramenem 

7 Fyzikální vlastnosti S2 prvků
s2 prvek Hustota (g/cm3) Teplota tání (oC) Teplota varu (oC) Tvrdost Beryllium 1,85 1287 2469 - Hořčík 1,738 650 1090 2,6 Vápník 1,55 842 1454 2,2 – 2,5 Stroncium 2,64 777 1382 Baryum 3,51 727 1897 1,25 Radium 5,5 700 1737 Jak se liší hustoty s2 prvků od hustot alkalických kovů? Jak souvisí zjištěná tvrdost s protonovým číslem s2 prvků?

8 Společné vlastnosti S2 prvků
Mají 2 valenční elektrony a elektronovou konfiguraci ns2 Oproti s1 prvkům mají menší atomové poloměry, větší hustotu, tvrdost a menší reaktivitu. Tvoří oxidy a hydroxidy, jejichž zásaditost roste s protonovým číslem. [5]

9 beryllium [6] Je to tvrdý (rýpe do skla), šedý, toxický a křehký kov s nízkou hustotou. Je špatným vodičem tepla a elektřiny. Ochotně reaguje se složkami vzduchu, proto se uchovává v kapalinách, jež přístupu vzduchu zabraňují (např. v petroleji). Beryllium a jeho soli jsou rakovinotvorné, poškozují vnitřní orgány Při dlouhodobém vdechování popílku z jeho solí vzniká chronická otrava plic – berylióza.

10 beryllium [27] [26]

11 Beryllium − výskyt v přírodě
V přírodě se vyskytuje jako nerost beryl Be3Al2(SiO3)6 Beryl je znám v mnoha odrůdách, například jako zelený smaragd a modrý akvamarín. Těží se povrchově (Brazílie, Afrika, Šumava) [8] Zlatý beryl

12 beryl [7] [9] AKVAMARÍN SMARAGD

13 Použití berylu [11] [10] [12]

14 Beryllium − použití Beryllium se díky své velké propustnosti rentgenového záření používá jako součást moderátorových tyčí (= kontrolních, na obr. pod č. 1) v jaderných reaktorech. Slitiny beryllia s mědí (berylliové bronzy − tvrdé, pružné a odolné) se používají v elektrotechnice, při konstrukcích letadel a kosmických lodí. [28]

15 Beryllium − sloučeniny
Oxid berylnatý BeO je bílá, velmi tvrdá látka, která se používá v keramice na výrobu glazur. Také se používá při výrobě žáruvzdorných materiálů. [13]

16 Vyjádřete chemickou rovnicí.
Hořčík − magnesium Hořčík je středně tvrdý stříbrolesklý kov. Nemusí se uchovávat v petroleji. Je špatným vodičem elektřiny. Je to významný biogenní prvek. [15] [1] Hořčík reaguje prudce (oslnivým hořením) s kyslíkem. 2Mg + O2 → 2MgO Úkol č. 2: S vodou reaguje hořčík pomalu za vzniku hydroxidu. Vyjádřete chemickou rovnicí. Úkol č. 1: Co znamená biogenní?

17 Hořčík − výskyt Hořčík je na 6. místě co do výskytu jeho sloučenin v zemské kůře. Z nerostů je nejznámější magnezit MgCO3, dolomit MgCO3 . CaCO3 a olivín (Mg,Fe)2SiO4. Hořčík se vyskytuje v podobě solí v mořské vodě (chlorid, bromid, síran hořečnatý − vyjádřete vzorci). Je součástí chlorofylu. (Kde a k čemu je důležitý chlorofyl?) V podobě Mg2+ je v našem těle důležitý proti stresu, křečím, padání vlasů, menstruačním potížím. Jeho nedostatek může vyvolat depresi, astmatický záchvat…

18 MAGNEZIT MgCO3 [16] Chem. složení: Tvrdost: Hustota (od-do):
3,5 Hustota (od-do): 2,9–3,1 Kryst. soustava: šesterečná, klencová Barva: Barva vrypu: bílá, šedá bílá Lom: Štěpnost: pololasturnatý až nerovný dobrá Lesk: skelný Vlastnosti a použití: Je to horninotvorný nerost, žáruvzdorný. Magnezit je zdroj hořčíku. Používá se k výrobě žáruvzdorných keramických hmot, vyzdívek pecí, barviv a zubních past. [17]

19 DOLOMIT MgCO3 . CaCO3 Chem. složení: Tvrdost: Hustota (od-do):
CaCO3 . MgCO3 CaMg(CO3)2 Tvrdost: 3,5 Hustota (od-do): 2,8–2,9 Kryst. soustava: šesterečná Barva: Barva vrypu: bílá, šedá bílá Lom: Štěpnost: lasturnatý, miskovitý dokonalá Lesk: perleťový Vlastnosti a použití: Je to horninotvorný materiál, používá se k výrobě žáruvzdorných cihel. [19] Je jedinou složkou horniny dolomitu, která tvoří velká pohoří: Dolomity, Malá Fatra. [18]

