Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie výrobních faktorů a rozdělování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie výrobních faktorů a rozdělování"— Transkript prezentace:

1 Teorie výrobních faktorů a rozdělování
Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, , 2010 Téma 8 Teorie výrobních faktorů a rozdělování

2 Obsah A. Podstata výrobních faktorů Poptávka po výrobních faktorech Nabídka výrobních faktorů Rovnováha a nerovnováha na trhu výrobních faktorů Trh práce

3 Podstata výrobních faktorů
Výrobním faktorem je vše, co slouží k produkci finálních statků.

4 Výrobní faktory vlastní různé subjekty.
Podstata VF Výrobní faktory vlastní různé subjekty. Někdo je třeba vlastníkem půdy, jiný kapitálových statků. Naprostá většina lidí disponuje obecnou schopností pracovat a jsou proto vlastníky VF práce.

5 Podstata výrobních faktorů
Příjmy každého z nás tedy pocházejí z toho, co vlastníme. Na trhu VF se tedy setkáváme jak s poptávkou po VF tak s jejich nabídkou

6 Podstata výrobních faktorů
Tradičně se výrobní faktory dělí na: práci; půdu; kapitál

7 Výrobní faktory lze dělit na:
prvotní výrobní faktory dané přírodou, kterými jsou půda a práce (zde schopnost pracovat). druhotné výrobní faktory, kterými je fyzický kapitál a lidský kapitál.

8 Fyzický kapitál Fyzickým kapitálem se rozumí nejrůznější kapitálové statky v podobě budov, strojů, technologií apod. Kapitálové statky je třeba nejprve vyprodukovat, teprve potom mohou sloužit k produkci dalších statků, jedná se tedy o druhotný VF.

9 Práce je tedy obecným VF, lidský kapitál je speciální VF.
Lidský kapitál je označení pro schopnosti, znalosti, dovednosti lidí využívat VF. Práce je tedy obecným VF, lidský kapitál je speciální VF. Díky vzdělání, schopnostem a dovednostem, jsou lidé schopni vykonávat nejrůznější kvalifikované činnosti.

10 Lidský a sociální kapitál
Sociální kapitál je schopnost uplatnit jednotlivé schopnosti člověka ve společnosti. V praxi si lze sociální kapitál představit jako sociální kontakty, vztahy i prostředí, které obklopují jednotlivé lidi. Lidský i sociální kapitál musí jejich nositelé nejprve získat, opět se tedy jedná o druhotný VF.

11 Směna výrobních faktorů
Aby mohlo dojít k výrobnímu procesu produkujícímu nějaké statky, musejí se jednotlivé VF spojit. V tržním prostředí k tomuto spojení dochází prostřednictvím tržního mechanismu.

12 Poptávka po výrobních faktorech
Platí, že VF poptává ten, kdo jej nevlastní. Např. práci poptávají firmy (zaměstnavatelé), protože firmy nejsou vlastníkem VF práce.

13 Zvláštnosti při určení ceny VF
Výrobní faktory jsou vzácné. V každé situaci existuje určitá celková zásoba každého z VF. Zásoba VF se obvykle mění pomalu např. zásoba zemědělské půdy je vždy omezená, zásoba práce souvisí s populačním vývojem, v krátkém období nelze výrazně zvýšit ani zásobu kapitálových statků. Nabídka řady VF je v krátkém období neelastická. Každý VF vytváří příležitost pro použití jiného VF. Poptávka po VF je vyvolána potřebou kombinovat různé VF.

14 Základní schéma rozdělování, příjmů jednotlivým vlastníkům VF, je dáno Clarkovým grafem
P0 = cena, za kterou budou všechny jednotky druhého výrobního faktoru poptávány, důchod I = důchod majitele prvního výrobního faktoru, důchod II = důchod majitele druhého výrobního faktoru

15 Clarkův graf. Klíčovým předpokladem je, že jednotlivé jednotky poptávaného VF jsou homogenní – čili jsou všechny stejné, respektive vzájemně zaměnitelné. Proto je jedno, v jakém pořadí budou tyto VF využity (zaměstnány). Ocenění bude odpovídat meznímu.

