Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví"— Transkript prezentace:

1 Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví
Barbora Kubešová

2 Využití UZ v lékařské diagnostice – před 5Oti lety – neurologové, kardiologové
Ultrazvuk – mechanické oscilace molekul vyšší frekvence než zvuk /2OkHz/ Ultrazvuk je charakterizován frekvencí – počet oscilací molekuly za časovou jednotku /Hz – 1 HZ jedna oscilace /sec vlnovou délkou /lambda/ vzdálenost mezi dvěma kompresemi, rychlost vlnění c = lambda x f Diagnostické zobrazování 2-30MHz Ultrazvukové vlnění je generováno piezoelektrickým krystalem /barium titan/

3 Zobrazovací mody A mode - amplitude
amplitudy elektrického signálu vznikající na sondě – zobrazeny na osciloskopu Jednorozměrná informace / ophtalmol, ORL/ B mode – brightness Amplitudy elektrického signálu – zobrazeny jako světlé body /síla jasu odpovídá proporcionálně amplitudě elektrického signálu M mode – motion Zobrazuje pohyb Doppler sonography Dopplerovský posun je využit k měření rychlosti krevního toku

4 Druhy sond Lineární Paralelní sonda – krystalové elementy jsou řazeny do rovné linie - UZ paprsky v paralelách Konvexní Zaoblené uspořádání krystalových elementů TAS – transabdominální Sektorová Menší radius – úzké vyšetřovací (echokardio, TVS transvaginal,TRUS transrectal sonog.) Phased array scanner

5 Přístupy Transabdominální -TAS - gyn por onk Perineální
Introitální urogyn Translabiální Transvaginální - TVUS - gyn por on Transrektální TRUS - onkogyn

6 Ultrazvuk malé pánve Nález závisí na věku, hormonálním stavu ženy
TVUS –sonda ,5 MHz TAS - sonda ,5 MHz Děloha, ovaria, močový měchýř, urethra, symfysa, pochva, rectum, střevní kličky Využití – gynekologie, onkogynekologie, urogynekologie, porodnictví, AR – asistovaná reprodukce, zhodnocení akutní a chronické pánevní bolesti

7

8 Děloha 1.TVUS, TAS - při velkých nálezech vystupujících z malé pánve
Uložení, velikost, ohraničení /velikost ovlivněna věkem, paritou, hormonálním stavem/ Endocervikální kanál Endometrium – šíře, kvalita závisí na fázi menstruačního cyklu - proliferační fáze – jednoduchá hyperechogenní linie - periovulační fáze – T triple line – 3 linie - luteální fáze – hyperechogenní -postmenopausa homogenní max. 5mm Myometrium

9 RTG a 3D dělohy

10 Děloha + ovaria

11 Patologie endometria Hyperplasie - hyperechogení vysoké ostře ohraničené Endometriální polyp -hyperechogení lése, fokus, Doppler známky feeding vessel, pedicle artery sign Endometritis -nepravidelná šíře, nehomogenní, neostře ohraničené Endometrium Th Tamoxifen Endometrial carcinoma Stanovuje míru invaze do myometria Krvácení v postmenopause (10-15% Ca, 30% exogennic estrogens, 30% atrofická vaginitis, 10%endometrialní, endocervicalní polypy, 5% hyperplasia of endometrium, ca cervix

12

13 Myometrium Cervix - adenomyosa
-myomy – velikost, lokalizace na děloze, vztah ke stěně děložní – intramurální, sub-mukosní -serosní kombinace TVUS,TAS Cervix Cervikální polyp, myom Karcinom– staging, TRUS,TAS Objem TU, infiltrace pericervikální fascie, parametria, uzliny

14 Ovaria Fertilní ovaria – přítomnost folikulů, hyperechogení stroma, anechogení folikuly, Localizace, velikost 3 rozměry, morphologie – Dominantní folikul růst 2mm/den – 25mm/ Postmenopausální ovaria – ovoidní, solidního vzhledu

