Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak chápeme kalkulační systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak chápeme kalkulační systém"— Transkript prezentace:

1 Jak chápeme kalkulační systém
= vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času

2 Kalkulační systém Propočtová K Plánová K Operativní Základní K ceny
Výsledná

3 Kalkulační systém podle času
Rozlišujeme kalkulace podle toho kdy se sestavují, resp. využívají: Předběžné (propočtová,normové, K ceny) Následné (výsledné)

4 Propočtová kalkulace-co je
Sestavuje se před započetím výroby = propočtem očekávaných nákladů Používá se u inovací (podkladem je obdobný výrobek) u nových výrobků (podklady jsou stanoveny odhadem, podle různých propočtů)

5 Propočtová kalkulace – proč /1. část
Sestavuje se aby: Stanovila nabídkovou cenu (pro externí partnery) Stanovila očekávané náklady (pro řízení podniku

6 Propočtová kalkulace – proč /2. část
Sestavuje se aby: Z dosažitelné ceny uhradila vynaložené náklady a přinesla obvyklý zisk Dosažitelná cena byla maximem nákladů pro TPV(zejména normování a technologický postup)

7 Příklad propočtová kalkulace
Prodejní cena Plánovaný zisk Propočtované náklady

8 Normové kalkulace Sestavují se podle norem Zahrnují: K plánovou
K operativní K základní

9 Plánová kalkulace-co je
= kalkulace intervalová Je to vážený průměr na rok na čtvrtletí na měsíc (bere v úvahu množství + + očekávané změny)

10 Plánová kalkulace-proč
Používá se: k ocenění výkonů vlastní výroby ve finančním účetnictví k řízení v delším časovém horizontu

11 Příklad plánové kalkulace
Plán výkonů na měsíc červen je 1000 ks 500 ks do 15.6., 500 ks do 30.6., plánované náklady na kus do , ráno je plánována úspora 50,- a dále jsou náklady 200,- Výpočet plánové kalkulace = (500 x 250) + (500 x 200) / = 225

12 Operativní kalkulace-co je
= kalkulace okamžiková Bere v úvahu aktuální stav organizačních a technologických podmínek Je to kalkulace platná v daný okamžik (bere v úvahu skutečné změny)

13 Operativní kalkulace-proč
Používá se: Pro běžné řízení jednicových nákladů Také k ocenění výkonů vlastní výroby ve finančním účetnictví

14 Příklad operativní kalkulace
Platí operativní kalkulace k ,- k je úspora 5,- a od té doby platí operativní kalkulace 175,- až do 19.9. kdy dojde k další úspoře 3,- a od té doby platí operativní kalkulace 172,-

15 Základní kalkulace-co je
= kalkulace platná na začátku a po celé období, tímto obdobím může být rok čtvrtletí měsíc (nebere v úvahu žádné změny)

16 Základní kalkulace-proč
Používá se: Pro běžné řízení jednicových nákladů K ocenění výkonů vlastní výroby v manažerském účetnictví ( viz dále normová metoda řízení nákladů)

17 Příklad základní kalkulace
Platí po dobu dané varianty, např. K 1.1. a platí do , roční K 1.1. a platí do 31.3.,čtvrtletní K 1.1. a platí do 31.1., měsíční

18 Výsledná kalkulace Výpočet je následný po provedení výkonu, zajímá nás: Charakter výroby + finálního výkonu Členitost výrobního procesu Organizace dávkování Délka výrobního cyklu Sdruženost výroby

19 1) Charakter výroby Výroba:
Organická (postupná změna suroviny na výrobek, který má jiný charakter než výchozí surovina, např. textil, sklo, nápoje, kožedělná výroba) Heterogenní (mechanické spojování dílů a možnost rozdělení, např. auto)

20 1) Charakter výrobků Typy výrobků:
Homogenní výrobek – je výsledkem organické výroby, např. textil, sklo, Heterogenní výrobek – je výsledkem heterogenní výroby, např. auto, spotřební elektronika

