Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S ODPOREM. Výkon v obvodu stejnosměrného proudu Udává energii přeměněnou na teplo za jednotku času. V obvodu s jednosměrným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S ODPOREM. Výkon v obvodu stejnosměrného proudu Udává energii přeměněnou na teplo za jednotku času. V obvodu s jednosměrným."— Transkript prezentace:

1 VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S ODPOREM

2 Výkon v obvodu stejnosměrného proudu Udává energii přeměněnou na teplo za jednotku času. V obvodu s jednosměrným proudem se za jednotku času na teplo přemění konstantní hodnota energie ze zdroje.

3 Výkon v obvodu střídavého proudu Napětí a proud se neustále mění, v určitém čase mají okamžité hodnoty u a i.

4 Výkon v obvodu střídavého proudu Okamžitá hodnota výkonu se mění s dvounásobnou frekvencí a dosahuje amplitudu P m.

5 Výkon v obvodu střídavého proudu P s - střední hodnota výkonu v průběhu periody, - je rovna polovině maximální hodnoty výkonu.

6 Práce střídavého proudu W Celková práce střídavého proudu za periodu T (energie, která se v rezistoru za periodu změní na teplo) je rovna obsahu plochy ohraničené grafem okamžitého výkonu.

7 Obsahu plochy ohraničené grafem okamžitého výkonu se rovná obsah obdélníka, jehož jedna strana je rovna periodě a druhá polovině amplitudy výkonu. Práce střídavého proudu W

8 Celková práce střídavého proudu W vyjádřena obsahem obdélníku z grafu... Práce střídavého proudu W

9 Střední hodnota výkonu P str

10 Střídavý proud s amplitudou I m má stejný střední výkon jako jednosměrný proud velikosti, pro níž platí: I - efektivní hodnoty střídavého proudu

11 U - efektivní hodnoty střídavého napětí Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí jsou hodno- ty stejnosměrného proudu, který má v obvodu s odporem stejný výkon jako daný střídavý proud.

12 P - výkon střídavého proudu v obvodu s odporem Výkon je dán součinem efektivních hodnot střídavého proudu a napětí.

13 Spotřebitelská elektrická síť U=230 V – efektivní hodnota střídavého napětí Ve spotřebitelské elektrické síti s frekvencí 50 Hz dosahuje amplituda napětí až 324 V.

14 Určete časové okamžiky v průběhu periody střídavého napětí, při nichž se okamžité napětí rovná hodnotě efektivního napětí. Řešte úlohu:

15 Pro výkon střídavého proudu v obvodu s odporem platí vztah: a) P = U m I m c) P = UI b) P = R I m 2 d) P = RU m 2 Test 1

16 Efektivní hodnota střídavého napětí je dána vztahem mezi veličinami: a) U = 0,707U m d) U = 1,41U m Test 2

17 U = 230V ve spotřebitelské síti je: a) amplituda napětí, b) efektivní hodnota napětí, c) střední hodnota napětí, d) konstantní hodnota napětí. Test 3


Stáhnout ppt "VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S ODPOREM. Výkon v obvodu stejnosměrného proudu Udává energii přeměněnou na teplo za jednotku času. V obvodu s jednosměrným."

Podobné prezentace


Reklamy Google