Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: a) izolovaně jeden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: a) izolovaně jeden."— Transkript prezentace:

1 VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA

2 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: a) izolovaně jeden trh b) poptávku a nabídku na dílčím trhu c) vazby mezi jednotlivými trhy d) rovnováhu všech trhů současně e) platí c) i d) zároveň

3 ÚVOD stav všeobecné rovnováhy se vyjadřuje pomocí modelu ………………, tedy modelu, kdy máme dva vstupy do výroby dva výrobce, kteří produkují dva statky dva spotřebitele, kteří tyto statky spotřebovávají obecná charakteristika ekonomické rovnováhy nikdo (ani spotřebitelé, ani výrobci, ani vlastníci výrobních faktorů) nemohou ani polepšit, tedy jako stav, kdy nelze zvětšit užitek, příjem, aniž by se snížil užitek či příjem někoho jiného. Stav všeobecné rovnováhy je ………………………. PARETOOPTIMÁLNÍ 2*2*2*2

4 12. Teorie dílčí ekonomické rovnováhy: 12. Teorie dílčí ekonomické rovnováhy: a) zkoumá tržní systém jako celek b) zohledňuje,, zpětnou vazbu“ mezi trhy c) určuje podmínky rovnováhy na všech trzích současně d) všechny předchozí odpovědi jsou správně e) žádná z odpovědí není správná

5 12. Teorie dílčí ekonomické rovnováhy: 12. Teorie dílčí ekonomické rovnováhy: a) zkoumá tržní systém jako celek b) zohledňuje,, zpětnou vazbu“ mezi trhy c) určuje podmínky rovnováhy na všech trzích současně d) všechny předchozí odpovědi jsou správně e) žádná z odpovědí není správná

6 4. Která z následujících nabídek není předpokladem 2x2x2 modelu všeobecné rovnováhy? 4. Která z následujících nabídek není předpokladem 2x2x2 modelu všeobecné rovnováhy? a) existence dvou zdrojů b) existence dvou spotřebitelů c) existence dvou produktů d) existence dvou trhů e) existence dokonalé konkurence na všech trzích

7 4. Která z následujících nabídek není předpokladem 2x2x2 modelu všeobecné rovnováhy? 4. Která z následujících nabídek není předpokladem 2x2x2 modelu všeobecné rovnováhy? a) existence dvou zdrojů b) existence dvou spotřebitelů c) existence dvou produktů d) existence dvou trhů e) existence dokonalé konkurence na všech trzích

8 6. Kolik trhů obsahuje model 2x2x2? 6. Kolik trhů obsahuje model 2x2x2? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

9 6. Kolik trhů obsahuje model 2x2x2? 6. Kolik trhů obsahuje model 2x2x2? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

10 ROVNOVÁHA VE SMĚNĚ (2 VÝSTUPY, 2 SPOTŘEBITELÉ) Krabicový diagramRozdělení statků mezi spotřebitele 0 IC 1 IC 2 X1X1 X Y Y1Y1 graf z pohledu příslušného spotřebitele A ● množství jednoho a druhého statku, které připadne druhému spotřebiteli množství jednoho a druhého statku, které připadne prvnímu spotřebiteli A X Y Y X

11 Indiferenční křivky dvou spotřebitelů a krabicový diagram 0 0 počátek souřadnic z pohledu prvního spotřebitele počátek souřadnic z pohledu druhého spotřebitele IC 1 1 IC 1 2 IC 2 2 IC 2 1

12 ROVNOVÁHA VE SMĚNĚ 0 (1. spotřebitel) 0 (2. spotřebitel) Y X Y X B E A CC X 1 2 IC 2 IC 1 MRSC 1 =MRSC 2

13 Proč musí být MRSC všech spotřebitelů shodná, pokud má být situace paretooptimální Úkol: Jakou podobu má v tomto případě paretovské zlepšení? 0 (1. spotřebitel) 0 (2. spotřebitel) Y X Y X B E A CC X 1 2 IC 2 IC 1

