Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s výsledky statistických studií. Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s výsledky statistických studií. Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů."— Transkript prezentace:

1 Práce s výsledky statistických studií

2 Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů

3 Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů

4 Asociace x kauzalita B A A B B A X A B X 1)2) 4)3)

5 Zjišťování kauzality Asociace mezi jevy A a B –A je podmínka nutná (když B tak vždy A) –A je podmínka dostačující (když A tak vždy B) –A je podmínka nutná a zároveň dostačující (když B tak vždy A a zároveň když A tak vždy B) –A zvyšuje pravděpodobnost B (když A tak častěji B a naopak) Časová následnost (temporalita) Průvodní variance (korelace s intenzitou či četností) Věcné opodstatnění (plauzibilita), u publikovaných dat to může být naopak… Reprodukovatelnost Specifita (jeden faktor – jeden následek) Koherence se současnými teoriemi a poznatky

6 Problémy s určováním kauzality B A C D čas a) temporalita E D F B A b) síla asociace C BA AB nebo B A C C A B

7 Temporalita vyhynutí dešťovek úbytek vlhkosti vymizení chodbiček čas suchomilné rostliny t1t1 t2t2

8 2D : 4D index 0,99 P 0,98 L 0,97 P 0,98 L ♀ ♂

9 Mění toxoplasmosa prsty, nebo mění testosteron riziko infekce? postnatální testosteron poměr prstů protilátky prenatální testosteron vývoj prstů infekce

10 Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů

11 Problém vícečetných testů

12 Řešení problému vícečetných testů Předem vyloučit nadbytečné proměnné Sekundární indexy (a priori) Faktorová analýza (posteriori) Bloky testů – ujasnit si předem Bonferroniho korekce (nejkonzervativnější) obvykle α/n respekt. pn správně: 1 – (n-tá odmocnina z α) Postupná Bonferroniho korekce - veličinu s nejmenším p testovat na hladině α/n, další na α/(n -1), atd. Zpětná postupná Bonferroniho korekce - veličinu s největším p testovat na hladině α, další na α/2, atd. Postupná FDR korekce - seřadit a testovat od nejmenšího p dokud p k ≤ k × α/n, k: pořadí, zamítni prvních k nulových hypotéz

13 Řešení problému vícečetných testů P-plot a zaostřené Bonferroniho metody (García V.L. Escaping the Bonferroni iron claw in ecological studies. OIKOS 105, 657-663, 2004.) počet nesignifikantních testů (n*) = (1/beta*) – 1, beta* směrnice vyznačené přímky

14 Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů

15 Síla statistického efektu Nemusí souviset s p ! (na dostatečně velkém souboru se projeví i „neexistující“ efekt v případě korelace a ANOVA lze použít podíl vysvětlené variability (R 2 ), (GLM: η 2 ) v případě t-testu Hedkinsovo d (rozdíl mezi skupinami/S.D.) v ekologii a evoluci i „malé“ efekty významné 95% publikovaných efektů vysvětluje 1,99- 7,5% variability). d=0,2 malý, 0,5 střední, 0.8 velký efekt. (reakční rychlost x brzdná dráha)

16 Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů

17 Spojování výsledků z různých studií Fisherova metoda výpočtu celkové signifikance: Chí 2 = -2 SUMA(ln(p)), c stupňů volnosti (c: počet testů) Chí 2 = -2 * (-2.41) + (-2,66) + (-2,21)=14,55 P = 0.02 metaanalýza Souvisí fluktuační asymetrie s fitnis když p=0,09, 0,07, 0,11?

18 Metaanalýza Bere v úvahu sílu a směr naměřeného efektu i velikost studovaného souboru Síla efektu (podíl vysvětlené variability (R 2 ), nebo Hedkinsovo d (rozdíl/S.D.) Metaanalýza umožňuje odhalit chybějící výsledky (publikační bias) trychtýřový graf

19 Metaanalýza Trychtýřový graf velikost efektu velikost vzorku Simulované data, náhodně vytvořeno 100 vzorků velikosti 50-2000 ze souboru s normálním rozdělením, průměrem 1 a směrodatnou odchylkou 10. Křivky ohraničují oblast zahrnující 95% vzorků o dané velikosti. Černé body jsou vzorky, jejichž průměr se signifikantně liší od 0, prázdné odpovídají vzorkům, jejichž průměr se signifikantně neliší od 0. Graf má trychtýřovitý tvar pouze tehdy, když se neuplatní publikační bias a když budou publikovány i studie s nesignifikantním výsledkem. Thornton and Lee 2000

20 Metaanalýza 9193959799 0,4 0,0 0,4 -0,4 -1,2 -1,6 vážená velikost efektu rok publikace Efekt fluktuační asymetrie na reprodukční úspěch Simmons a spol. 1999

21 Shrnutí Pozor na rozdíl mezi asociací a kauzalitou Pozor na mnohočetné testy Jak měřit sílu efektu, co je v biologii slabý a co silný efekt. Pozor na záludnosti metaanalýzy


Stáhnout ppt "Práce s výsledky statistických studií. Obsah Určování kauzality Vícečetné testy Síla statistického efektu Spojování výsledků z nezávislých testů."

Podobné prezentace


Reklamy Google