Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obr. 1. Jak se nazývá věda o člověku? a) zoologie b) antropologie c) ekologie d) entomologie e) ichtyologie Dr. Aleš Hrdlička 1869−1943 Světoznámý český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obr. 1. Jak se nazývá věda o člověku? a) zoologie b) antropologie c) ekologie d) entomologie e) ichtyologie Dr. Aleš Hrdlička 1869−1943 Světoznámý český."— Transkript prezentace:

1 Obr. 1

2 Jak se nazývá věda o člověku? a) zoologie b) antropologie c) ekologie d) entomologie e) ichtyologie Dr. Aleš Hrdlička 1869−1943 Světoznámý český lékař a antropolog. Hrdličku zajímal nově rodící se obor antropologie a odjel studovat do Francie. Vyslovil teorii o jednotném původu lidstva. Za kolébku lidstva považoval Afriku. Dokazoval nesmyslnost nadřazování jakékoliv rasy. Prozkoumal řadu indiánských populací a stal se jedním z nejlepších znalců Indiánů. Založil Antropologické oddělení Národního muzea v USA. Obr. 2

3 Zařazení člověka v systému živočichů  Říše  Kmen  Podkmen  Třída  Podtřída  Nadřád  Řád  Čeleď  Rod Druh živočichové strunatci obratlovci savci živorodí placentálové primáti Hominidi Homo Homo sapiens

4 Kdo je autorem teorie „o vzniku a vývoji druhů“? Charles Darwin 1809–1882 Byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr. a) Carl Linné b) Anthony von Leeuwenhoek c) Charles Darwin d) Gregor Mendel Obr. 3

5 AEGYPTOPITHECUS AUSTRALOPITHECUS LIDÉ ‒ HOMO LIDOOPI Společný předek lidoopů a lidí. Starší třetihory Mladší třetihory Čtvrtohory 40 000 000 let 12 500 000 let 3 500 let Schematický přehled vývoje lidoopů a lidí Nejsou předchůdci člověka. Obr. 4

6 Člověk prošel během své existence dvěma vývojovými fázemi: HOMINIZACESAPIENTACE = změny v tělesné stavbě:  napřimování postavy, chůze po dvou končetinách = bipedie  zploštění hrudníku, lepší pohyblivost horní končetiny, uchopovací schopnost, jemná práce ruky  lebka – zvětšování mozkovny, zmenšení špičáků = psychické a sociální změny:  zvětšování mozku, členitosti mozkové kůry  rozvoj rozumových schopností, řeči  pudy → uvědomělé chování Obr. 5

7 ÚKOL: Porovnej tělesné znaky člověka a lidoopa.  vzpřímení postavy, esovité zakřivení páteře  palec ruky v opozici, palec nohy ne  hrudník plošší  vytvoření klenby nožní a patního hrbolu,  změny na lebce: větší mozkovna klenuté kolmé čelo menší nadočnicové oblouky menší špičáky Lidské znaky: kostra člověkakostra gorily Obr. 6

8 HOMO HABILIS HOMO SAPIENS HOMO ERECTUS HOMO NEANDERTHALENSIS AUSTRALOPITHECUS 4–2,5 mil. let 100 tis.−nyní 1,8 mil.–300 tis. let 2,5−1,6 mil. let 125–35 tis. let Vývoj člověka Slepá vývojová větev Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11

9 Předchůdci člověka AUSTRALOPITHECUS před 4–2,5 mil. let Obsah mozkovny 380–600 cm 3 2 typy:  Drobnější, výška 115–120 cm, váha 25–35 kg. Pravděpodobný předchůdce rodu Homo.  Robustní, výška 135–155 cm, váha 60–80 kg. pomalý pohyb po 2 končetinách potrava: rostlinná a drobní živočichové, zbytky po šelmách primitivní nástroje (klacek, kámen, sekáč) Žil pouze v Africe. Obr. 12 Obr. 13

10 HOMO HABILIS Člověk zručný Předchůdci člověka před 2,5–1,6 mil. let Obsah mozkovny 600–650 cm 3 primitivní nástroje z kamene (sekáče) primitivní přístřešky vzpřímený pohyb lovec, sběrač tlupy Výška 120–150 cm, váha 30–40 kg. Obýval savany, řídký les, skalnatá údolí. Žil v Africe. Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16

11 Předchůdci člověka HOMO ERECTUS Člověk vzpřímený před 1,8 mil.–300 tis. let Obsah mozkovny 800–1 250 cm 3 Výška 150–170 cm, váha 40–70 kg. primitivní řeč, rozvoj vědomí kolektivní lov oheň pěstní klín Jako první opustil Afriku. Žil také v Evropě (Itálii, Německu, Španělsku) – člověk heidelberský. V Asii (Jáva) – člověk pekingský. Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19

12 Předchůdci člověka HOMO NEANDERTHALENSIS Člověk pravěký Obsah mozkovny 1 300–1 700 cm 3 slepá vývojová větev, vymřel Rozšíření neandrtálců: Výška 150–165 cm robustní postava mohutná lebka nápadné nadočnicové oblouky široké lícní kosti oheň lov velkých zvířat sběr ovoce život v tlupách jeskyně, převisy oblečení z kůží před 125 − 35 tis. let Obr. 21 Obr. 22 Obr. 20