14 2. Podmínku efektivnosti spotřeby pro dva spotřebitele lze zapsat ve tvaru: 2. Podmínku efektivnosti spotřeby pro dva spotřebitele lze zapsat ve tvaru: a) (MRS XY ) A = (MRS XY ) B b) (MRPT XY ) A = (MRPT XY ) A c) (MRTS KL ) X = (MRTS KL ) Y d) (MRPT XY ) A = MRS XY e) MU X /P X = MU Y /P Y

15 2. Podmínku efektivnosti spotřeby pro dva spotřebitele lze zapsat ve tvaru: 2. Podmínku efektivnosti spotřeby pro dva spotřebitele lze zapsat ve tvaru: a) (MRS XY ) A = (MRS XY ) B b) (MRPT XY ) A = (MRPT XY ) A c) (MRTS KL ) X = (MRTS KL ) Y d) (MRPT XY ) A = MRS XY e) MU X /P X = MU Y /P Y

16 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 3. Zdůvodněte, proč při rovnováze ve směně se musí rovnat mezní míra substituce jednotlivých spotřebitelů. Co by se stalo, pokud by se tyto mezní míry substituce nerovnaly? Předpokládejme kupř. by chtěl směnit 1 litr vína za 4 litry mléka, druhý spotřebitel by za 1 litr mléka chtěl 2 litry vína. Co by se stalo? 3. Zdůvodněte, proč při rovnováze ve směně se musí rovnat mezní míra substituce jednotlivých spotřebitelů. Co by se stalo, pokud by se tyto mezní míry substituce nerovnaly? Předpokládejme kupř. by chtěl směnit 1 litr vína za 4 litry mléka, druhý spotřebitel by za 1 litr mléka chtěl 2 litry vína. Co by se stalo?

17 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 5. Předpokládejme kupř., že firma Alfa má mezní míru technické substituce kapitálu prací 10 ku 1 (10 dělníků nahradí jeden stroj). Firma Beta ale má mezní míru substituce kapitálu ku práce 20 1 (20 dělníků nahradí jeden stroj). K čemu dojde z hlediska poptávky po strojích a po dělnících ze strany firmy Alfa a firmy Beta? 5. Předpokládejme kupř., že firma Alfa má mezní míru technické substituce kapitálu prací 10 ku 1 (10 dělníků nahradí jeden stroj). Firma Beta ale má mezní míru substituce kapitálu ku práce 20 1 (20 dělníků nahradí jeden stroj). K čemu dojde z hlediska poptávky po strojích a po dělnících ze strany firmy Alfa a firmy Beta? Kde všude a v jaké podobě vidíme v grafu všeobecné rovnováhy všeobecné rovnováhy rovnovážnou cenu každého ze statků, resp. poměrnou cenu statků? Kde všude a v jaké podobě vidíme v grafu všeobecné rovnováhy všeobecné rovnováhy rovnovážnou cenu každého ze statků, resp. poměrnou cenu statků?

18 SMLUVNÍ KŘIVKA 0 (1. spotřebitel) 0 (2. spotřebitel) CC X Y Y X

19 3. Množina bodů efektivní alokace finální produkce může být vyjádřena pomocí: 3. Množina bodů efektivní alokace finální produkce může být vyjádřena pomocí: a) smluvní křivky výroby b) smluvní křivky směny c) izokosty d) pravidla minimálních nákladů e) sklonu PPF

20 3. Množina bodů efektivní alokace finální produkce může být vyjádřena pomocí: 3. Množina bodů efektivní alokace finální produkce může být vyjádřena pomocí: a) smluvní křivky výroby b) smluvní křivky směny c) izokosty d) pravidla minimálních nákladů e) sklonu PPF

21 7. Pokud oba spotřebitelé mají zcela shodné preference, pak smluvní křivka směny bude mít tvar: 7. Pokud oba spotřebitelé mají zcela shodné preference, pak smluvní křivka směny bude mít tvar: a) pravého úhlu b) lomenice c) paraboly d) přímky e) nelze jednoznačně rozhodnout

22 7. Pokud oba spotřebitelé mají zcela shodné preference, pak smluvní křivka směny bude mít tvar: 7. Pokud oba spotřebitelé mají zcela shodné preference, pak smluvní křivka směny bude mít tvar: a) pravého úhlu b) lomenice c) paraboly d) přímky e) nelze jednoznačně rozhodnout