20 Používá se k výrobě šperků.
Olivín − Křemičitany [20] Chem. složení: (Mg,Fe)2SiO4 Tvrdost: 7,0 Hustota (od-do): 3,3–3,7 Kryst. soustava: kosočtverečná Barva: Barva vrypu: zelená bílá Lom: Štěpnost: lasturnatý nedokonalá Lesk: skelný Vlastnosti a použití: Používá se k výrobě šperků. [21]

21 Zopakujte si z botaniky princip fotosyntézy
Chlorofyl − struktura [22] Zopakujte si z botaniky princip fotosyntézy – světelné fáze. [23]

22 Hořčík − použití Čistý hořčík se používá k zisku jiných kovů z jejich sloučenin (Be, Ti, U). Hořčík se používá k výrobě lehkých slitin (dural, magnalium, elektron) pro letecký a automobilový průmysl. Také slouží k přípravě Grignardových činidel pro organickou syntézu (CH3 – Mg – Cl). Úkol: Zjistěte složení zmiňovaných slitin. Také zjistěte, v jakých potravinách se ve větším množství vyskytuje hořčík (v podobě sloučenin).

23 Hořčík − sloučeniny Oxid hořečnatý MgO je bílá pevná látka. Používá se jako žáruvzdorný materiál na vyzdívku metalurgických pecí. V hutích může MgO vyvolat horečku slévačů. Hydroxid hořečnatý Mg(OH)2 je bílá látka. Využívá se proti překyselení žaludku a k výrobě gelů na spáleniny. [24]

24 Hořčík − sloučeniny Uhličitan hořečnatý MgCO3 se používá jako materiál k výrobě žáruvzdorných cihel. Také se přidává do hnojiv. Síran hořečnatý MgSO4 se používá jako projímadlo, jako zdroj hořčíku nebo přídavek do léčebných koupelí. MgSO4 způsobuje trvalou tvrdost vody (obsah rozpuštěných nerostů) MgSO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + Mg(OH)2 [25]

25 Opakování − najděte chyby:
1. S2 prvky mají 3 valenční elektrony. 2. S2 prvky tvoří oxidy a hydroxidy, jejichž zásaditost klesá s protonovým číslem. 3. Beryllium se nemusí uchovávat v petroleji. 4. Beryl je známý v odrůdách smaragd a rubín. 5. Hořčík je součástí barviva hemoglobinu. 6. V hutích může MgO vyvolat zimnici slévačů. 1. dva val. elektrony, 2. zásaditost roste, 3. musí, 4. místo rubínu akvamarín, 5. chlorofylu, 6. horečku slévačů ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

26 Spojte se správným použitím
Oxid berylnatý Olivín Magnezit Hořčík Beryllium Hydroxid hořečnatý Síran hořečnatý Tyče v jaderných reaktorech Výroba slitin Projímadlo Gel na spáleniny Výroba glazur Výroba šperků Vyzdívka pecí

27 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Tomihahndorf. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erdalkali.jpg?uselang=cs> 1. Fir0002. [cit ]. Dostupný pod licencí GFDL license na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas_white_background.jpg> 2. Untrozo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloques_tabla_peri%C3%B3dica.png > 3. Cepheus. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_fi.svg> 4. Pumbaa. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_shell_004_Beryllium.svg>5. Aatze78. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BERYLLIUM_-_KUGEL_1.JPG> 6. Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryl jpg> 7. MAREČEK, A.; HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl.Nakladatelství Olomouc : ISBN

28 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Vzb83. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryl_golden_beryl_rough_XH.jpg> 8. Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryl jpg> 9. Miguelemejia. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexandra_Feodorovna.jpg> 10. Wela49. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquamarin_cut.jpg> 11. Sujit kumar. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emerald_Ring.jpg> 12. Jastrow. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-glaze_oinochoe_BM_B632.jpg> 13. J. Merkverk. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almonds.png> 14. Pumbaa. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_shell_012_Magnesium.svg> 15.

29 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnesite jpg> 16. Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolomite jpg> 18. Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolomite-Quartz jpg> 19. Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnesite jpg> 17. Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olivenite-mrz279b.jpg> 20. Rob Lavinsky. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olivenite jpg> 21. Aushulz. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clorofilla_animazione.gif> 22. ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN

30 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Charlesy. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C-3_position_Chlorophyll_a.svg> 23. Ondřej Mangl. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD. PNG> 24. Ondřej Mangl. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uhli%C4%8Ditan_ho%C5%99e%C4%8Dnat% C3%BD.PNG> 25. Alchemist-hp. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Be-140g.jpg> 26. Jurii. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryllium.jpg> 27. Panther. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heterogeneous_reactor_scheme.png>


Stáhnout ppt "Prvky ii. A skupiny – be, mg"

Podobné prezentace


Reklamy Google