Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace VŠ politiky zajišťování kvality v ČR: úspěch nebo propadák? Jan Kohoutek malá obhajoba 18.11.09.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace VŠ politiky zajišťování kvality v ČR: úspěch nebo propadák? Jan Kohoutek malá obhajoba 18.11.09."— Transkript prezentace:

1 Implementace VŠ politiky zajišťování kvality v ČR: úspěch nebo propadák? Jan Kohoutek malá obhajoba 18.11.09

2 Rozhodně nic neprobíhalo podle přání. V dlouhodobé perspektivě byl neúspěch jedinou věcí, která se dala spolehlivě předpovědět. Dobrá předsevzetí se nedařila a ta špatná se nelepšila … ani na jediný okamžik ho nenapadlo, že přijde den …zhoršující se kvality …, kterou nabízejí veřejné školy … Nic se nezdaří podle plánu. (Dr. Bruce Gold. In: Heller, J., Gold za všechny peníze, orig. 1979).

3 Nic se nezdaří podle plánu.... Konzultační hodiny Dr. Golda byly možné jen po vzájemné domluvě, ale on nikdy na žádnou nepřistoupil (ibid.). Implementační výzkum – „misery research“ (Rothstein, 1998). Platí to i v případě VŠ politik zajišťování kvality?

4 Zajišťování kvality VŠ Do pol. 80. let (západ) excelentní kvalita VŠ považována za danou, ve střední a východní Evropě do roku 1989 taktéž (ideologické hledisko) (Šebková, 2004). Od pol. 80. let (střední a východní Evropa cca. o dekádu později) narůstající pochybnosti díky faktorům masifikace, decentralizace, diverzifikace, internacionalizace - postupná implementace vládních politik zajišťování kvality

5 ALE kvalita (nejen) VŠ vzdělávání mnohorozměrný, kontextově závislý pojem (Westerheijden, 1995; Stake, Schwandt, 2007) Žádná jednotná definice, minimální shoda mezi VŠ stakeholdery (akademičtí pracovníci, studenti, rozhodovatelé, rodiče, zaměstnavatelé …) o tom, co konstituuje „dobrou“ kvalitu VŠ vzdělávání (Harvey, Green, 1993; cf. Watty, 2003)

6 What the Hell Is Quality? (Pirsing, 1974) Přesto kvalita předmětem implementace vládních politik (prostřednictvím rezortního ministerstva – MŠMT) Implementační výzkum ve VŠ sektoru, opírající se o základní teoretické přístupy z implementace veřejných politik, prováděn ojediněle (Gornitzka a kol., 2002, 2005)

7 Pokud ano, ve VŠ sektoru dodnes využíván Implementační rámec (Čerych, Sabatier, 1986). Struktura: formulace - implementace - reformulace (založená na evaluaci) Založen na přístupu „shora-dolů“ a fázovém „modelu“ politického cyklu Jak moc vzhledem ke kritice fáz. „modelu“ (Nakamura: 1987; Sabatier, J-Smith, 1999) aplikovatelný pro vysoké školství (vysoká decentralizace, profesionalizace; cf. Weick, 1976) a doménu zajišťování kvality?

8 Teoretická východiska práce Aplikace Implementačního rámce na studium implementačních procesů VŠ politik zajišťování kvality empiricky problematická Možné řešení: konceptualizace implementace politiky jako kontinuálního procesu akce a reakce (policy-action continuum framework; Barret, Fudge, 1981) charakteristického interakcí aktérů „top“ a „bottom“ úrovně

9 Implementace jako policy-action continuum framework umožňuje překonat hlavní nedostatky přístupů „shora-dolů“ a „zdola-nahoru“ (Parsons, 1995) Jak vhodně popsat vzájemné interakce při implementaci politiky v policy-action rámci? Aplikací Instrumentálního přístupu k implementaci veř. politik. Policy implementation to a great extent involves applying one or more policy instruments to solving policy problems. (Howlett, Ramesch, 1995). Instrumentální přístup umožňuje popis interakcí při výběru, tvorbě a aplikaci implementačních nástrojů.

10 Žádná jednotně uznávaná typologie veřejně- politických nástrojů, v práci využita „carrot (legislativa) - stick (finance) - sermon (informace)“ typologie (Vedung, 1998).

11 Výzkumné otázky Do jaké míry odpovídá Implementační rámec (Čerych, Sabatier, 1986) empirické realitě v případě VŠ politiky zajišťování kvality v ČR? Jaké jsou cíle VŠ politiky zajišťování kvality v ČR? Jaké nástroje jsou při implementaci této politiky využívány? Jakým způsobem tyto nástroje fungují? Jakým způsobem mohou tyto nástroje fungovat efektivněji?

12 Cíle práce Aplikovat instrumentální přístup na studium implementace VŠ politiky zajišťování kvality v ČR a, na základě této aplikace, posoudit empirickou využitelnost Implementačního rámce Popsat cíle VŠ politiky zajišťování kvality v ČR Popsat implementační nástroje VŠ politiky zajišťování kvality v ČR Identifikovat hlavní nedostatky těchto implementačních nástrojů Formulovat doporučení pro dosažení vyšší efektivity těchto implementačních nástrojů

13 Implementační nástroje VŠ politiky zajišťování kvality v ČR: : akreditace (legislativa aneb „stick“; do r. 1998 v „experimentální“ podobě) : programy Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) : Rozvojové programy MŠMT (RP MŠMT). FRVŠ a RP MŠMT („carrot“ – finanční incentivy) : platforma pro zveřejňování výsledků dobré praxe („sermon“ – informace)

14 Metodologie Analýza dokumentů, analýza sekundárních dat, Policy Deplhi

15 Struktura práce 1. Introduction 2. Quality, quality assurance policy in higher education 3. Theoretical propositions 4. Thesis goals and research questions 5. Implementation analysis in public policy and higher education 6. Instrumental approach to implementation analysis 7. State policy on higher education quality assurance in CR: context

16 8. Instruments of the state policy on higher education quality assurance in CR “Symbolic accreditation” Higher Education Development Fund Accreditation Development Programmes of the Ministry Platform for publicising examples of good practice 9. Instruments of the state policy on higher education quality assurance in CR: Overview 10. Evaluation of effectiveness of instruments of the state policy on higher education quality assurance in CR 11. Accountability and trust in Czech policy on higher education quality assurance 12. Conclusions + pointers for future research


Stáhnout ppt "Implementace VŠ politiky zajišťování kvality v ČR: úspěch nebo propadák? Jan Kohoutek malá obhajoba 18.11.09."

Podobné prezentace


Reklamy Google