Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Materiál pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Materiál pro."— Transkript prezentace:

1 Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Materiál pro studenty medicíny

2 Horečka Nespecifická reakce organizmu (T>38 o C) Nejčastější příčinou jsou záněty (a tumory) Záněty –infekční a neinfekční - obvykle horečka s ostatními příznaky zánětu Důležitý je klinický obraz Nutno doplnit další pomocné vyšetřovací metody včetně zobrazovacích (NM, sono, CT, MRI)

3 Horečnaté stavy Nutno vzít v úvahu možné příčiny –Horečka u pacienta po chirurgickém výkonu –Horečka u pacienta v renální insuficienci –Horečka u pacienta HIV pozitivního –Horečka u pacienta v septickém stavu –Horečka neznámé příčiny horečka trvající alespoň 3 týdny, kdy se po 1 týdenní hospitalizaci nenalezne příčina –Horečka u dětí –Horečka při zánětu měkkých tkání –Horečka při zánětu kostí –Horečka při nitrobřišních zánětech –Horečka u pacientů s různými nádory

4 Horečnaté stavy Radiofarmaka –orgánově specifická – zobrazují poškození příslušného orgánu (defekt funkční tkáně) 99m Tc difosfonáty - skelet 99m Tc DMSA - ledviny –orgánově nespecifická – akumulují se přímo v zánětlivé tkáni (trochu i nádory, rány, hematomy) 67 Ga citrát – infekční i neinfekční i nádory značené leukocyty - pyogenní 99m Tc IgG – neinfekční 18 F-FDG

5 67 Ga - vlastnosti Použití ve formě citrátu Vazba na plazmatické bílkoviny, vylučování ledvinami (24 h) a střevní sliznicí Stupeň akumulace odráží aktivitu procesu Základní principy akumulace: –Vytváří komplexy s plazmatickým transferinem –Váže se na intracelulární laktoferin uvnitř leukocytů –Může se vázat přímo na některé součásti bakterií Příprava pacienta: –Projímadla - rychlá eliminace radioaktivity ze střeva.

6 67 Ga - technika vyšetření Aplikace 150-180 MBq –vysoká energie, dlouhý poločas, vysoká absorbovaná dávka, horší kvalita obrazů Záznam dat za 4-6 hodin a dále po 24 hod. 3-4 dny Kolimátor pro střední energie Záznam celotělové studie, cílených obrazů s jemnější maticí, SPECT

7 67 Ga - klinický význam Vykazuje vysokou senzitivitu (90%), ale nízkou specificitu - spíše se užívá jako lokalizační agens – určí místo poškození s možností použití specifičtějších metod Vhodnější pro chronické záněty Vzhledem k vylučování sliznicí tlustého střeva není příliš vhodné pro záněty v břišní dutině

8 67 Ga – klinické indikace Specifické záněty –sarkoidosa, tuberkulosa Imunokompromitovaní pacienti Nitrohrudní záněty (fibróza, vaskulitidy) Neinfekční záněty - aktivita (kolagenosy) Horečka neznámé příčiny –široké spektrum příčin Osteomyelitida Zánětlivé procesy v břišní dutině a v retroperitoneu (pyelonefritida, absces)

9 Značené leukocyty vlastnosti Základní principy akumulace –pozitivní chemotaxe (nutno nepoškodit v průběhu značení) –rovněž hojící se rány i tumory Technika značení –in vitro - separace, pracná –in vivo - monoklonální protilátky Příprava pacienta –lačný vzhledem k práci s krví

10 Značené leukocyty technika provedení Značení –Odběr 60 ml krve (děti min. 12 ml) pro značení –Nutná separace, promytí, značení – cca 1,5 hod. –Značení 99m Tc HMPAO (300 – 500 MBq) nebo 111 In oxin (20-40 MBq) Záznam dat na kameře –Po aplikaci za 30 min., 4-6 hod., 24 (48 In) hod. –Celotělová studie, cílené obrazy, SPECT

11 Značené leukocyty klinické indikace Nespecifické střevní záněty Pacienti se syndromem diabetické nohy Muskuloskeletální infekce Horečka neznámé etiologie (do 2-3 týdnů) Imunokompromitovaní pacienti Zánětlivé komplikace endoprotéz Aktivní záněty kloubů Infekční komplikace cévních náhrad

12 99m Tc IgG Nespecifický polyklonální Můžeme ho označit pomocí 111 In i 99m Tc. V místě zánětu se hromadí převážně v intersticiálním prostoru Fyziologická distribuce zahrnuje krevní pool, játra, slezinu, ledviny, kostní dřeň a nosní sliznici. Hlavní indikace –revmatické záněty

13 18 F-FDG Metabolický analog glukózy –Vstupuje do buněk, ale není metabolizována – hromadí se Zobrazování technikou PET Zvýšená spotřeba glukózy v metabolicky aktivních tkáních (zánět, tumor) Slouží podobně jako 67 Ga k lokalizaci patologického procesu Mnohem lepší polohové rozlišení proti SPECT (kvalitnější obrazy)

14 Nové směry Zobrazování bakterií –značená chemoterapeutika (chinolony) zřejmě závislé na antibiotické terapii Chemotaktické peptidy –interleukin 2 - neinfekční záněty (autoimunitní) Kombinované metody –Streptavidin (senzibilizace tkání) se značeným biotinem

15 67 Ga citrát fyziologická distribuce muž a žena

16 Renální absces

17 Subfrenický absces

18 67 Ga – pneumocystis carini pacient s lymfomem léčen cytostatiky

19 67 Ga - sarkoidóza

20 67 Ga – sarkoidóza panda-sign

21 67 Ga – sarkoidóza panda i delta sign

22 67 Ga – plicní fibróza

23 67 Ga - tuberkulóza

24

25 67 Ga - urosepse

26 67 Ga – thyroiditida srovnání s 99mTc technecistanem

27 Značené leukocyty fyziologická distribuce

28

29 Značené leukocyty colitis ulcerosa

30 Značené leukocyty colitis ulcerosa nebo m. Crohn?

31 Značené leukocyty colitis ulcerosa

32 Značené leukocyty zánět TEP kyčle vpravo

33 Syndrom diabetické nohy

34 Pacient JU 1961, rtg chron. OM

35 Pacient JU 1961, sci skeletu pozit.

36 Pacient JU 1961, sci leu negativní

37 18 F-FDG normální distribuce

38 FUO Horečka neznámého původu (všechny metody selhaly) PET odhalila: - aortitis/vaskulitis a jako bonus: - CA mammy! Tudíž vaskulitis jako paraneoplastický projev

39 Infekce cévní protézy

40 Infekce endoprotézy


Stáhnout ppt "Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Materiál pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google