Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času."— Transkript prezentace:

1 1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času

2 2 Kalkulační systém 1.Propočtová K 2.Plánová K 3.Operativní 4.Základní 5.K ceny 6.Výsledná

3 3 Kalkulační systém podle času Rozlišujeme kalkulace podle toho kdy se sestavují, resp. využívají: a)Předběžné (propočtová,normové, K ceny) b)Následné (výsledné)

4 4 Propočtová kalkulace-co je Sestavuje se před započetím výroby = propočtem očekávaných nákladů Používá se u inovací (podkladem je obdobný výrobek) u nových výrobků (podklady jsou stanoveny odhadem, podle různých propočtů)

5 5 Propočtová kalkulace – proč /1. část Sestavuje se aby: Stanovila nabídkovou cenu (pro externí partnery) Stanovila očekávané náklady (pro řízení podniku

6 6 Propočtová kalkulace – proč /2. část Sestavuje se aby: Z dosažitelné ceny uhradila vynaložené náklady a přinesla obvyklý zisk Dosažitelná cena byla maximem nákladů pro TPV(zejména normování a technologický postup)

7 7 Příklad propočtová kalkulace Prodejní cena Plánovaný zisk Propočtované náklady

8 8 Normové kalkulace Sestavují se podle norem Zahrnují: K plánovou K operativní K základní

9 9 Plánová kalkulace-co je = kalkulace intervalová Je to vážený průměr na rok na čtvrtletí na měsíc (bere v úvahu množství + + očekávané změny)

10 10 Plánová kalkulace-proč Používá se: 1)k ocenění výkonů vlastní výroby ve finančním účetnictví 2) k řízení v delším časovém horizontu

11 11 Příklad plánové kalkulace Plán výkonů na měsíc červen je 1000 ks 500 ks do 15.6., 500 ks do 30.6., plánované náklady na kus do , ráno je plánována úspora 50,- a dále jsou náklady 200,- Výpočet plánové kalkulace = (500 x 250) + (500 x 200) / = 225

12 12 Operativní kalkulace-co je = kalkulace okamžiková Bere v úvahu aktuální stav organizačních a technologických podmínek Je to kalkulace platná v daný okamžik (bere v úvahu skutečné změny)

13 13 Operativní kalkulace-proč Používá se: 1)Pro běžné řízení jednicových nákladů 2)Také k ocenění výkonů vlastní výroby ve finančním účetnictví

14 14 Příklad operativní kalkulace Platí operativní kalkulace k ,- k je úspora 5,- a od té doby platí operativní kalkulace 175,- až do kdy dojde k další úspoře 3,- a od té doby platí operativní kalkulace 172,-

15 15 Základní kalkulace-co je = kalkulace platná na začátku a po celé období, tímto obdobím může být rok čtvrtletí měsíc (nebere v úvahu žádné změny)

16 16 Základní kalkulace-proč Používá se: Pro běžné řízení jednicových nákladů 1)K ocenění výkonů vlastní výroby v manažerském účetnictví ( viz dále normová metoda řízení nákladů)

17 17 Příklad základní kalkulace Platí po dobu dané varianty, např. K 1.1. a platí do , roční K 1.1. a platí do 31.3.,čtvrtletní K 1.1. a platí do 31.1., měsíční

18 18 Výsledná kalkulace Výpočet je následný po provedení výkonu, zajímá nás: 1)Charakter výroby + finálního výkonu 2)Členitost výrobního procesu 3)Organizace dávkování 4)Délka výrobního cyklu 5)Sdruženost výroby

19 19 1) Charakter výroby Výroba: a)Organická (postupná změna suroviny na výrobek, který má jiný charakter než výchozí surovina, např. textil, sklo, nápoje, kožedělná výroba) b)Heterogenní (mechanické spojování dílů a možnost rozdělení, např. auto)

20 20 1) Charakter výrobků Typy výrobků: a)Homogenní výrobek – je výsledkem organické výroby, např. textil, sklo, b)Heterogenní výrobek – je výsledkem heterogenní výroby, např. auto, spotřební elektronika

