Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 ŘÍZENÍ A REGULACE OB21-OP-EL-AUT-KRA-M Ing. Petr Krajča

3 Co si představíme pod pojmem
ŘÍZENÍ ??? nebo jinak Co a jak můžeme řídit ?

4 Pojem řízení má mnoho významů
Nejčastěji se s ním můžeme setkat v těchto oblastech: dopravě (řízení dopravních prostředků i celých dopravních systémů) technice (řízení technických zařízení a technologického procesu) ekonomice a hospodářství (řízení a organizace výrobních i nevýrobních podniků a institucí) právní a administrativní praxi (řízení trestní, správní, výběrové)

5 Řízení je definováno jako cílevědomé působení na řízený objekt za účelem dosažení předem stanoveného cíle. Řídící systém Řízený objekt y1 ym x1 xn Řídící systém je zařízení, které na základě hodnot vstupních proměnných xn působí na řízený objekt pomocí výstupních proměnných ym.

6 Řízení může být ruční nebo automatické.
Automatické řízení rozdělujeme podle dalších kritérií: 1. podle energie potřebné pro řízení: Přímé řízení - řídicí proces probíhá bez přívodu zvláštní energie a veškerá potřebná energie pro řízení se hradí přímo z řízeného procesu. Nepřímé řízení - s přívodem zvláštní energie pro řízení.

7 2. podle zpětné kontroly výsledků řízení rozlišujeme:
Ovládání (dopředné řízení) Zpětnovazební řízení Regulaci Vyšší formy řízení (optimální, adaptivní, s umělou inteligencí)

8 Ovládání - dopředné řízení
Řídící systém Řízený objekt Ovládání - řízení probíhá podle zadaných pravidel bez zpětné kontroly výsledků řídících zásahů měřením.

9 Zpětnovazební řízení Řídící systém Řízený objekt Zpětnovazební řízení - řízení probíhá podle zadaných pravidel. Provedení zásahů do řízeného objektu je zpětně kontrolováno.

10 Regulace regulátor regulovaná soustava snímač w + e - x u y Regulace - probíhá tak, že velikost zvolené veličiny je měřena a porovnávána s žádanou hodnotou a řízení probíhá v závislosti na vypočtené odchylce.

11 Druhy automatické regulace
Regulace na konstantní hodnotu Příklad: Generátor napětí Výstupní veličina (napětí) je udržována na stálé (konstantní) hodnotě

12 Druhy automatické regulace
Regulace vlečná Příklad: Zapisovač Výstupní veličina (poloha pisátka) sleduje průběh vstupního napětí U1

13 Druhy automatické regulace
Regulace programová Příklad: Pokojový termostat Časový průběh žádané hodnoty je určován programovacím zařízením

14 Děkuji za pozornost Obrázky - www.cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google