Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H.I.O.B (nízkoprahové drogové centrum)‏ Protokol ze souvislé praxe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H.I.O.B (nízkoprahové drogové centrum)‏ Protokol ze souvislé praxe"— Transkript prezentace:

1 H.I.O.B (nízkoprahové drogové centrum)‏ Protokol ze souvislé praxe
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity Katedra sociální práce Sociální práce se zdravotnickým profilem Protokol ze souvislé praxe v zařízení: H.I.O.B (nízkoprahové drogové centrum)‏

2 Základní informace Název a adresa zařízení:
H.I.O.B. (Hilfe, Informationen, Orientierung, Beratung)‏ Anlauf und Beratungsstelle für Drogenabhängige Menschen Wohlwendstrasse 1 Feldkirch, 6800 Rakousko Webové stránky: nebo jiný kontakt:

3 Cíl zařízení H.I.O.B je největší zařízení svého druhu ve Vorarlbergu a druhé největší zařízení v Rakousku. Cílem zařízení je minimalizace psychických a fyzických škod způsobených užíváním drog. Dále poradenství drogově závislým klientům, především ochrana zdraví klientů a podpora při budování vztahů klientů ve společnosti. Klienty jsou uživatelé návykových látek, konzumenti tvrdých drog.

4 Financování zařízení H.I.O.B je součástí Charity Vorarlberg.
Je financován z rozpočtu Charity, která je financována regionem Vorarlberg. Poradenské služby jsou zdarma. Klienti si platí pouze nové jehly, destilovanou vodu, Ascorbin a lžíce. Také připlácejí malou částku za nápoje a jídlo v kavárně.

5 Historie Drogové poradenství ve Vorarlbergu bylo založeno v roce 1991 z důvodu rozšíření drogové epidemie. Základem se stala výměna jehel, poskytování sterilního materiálu, vodních ampulek, lžiček, askorbinu, kondomů, možnost hygieny, praní prádla, vybudování společné místnosti pro závislé (Kafeteria) a společného trávení času (vaření, ...). Od roku 1998 probíhá při H.I.O.B. projekt Wald.

6 Projekt Wald Projekt poskytuje 8 pracovních míst, přitom účast je nepovinná. Klienti pracují v lese, udržují lesní cesty. Za škaredého počasí a v zimě mají klienti možnost pracovat ve fabrice, kde třídí a stříhají staré oblečení na hadry. Lesní práce je na 4 hodiny, ve fabrice 3 hodiny denně. Hodinová sazba je 5 euro. V současné době má projekt Wald 23 klientů.

7 Personální vybavení V zařízení společně spolupracuje šest sociálních pracovníků (dva muži a čtyři ženy). Dále je pravidelně v zařízení sekretářka a jeden muž vykonávající civilní službu. Pro H.I.O.B také pracuje vedoucí projektu Wald-externí sociální pracovník. H.I.O.B. navštěvuje pravidelně lékař a jednou měsíčně také gynekoložka. Žádný zaměstnanec není zaměstnán na stoprocentní úvazek, vždy mají jeden den v týdnu volno kvůli psychohygieně.

8 Prostorové vybavení H.I.O.B. je přízemní budova, kde se nachází tři kanceláře pro sociální pracovníky, ordinace lékaře (= výdejna substituční léčby), kancelář sekretářky, kavárna, kuchyňka, koupelna se sprchovým koutem, prádelna s pračkou a sušáky, toaleta. V kavárně je k dispozici stolní fotbal, zákoutí se sedačkou, televize a různé společenské hry.

9 Pracovní náplň sociálních pracovníků
Úkolem sociálních pracovníků je navázat prvotní vztah s klienty. Poskytují poradenství v oblasti vztahů, práce, školy, bydlení, poradenství při řešení dluhů, finanční poradenství, poradenství pro závislost, psychosociální poradenství, příprava na terapii (substituční léčba i terapie ve stacionáři), podávají informace o drogách, snaží se o prevenci. Hlavní je však pomoc k svépomoci při komunikaci s úřady. Sociální pracovníci provádějí též poradenství pro rodinu závislého, přátele a prevenci, ale hlavním záměrem je individuální práce s klientem.

10 Streetwork Streetwork se soustředí na místa "otevřené scény" - těsně před zařízením H.I.O.B., park, hospoda Anatol. Mnoho klientů přijde do zařízení na základě prvního kontatku se streetworkrem v terénu. Streetworkeři poskytují v terénu prevenci, informují o drogové problematice, prostituci a AIDS, vyměňují jehly. Při kontrolách míst otevřené scény sbírají případné pohozené jehly. O streetwork se starají dva zaměstnanci, kteří obvykle chodí společně každý pátek na asi dvě hodiny.

