Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času."— Transkript prezentace:

1 1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času

2 2 Kalkulační systém 1.Propočtová K 2.Plánová K 3.Operativní 4.Základní 5.K ceny 6.Výsledná

3 3 Kalkulační systém podle času Rozlišujeme kalkulace podle toho kdy se sestavují, resp. využívají: a)Předběžné (propočtová,normové, K ceny) b)Následné (výsledné)

4 4 Propočtová kalkulace-co je Sestavuje se před započetím výroby = propočtem očekávaných nákladů Používá se u inovací (podkladem je obdobný výrobek) u nových výrobků (podklady jsou stanoveny odhadem, podle různých propočtů)

5 5 Propočtová kalkulace – proč /1. část Sestavuje se aby: Stanovila nabídkovou cenu (pro externí partnery) Stanovila očekávané náklady (pro řízení podniku

6 6 Propočtová kalkulace – proč /2. část Sestavuje se aby: Z dosažitelné ceny uhradila vynaložené náklady a přinesla obvyklý zisk Dosažitelná cena byla maximem nákladů pro TPV(zejména normování a technologický postup)

7 7 Příklad propočtová kalkulace Prodejní cena 2.000.000 Plánovaný zisk 300.000 Propočtované náklady1.700.000

8 8 Normové kalkulace Sestavují se podle norem Zahrnují: K plánovou K operativní K základní

9 9 Plánová kalkulace-co je = kalkulace intervalová Je to vážený průměr na rok na čtvrtletí na měsíc (bere v úvahu množství + + očekávané změny)

10 10 Plánová kalkulace-proč Používá se: 1)k ocenění výkonů vlastní výroby ve finančním účetnictví 2) k řízení v delším časovém horizontu

11 11 Příklad plánové kalkulace Plán výkonů na měsíc červen je 1000 ks 500 ks do 15.6., 500 ks do 30.6., plánované náklady na kus do 15.6. 250,- 16.6. ráno je plánována úspora 50,- a dále jsou náklady 200,- Výpočet plánové kalkulace = (500 x 250) + (500 x 200) / 500 + 500 = 225

12 12 Operativní kalkulace-co je = kalkulace okamžiková Bere v úvahu aktuální stav organizačních a technologických podmínek Je to kalkulace platná v daný okamžik (bere v úvahu skutečné změny)

13 13 Operativní kalkulace-proč Používá se: 1)Pro běžné řízení jednicových nákladů 2)Také k ocenění výkonů vlastní výroby ve finančním účetnictví

14 14 Příklad operativní kalkulace Platí operativní kalkulace k 15.9. 180,- k 17.9. je úspora 5,- a od té doby platí operativní kalkulace 175,- až do 19.9. kdy dojde k další úspoře 3,- a od té doby platí operativní kalkulace 172,-

15 15 Základní kalkulace-co je = kalkulace platná na začátku a po celé období, tímto obdobím může být rok čtvrtletí měsíc (nebere v úvahu žádné změny)

16 16 Základní kalkulace-proč Používá se: Pro běžné řízení jednicových nákladů 1)K ocenění výkonů vlastní výroby v manažerském účetnictví ( viz dále normová metoda řízení nákladů)

17 17 Příklad základní kalkulace Platí po dobu dané varianty, např. K 1.1. a platí do 31.12., roční K 1.1. a platí do 31.3.,čtvrtletní K 1.1. a platí do 31.1., měsíční

18 18 Výsledná kalkulace Výpočet je následný po provedení výkonu, zajímá nás: 1)Charakter výroby + finálního výkonu 2)Členitost výrobního procesu 3)Organizace dávkování 4)Délka výrobního cyklu 5)Sdruženost výroby

19 19 1) Charakter výroby Výroba: a)Organická (postupná změna suroviny na výrobek, který má jiný charakter než výchozí surovina, např. textil, sklo, nápoje, kožedělná výroba) b)Heterogenní (mechanické spojování dílů a možnost rozdělení, např. auto)

20 20 1) Charakter výrobků Typy výrobků: a)Homogenní výrobek – je výsledkem organické výroby, např. textil, sklo, b)Heterogenní výrobek – je výsledkem heterogenní výroby, např. auto, spotřební elektronika

