Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Původ a vývoj člověka Obr. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Původ a vývoj člověka Obr. 1."— Transkript prezentace:

1 Původ a vývoj člověka Obr. 1

2 Jak se nazývá věda o člověku?
a) zoologie b) antropologie c) ekologie d) entomologie Obr. 2 Dr. Aleš Hrdlička 1869−1943 Světoznámý český lékař a antropolog. Hrdličku zajímal nově rodící se obor antropologie a odjel studovat do Francie. Vyslovil teorii o jednotném původu lidstva. Za kolébku lidstva považoval Afriku. Dokazoval nesmyslnost nadřazování jakékoliv rasy. Prozkoumal řadu indiánských populací a stal se jedním z nejlepších znalců Indiánů. Založil Antropologické oddělení Národního muzea v USA. e) ichtyologie

3 Zařazení člověka v systému živočichů
Kmen Podkmen Třída Podtřída Nadřád Řád Čeleď Rod Druh živočichové strunatci obratlovci savci živorodí placentálové primáti Hominidi Homo Homo sapiens

4 „o vzniku a vývoji druhů“?
Kdo je autorem teorie „o vzniku a vývoji druhů“? Obr. 3 a) Carl Linné b) Anthony von Leeuwenhoek c) Charles Darwin d) Gregor Mendel Charles Darwin 1809–1882 Byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr.

5 Schematický přehled vývoje lidoopů a lidí
Obr. 4 LIDÉ ‒ HOMO LIDOOPI Nejsou předchůdci člověka. AUSTRALOPITHECUS Čtvrtohory 3 500 let Mladší třetihory let AEGYPTOPITHECUS Společný předek lidoopů a lidí. Starší třetihory let

6 Člověk prošel během své existence dvěma vývojovými fázemi:
Obr. 5 HOMINIZACE SAPIENTACE = změny v tělesné stavbě: napřimování postavy, chůze po dvou končetinách = bipedie zploštění hrudníku, lepší pohyblivost horní končetiny, uchopovací schopnost, jemná práce ruky lebka – zvětšování mozkovny, zmenšení špičáků = psychické a sociální změny: zvětšování mozku, členitosti mozkové kůry rozvoj rozumových schopností, řeči pudy → uvědomělé chování

7 ÚKOL: Porovnej tělesné znaky člověka a lidoopa.
Obr. 6 Lidské znaky: vzpřímení postavy, esovité zakřivení páteře palec ruky v opozici, palec nohy ne hrudník plošší vytvoření klenby nožní a patního hrbolu, změny na lebce: větší mozkovna klenuté kolmé čelo menší nadočnicové oblouky menší špičáky kostra člověka kostra gorily

8 HOMO NEANDERTHALENSIS
Vývoj člověka 100 tis.−nyní HOMO SAPIENS Obr. 10 125–35 tis. let HOMO NEANDERTHALENSIS 1,8 mil.–300 tis. let HOMO ERECTUS Obr. 9 Obr. 11 2,5−1,6 mil. let Slepá vývojová větev HOMO HABILIS Obr. 8 4–2,5 mil. let AUSTRALOPITHECUS Obr. 7

9 AUSTRALOPITHECUS před 4–2,5 mil. let pomalý pohyb po 2 končetinách
Předchůdci člověka pomalý pohyb po končetinách potrava: rostlinná a drobní živočichové, zbytky po šelmách primitivní nástroje (klacek, kámen, sekáč) před 4–2,5 mil. let Obsah mozkovny 380–600 cm3 2 typy: Drobnější, výška 115–120 cm, váha 25–35 kg. Pravděpodobný předchůdce rodu Homo. Robustní, výška 135–155 cm, váha 60–80 kg. Obr. 13 Žil pouze v Africe. Obr. 12

10 Obýval savany, řídký les, skalnatá údolí.
HOMO HABILIS Člověk zručný Předchůdci člověka Obr. 16 primitivní nástroje z kamene (sekáče) primitivní přístřešky vzpřímený pohyb lovec, sběrač tlupy před 2,5–1,6 mil. let Obsah mozkovny 600–650 cm3 Výška 120–150 cm, váha 30–40 kg. Obr. 15 Obýval savany, řídký les, skalnatá údolí. Žil v Africe. Obr. 14

11 HOMO ERECTUS před 1,8 mil.–300 tis. let Člověk vzpřímený
Předchůdci člověka před 1,8 mil.–300 tis. let primitivní řeč, rozvoj vědomí kolektivní lov oheň pěstní klín Obr. 19 Obsah mozkovny 800–1 250 cm3 Výška 150–170 cm, váha 40–70 kg. Obr. 18 Jako první opustil Afriku. Žil také v Evropě (Itálii, Německu, Španělsku) – člověk heidelberský. V Asii (Jáva) – člověk pekingský. Obr. 17

