Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaly končetin - mm. membri thoracici et pelvini

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaly končetin - mm. membri thoracici et pelvini"— Transkript prezentace:

1 Svaly končetin - mm. membri thoracici et pelvini

2 Svaly pletence hrudní končetiny
Povrchová vrstva m. trapezius m. sternocleidomastoideus m. brachiocephalicus m. sternocephalicus

3 m. brachiocephalicus (zvedač hlavy)

4 m. sternocephalicus (kývač hlavy)

5 Hluboká vrstva m. pectoralis profundus m. subclavius m. rhomboideus
m. serratus ventralis thoracis et cervicis

6

7 Vlastní svaly hrudní končetiny
Svaly ramenního kloubu M. supraspinatus (extense) M. infraspinatus (flexe) M. deltoideus M. teres minor (flexe) M. teres major (flexe) M. articularis humeri (Eq) M. subscapularis (extensor) M. coracobrachialis (addukce, supinace)

8 Svaly loketního kloubu
m. brachialis m. biceps brachii (pouze 1 hlava) - lacertus fibrosus m. triceps brachii m. anconeus m. tensor fasciae antebrachii

9

10 flexory loketního kloubu

11 Svaly radioulnárních kloubů
funkční pouze u šelem m. brachioradialis m. supinator m. pronator teres m. pronator quadratus

12 Svaly karpálního kloubu
odstupují na humeru – upínají se na karpální kloub m. extensor carpi radialis m. extensor carpi ulnaris - (u skotu flexor) - odstup od epicondylus lat. humeri m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris - odstup od epicondylus med. humeri

13

14 Svaly prstů m. extensor digitorum communis – odstup epicondylus lat. humeri m. extensor digitorum lateralis m. extensor digiti primi et secundi m. abductor digiti primi longus m. flexor digitorum superficialis – odstup od epicondylus med. m. flexor digitorum profundus mm. interflexorii manica flexoria – m. flexor digitorum superficialis a m. interosseus tvoří úponovou manžetu kolem m. flexor digitorum profundus v oblasti základního klubu prstu

15

16

17

18 Bezúnavné stání - pasivní vazivově šlašitý aparát
omezuje svalovou činnost - m. serratus ventralis - zavěšuje trup mezi hrudní končetiny - váha trupu způsobuje flexi ramenního a loketního kloubu a extenzi kloubů prstů 1) m. biceps brachii - zajišťuje ramenní a loketní kloub proti flexi (odstupová šlacha) - zajišťuje extenzi karpálního kloubu (lacertus fibrosus) Součásti aparátu

19 Spěnkový kloub před prošlápnutím zajišťují
2) lig. accessorium m. flexor digitorum superficialis 3) lig. accessorium m. flexor digitorum profundus 4) m. interosseus medius + m. extensor digitorum communis lig. sesamoideum palmare lig. sesamoideum collaterale lig. sesamoideum distale závěsný aparát spěnky - art. metacarpophalangea

20 Krátké svaly prstů mm. interossei mm. lumbricales (u šelem)
m. flexor digitorum brevis (pouze u šelem)

21 Svaly pletence pánevní končetiny
Vnitřní bederní svaly m. psoas minor m. iliopsoas m. psoas major m. iliacus m. quadratus lumborum

22

23

24 Vlastní svaly pánevní končetiny
Zevní pánevní svaly - natahují kyčelní kloub m. gluteus superficialis m. gluteofemoralis (catus) m. gluteobiceps (skot) m. gluteus medius m. gluteus accessorius m. piriformis m. gluteus profundus m. tensor fasciae latae

25

26 Hluboké pánevní svaly jemná koordinace pohybů v kyčelním kloubu m. obturatorius internus (Eq,Ca) m. obturatorius externus mm. gemeli m. quadratus femoris m. articularis coxae (Eq,Ca)

27 Kaudální stehenní svaly
- natahují kyčelní, kolenní a hlezenní kloub m. biceps femoris m. abductor cruris caudalis (car) m. semitendinosus m. semimembranosus tendo calcaneus communis

28 Mediální stehenní svaly
m. sartorius m. gracilis m. pectineus mm. adductores – brevis, longus, magnus

29 Vlastní svaly kolenního kloubu
m. quadriceps femoris m. rectus femoris m. vastus medialis m. vastus intermedius m. vastus lateralis m. popliteus

30 Canalis femoralis kraniální ohraničení – m.sartorius
kaudální – m. gracilis, m. pectinues laterálně – m. vastus medialis, m. iliopsoas Obsah: a. femoralis, v. femoralis, n.saphenus

31 Kraniální bércové svaly
Ohybače hlezenního kloubu Natahovače hlezenního kloubu m. tibialis cranialis m. extensor digitorum longus m. peroneus longus m. extensor digitorum lateralis m. peroneus brevis m. extensor digiti primi longus m. peroneus tertius

32 Kaudální svaly bérce Natahovače hlezna m. triceps surae
m. gastrocnemius m.soleus Ohybače prstů m. flexor digitorum superficialis m. flexor digitorum profundus m. flexor digitorum lateralis m. flexor digitorum medialis m. tibialis caudalis

33

34 Pasivní aparát pánevní končetiny
udržují konstantní flexi v kolenním a tarzálním kloubu a extenzi kloubu prstů fixace čéšky m. peroneus tertius (vazivový) m. tibialis cranialis m. flexor digitorum superficialis (vazivový)

35 Pasivní aparát pánevní končetiny
fixace pately při extenzi v kolenním kloubu

36 Krátké svaly prstů m. extensor digitorum brevis
m. flexor digitorum brevis mm. interflexorii mm. lumbricales mm. interossei m.quadratus plantae


Stáhnout ppt "Svaly končetin - mm. membri thoracici et pelvini"

Podobné prezentace


Reklamy Google