Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh projektu - připomínky hodnotitelů Posouzení psychosociálních rizik Kampaň Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh projektu - připomínky hodnotitelů Posouzení psychosociálních rizik Kampaň Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ."— Transkript prezentace:

1 Průběh projektu - připomínky hodnotitelů Posouzení psychosociálních rizik Kampaň Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ

2 Obsah prezentace: Popis projektu - připomínky Časový plán - plnění Materiály pro kontrolory (inspektoři, hygienici) – reakce, připomínky Materiály pro zaměstnavatele - reakce, připomínky Materiály pro zaměstnance - reakce, připomínky

3 Popis projektu -Typy podniků v ČR: - Hotely a restaurace - Zdravotnictví a sociální sektor -jiný sektor?? -Velikost podniků: 10 - 100 zaměstnanců ( 5 -183 odpovědí) -optimální?? -Počet kontrolovaných podniků v projektu: 2+2 z každého sektoru (3+1, 2+2, 2+1, 2+0, 1+1) -moc, málo??

4 Časový plán projektu -1. čtvrtletí 2012: tisková zpráva, proškolovací seminář …… splněno √ -2. a 3. čtvrtletí 2012 : šetření v podnicích (KHS, OIP) …… splněno √ namátkový telefonický survey průběhu projektu ( 5/2012, 8/2012) -3. čtvrtletí 2012: pracovní schůzka kontrolorů v SZÚ…4.10.2012 -4. čtvrtletí 2012: závěrečná zpráva (SZÚ) – pro SLIC - pro ČR

5 Materiály pro kontrolory Informační: Psychosociální rizika v pracovním procesu – základní informace Metodika pro inspektory práce Pracovní návod k pohovorům zaměřeným na vyhodnocení rizik souvisejících s psychickým stresem Metodika – inspekce psychosociálních rizik v práci Metodika pro nemocnice (Dánsko) Metodika pro hotely a restaurace (Dánsko) Metodika pro přepravu zboží (Dánsko) Připomínky?? – nezaznamenali jsme ….

6 Materiály pro kontrolory K použití při kontrole – vyplnit – doručit SZÚ: „Kontrolní seznam pro identifikaci pracovního stresu“ -vyhodnocení A, B, C použito ve všech protokolech (bez slovního vyjádření) -bylo přiléhavé?? Odpovídalo skutečnosti?? (většina B) Protokol o kontrolním zjištění -někdy zaznamenány doplňující informace o podniku -celkový počet zaměstnanců, počet navrácených dotazníků -počet rozdaných dotazníků??

7 Materiály pro zaměstnavatele – jejich reakce?? Informační: Posouzení psychosociálních rizik (Kampaň 2012 Evropské inspekce) – A5 - Dostatečně informační?? Použitelné?? K použití při kontrole: - Kontrolní seznam: Stres při práci – A4 – více informací pro hodnotitele -Dotazník pro zaměstnavatele – nebylo příliš použitelné pro hodnotitele -Reakce??

8 Materiály pro zaměstnance Informační: Posouzení psychosociálních rizik (Kampaň 2012 Evropské inspekce) – A5 - Dostatečně informační?? Použitelné?? Byly rozdány?? K použití při kontrole – vyplnit před kontrolou, vybrat při kontrole – ANONYMNĚ! – doručit SZÚ: -Dotazník pro zaměstnance – -Občas nepochopení otázky -Odpověď mimo možnost ANO/NE -Výjimečně přemrštěná negativní reakce -Několik naprosto stejných dotazníků??

9 Připomínky hodnotitelů, diskuse Téma projektu: -aktuální?! (nejistota zaměstnání, ekonomická nejistota – exekuce,..), nové poznatky, poučení?? -Co chybělo?? Průběh projektu: - náročná organizace??, spolupráce KHS, OIP?? Organizace projektu: - Jasné postupy??, dostatek času?? Dostupnost informací: -Dotazy na organizátory projektu – málo časté -Využití webu?? (SZÚ, SLIC)

10 Připomínky hodnotitelů, diskuse – pokrač. Použité nástroje/dotazníky, formulace otázek: -Připomínky při kontaktu s podnikem? Přístup firem, ochota se zúčastnit: -Odmítaly účast??, problematická komunikace s vedením podniku – nejsou finanční možnosti na nápravná opatření,…

11 Diskuse – pokrač. Celkové hodnocení z pohledu OIP: ….. Celkové hodnocení z pohledu KHS: …… Celkové hodnocení z pohledu zaměstnavatele: ….

12 Děkujeme za pozornost Kontakty na vedení projektu SLIC 2012 v ČR: Email: ludmila.kozena@seznam.cz renata.hacklova@szu.cz vlipsova@szu.cz Tel.: 267 082 731, 267 082 415 http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/kampan-slic-psychosocialni- rizika-na-pracovisti www.av.se/slic2012www.av.se/slic2012 - materiály, průběžná zpráva


Stáhnout ppt "Průběh projektu - připomínky hodnotitelů Posouzení psychosociálních rizik Kampaň Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google