13 před 100 tis. let − nyní Obsah mozkovny 1 300–1 600 cm 3 HOMO SAPIENS Člověk moudrý (současný) Obr. 25 současná postava bradový výběžek vysoké čelo Teorie rozšíření: 1.vyvinul se v Africe z H. erectus, rozšířil se do celého světa 2.vyvinul se na různých místech z různých populací H. erectus ( → různé rasy lidí) vyspělá řeč spolupráce vyspělé nástroje (štípání pazourku) umění (sošky, malby) rituály (pohřeb, dospělost, svatba…)

14 Rozšíření druhu homo sapiens. Migrace člověka z Afriky s přibližnou dobou osídlení dalších kontinentů. Nálezy kosterních pozůstatků přinášejí stále nová svědectví o různě vyspělých předcích člověka, kteří žili v období třetihor a čtvrtohor na území nejdříve Afriky, Asie, Evropy a později i Ameriky. Obr. 26

15 LIDSKÉ RASY europoidní, mongoloidní, negroidní lidé se liší ………………………………………………………… variabilita díky …………………………………………………… všichni lidé jsou příslušníky ……………………… (důkazem je možnost …………………) teorie o nadřazenosti určité rasy je ……………………. barvou kůže, vlasů, výškou a tvarem postavy přizpůsobení různým podmínkám a prostředí jednoho druhu křížení nesprávná

16 ÚKOL: K předchůdci člověka přiřaď období, ve kterém žil. Australopithecus Člověk vzpřímený Neandrtálec Člověk zručný Člověk moudrý před 4–2,5 mil. let před 2,5–1,6 mil. let před 1,8 mil.–300 tis. let před 125–30 tis. let před 100 tis. let−nyní

17 ÚKOL: Hádej, kdo jsem. Jako první jsem opustil Afriku a žil jsem v Evropě a Asii. Naučil jsem se zacházet s ohněm, dorozumívám se primitivní řečí. Mým domovem byla jeskyně, kde jsem žil s celou svojí tlupou. Dokázal jsem ulovit největší zvíře planety. Nejsem přímým předchůdcem dnešního člověka. Neandrtálec Člověk vzpřímený Australopithecus Pohyboval jsem se neobratně, ale po dvou zadních končetinách. Žil jsem v Africe, například v rokli Olduwai. Živil jsem se hlavně rostlinnou potravou, v menší míře také drobnými živočichy a mršinami.

18 Obr. 1: José-manuel Benitos. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human-evolution-man.png Obr. 2: [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ales_hrdlicka.jpg Obr. 3: Herbert Rose Barraud. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: ://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_photograph_by_Herbert_Rose_Barraud,_1881.jpg?uselang=cs Obr. 4: Armin Kübelbeck. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ape_and_Human_Evolution_Tree.JPG?uselang=cs Obr. 5: M. Garde. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution_scheme_%282%29.jpg Obr. 6: [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primatenskelett-drawing.jpg?uselang=cs Obr. 7: [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australopithecus_afarensis_new.JPG Obr. 8: Lillyundfreya. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis-cropped.jpg?uselang=cs Obr. 9: Philip72. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus_life_restoration.jpg?uselang=cs Obr. 10: ישראל קרול. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_Models.JPG Obr. 11: כ.אלון. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7 %99.jpg?uselang=cs Obr. 12: [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australopithecus_afarensis_new.JPG Obr. 13: Rama. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australopithecus_afarensisIMG_2929.JPG Obr. 14: Lillyundfreya. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis-cropped.jpg?uselang=cs ZDROJE OBRÁZKŮ

19 Obr. 15: [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis.jpg Obr. 16: mateus zica. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HabilisZICA.png?uselang=cs Obr. 17: Lillyundfreya. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus_new.JPG Obr. 18: Thomas Roche. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus.jpg Obr. 19: Einar Helland Berger. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Et_baal.jpg Obr. 20: Ryulong. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Range_of_Homo_neanderthalensis.png Obr. 21: כ.אלון. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%9 C%D7%99.jpg?uselang=cs Obr. 22: Luna04. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://species.wikimedia.org/wiki/File:Homo_sapiens_neanderthalensis.jpg Obr. 23: Escla. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuba_-_Parque_Baconao_-_prehistoric_scene.jpg Obr. 24: che. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestonicka_venuse_edit.jpg Obr. 25: Véronique PAGNIER. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_sapiens.JPG Obr. 26: H. sapiens. [cit. 2011-9-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spreading_Homo_Sapiens_Heb.png?uselang=cs


Stáhnout ppt "Obr. 1. Jak se nazývá věda o člověku? a) zoologie b) antropologie c) ekologie d) entomologie e) ichtyologie Dr. Aleš Hrdlička 1869−1943 Světoznámý český."

Podobné prezentace


Reklamy Google