11 Skladba klientů Klienti jsou uživatelé drog průměrně ve věku let, nejstarší klient má přes 60 let, nejmladší 18 let. 3/4 klientů jsou muži. Centrum navštíví za den průměrně 35 klientů, za rok 2007 bylo vyměněno jehel, rozdáno 9000 kondomů. Informace o klientech pocházejí zejména přímo od klienta, zřídka od lékařů. Služby jsou poskytovány anonymně až na výjimku substituční léčby, kdy jsou klienti zaznamenáváni do národního registru. V substituční léčbě je v současné době 35 klientů.

12 Právní předpisy V H.I.O.B se řídí následujícími zákony:
- Internationale Übereinkommen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen von Mezinárodní dohoda proti nedovolené přepravě látek vyvolávajících závislost a psychotropních látek od - Bundesgesetzte - Suchtgiftgesetz, BGBL 234/1591 Zemský zákon- Zákon o drogách, o orálním užívání drog závislými od - Landesgesetze - Behindertengesetz (25/1964, 41/1969, 1/1973), Sozialhilfegesetz (26/1971, 18/1986) Krajský zákon- Invalidní zákon, zákon sociální pomoci.

13 Spolupracující instituce
H.I.O.B. spolupracuje se všemi zařízeními drogového zaměření a dvěmi terapeutickými komunitami: - komunitou Lukasfeld pro mladistvé - komunitou Karina pro dlouhodobě závislé Možnost terapie v H.I.O.B. je dále alternativa před uvězněním při zadržení závislého policií při přestupku.

14 Metody a techniky práce s klienty
V práci s klienty je užívána metoda motivujícího rozhovoru. S klienty přicházejícími do zařízení je tento rozhovor veden průměrně jednou za 14 dní; cílem je motivovat klienta ke stabilizaci psychiky, klienti sami v sobě hledají, co by chtěli ve svém životě změnit. Cílem rozhovoru je pomoci klientovi ke svépomoci. Zařízení má speciální otevírací hodiny pro ženy toxikomanky, které mají možnost setkávat se při tzv. "Ženské kavárně", v těchto hodinách je také přítomna gynekoložka.

15 Praxe Během praxe v H.I.O.B jsme se seznámila s většinou klientů.
Měla jsem možnost účastnit se jednotlivých poradenství, přihlížela jsem všem poradám, strávila den ve výdejně léků i na projektu Wald. Ve volných chvílích jsem se věnovala klientovi, se kterým jsem měla kazuistiku, četla jsem materiály o drogové problematice a vypomáhala v kafeterii (příprava a rozdávání snídaně a oběda, podávání nápojů, výměna sterilních materiálů a jehel a povídání si s klienty). Přes H.I.O.B jsem měla také zařízenou exkurzi do ubytovny pro matky s dětmi, kde bydlela jedna závislá klientka.

16 Pocity z praxe:)‏ H.I.O.B mě nadchl.
Atmosféra celého zařízení je přátelská a klidná. Nečekala jsem takový vřelý vztah mezi sociálními pracovníky a klienty, přestože je vztah pouze pracovní. Rozhovory jsou často vedeny v kafeterii u kafíčka, nebo se kouří cigareta, což z mého pohledu uvolňuje napětí a klienti se uvolní. Lépe se jim mluví během oběda či u kafe, než zavření v kanceláři, sedící naproti sobě přes velký stůl. Také spolupráce mezi jednotlivými pracovníky byla velice příjemná, bez hádek, pomluv a podobných problému společných pracovišť.

17 Praxe v cizině Praxi v Rakousku nebyl problém sehnat. Stačí začít shánět praxi čtrnáct dní předem a ovládat německý jazyk:) Přístup zaměstnanců ke mně, jako k cizince, byl úžasný a moc mě potěšil. Jelikož je Vorarlberský dialekt težký, mluvily kvůli mě spisovnou němčinou a to i v případě obyčejných rozhovorů v kafeterii. Hlídali si, zda jim rozumím, zda si z praxe něco odnesu. Dokonce i klienti se mnou mluvili spisovnou němčinou. Tento přístup oceňuji nejvíc, protože kdyby byla celá praxe v dialektu, odnesla bych si z ní mnohem méně. Celý tým mi dal najevo, že jim tam nepřekážím, ale ocenili mou výpomoc a zájem o praxi v jejich zařízení.


Stáhnout ppt "H.I.O.B (nízkoprahové drogové centrum)‏ Protokol ze souvislé praxe"

Podobné prezentace


Reklamy Google