16 Specializované faktory.
S rostoucí specializací roste potřeba specifických VF (např. lidé se specifickými schopnostmi). V takovém případě mohou být relativně podobné VF používány (zaměstnávány) k rozdílným účelům, a tedy i za rozdílné ceny.

17 Mezní produkt výrobního faktoru
Příjem z mezního produktu VF MRPVF říká, o kolik se firmě změní příjem, zvýší-li množství nějakého VF o jednotku. Toto zvýšení VF vede ke změně celkového produktu.

18 Mezní produkt výrobního faktoru
MRPVF = MQ´* P kde: MRPVF je příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF, MQ´ je mezní produkt, P je cena, za kterou je statek prodáván.

19 Mezní produkt výrobního faktoru
Počet zemědělských dělníků L Celkový produkt (tun obilí) Q´ Mezní produkt práce MQ´L Cena za tunu P Celkový příjem TR Příjem z mezního produktu výrobního faktoru MRPVF (= MQ´*P) Mzda MC 1 50 5 000 80 000 2 80 30 3 100 20 4 110 10 50 000 5 115 25 000

20 Mezní produkt výrobního faktoru
Firma rozšiřuje produkci, pokud příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF je vyšší než mezní náklady spojené s použitím této dodatečné jednotky. MRPVF = MCVF MRPVF je příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF, MCVF jsou mezní náklady spojené s použitím (např. zaměstnáním) VF.

21 Ocenění výrobních faktorů
Pokud jsou všechny jednotky VF používány za stejnou cenu, a pokud s použitím dodatečné jednotky VF nejsou spojeny další náklady, jsou mezní náklady s použitím dodatečné jednotky rovny ceně tohoto VF: MCVF = PVF PVF je cena za jednotku VF, MCVF jsou mezní náklady spojené s použitím VF Pokud mezní náklady spojené s dodatečnou jednotkou VF zahrnují i další náklady než je cena VF platí: MCVF = PVF + OMCVF OMCVF jsou ostatní mezní náklady spojené se zaměstnáním dodatečné jednotky VF.

22 Ocenění výrobních faktorů
I pro nedokonalou konkurenci platí, že bude použito maximálně tolik jednotek VF, pro něž platí: MRPVF = MCVF MRPVF je příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF, MCVF jsou mezní náklady spojené s použitím (např. zaměstnáním) VF.

23 Ocenění výrobních faktorů
V nedokonalé konkurenci je příjem z mezního produktu VF klesající ze dvou důvodů: jednak klesá samotný mezní produkt z dodatečné jednotky VF; jednak firmy, chtějí-li vyprodukovat více, a chtějí-li použít více VF, musí snížit cenu produkovaného statku.

24 Ocenění výrobních faktorů
VF poptávají ti, kdo jej nevlastní. Daná jednotka VF bude poptávána tehdy, pokud mezní náklady spojené s jejím použitím (ve výši ceny za danou jednotku a ostatních mezních nákladů) budou nižší nebo rovny příjmu (případně užitku) z mezního produktu této jednotky.

25 Individuální poptávková křivka po výrobním faktoru

26 Posuny tržní poptávkové křivky po výrobním faktoru

27 Ocenění výrobních faktorů
Křivka poptávky po VF je klesající. Pokud je cena za jednotku VF vysoká, tak jen málo jednotek ze svého mezního produktu zajistí tak vysoký příjem, aby poptávající mohli danou cenu zaplatit.

28 Ocenění výrobních faktorů
Tržní poptávkovou křivku po VF dostaneme jako součet jednotlivých individuálních poptávkových křivek. Při dané ceně VF sčítáme individuální poptávaná množství. Pro individuální i tržní poptávkovou křivku po VF platí: Pokud se mění cena VF, pohybujeme se po poptávkové křivce. Mění-li se jiný faktor, posouvá se celá poptávková křivka.

29 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Teorie výrobních faktorů a rozdělování"

Podobné prezentace


Reklamy Google