21 21 2) Členitost výroby Typy výrob: a)Nečlenitá, např. organická výroba vodní energie, např. heterogenní výroba aut b)Členitá – rozdělení je nutné, např. víno, dřevo, hlína

22 22 3) Dávkování Typy výrob: a)Hromadná – není znám konkrétní zákazník, výroba v čase, hodnocení v intervalu b)Sériová – zadání do výroby samostatně, vyhodnocení série po jejím skončení c)Kusová – podle požadavku konkrétního zákazníka, např. loď, určitá stavba

23 23 4) Délka cyklu – sledování nedokončené výroby (NV) a)Nezjišťuje se NV – není účelné ji zjišťovat nebo je stabilní, např. elektrárna, doprava b)Zjišťuje se NV a její náklady, např. stavebnictví, zemědělská výroba

24 24 5) Sdruženost výroby Typy výrob: Sdružená výroba – objektivně vzniká 2 a více výrobků z jediné suroviny Nesdružená – vyrábí se jinak, metody evidence a kalkulace nákladů jsou prostá, fázová, stupňová a zakázková

25 25 Prostá výroba = výroba jediného druhu výrobku (např. elektrické energie) – nečlenitá výroba Náklady – VPÚ výrobky – Výrobky – - Prodej

26 26 Příklad prosté výroby hromadná výroba–obaly na tužky, zadáno do výroby ks Plánováno: jednicový materiál18,- jednicové mzdy 5,- Skutečně: spotřeba materiálu ,- spotřeba mezd6.050, :1200=17, :1200=5,04

27 27 Fázová výroba = výroba členitá, homogenní Fáze jsou odděleny různým množstvím Např. výroba cihel – hnětení, lisování, vypalování náklady Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Dokončené výrobky Prodej

28 28 Příklad fázové výroby výroba vlákniny ze dřeva 1.Odkorňování-materiál mzdy 3600 / 600t 2.Broušení-mzdy 3500 / 500 t 3.Úprava dřevoviny-materiál 800+mzdy 4200 / 400 t 1)12.000:600=20, 3600:600=6, 20+6=26 2)3500:500=7 3)800:400=2, 4200:400=15, 2+15=17

29 29 Stupňová výroba = výroba členitá, heterogenní = výroba polotovarů – ty lze i prodávat náklady 1. stupeň 2. stupeň polotovary

30 30 Příklad stupňové výroby Zadání příkladu: 2 stupně: 1. Polotovary, 2. Finální výrobky 1.Výroba ks polotovarů, jednicový materiál , jednicové mzdy výsledné PV: j.materiál 160, j.mzdy 100, = Použito 1500 PV-1500x260= , jednicové mzdy , jednicový materiál :1500=60, :1500=120 Výsledná kalkulace a) průběžná

31 31 Příklad stupňové výroby Řešení příkladu: Výsledná kalkulace a)průběžná: polotovary260,- materiál120,- mzdy 60,- b) postupná: materiál280,- mzdy160,- 440,-

32 32 Zakázková výroba = výroba individuální podle požadavků zákazníka, evidence podle výrobních příkazů, průběžné zjišťování nákladů, výkony zjišťovány následně Přímé N přiřazovány ihned, nepřímé náklady alokovány poté Zakázka 1 Zakázka 2 Zakázka 3 Náklady

33 33 Příklad zakázkové výroby Zadání příkladu: 2 zakázky ve výrobě – zakázka 01 (10 ks výrobku A), zakázka 02 (20 ks výrobků B) 1.zakázka 01: materiál 7400, mzdy 2000, zakázka 02: materiál , mzdy Výsledná kalkulace zakázky 01: materiál 7400:10=740,-, mzdy 2000:10=200,-, =940 3.Stav nedokončené zakázky 02: materiál , mzdy 3000 = ,-

34 34 Sdružená výroba = objektivně vzniká 2 a více výrobků z jediné suroviny Metody výpočtu nákladů na 1 výrobek: Rozčítací (všechny výrobky jsou stejně důležité) Odčítací (jeden výrobek je hlavní, ostatní jsou nedůležité nebo přímo odpad)


Stáhnout ppt "1 Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času."

Podobné prezentace


Reklamy Google