23 ROVNOVÁHA VE VÝROBĚ 2 VSTUPY, 2 VÝSTUPY Všechny body dotyku, ve kterém se jednotlivé …………dotýkají, lze spojit a vytvořit ………………, která znázorňuje všechny kombinace, kdy zvýšení produkce jednoho výstupu je možné za cenu snížení produkce druhého výstupu. Poměr, ve kterém lze zaměnit ve výrobě jeden vstup druhým (například práci kapitálem či naopak), aniž by se měnilo množství výstupu (tj. spotřebního statku, který vyrábíme), se nazývá mezní míra technické substituce (MRST) Podmínku rovnováhy ve výrobě lze formulovat následovně Nutnou a dostatečnou podmínkou dosažení rovnováhy ve výrobě je, že se mezní míra technické substituce při výrobě obou spotřebovávaných statků rovná MRST 1 =MRST 2 izokvanty smluvní křivku CC

24 ROVNOVÁHA VE VÝROBĚ 0 výrobní faktory jsou používány první výstup X 0 výrobní faktory jsou užívány pro druhý výstup X Y X Y X B E A CC X 1 2 izokvanta Q´ 2 1 izokvanta Q´ 1 2

25 8. Na osách krabicového schématu výroby sledujeme: 8. Na osách krabicového schématu výroby sledujeme: a) množství výstupů b) množství vstupů c) náklady na výrobu d) ceny vstupů e) ceny výstupů

26 8. Na osách krabicového schématu výroby sledujeme: 8. Na osách krabicového schématu výroby sledujeme: a) množství výstupů b) množství vstupů c) náklady na výrobu d) ceny vstupů e) ceny výstupů

27 11. Pokud lze zvýšit výrobu statku Y aniž se současně sníží výroba statku X, pak se jedná o: 11. Pokud lze zvýšit výrobu statku Y aniž se současně sníží výroba statku X, pak se jedná o: a) efektivnost výroby b) efektivnost směny c) neefektivnost výroby d) neefektivnost směny e) bod všeobecné rovnováhy

28 11. Pokud lze zvýšit výrobu statku Y aniž se současně sníží výroba statku X, pak se jedná o: 11. Pokud lze zvýšit výrobu statku Y aniž se současně sníží výroba statku X, pak se jedná o: a) efektivnost výroby b) efektivnost směny c) neefektivnost výroby d) neefektivnost směny e) bod všeobecné rovnováhy

29 SMLUVNÍ KŘIVKA VE VÝROBĚ 0 0 CC X Y Y X

30 HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ (PPF) hranice produkčních možností (PPF) představuje maximálně dosažitelné kombinace výroby dvou statků posun po PPF mezní míra transformace produktu vyjadřuje poměr mezi množstvím jednoho ze statků, které získáme, a množstvím 2. statku, které musíme obětovat, v níž výroba jednoho statku může být převedena na výrobu druhého statku PPF Q´ 1 Q´ 2 PPF Q´ 1 Q´ 2 A B Q´ 2 1 Q´ 2 2 ΔQ´ 2 Q´ 1 1 Q´ 1 2 ΔQ´ 1 MRTP =

31 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: a) efektivnost ve výrobě b) neefektivní využití zdrojů c) nedosažitelný bod d) nevyužití zdrojů e) mohou platit odpovědi b) i d)

32 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: 9. Bod nacházející se pod PPF signalizuje: a) efektivnost ve výrobě b) neefektivní využití zdrojů c) nedosažitelný bod d) nevyužití zdrojů e) mohou platit odpovědi b) i d)

33 1. Za předpokladu konkávního tvaru křivky PPF mezní míra transformace produktu (MRPT) při pohybu po PPF směrem dolů: 1. Za předpokladu konkávního tvaru křivky PPF mezní míra transformace produktu (MRPT) při pohybu po PPF směrem dolů: a) roste b) klesá c) nemění se d) průběh MRPT nijak nesouvisí s tvarem PPF e) nelze jednoznačně určit

