Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaromír Matějek Svědomí ve zdravotnické praxi. Struktura: Kazuistika I. a její komentář Svědomí v etických kodexech Svědomí v psychologii Svědomí ve filozofii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaromír Matějek Svědomí ve zdravotnické praxi. Struktura: Kazuistika I. a její komentář Svědomí v etických kodexech Svědomí v psychologii Svědomí ve filozofii."— Transkript prezentace:

1 Jaromír Matějek Svědomí ve zdravotnické praxi

2 Struktura: Kazuistika I. a její komentář Svědomí v etických kodexech Svědomí v psychologii Svědomí ve filozofii Shrnutí K promyšlení: kazuistika II., III.

3 Kazuistika I. Lékařka, jejíž pacient trpí v terminálním stádiu nemoci. Pacient je jejím dávným přítelem a žádá ji o pomoc při asistované sebevraždě. Lékařce se příčí účast na asistované sebevraždě jak lidsky, tak profesně. Avšak jsou zde jak pouta přátelství, tak přirozená sympatie.

4 Kazuistika OTÁZKA Nemá lékařka, navzdory svému osobnímu i profesnímu přesvědčení, přece jen formou asistované sebevraždy pomoci svému příteli?

5 Svědomí v etických kodexech Etický kodex České lékařské komory: „Lékař nemůže být nucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí.“

6 Svědomí v etických kodexech Etický kodex České lékařské komory: „Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto dodržovat. S vědomím (zde se nabízí slovní hříčka „Svědomím“) osobního rizika se nemusí cítit být jimi vázán, pokud svým obsahem, nebo ve svých důsledcích narušují lékařskou etiku, ohrožují základní lidská práva.“

7 Svědomí v etických kodexech Kodex sester: „Sestra provádí zodpovědně indikovanou odbornou péči, ale odepře účast na jednání, které odporuje etice či jejímu svědomí.“

8 Svědomí v etických kodexech Kodex sester: „Vnitřní zakotvení morálky, tento vnitřní hlas člověka, jeho svědomí, společně s láskou k lidem jsou skutečně jediným a opravdovým zdrojem morálky.“

9 Svědomí v psychologii Gestalt psychologie: rozlišuje mezi náladou a svědomím. Na jednu stranu svědomí z nálady a pocitů vychází, na druhou stranu je akcentací rozumu protiváhou citů. (Petrilowitsch, Gewissen als Problem).

10 Svědomí v psychologii Logoterapie: Hodnotí smysluplnost konkrétního činu v kontextu struktury dosavadního života. „Svědomí jako orgán smyslu“. (V. E. Frankl).

11 Svědomí v psychologii Psychoanalýza: Svědomí jako internalizace Nad- já. (Freud).

12 Svědomí v psychologii Hlubinná psychologie: Archetyp jako kodex vzorce chování. Svědomí je chápáno jako něco, co vyrůstá z kolize s tímto archetypem. (Jung).

13 Svědomí ve filozofii Pokud bychom měli uvést pojetí svědomí u jednotlivých filozofů, lze snad říci, že ho nikdo neodmítá a všichni se jím zabývají velmi důkladně. Každý jej svým způsobem považuje za těžiště lidské osobnosti. Tak lze lékařskou etiku chápat jako výrazně antropocentricky založenou.

14 Svědomí ve filozofii Rozsáhlá evropská filozofická tradice nechápe svědomí jako něco, čím lze alibisticky omlouvat lidské činy. Svědomí je tím, co člověka jednak varuje před špatným chováním, a tím, co ho vede na cestě jeho vlastního života tak, aby jeho vlastní lidská důstojnost byla žita co nejplněji.

15 Svědomí ve filozofii Platón: „Daimonion“, „daimonský hlas“, rozumová úvaha o budoucím jednání. (Obrana Sókrata, Timaios)

16 Svědomí ve filozofii Tomáš Akvinský: „Synderesis“ : Činit dobro, varovat se zlého. „conscientia“: Aplikace vědění na nějaké jednání. (Summa theologiae)

17 Svědomí ve filozofii Kant: Předkritické období: „povinnost vůči sobě samému“, pojetí svědomí jako „soudního dvora“. (Eine Vorlesung über Ethik) Kritické období: Svědomí „vrozený soudce“, kterého člověk staví nad sebe. … „druhá osoba“ v člověku. (Die Metaphysik der Sitten)

18 Svědomí ve filozofii Hegel: Napětí mezi subjektivním (jednotlivec) a objektivním (postoj společnosti). Správné je toto objektivně dobré nahlédnout a přijmout za vlastní. (Phänomenologie des Geistes, Enzyklopädie der phil. Wissenschaften, Grundlinie der Philosophie des Rechts)

19 Svědomí ve filozofii Nietzsche: Kritik soudobé židovsko-křesťanské morálky, která „zvítězila nad křesťanským Bohem“. Motivem je snaha o vše dobré, co zmrtvělá morálka potlačila, vyzdvihuje radost, krásu a život. Měřítkem zralého svědomí je myšlenka „věčného návratu“: „Chceš toto ještě jednou a bezpočtukrát?“ (Die fröhliche Wissenschaft, Also sprach Zarathustra)

20 Svědomí ve filozofii Heidegger: Svědomí volá „pobyt“,“Dasein“ z „nevlastního“, „uneigentlichen“ způsobu bytí pobytu „Man“ k „vlastnímu“, „eigentlichen“, „vždy mému“, „jemeinige“. (Sein und Zeit)

21 Závěr I. Co je svědomí?

22 Závěr II. Jak se projevuje svědomí v naší kauzuistice?

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jaromír Matějek Svědomí ve zdravotnické praxi. Struktura: Kazuistika I. a její komentář Svědomí v etických kodexech Svědomí v psychologii Svědomí ve filozofii."

Podobné prezentace


Reklamy Google