Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU"— Transkript prezentace:

1 VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
V OBVODU S ODPOREM

2 Výkon v obvodu stejnosměrného proudu
Udává energii přeměněnou na teplo za jednotku času. V obvodu s jednosměrným proudem se za jednotku času na teplo přemění konstantní hodnota energie ze zdroje.

3 Výkon v obvodu střídavého proudu
Napětí a proud se neustále mění, v určitém čase mají okamžité hodnoty u a i.

4 Výkon v obvodu střídavého proudu
Okamžitá hodnota výkonu se mění s dvounásobnou frekvencí a dosahuje amplitudu Pm.

5 Výkon v obvodu střídavého proudu
Ps - střední hodnota výkonu v průběhu periody, - je rovna polovině maximální hodnoty výkonu.

6 Práce střídavého proudu W
Celková práce střídavého proudu za periodu T (energie, která se v rezistoru za periodu změní na teplo) je rovna obsahu plochy ohraničené grafem okamžitého výkonu.

7 Práce střídavého proudu W
Obsahu plochy ohraničené grafem okamžitého výkonu se rovná obsah obdélníka, jehož jedna strana je rovna periodě a druhá polovině amplitudy výkonu.

8 Práce střídavého proudu W
Celková práce střídavého proudu W vyjádřena obsahem obdélníku z grafu ...

9 Střední hodnota výkonu Pstr

10 I - efektivní hodnoty střídavého proudu
Střídavý proud s amplitudou Im má stejný střední výkon jako jednosměrný proud velikosti, pro níž platí: I - efektivní hodnoty střídavého proudu

11 I - efektivní hodnoty střídavého proudu
U - efektivní hodnoty střídavého napětí Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí jsou hodno- ty stejnosměrného proudu, který má v obvodu s odporem stejný výkon jako daný střídavý proud.

12 P - výkon střídavého proudu v obvodu s odporem
Výkon je dán součinem efektivních hodnot střídavého proudu a napětí.

13 Spotřebitelská elektrická síť
U=230 V – efektivní hodnota střídavého napětí Ve spotřebitelské elektrické síti s frekvencí 50 Hz dosahuje amplituda napětí až 324 V.

14 Řešte úlohu: Určete časové okamžiky v průběhu periody střídavého napětí, při nichž se okamžité napětí rovná hodnotě efektivního napětí.

15 a) P = UmIm b) P = R Im2 c) P = UI d) P = RUm2 Test 1
Pro výkon střídavého proudu v obvodu s odporem platí vztah: a) P = UmIm b) P = R Im2 c) P = UI d) P = RUm2 1

16 Test Efektivní hodnota střídavého napětí je dána vztahem mezi veličinami: a) U = 0,707Um d) U = 1,41Um 2

17 Test 3 U = 230V ve spotřebitelské síti je: a) amplituda napětí,
b) efektivní hodnota napětí, c) střední hodnota napětí, d) konstantní hodnota napětí. 3


Stáhnout ppt "VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU"

Podobné prezentace


Reklamy Google