Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEST 01. Otázka číslo 1. Mezi skleníkové plyny nepatří: a)vodní pára; b)metan; c)argon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEST 01. Otázka číslo 1. Mezi skleníkové plyny nepatří: a)vodní pára; b)metan; c)argon."— Transkript prezentace:

1 TEST 01

2 Otázka číslo 1. Mezi skleníkové plyny nepatří: a)vodní pára; b)metan; c)argon.

3 Otázka číslo 2. Astenosféra je: a)geosféra nacházející se pod litosférou, od které je oddělena Moho. diskontinuitou a kde dochází ke kontinentálnímu driftu; b)geosféra nacházející se pod litosférou, od které je oddělena nízkorychlostní zónou a kde dochází ke kontinentálnímu driftu; c)část atmosféry mezi troposférou a stratosférou.

4 Otázka číslo 3. Intruze je: a)proces výstupu magmatu na zemský povrch; b)proces průniku magmatu horninovým prostředím; c)proces diferenciace magmatu.

5 Otázka číslo 4. Magnitudo je: a)fáze krystalizace magmatu; b)dekadický logaritmus amplitudy zemského povrchu; c)fotoelektrický jev v troposféře.

6 Otázka číslo 5. Vulkanismus je proces spojený se vznikem: a)hlubinných hornin; b)žilných hornin; c)výlevných hornin.

7 Otázka číslo 6. Intenzita zemětřesení vyjádřená magnitudem se určuje: a)v hypocentru; b)v epicentru; c)v epicentrální vzdálenosti.

8 Otázka číslo 7. Atomy kterých prvků vznikly po Velkém třesku jako první? a)H a C; b)H a He; c)Fe a Ni.

9 Otázka číslo 8. Zákon superpozice je: a) zákon podle kterého se řídí přežití živočišného druhu; b) zákon podle kterého určujeme stejně staré horniny; c) zákon podle kterého určujeme vzájemné stáří hornin.

10 Otázka číslo 9. Chondrit je: a) druh mraků; b) katastrofický jev v atmosféře; c) kamenný meteorit.

11 Otázka číslo 10. U přechodné zemské kůry je střední vrstva: a) granitová; b) bazaltová; c) andezitová.

12 Otázka číslo 11. Sluneční halo vzniká: a)rozptylem světla na ledových krystalech cirrů; b)rozptylem světla na ledových krystalech stratusů; c)rozptylem světla na kapkách vody v mlze.

13 Otázka číslo 12. Podzemní voda prostupuje horninovým masivem pouze: a)puklinami a póry krystalických hornin; b)dutinami, puklinami a průlinami hornin; c)póry a průlinami sedimentárních hornin.

14 Otázka číslo 13. Pokles teploty v troposféře s nadmořskou výškou je: a ) 0,6 o C na 100 m; b ) 4 o C na 1000 m; c) 80 o C na 10 km.

15 Otázka číslo 14. Ploužení dosahuje rychlosti pohybu horninových hmot po svahu dolů: a) několik metrů za den; b) několik milimetrů za den; c) několik milimetrů za rok.

16 Otázka číslo 15. Část vrásy vyklenutá nahoru (neznáme stáří hornin) se označuje: a) antiklinála; b) synklinála; c) antiforma.


Stáhnout ppt "TEST 01. Otázka číslo 1. Mezi skleníkové plyny nepatří: a)vodní pára; b)metan; c)argon."

Podobné prezentace


Reklamy Google