34 1. Za předpokladu konkávního tvaru křivky PPF mezní míra transformace produktu (MRPT) při pohybu po PPF směrem dolů: 1. Za předpokladu konkávního tvaru křivky PPF mezní míra transformace produktu (MRPT) při pohybu po PPF směrem dolů: a) roste b) klesá c) nemění se d) průběh MRPT nijak nesouvisí s tvarem PPF e) nelze jednoznačně určit

35 14. V případě konstantních výnosů při výrobě produktů X a Y bude mít hranice produkčních možností (PPF) tvar: 14. V případě konstantních výnosů při výrobě produktů X a Y bude mít hranice produkčních možností (PPF) tvar: a) konkávní b) konvexní c) přímky d) nespojité čáry e) vlnonky

36 14. V případě konstantních výnosů při výrobě produktů X a Y bude mít hranice produkčních možností (PPF) tvar: 14. V případě konstantních výnosů při výrobě produktů X a Y bude mít hranice produkčních možností (PPF) tvar: a) konkávní b) konvexní c) přímky d) nespojité čáry e) vlnonky

37 Výrobně spotřební efektivnost Cílem ekonomického systému je uspokojit lidské potřeby – efektivnost ve výrobě nemusí být vůbec žádoucí, jestliže je vyrobena špatná kombinace zboží z hlediska požadavků spotřebitelů.Cílem ekonomického systému je uspokojit lidské potřeby – efektivnost ve výrobě nemusí být vůbec žádoucí, jestliže je vyrobena špatná kombinace zboží z hlediska požadavků spotřebitelů. –Pro dosažení celkové efektivnosti musí být současně splněny podmínky pro dosažení efektivnosti ve výrobě i pro efektivnost ve směně. pro dosažení efektivnosti ve výrobě i pro efektivnost ve směně. Splnění obou podmínek ale stále není postačující podmínkou celkové efektivnosti – je nutné sladit preference spotřebitelů s výrobními možnostmi. Podmínkou výroby správné kombinace zboží je, žeSplnění obou podmínek ale stále není postačující podmínkou celkové efektivnosti – je nutné sladit preference spotřebitelů s výrobními možnostmi. Podmínkou výroby správné kombinace zboží je, že MRS = MRPT MRS dvou statků se shoduje s MRPT těchto statků (stejná pro všechny spotřebitele) (stejná pro všechny firmy)

38 Graf - Výrobně spotřební efektivnost R –v ekonomice bude vyrobeno X jednotek X, a Y jednotek Y, to je současně celkové množství X a Y, které bude rozděleno mezi oba spotřebitele. G –tečny g a r jsou rovnoběžné – sklon indif. křivky = sklonu křivky výr. možností. Mezní míra transformace = Mezní míra substituceMezní míra transformace = Mezní míra substituce YAYA XAXA Y X R r g UAUA UEUE G CC

39 Všeobecná rovnováha - graf Y1Y1 X1X1 U0U0 U1U1 U2U2 R S Y X

40 5. Pro dosažení všeobecné rovnováhy je nutná: 5. Pro dosažení všeobecné rovnováhy je nutná: a) efektivnost směny b) efektivnost výroby c) výrobně spotřební efektivnost d) současná efektivnost výroby, směny a produkt – mixu (výrobně spotřební efektivnost) e) efektivnost dílčího trhu

41 5. Pro dosažení všeobecné rovnováhy je nutná: 5. Pro dosažení všeobecné rovnováhy je nutná: a) efektivnost směny b) efektivnost výroby c) výrobně spotřební efektivnost d) současná efektivnost výroby, směny a produkt – mixu (výrobně spotřební efektivnost) e) efektivnost dílčího trhu

42 10. Bod všeobecné rovnováhy: 10. Bod všeobecné rovnováhy: a) musí ležet na PPF nebo na smluvní křivce b) musí ležet na PPF, ale nikoli na smluvní křivce c) nemusí ležet na PPF, ale musí ležet na smluví křivce d) nemusí ležet na PPF ani na smluvní křivce e) musí ležet v průsečíku PPF a smluvní křivky

43 10. Bod všeobecné rovnováhy: 10. Bod všeobecné rovnováhy: a) musí ležet na PPF nebo na smluvní křivce b) musí ležet na PPF, ale nikoli na smluvní křivce c) nemusí ležet na PPF, ale musí ležet na smluví křivce d) nemusí ležet na PPF ani na smluvní křivce e) musí ležet v průsečíku PPF a smluvní křivky