15

16 Zánětlivé afekce – abscesy
Ovariální cysty Folikulární –unilaterální, hypoechogenní, 3-8cm Corpus luteální – hypoechogenní, septace, ring of fire – Doppler image of pericystická vaskularizace Endometrialní cysty endometriomy -uni,bilateralní, homogenní difusní intracystická echa 2-2Ocm Zánětlivé afekce – abscesy Komplexní obraz – hypoechogenní, solidní složka

17 Ovariální cysty

18 Ovariální absces

19 Benigní epiteliální ovariální tumory
Serosní epitheliální tumory 25% benigní TU Unilateralní, tenká stěna, septa, anechogenní komponenty Mucinosní epitheliální tumory Unilateralní, cystické ,gigantické Tumors from germinative cells – dermoidy hyper, hypoechogenní složky Stromal benign Tu - Komplexní cystický vzhled

20

21 Border-line TU Malignant TU
Známky maligních TU – změna velikosti, změna echogenity,nález solidních struktur, cystických prominencí Uni,bilateralní Malignant TU Komplexní obraz – septace, papilární výrůstky, solidní struktury v cystické složce, vaskularizace centrální Změny cévních průtokových parametrů

22

23 UZ a akutní břicho V – vascular I - inflammation N - neoplasma
D - degenaration I - intoxication C - congenital A - autoimmune T - trauma E - endocrine

24 Pelvic inflammatory disease – PID
pyosalpinx, tuboovariální absces bolestivost během vyšetření Torse –patologicky změněná ovaria – cysty, tumory, omezení prokrvení -ischaemia větší ovarium, hypo –hyperechogení struktury Ruptury ovariálních cyst – nález volné tekutiny v CD GEU rupta, tubární abort OHSS – ovarian hyperstimulation syndrome

25

26 Anatomické struktury zobrazitelné při urogynekologickém UZ
Močový měchýř Urethra Stydká kost Pochva Konečník Děloha Svalstvo pánevního dna Panoramatický pohled do malé pánve – přístup transperineální a introitální

27 Možnosti využití UZ v urogynekologii
Uložení a mobilita uretrovezikální junkce – UVJ Urethra – abnormality – divertikly Močový měchýř -postmikční residuum,tloušťka stěny m.m., kontury m.m. – abnormality – TU, cizí těleso Pooperační vyšetření – uložení a mobilita hrdla m.m., uložení síťky, pásky, implantátu Děložní a adnexální patologie a/ hodnocení uložení UVJ v klidu a při Valsalvově manévru a při kontrakci svalů pánevního dna, hodnocení otevření vniřního ústá uretry v klidu a při Valsalv. Manévru – vezikalizace funneling -únik moči kompletní otevření uretry při kašli nebo Vals. Man, při kontrakci moč.m nebo při mikci

28 Možnosti využití UZ v urogynekologii
Defekty pánevního dna/levátorů – elevace hrdla močového měchýře při kontrakci svalů pánevního dna Sestup pánevních orgánů – m.m., děložního hrdla, rekta při Valsalvově manévru 3D/4D UZ morfologických abnormalit – defekty levátorů, distenze puborektálního svalu a levátorového hiátu Synchronizace UZ vyš. m.m. a uretry se současným měřením vezikálního a abdominálního tlaku při plnící a mikční cystometrii Anální UZ – integrita análního sfinkteru Anální UZ – vyšetření integrity an.sfinkteru

29 Těhotenství Intrauterinní – extrauterinní- nejasné lokalizace
Zhodnocení četnosti těhotenství Stanovení gestačního stáří Zhodnocení normální sonoanatomie, růstu plodu Detekce intr, extrauterinních patologií

30 Ektopická gravidita Tubární (95-98%) Ampularní, isthmická část tuby
UZ známky – „blob sign“ rezistence v blízkosti ovaria - „bagel sign“ – prázdný gestační váček Intersticiální - kornuální Proximalní část tuby– ohraničená myometriem Cervikální – cervikální kanál – dilatovaný GEU v jizvě po S.c. Heterotopická gravidita – koincidence in utero + ex utero