21 2) Členitost výroby Typy výrob:
Nečlenitá, např. organická výroba vodní energie, např. heterogenní výroba aut Členitá – rozdělení je nutné, např. víno, dřevo, hlína

22 3) Dávkování Typy výrob:
Hromadná – není znám konkrétní zákazník, výroba v čase, hodnocení v intervalu Sériová – zadání do výroby samostatně, vyhodnocení série po jejím skončení Kusová – podle požadavku konkrétního zákazníka, např. loď, určitá stavba

23 4) Délka cyklu – sledování nedokončené výroby (NV)
Nezjišťuje se NV – není účelné ji zjišťovat nebo je stabilní, např. elektrárna, doprava Zjišťuje se NV a její náklady, např. stavebnictví, zemědělská výroba

24 5) Sdruženost výroby Typy výrob:
Sdružená výroba – objektivně vzniká 2 a více výrobků z jediné suroviny Nesdružená – vyrábí se jinak, metody evidence a kalkulace nákladů jsou prostá, fázová, stupňová a zakázková

25 Prostá výroba = výroba jediného druhu výrobku (např. elektrické energie) – nečlenitá výroba Náklady – VPÚ výrobky – Výrobky – - Prodej

26 Příklad prosté výroby hromadná výroba–obaly na tužky, zadáno do výroby ks Plánováno: jednicový materiál 18,- jednicové mzdy 5,- Skutečně: spotřeba materiálu ,- spotřeba mezd ,- 21.500:1200=17, :1200=5,04

27 Fázová výroba = výroba členitá, homogenní
Fáze jsou odděleny různým množstvím Např. výroba cihel – hnětení, lisování, vypalování Fáze 1 Dokončené výrobky náklady Prodej Fáze 2 Fáze 3

28 Příklad fázové výroby výroba vlákniny ze dřeva
Odkorňování-materiál mzdy 3600 / 600t Broušení-mzdy 3500 / 500 t Úprava dřevoviny-materiál 800+mzdy 4200 / 400 t 12.000:600=20, 3600:600=6, 20+6=26 3500:500=7 800:400=2, 4200:400=15, 2+15=17

29 Stupňová výroba = výroba členitá, heterogenní
= výroba polotovarů – ty lze i prodávat náklady polotovary 1. stupeň 2. stupeň

30 Příklad stupňové výroby
Zadání příkladu: 2 stupně: 1. Polotovary, 2. Finální výrobky Výroba ks polotovarů, jednicový materiál , jednicové mzdy výsledné PV: j.materiál 160, j.mzdy 100, = 260 Použito 1500 PV-1500x260= , jednicové mzdy , jednicový materiál :1500=60, :1500=120 Výsledná kalkulace a) průběžná

31 Příklad stupňové výroby
Řešení příkladu: Výsledná kalkulace průběžná: polotovary 260,- materiál 120,- mzdy 60,- b) postupná: materiál 280,- mzdy 160,- 440,- 440,-

32 Zakázková výroba = výroba individuální podle požadavků zákazníka, evidence podle výrobních příkazů, průběžné zjišťování nákladů, výkony zjišťovány následně Přímé N přiřazovány ihned, nepřímé náklady alokovány poté Náklady Zakázka 1 Náklady Zakázka 2 Náklady Zakázka 3

33 Příklad zakázkové výroby
Zadání příkladu: 2 zakázky ve výrobě – zakázka 01 (10 ks výrobku A), zakázka 02 (20 ks výrobků B) zakázka 01: materiál 7400, mzdy 2000, zakázka 02: materiál , mzdy 3000 Výsledná kalkulace zakázky 01: materiál 7400:10=740,-, mzdy 2000:10=200,-, =940 Stav nedokončené zakázky 02: materiál , mzdy 3000 = ,-

34 Sdružená výroba = objektivně vzniká 2 a více výrobků z jediné suroviny
Metody výpočtu nákladů na 1 výrobek: Rozčítací (všechny výrobky jsou stejně důležité) Odčítací (jeden výrobek je hlavní, ostatní jsou nedůležité nebo přímo odpad)


Stáhnout ppt "Jak chápeme kalkulační systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google