Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kultura Občanský a společenskovědní základ Autor: Mgr. Pavel Semerák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kultura Občanský a společenskovědní základ Autor: Mgr. Pavel Semerák"— Transkript prezentace:

1 Kultura Občanský a společenskovědní základ Autor: Mgr. Pavel Semerák
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Občanský a společenskovědní základ Kultura Autor: Mgr. Pavel Semerák

2 Kultura Obsah: • vymezení pojmu kultura • prvky kultury
○ vědění a znalosti ○ normy a hodnoty ○ materiální statky ○ jazyk • hlavní funkce kultury • použité zdroje

3 Vymezení pojmu kultura
Kultura (z lat. colere – vzdělávat, obdělávat, pěstovat) • označuje sociálně dané vzorce vnímání a jednání • člověk si ji osvojuje jako člen společnosti • tvoří ji zejména vědění, normy, materiální statky a jazyk

4 Prvky kultury Vědění a znalosti (poznávací stránka kultury) • každodenní znalosti nám říkají, co věci a události kolem nás znamenají a jak se máme v běžném životě chovat – jsou nezbytné pro každodenní přežití člověka (často si je „neuvědomujeme“) • vědecké znalosti jsou informace důležité pro konkrétní vědecké obory Obr. 1 Obr. 2

5 Prvky kultury Normy a hodnoty (normativní stránka kultury)
• vymezují lidské jednání, říkají co je přípustné a co nikoli • motivují lidi, aby jednali určitým způsobem • lidé je používají k ospravedlnění svého jednání • jsou vždy shodné s jednáním většiny ve společnost (proto většina lidí nekrade, nevraždí a chová se k sobě ohleduplně, je pro ně normou poctivost…) Obr. 4 Obr. 3 Obr. 5

6 Prvky kultury Materiální statky (materiální stránka kultury)
• artefakty - fyzické předměty charakteristické pro určitou kultura • symboly – objekty se specifickým kulturním významem. Cokoli, co nese význam a odkazuje na něco jiného • např. jsou odlišné pro starověké Řecko a pro křesťanskou Evropu… Obr. 6-9

7 Prvky kultury Jazyk (symbolická komunikace v kultuře)
• je prostředkem, jehož prostřednictvím vnímáme svět a s jehož pomocí se dorozumíváme s druhými lidmi • je naučený systém symbolické komunikace (umožňuje sdílet svět s druhými lidmi) Obr

8 Hlavní funkce kultury • Humanizační - odlišuje člověka od ostatních
živočichů • Socializační a výchovná - osvojování kulturních návyků učením • Akumulační – uchování užitečných produktů kultury • Zábavní a kompenzační - poskytuje oddech a odpočinek (umění, sport) Obr. 13 Obr. 14

9 Použité zdroje Buriánek, J. Sociologie. Praha: Fortuna, ISBN Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, ISBN Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd . Brno: DIDAKTIS, ISBN Obr. 1- 2, 6-12: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 13: • Obr. 14: Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Kultura Občanský a společenskovědní základ Autor: Mgr. Pavel Semerák"

Podobné prezentace


Reklamy Google