31 Ektopická tubární gravidita

32 Ektopická intersticiální gravidita

33 Systém UZ screeningu 11 - 13+6 75% poznatelných vad 18 – 24 20% VVV
vzácný záchyt VVV vady získané stav plodu V průběhu I.trimestru můžeme odhalit až 75 5 prenat. Dg. VVVSystém Uz screeningu představuje, opírá o UZ vyšetření v I.trim, kdy bychom v dnešní době měli být schopni zachytit 745% poznatelných vag, screnning ve 20 tý se záchytem cca 25% VVV, 3O týden vzácný záchyt vad, diagnostika vad získaných, zhodnocení stavu plodu

34 Sonoembryologie Grav.hebd. 5 gestační váček 2-3mm první vizualizace
Double decidual sac sign –hyperechogenní lem, excentricky uložený Růst 1mm/den GSD – gestational sac diameter Velikost měřit ve třech rovinách podélné, transverzální, předozadní Kurzory na vnitřní okraje

35 Sonoembryologie Grav.hebd. 6 GSD7-14mm
YS Yolc sac žloutkový váček - průměr 3-4mm nárůst YS do 9 týdne maxim.průměr do 6mm, >6mm opak. UZ kontroly vizualizace nejpozději do 5+4 Embryonální pól od ½ hebd.6 embryonální pól 2mm průkaz AS /nejdříve 5+2/ Grav.hebd měření největší délky embrya – Greatest lenght GL nebo EES early embryonic size CRL – crown rump length od hebd.10 Grav.hebd.7 – amniální dutinka

36

37

38

39 Cíle 11+0 – 13+6 Datace gravidity – CRL 45-84mm Chorionicita
Morfologické vyšetření plodu Screening aneuploidí Stanovení rizika těhotenských komplikací /preeklampsie/ Období I.trimestru je stěžejní pro dataci gravidity

40 Měření CRL – crown rump lenght
Crl základní biometrický parametr, který ovlivní celý management gravidity Jestůliže je datace podel PM větší než 7 dní provedeu korekci stanovím nový TP Výpočet termínu porodu, k této dataci jsou vztažená veškerá další biometrická měření plodu, podle CRL posuzuji trofiku plodu v průběhu celé gravidity V i.TRIMESTRU až 80 % dg vad, zásadní vliv na průběh další prenatální péče, psychologický efekt, časový prostor pro další diagnostiku, precisní, karyotypziaci plodu Je jedna implantace – jedno stáří gravidity Co jet to kontingenční test Jestliže je diskrepance mezi datování podle PM a Uz větší než 7 dní provedu korekci stáří podle ultrazvuku astanovím nový termín porodu.

41 Chorionicita - signs Znalost chorionicity důležitá pro další management těhotenství, MC/DC vyšší riziko komplikací, stanovení chorionicity umožnuje stanovit vhodný algorithmus výpočtu rizika aneuploidie Nejoptimálnější pro stanovení chorionicity, amnionicity, se jeví – 6-11tý pro stanovení nejvýhodněšjím obdobém Choriová diferenciace předchází amniální – chorionicita uřčuje amnionicitu – spočítám žloutkové váčky Rozmezí I, iI. trimestru psouzení oblasti odstupu interfetální membrány z placenty Monochoriální tento znak není – přepážka tvaru T tenká odstupuje kolmo od placenty Určenéí počtu plodů – 2,3,4 Delta sign místo trojúhelníkovité tvaru isoechogenní podstatou je placentární tkáň prominující mezi vrstvy přepážky interfetální -