44 OPTIMUM V PŘÍPADĚ: 2 FIRMY, 2 VÝSTUPY Pokud má být alokace (umístění) zdrojů v případě 2 firmy, 2 výstupů optimální, musí být mezní míra transformace výstupu u obou firem stejná. PPF Q´ 2 Q´ 1 A B -ΔQ´ 2 =1 +Q´ 1 1. výrobce MRPT 1 =MRPT 2 2. výrobce Q´ 2 Q´ 1 A B +ΔQ´ 2 =1 -ΔQ´ 1

45 2.2. Alokační efektivnost znamená, že: 2.2. Alokační efektivnost znamená, že: a) není možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží b) je možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží c) každý ekonomický subjekt může zlepšit svoji situaci, aniž by se zhoršila situace ostatních subjektů d) MU > MC e) MU < MC

46 VÝROBNĚ SPOTŘEBNÍ ROVNOVÁHA – optimum v případě: 2 vstupy, 2 výstupy, 2 spotřebitelé Výrobně spotřební rovnováha ● 2 1 0 (1. spotřebitel) 0 (2. spotřebitel) t PPF Q´ 2 Q´ 2 1 CC Q´ 1 Q´ 1 1 2 1 ● s X

47 Proč musí být MRTP všech výrobců shodná, pokud má být situace paretooptimální úkol: Jakou podobu má v tomto případě paretovské zlepšení? A B PPF Q´ 2 Q´ 1 -ΔQ´ 2 =1 +ΔQ´ 1 1. výrobce 00 PPF 1. výrobce B A Q´ 1 -ΔQ´ 1 +ΔQ´ 2 =1 Q´ 2

48 Vytváření výrobně spotřební rovnováhy v ekonomickém systému Vytváření nové výrobní spotřební rovnováhy PPF Q´ 2 Q´ 2 1 Q´ 2 2 Q´ 1 Q´ 1 1 Q´ 1 2 CC 1 s2s2 s1s1 CC 2 t2t2 t1t1

49 KOMPLEXNÍ ZACHYCENÍ VYTVÁŘENÍ SOULADU MEZI STRUKTUROU VÝROBY A PREFENCEMI SPOTŘEBITELŮ firmy přicházející do odvětvísituace na trhu s P P0P0 P1P1 AC MC=s MR 0 =d 0 MR 1 =d 1 s0s0 D E1E1 E0E0 s1s1 P P1P1 AC ● EP=0 MR 0 =d 0 MR 2 =d 2 P P2P2 P0P0 MC=s ● EP=0 firmy odcházející z odvětví P P2P2 D E0E0 S0S0 S2S2 E2E2

50 VZTAH MEZI STRUKTUROU VÝROBY A PREFERENCEMI SPOTŘEBITELŮ vztah mezi strukturou výroby a preferencemi spotřebitelů PPF Q´ 2 Q´ 2 1 Q´ 2 2 Q´ 1 Q´ 1 1 Q´ 1 2 CC 1 s2s2 s1s1 CC 2 t2t2 t 1 =MRPT ● 5 2 MRSC 1 =MRSC 2 =s 1 ● B A ● E1E1 2 1 E2E2

51 PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ROVNOVÁHY Nejdůležitější podmínky všeobecné rovnováhy pro libovolný počet vstupů, firem, výstupů, spotřebitelů jsou TŘI mezní míra technické substituce (každého) vstupu za druhý musí být stejná pro oba (všechny) spotřebitele mezní míra substituce ve spotřebě (každého) jednoho výstupu za druhý musí být stejná pro oba (všechny) spotřebitele společná míra substituce ve spotřebě se musí rovnat společné míře transformace pro oba (všechny) výstupy za těchto podmínek současně platí, že poměrná cena výstupů (poměr ceny jednoho statku ke druhému) se rovná mezní míře substituce ve spotřebě a mezní míře transformace při jejich výrobě

52 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 2. Nejdůležitější podmínky všeobecné rovnováhy jsou tři. Jaké jsou ale další? Uveďte alespoň další tři. 2. Nejdůležitější podmínky všeobecné rovnováhy jsou tři. Jaké jsou ale další? Uveďte alespoň další tři.

