Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. hodina, 5. října 2009 Ing. Václav Houser vaclav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. hodina, 5. října 2009 Ing. Václav Houser vaclav."— Transkript prezentace:

1 1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. hodina, 5. října 2009 Ing. Václav Houser vaclav. houser@inekon.cz

2 2 Program kursu – tématické bloky 1.Úvodní blok: 21.9. + 5.10., 2.Praktická práce se systémem: (1) 12.10 3.Datové modelování: 19.10 4.Praktická práce se systémem (2) 2.11. 5.Procesní modelování 26.10 + 9.11. 6.Balanced Scorecard 23.11. 7.Praktická práce se systémem (3) 30.11. 8.Seminární práce 7. + 14.12.

3 3 1.Postavení EIS v informační architektuře firmy 2.Procesy řízení výkonnosti a jejich kritická místa 3.Pokročilé postupy řízení výkonnosti s využitím BNS Obsah

4 4 Orientace Standardizace Spolehlivost Integrace 1 Dynamika Flexibilita Měření Prezentace Vyváženost Týmovost Příčinnost Výnosovost 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Navigační audit kritických míst řízení výkonnosti

5 5 Business Navigation System (BNS)  BNS = ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn taktické plánování analýzy výsledků  navigační procesy = procesy řízení celopodnikové výkonnosti (CPM)

6 6 Architektura celofiremní navigace

7 7 Procesní komponenty BNS Cykly řízení Procesní režimy Funkční oblasti a moduly Panely

8 8 Cykly řízení – strategický a taktický čelní výhled Projektují se strategické změny v kursu Plánuje se vyvážený chod a rozvoj podnikání

9 9 Aktualizace plánu Tvorba předpovědí Pracovní simulace Sestavení základ. plánu Procesní režimy - výstavbový režim Builder modeluje budoucnost, Analyser zajišťuje řízení firmy plánem B 100 B 200 B 300 B 400 Sledování skutečnosti A 100 Vykazování výsledku A 300 Profesní analýzy A 400 Hodnocení výsledku A 200

10 Podporované funkční oblasti a standardní moduly BNS (PV) Prodejní výkonnost (MP) Master Plan (HV) Hospodářský výsledek (FN) Fixní a režijní náklady FINANČNÍ VÝKONNOST ZDROJE A POTENCIÁLY (VN) Variabilní náklady (KP) Kalkulace a přípěvky NÁKLADOVOST, ZISKOVOST

11 Podporované funkční oblasti a standardní moduly BNS (PV) Prodejní výkonnost (MP) Master Plan (HV) Hospodářský výsledek (FN) Fixní a režijní náklady FINANČNÍ VÝKONNOST ZDROJE A POTENCIÁLY (VN) Variabilní náklady (KP) Kalkulace a příspěvky NÁKLADOVOST, ZISKOVOST (NA) Nákup (HR) Dodavatele (MP) Pohledávky, závazky (HR) Zásoby

12 Nadstandardní struktura modulů (PV) Prodejní výkonnost (MP) Master Plan (HV) Hospodářský výsledek FINANČNÍ VÝKONNOST NÁKLADOVOST a ZISKOVOST VÝKONU ZDROJE, POTENCIÁLY PRODEJNÍ VÝKONNOST BUSSINESU (NA) Nákup (PS) Přesuny (LZ) Lidské zdroje (VY) Výroba (KC) Krátkodobé CF (KO) Konsolidace (BA) Banka (ZA) Zásoby (DO) Dodavatelé (DP) Doprava (EN) Energie Kalkulace a příspěvky (KP) Variabilní náklady (VN) (MK) Marketing (IN) Investice (CF) Cash Flow (FN) Fixní a režijní náklady

13 13 Objem prodeje P1 Cena P2 Slevy (jednot.) P3 Obchodní a marketing. náklady P4 Objem výroby Z1 Nákup Z3 Zásoby Z4 Výrob. kapacity Z2 Lidské zdroje Z5 Položky výkazu zisku a ztrát F3 Položky rozvahy F4 Položky cash -flow F5 NÁKLADOVOST A ZISKOVOST VÝKONU FINANČNÍ VÝKONNOST BUSINESSU ZDROJE A POTENCÁLY VÝKONU PRODENÍ VÝKONNOST BUSINESSU Kalkulace a příspěvky vyš. stupňů N4N4 Krycí příspěvek 1. stupně N3 Variabilní náklady N2 Manažerský hospodářský výsledek F2 Fixní a režijní náklady F1 Spotřeba a cena vstupu N1 Čisté tržby P5

14 14 Panely BNS Panely jsou základními stavebními jednotkami systému BNS. Mají formát tabulek Excel, jež jsou doplněny funkcionalitou na tvorbu multidimenzionálních řezů. Excel se tak stává nástrojem na „řezání OLAP kostek“. Panely zajišťují 1. prezentační funkce = pasivní přístup k strukturám datového modelu a jeho zobrazení 2. řídící funkce = aktivní přístup k strukturám datového modelu - zápis a úpravy jeho hodno Každý z panelů reprezentuje jednu metodu řízení a je procesním elementem. Skládáním panelů se modelují procesy ve vyšších procesních celcích - komponentách (modulech, režimech, cyklech). Panelový koncept uživatelskou firmu neomezuje. V BNS existuje široká procesní volnost. K disposici je knihovna panelů, z nichž lze volit metody, jimiž bude navigován BUS.