42 11 – 13+6 Lebka, mozek Obličej, krk Páteř Srdce Hrudník Dutina břišní
Končetiny Nejenom určení vitality počtu plodu, určení délky gestace, ale i podrbnější vyš. Plodu.Transverzální řez demonstrující lebku, středové echo, chorioidální plexy v postrnních komorách, obličej – zobrazitelný, ale senzitivita a specifita diagnostiky malformací obličeje nízká, páteř – těla obratlů a kůže nad nimi, srdce čtyřdutinová projekce, snaha o zobrazení výtokových traktů, aort. Oblouku, dučeje. Hrudník – tvar hrudníku, plíce bránice,vývoj bránice dokončen v 9 týdnu. dutina břišní – žaludek, moč. Měchýř – 95% v 11wks, ve 13 týdnu všichni,moč. Měchýř do 6mm , nad ýmm megacystis, ledviny viditelné zobrazitelné ve 13 týdnu v 95 %, úpon. Pupečníku, končetiny – odbdobí detekce delečních vad, v l11 týdnu všechny dlouhé kosti, ruce chodidla. 42

43 Markery aneuploidí T21 Down, T18 Edwards, T13 Patau XO Turner, triploidie
NT (nuchální transl.) NB (nosní kost) FMF (frontomaxil.úhel) TCV (trikuspid. chl.) DV (ductus venosus) FHR (srdeční frekvence) Ultrazvukové markery které jsou používány v I.trimestru ke stanovení rizika T 21 mají své ekvivalenty v postnatálním fenotypu - Langdon Down – malý nos plochý olbičej, příliš velká klže Ultrazvukové markery, které jsou používány ke stanovení rizika anuplodié zejména T21 mají své ekvivalenty v postnatálním fenotypu Skupina markerů využívajících funkční dopplerovské hodnocení kardiovsakulárního systému průtok TCV, venosní ductus, obecný marker FHR

44 NT -nuchální translucence
Prevalence chromozomálních vad se zvyšuje s rostoucí NT, požadavky na standardizované Metodika měření je standradizována podle pravidel FMF Metodika měření je standradizována podle fMF

45 Zvýšené NT > 3,5 mm Aneuploidií VVV, VSV genetické syndromy Infekce
Antenatální úmrtí Plody zdravé Uvažuje se o celé řadě příčin vedoucích ke zvýšenému TN

46 18 – 23 týden Plod Placenta Pupečník Voda plodová Cervikometrie
Počet a vitalitu plodů, biometrii plodu, sononatomii plodu – vvv, Uz markery, lokalizaci morfologii placenty, množství vP, délka hrdla tvar děložního hrdla, vyš. Ut. Artérii ev. 46

47 18 – 23 týden Standartní postup Vyšetřovací roviny

48 II.,III.trimestr Plod Hlavička – BPD -biparietální rozměr, HC - obvod
Břicho – AC - obvod břicha Femur- FL – délky femur Placenta – zhodnocení uložení Voda plodová množství Flowmetrie – Dopplerovské zhodnocení fetoplacentárních funkcí

49

50 Hlava BPD HC

51 Břicho AC

52 Femur FL

53 Děkuji Vám za pozornost

54

55

56

57 5wks – gestational sac- location excentrically in the uterine cavity, double ring sign
6wks – Yolk sac /the latest 5+4/ - embryonal structure + pulsation Growth l mm/per day 7wks – GS,YS, embryo + pulsation 8wks – early embryonic size – 9-14mm 9wks - EES 15-21mm 10wks – CRL – crown rump length 22-3Omm

58 I.Trimester US scan CRL 45-84mm - 11- 13+6 wks Sonoanatomy
NT – nuchal transluceny, presence NB – nasal bone, measurement of frontomaxillary angle, tricuspidal regurgitation, ductus venosus flow, HR Combined with maternal age, biochemical screening (free b HCG,PAPP A) 1Owks Risks of trisomy T21,T18,T13

59

60

61

62 Pregnancy of unknown location
Younger intrauterine pregnancy (discriminatory HCG zone – level of possible visualisation of pregnancy TVUS HCG= 1000IU/l Failing PUL – intra or most probably ectopic failing pregnancy Ectopic pregnancy (87-93% detectable by TVUS) Persisting PUL – hCG < 5OOIU/l

63 Ectopic tubal pregnancy

64


Stáhnout ppt "Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google