Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 5. března 2014 Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

2

3  Ludvík Napoleon Bonaparte – synovec Napoleona I.  Předseda Strany pořádku  1848 – prezident francouzské republiky  1852- s podporou armády provedl převrat  Prohlásil se dědičným císařem Napoleonem III.  Období druhého císařství (1852-1870)

4

5  Bonapartismus – způsob vlády císaře, oporou císaře byli ministři, podnikatelé, armáda, církev a tajná policie  Nákladný císařský dvůr  Přestavba Paříže (bulváry, náměstí, divadla, školy, nádraží)  Stavěl silnice, průplavy, železnice  Politika „cukru a biče“ vůči dělníkům

6  1853-1856 – Krymská válka (Francie, Velká Británie, Turecko x Rusko)  1859 – Francie, Sardinské království x Rakousko  Za pomoc Francie získala Savojsko a Nizzu  1863 – Francie dobyla Mexiko, koruna nabídnuta Maxmiliánovi Habsburskému (mexickým císařem do roku 1867)  Kolonie –Vietnam, Kambodža, část Číny, Alžírsko, Sýrie, Egypt, západní Afrika  Stavba Suezského průplavu

7  Příčinou války Emžská depeše, Bismarck ji zveřejnil a urazil tak Francii  Francie vyhlásila Prusku válku  1870 – bitva u Mét, porážka Francie  1870 – bitva u Sedanu, porážka Francie  Francie (maršál Mac-Mahon) x Prusko (von Moltke)  Císař Napoleon III. zajat  V Paříži došlo k převratu, vyhlášena republika  Moc získala prozatímní vláda

8  Prozatímní vláda uzavřela mír s Pruskem Mírové podmínky:  Reparace ve výši 5 mld. zlatých franků  Ztráta Alsaska a Lotrinska  Pruská okupace severní Francie, dokud nebudou splaceny reparace

9 Patrice de Mac-MahonHelmuth von Moltke st.

10 Bitva u Sedanu Německé velitelství ve Versailles

11 1. Kdy se stal Napoleon III. dědičným císařem? 2. Co se stalo v roce 1870?

12 1. Dědičným císařem se stal v roce 1852. 2. Došlo k prusko-francouzské válce, rozhodující bitva se odehrála u Sedanu.

13  KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. Dějepis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2005, 256 s. Na dlani. ISBN 80-734-6057-2.  ČORNEJ, Petr. Dějiny evropské civilizace. 2., dopl. vyd. Praha: Paseka, 1997, 367 s. ISBN 80-718-5101-9.  MAUROIS, André. Dějiny Francie. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1994, 495 s. ISBN 80-710-6098-4.

14  Napoleon III. na obraze Franze Xavera Winterhaltera. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III.  Patrice de Mac-Mahon. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac-Mahon  Helmuth Karl Bernhard von Moltke. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Moltke_star%C5%A1%C3%AD  Prusko-francouzská válka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko- francouzsk%C3%A1_v%C3%A1lka  Německé velitelství ve Versailles, 1870. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Moltke_star%C5%A1%C3%AD


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google