53 VÝZNAM MODELU VŠEOBECNÉ ROVNOVÁHY tento model neuskutečnitelný v praxi všeobecná rovnováha není ani „ekonomickým ideálem“ značná vypovídací schopnost dva protichůdné vlivy působící v ekonomice 1. adaptační chování 2. Inovační chování

54 Správně doplňte Teorie dílčí ekonomické rovnováhy zkoumá ___________ cen a množství na jednom ______ izolovaném trhu (tato metodologie je spojena se jménem A. Marshalla). Analýza celkové (všeobecné) rovnováhy určuje podmínky rovnováhy na všech trzích ________, bere v úvahu vzájemnou propojenost a podmíněnost trhů („_______ vazbu“ mezi trhy) – z hlediska historie tohoto metodologického přístupu lze jmenovat zejména L. M. E. Walrase. Jednoduchým modelem všeobecné rovnováhy je model _____; předpokládající ______ uzavřenou ekonomiku, existenci dvou _________ faktorů, dvou _______ a dvou __________ za podmínek dokonalé konkurence na všech ____ uvažovaných trzích determinaci dílčím současně zpětnou 2x2x2 barter výrobních výrobků spotřebitelů šesti

55 Správně doplňte Podmínka všeobecné rovnováhy vyžaduje současnou rovnováhu výroby a ______. Je nutné dosažení efektivnosti ve ______ a efektivnosti ______. Pozn.: zde ztotožňujeme stav celkové rovnováhy („Walrasovské“) se stavem „Pareto-efektivnosti“ (předpoklady a podrobný výklad – viz ekonomii blahobytu v doporučené rozšiřující literatuře). Efektivnosti ve výrobě je dosaženo právě tehdy, když jsou zdroje využity v ______ rozsahu a ______ jednotlivých zdrojů je pro všechny vyráběné produkty ______. Situaci efektivnosti ve výrobě můžeme ilustrovat pomocí ________ křivky boxu ______ nebo pomocí hranice produkčních _________ (křivky PPF) směny výrobě směně plnémMRTS stejná smluvnívýroby možností

56 Správně doplňte Podmínkou efektivní směny (resp. spotřeby) je rovnost _____ mezi jakýmikoli dvojicemi zboží pro ________ spotřebitele. Body efektivní alokace finální produkce leží na ________ křivce boxu ______. Současnost rovnováhy výroby a směny (sladění preferencí spotřebitelů s výrobními možnostmi firem) vyjadřuje efektivnost _____________. Této efektivnosti je dosaženo, pokud míra poměru dvou zboží, ve které jsou nahraditelná ve ________ (MRS) se shoduje s mírou, ve které jsou nahraditelné ve ______ (MRPT). Stav všeobecné rovnováhy se prosazuje pomocí působení __________ mechanizmu. V ekonomické realitě však často nastává konflikt mezi ___________ a ____________. MRS všechny smluvní směny produkt-mixu spotřebě výrobě celkového efektivností spravedlností

57 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Pro dosažení celkové rovnováhy je nezbytná rovnost „společné“ MRS a „společné“ MRPT V případě dokonalé konkurence nastolování všeobecné rovnováhy zajišťuje působení mechanizmu relativních cen Při zmenšení dostupných zdrojů se křivka produkčních možností posune směrem doprava Na smluvní křivce boxu směny jsou shodné sklony indiferenčních křivek obou spotřebitelů [PRAVDA] [PRAVDA] [NEPRAVDA] [PRAVDA]

58 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Předpoklad dokonalé konkurence na trhu práce není nezbytný pro model 2 x 2 x 2 [ Při pohybu podél konkávní PPF rostou náklady obětované příležitosti Dokonale konkurenční ekonomika je vždy společensky optimální a nejlepší tržní strukturou [NEPRAVDA] [PRAVDA] [NEPRAVDA]


Stáhnout ppt "VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: 2.14. Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá: a) izolovaně jeden."

Podobné prezentace


Reklamy Google