12 HOMO NEANDERTHALENSIS
Člověk pravěký Předchůdci člověka Rozšíření neandrtálců: před 125−35 tis. let Obr. 22 Obsah mozkovny 1 300–1 700 cm3 Obr. 20 oheň lov velkých zvířat sběr ovoce život v tlupách jeskyně, převisy oblečení z kůží Výška 150–165 cm robustní postava mohutná lebka nápadné nadočnicové oblouky široké lícní kosti slepá vývojová větev, vymřel Obr. 21

13 Člověk moudrý (současný)
HOMO SAPIENS Člověk moudrý (současný) před 100 tis. let−nyní Obsah mozkovny 1 300–1 600 cm3 vyspělá řeč spolupráce vyspělé nástroje (štípání pazourku) umění (sošky, malby) rituály (pohřeb, dospělost, svatba…) současná postava bradový výběžek vysoké čelo Obr. 25 Teorie rozšíření: vyvinul se v Africe z H. erectus, rozšířil se do celého světa vyvinul se na různých místech z různých populací H. erectus (→různé rasy lidí)

14 Rozšíření druhu homo sapiens.
Obr. 26 Migrace člověka z Afriky s přibližnou dobou osídlení dalších kontinentů. Nálezy kosterních pozůstatků přinášejí stále nová svědectví o různě vyspělých předcích člověka, kteří žili v období třetihor a čtvrtohor na území nejdříve Afriky, Asie, Evropy a později i Ameriky.

15 LIDSKÉ RASY europoidní, mongoloidní, negroidní lidé se liší ………………………………………………………… variabilita díky …………………………………………………… všichni lidé jsou příslušníky ……………………… (důkazem je možnost …………………) teorie o nadřazenosti určité rasy je ……………………. barvou kůže, vlasů, výškou a tvarem postavy přizpůsobení různým podmínkám a prostředí jednoho druhu křížení nesprávná

16 ÚKOL: K předchůdci člověka přiřaď období, ve kterém žil.
Člověk vzpřímený před 4–2,5 mil. let Člověk moudrý před 2,5–1,6 mil. let Neandrtálec před 1,8 mil.–300 tis. let Australopithecus před 125–30 tis. let Člověk zručný před 100 tis. let−nyní

17 ÚKOL: Hádej, kdo jsem. Člověk vzpřímený Neandrtálec Australopithecus
Jako první jsem opustil Afriku a žil jsem v Evropě a Asii. Naučil jsem se zacházet s ohněm, dorozumívám se primitivní řečí. Člověk vzpřímený Mým domovem byla jeskyně, kde jsem žil s celou svojí tlupou. Dokázal jsem ulovit největší zvíře planety. Nejsem přímým předchůdcem dnešního člověka. Neandrtálec Pohyboval jsem se neobratně, ale po dvou zadních končetinách. Žil jsem v Africe, například v rokli Olduwai. Živil jsem se hlavně rostlinnou potravou, v menší míře také drobnými živočichy a mršinami. Australopithecus

18 ZDROJE OBRÁZKŮ Obr. 1: José-manuel Benitos. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human-evolution-man.png> Obr. 2: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ales_hrdlicka.jpg> Obr. 3: Herbert Rose Barraud. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_photograph_by_Herbert_Rose_Barraud,_1881.jpg?uselang=cs> Obr. 4: Armin Kübelbeck. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ape_and_Human_Evolution_Tree.JPG?uselang=cs> Obr. 5: M. Garde. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution_scheme_%282%29.jpg> Obr. 6: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primatenskelett-drawing.jpg?uselang=cs> Obr. 7: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australopithecus_afarensis_new.JPG> Obr. 8: Lillyundfreya. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis-cropped.jpg?uselang=cs> Obr. 9: Philip72. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus_life_restoration.jpg?uselang=cs> Obr. 10: ישראל קרול. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_Models.JPG> Obr. 11: כ.אלון. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99.jpg?uselang=cs> Obr. 12: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australopithecus_afarensis_new.JPG> Obr. 13: Rama. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australopithecus_afarensisIMG_2929.JPG> Obr. 14: Lillyundfreya. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis-cropped.jpg?uselang=cs>

19 Obr. 15: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis.jpg> Obr. 16: mateus zica. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HabilisZICA.png?uselang=cs> Obr. 17: Lillyundfreya. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus_new.JPG> Obr. 18: Thomas Roche. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus.jpg> Obr. 19: Einar Helland Berger. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Et_baal.jpg> Obr. 20: Ryulong. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Range_of_Homo_neanderthalensis.png> Obr. 21: כ.אלון . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99.jpg?uselang=cs> Obr. 22: Luna04. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://species.wikimedia.org/wiki/File:Homo_sapiens_neanderthalensis.jpg> Obr. 23: Escla. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuba_-_Parque_Baconao_-_prehistoric_scene.jpg> Obr. 24: che. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestonicka_venuse_edit.jpg> Obr. 25: Véronique PAGNIER. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_sapiens.JPG> Obr. 26: H. sapiens. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spreading_Homo_Sapiens_Heb.png?uselang=cs>


Stáhnout ppt "Původ a vývoj člověka Obr. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google