15 15 Panelový koncept BNS Panelový koncept BNS slouží k modelování = „panelizaci“ procesů řízení celofiremní výkonnosti. Z uživatelského pohledu představuje celý systém soustavu funkčně propojených a logicky řazených panelů, které řídí to „kam firma směřuje“ a informují o tom „jak se daří nastavený kurs dodržovat Každý standardní panel BNS reprezentuje jednu zcela konkrétní metodu řízení, ať již z pohledu práce s budoucností nebo práce s dosaženým výsledkem. Vhodnou skladbou panelů jsou transparentním způsobem „číselně ztvárňovány´“ řídící procesy řízení. Panelová koncepce standardizuje manažerský řídící systém firmy a zajišťuje jeho dlouhodobou údržbu a rozvoj. PROCESNÍ KOMPONENTA BNS (CYKLUS, REŽIM, FUNKČÍ OBLAST – MODUL) PANELY BUILDER... PANELY ANALYSER...

16 16 Procesní model... strategické řízení změn(BSC)

17 17 Procesní model... plánování prodejní výkonnosti

18 18 Procesní model... analýza výsledku

19 19 Procesní model - provázání ukazatelů plánovaných přímou a nepřímou metodou

20 20 Vícerozměrná a stromová struktura datového modelu

21 21 ZÁKAZNÍK PRODUKT odb. místo prod. kanál území oblast ROK 2001, 02, 03, 04, … pololetí produkt značka řada druh čtvrtletí měsíc OBDOBÍ skut., pl1, pl2, pl3, … VERZE HODNOT absol, kumul,, … TYP HODNOT Σ rok realizovaná jedn. cena (Kč/mj) prodaný objem (mj) Typ hodnoty ind.slevy (1)slevy (Kč)realizované tržby(Kč) hrubé tržby (Kč) hrubá jedn. cena (Kč/mj) expedovaný objem (mj)vrácený objem (mj) exp. tržby (Kč)vrácené tržby (Kč) UKAZATEL

22 22 Datový model „Prodejní výkonnost businessu“ CELKEM Měna Zakázka Produkt Odpovědnost Období Verze hodnot Rok Typ hodnot LEGENDA Výplň standard. dimenze (Mammut) nestandardní dimenze Tvar jednoúrovňová dimenze víceúrovňová dimenze Okraj dimenze s 1 hierarchií dimenze s více hierarchiemi Bez okraje Ukazatel PVB Objem prodejeNetto tržbyBonusyNetto cena Podíl položky MKT nákladů na tržbách (%) Realizační cena Kurz měny Realizované tržby Položka MKT nákladů

23 23 Datový model „Nákladovost a ziskovost businessu“ CELKEM Subjekt Zakázka Období Verze hodnot Rok Typ hodnot LEGENDA Výplň standard. dimenze (Mammut) nestandardní dimenze Tvar jednoúrovňová dimenze víceúrovňová dimenze Okraj dimenze s 1 hierarchií dimenze s více hierarchiemi Bez okraje Ukazatel NZB ENGINEERING (KČ) MAT. NÁKLKOOP.+DOPRAVA O. NÁK. (KČ) ADMIN. NÁKLADY (KČ) MAT. A ZÁS. REŽ. (KČ) ZISK (KČ) PVN (KČ) SAZBA C - MR, ZS (KČ/KČ)Počet Nh SAZBA A - PVN (KČ/NH)VR - VÝR. REŽ. (KČ)SAZ. B - VR SAZBA D - ENGIN. (KČ/ NH)SAZ. E - ON SAZBA F - AN (KČ/KČ) HRUBÁ MARŽE (KČ, %) TRŽBY

24 24 Datový model „Finanční výkonnost businessu“ LEGENDA Výplň standard. dimenze (Mammut) nestandardní dimenze Tvar jednoúrovňová dimenze víceúrovňová dimenze Okraj dimenze s 1 hierarchií dimenze s více hierarchiemi Bez okraje Ukazatel FVB CELKEM Subjekt Období Verze hodnot Rok Typ hodnot řádek MV (Kč)FN (Kč) anal. účet – obrat (Kč) účetní třída (Kč)synt. účet – obrat (Kč)skupina – obrat (Kč) řádek výsledovky (Kč)řádek rozvahy (Kč)řádek výkazu CF (Kč) ostatní výnosy (Kč) ukazatele fin. analýzy (rentability, likvidity, ROA, EVA, …

25 25 Datový model „Zdroje a potenciály výkonu“ – modul Výroba LEGENDA Výplň standard. dimenze (Mammut) nestandardní dimenze Tvar jednoúrovňová dimenze víceúrovňová dimenze Okraj dimenze s 1 hierarchií dimenze s více hierarchiemi Bez okraje Ukazatel ZPV CELKEM Výrobní subjekt Období Verze hodnot Rok Typ hodnot Produkt Objem prodejeKapacita linky (ks)Vyrobené množství (ks)

26 26 Ukazatel Období Verze hodnot Rok Typ hodnot Subjekt (na prac) Kategorie Druh mzdy Mzdová složka Profese Pohlaví Evidenční stav CELKEM Věk Vzdělání Modulu Lidské zdroje - datový model - režim Analyser


Stáhnout ppt "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. hodina, 5. října 2009 Ing. Václav Houser vaclav."

Podobné prezentace


Reklamy Google