Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjmenovaná slova II. Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0102

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjmenovaná slova II. Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0102"— Transkript prezentace:

1 Vyjmenovaná slova II. Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0102
Název sady: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Vyjmenovaná slova II. Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Seznámí žáky s pravidly pravopisu i/í, y/ý ve vyjmenovaných slovech

2 Pravidla českého pravopisu
Vyjmenovaná slova II.

3 Pravopis v kořenech slov domácích: - po souhláskách pravopisně obojetných, tj. b, f, l, m, p, s, v, z se píše jednak i/í, jednak y/ý - podoba s i/í je základní podoba - podoba s y/ý je vázána na vymezené případy:

4 v kořenech slov domácích se píše y/ý ve slovech tzv
v kořenech slov domácích se píše y/ý ve slovech tzv. vyjmenovaných (a v jejich tvarech) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná.

5 py, pý: pýcha – pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, Přepychy; pytel – pytlovina, pytlák, pytlačit; pysk – pyskatý, ptakopysk, Solopysky; netopýr; slepýš; pyl – opylovat, jazykozpyt, nevyzpytatelný; pykat – odpykat; pýr – pýřavka; pýří; pýřit se – zapýřit se, pýřivý, čepýřit se; pyj; Chropyně, Pyšely, Spytihněv.

6 POZOR!!! na slova píchat (bodat), pisk (pískot; základ ptačího pera), pikaná (dětská hra), opylovat (oplodňovat pylem) x opilovat (obrušovat), slepýš (had) x slepíš (lepidlem).

7 CVIČENÍ č.1 top i l p y linami, pop í navý keř, třp y tivý kámen, netop ý ří let, p i lnost, op ý lený květ, p í sčitá pláž, jednokop y tník, pop í navá rostlina, bílé p i voňky, klop ý tavý krok, přep y ch neznám, klop ý tali jsme ve tmě  

8 sy, sý: syn – synovský, synovec, zlosyn, Synovec; sytý – sytost, dosyta, nasytit, nenasytný; sýr – syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka, Sýrovice; usychat/usýchat – vysychat/vysýchat; sýkora – sýkořice; sýček; sysel; syčet – sykat, sykot; sypat – sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp; Bosyně.

9 POZOR!!! na slova syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý, opuštěný), sirup, sirob, sípat (chraptět), sivý (šedivý), sýrový (ze sýra) x sírový (ze síry)

10 CVIČENÍč.2 liptovský s ý r, s y rová játra, us y chající os i ka, státní s y mbol, višňový s i rup, pros í vat písek, s y novec Pavel, velké s í to, s y čící pára, s i lný provaz, státní s y mbol, hrubé nás i lí, přes ý pací hodiny, voňavé s y rečky, nerozs y p smetí, najedli se dos y ta, husa s y čela, s i rotek

11 vy, vý: vy (zájmeno 2. os. č. mn
vy, vý: vy (zájmeno 2. os. č. mn.); vykat; vysoký – vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad; výt – zavýt; výskat – výskot, zavýsknout; zvykat – zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý; žvýkat – žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka; vydra – vydří, vydrovka, Povydří; výr (pták); vyžle; povyk – povykovat; výheň; cavyky; Vyškov, Vytoň.

12 POZOR!!! na slova výt (pes vyje) x vít (vinout věnce), výr (sova) x vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu), výskat (jásat) x vískat (probírat se někomu ve vlasech), vížka (věžička), zviklat (zbavit jistoty), Vizovice, vidí, visí, vítá, viní 

13 – v předponě vy-, vý- se píše y /ý např
– v předponě vy-, vý- se píše y /ý např. vyřadit, vyhodit, vyjmenovat, výlet, výborný

14 POZOR!!! na slova viset (na stěně), visutý (visutý most), vidět, viklat, vítat, vítězit, vinout, vinit, vidle, vikýř – píšeme i, neboť jde o součást kořene slova

15 CVIČENÍ č.3 v í řivka, sv í tící hodiny, táhlá v ý šina, ošklivý zv y k, v y strašený v ý r, nav y klý pohyb, v y nikající v ý sledek, jásav ý v ý skot, v ý škové kormidlo, někdo je v i nen, v y sypat na zem, bydlíme na V y šehradě, v y berte jen neobv y klé v ý razy  

16 zy, zý: brzy, jazyk – jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka, nazývat se – vyzývat, vyzývavý, ozývat se, Ruzyně.

17 POZOR. na slova brzičko (je odvozeno příponou - ičko
POZOR!!! na slova brzičko (je odvozeno příponou - ičko jako maličko od málo), zívat (únavou, touhou po spánku), nazívat se (mnoho zívat únavou)

18 CVIČENÍ č.4 brz y , voz í ček, podz i mní dny, mraz i vé počasí, cizí jaz y ky, kovový jaz ý ček, nez í vejte stále, poz i nkovaný plech, vyz ý váme vás, velký z i sk, podz i mní kolo, z í skat cenu

19 Vlastní jména, zvláště příjmení, se pravopisným pravidlům nepodřizují VŽDY – vedle Sýkora i Sikora, Syrovátka i Sirovátka, Zýval i Zíval.

20 CVIČENÍ č.5 pap í r slep í š lep i dlem, musíme zamez i t pl ý tvání, léčivé s i rné lázně, v ý roba sv í tipl y nu, v í tr zv í řil l i stí, přep y chový b y t, děti sb í raly holub i nky, plaz i l se tiše po zemi, V y soké M ý to

21 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 1. -4
Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro ročník gymnázií. Praha, SPN Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN Martinec, Ivo; Tušková, Jana Marie; Zimová, Ludmila: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009 Sochrová, Marie: Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, Melichar, Jiří; Styblík, Vlastimil. Český jazyk – Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2000


Stáhnout ppt "Vyjmenovaná slova II. Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0102"

Podobné prezentace


Reklamy Google