21 21 2) Členitost výroby Typy výrob: a)Nečlenitá, např. organická výroba vodní energie, např. heterogenní výroba aut b)Členitá – rozdělení je nutné, např. víno, dřevo, hlína

22 22 3) Dávkování Typy výrob: a)Hromadná – není znám konkrétní zákazník, výroba v čase, hodnocení v intervalu b)Sériová – zadání do výroby samostatně, vyhodnocení série po jejím skončení c)Kusová – podle požadavku konkrétního zákazníka, např. loď, určitá stavba

23 23 4) Délka cyklu – sledování nedokončené výroby (NV) a)Nezjišťuje se NV – není účelné ji zjišťovat nebo je stabilní, např. elektrárna, doprava b)Zjišťuje se NV a její náklady, např. stavebnictví, zemědělská výroba

24 24 5) Sdruženost výroby Typy výrob: Sdružená výroba – objektivně vzniká 2 a více výrobků z jediné suroviny Nesdružená – vyrábí se jinak, metody evidence a kalkulace nákladů jsou prostá, fázová, stupňová a zakázková

25 25 Prostá výroba = výroba jediného druhu výrobku (např. elektrické energie) – nečlenitá výroba Náklady – VPÚ výrobky – Výrobky – - Prodej

26 26 Příklad prosté výroby hromadná výroba–obaly na tužky, zadáno do výroby 1.200 ks Plánováno: jednicový materiál18,- jednicové mzdy 5,- Skutečně: spotřeba materiálu 21.500,- spotřeba mezd6.050,- 21.500:1200=17,92 6.050:1200=5,04

27 27 Fázová výroba = výroba členitá, homogenní Fáze jsou odděleny různým množstvím Např. výroba cihel – hnětení, lisování, vypalování náklady Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Dokončené výrobky Prodej

28 28 Příklad fázové výroby výroba vlákniny ze dřeva 1.Odkorňování-materiál 12.000+mzdy 3600 / 600t 2.Broušení-mzdy 3500 / 500 t 3.Úprava dřevoviny-materiál 800+mzdy 4200 / 400 t 1)12.000:600=20, 3600:600=6, 20+6=26 2)3500:500=7 3)800:400=2, 4200:400=15, 2+15=17

29 29 Stupňová výroba = výroba členitá, heterogenní = výroba polotovarů – ty lze i prodávat náklady 1. stupeň 2. stupeň polotovary

30 30 Příklad stupňové výroby Zadání příkladu: 2 stupně: 1. Polotovary, 2. Finální výrobky 1.Výroba 2.000 ks polotovarů, jednicový materiál 320.000, jednicové mzdy 200.000 výsledné PV: j.materiál 160, j.mzdy 100, = 260 2.Použito 1500 PV-1500x260=390.000, jednicové mzdy 90.000, jednicový materiál 180.000 - 90.000:1500=60, 180.000:1500=120 Výsledná kalkulace a) průběžná

31 31 Příklad stupňové výroby Řešení příkladu: Výsledná kalkulace a)průběžná: polotovary260,- materiál120,- mzdy 60,- b) postupná: materiál280,- mzdy160,- 440,-

32 32 Zakázková výroba = výroba individuální podle požadavků zákazníka, evidence podle výrobních příkazů, průběžné zjišťování nákladů, výkony zjišťovány následně Přímé N přiřazovány ihned, nepřímé náklady alokovány poté Zakázka 1 Zakázka 2 Zakázka 3 Náklady

33 33 Příklad zakázkové výroby Zadání příkladu: 2 zakázky ve výrobě – zakázka 01 (10 ks výrobku A), zakázka 02 (20 ks výrobků B) 1.zakázka 01: materiál 7400, mzdy 2000, zakázka 02: materiál 24.600, mzdy 3000 2.Výsledná kalkulace zakázky 01: materiál 7400:10=740,-, mzdy 2000:10=200,-, 740+200=940 3.Stav nedokončené zakázky 02: materiál 24.600, mzdy 3000 = 27.600,-

34 34 Sdružená výroba = objektivně vzniká 2 a více výrobků z jediné suroviny Metody výpočtu nákladů na 1 výrobek: Rozčítací (všechny výrobky jsou stejně důležité) Odčítací (jeden výrobek je hlavní, ostatní jsou nedůležité nebo přímo odpad)


Stáhnout ppt "1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času."

Podobné prezentace


Reklamy Google