Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZHODNOCENÍ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITIKY EU VE VAZBĚ NA VÝHLED SKUPINY ČEZ DO BUDOUCNOSTI 9. podzimní konference energetických manažerů Praha, 6-7.září 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZHODNOCENÍ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITIKY EU VE VAZBĚ NA VÝHLED SKUPINY ČEZ DO BUDOUCNOSTI 9. podzimní konference energetických manažerů Praha, 6-7.září 2006."— Transkript prezentace:

1 ZHODNOCENÍ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITIKY EU VE VAZBĚ NA VÝHLED SKUPINY ČEZ DO BUDOUCNOSTI 9. podzimní konference energetických manažerů Praha, 6-7.září 2006 Jan Kanta, ředitel sekce Pravidla trhu

2 1 Jaké skutečnosti vedly EU k úvahám o nové energetické politice PROČ SE EVROPA BAVÍ O SVÉ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE?  Výrazná potřeba nových investic  Trvalý růst závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů z dnešních cca 50% na více než 70% do 30 let  Růst bezpečnostních rizik jak z hlediska země původu energie, tak dopravních tras  Evropa nemá dosud plně rozvinutý vnitřní energetický trh, liberalizace je pouze v jednotlivých členských státech, ale ne v celé EU  Potřeba zajistit bezpečnost dodávek za přijatelné ceny pro zákazníka Základním mottem je zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje Zdroj:Zelená kniha Evropské komise z března 2006

3 2 Priorita JAKÉ PRIORITY A CESTY K JEJICH DOSAŽENÍ NOVÁ ENERGETICKÁ POLITIKA NAVRHUJE? Vnitřní trh Vnitřní politika zásobování energiemi Energetický mix Životní prostředí Energetické technologie a inovace Externí vztahy Cesta  postupovat směrem k plně rozvinutému vnitřnímu trhu s energiemi a posílení přenosových kapacit  dosáhnout solidarity mezi jednotlivými členskými zeměmi v oblasti strategických rezerv a dlouhodobých kontraktů  dosáhnout diverzifikovaného, efektivního a udržitelného mixu, který bude plně v kompetenci jednotlivých členských států  dosáhnout koordinovaného přístupu ke změně klimatu, energetické účinnosti, obnovitelným zdrojům energie a výrobě energie s nízkými emisemi  strategický přístup  vytvářet koherentní a proaktivní externí politiku pro zajištění energií Zdroj:Zelená kniha Evropské komise z března 2006

4 3 CO K TÉMATU NOVÉ ENERGETICKÉ POLITIKY PRO EVROPU ŘEKLI JEJÍ VRCHOLNÍ PŘEDSTAVITELÉ? „Evropská energetická politika vyvažuje tři klíčové cíle: (1) udržitelný rozvoj, (2) konkurenceschopnost a (3) bezpečnost dodávek. Energetická účinnost je principem, který může být odpovědí na všechny tyto cíle. Zlepšování energetické účinnosti je pro svět bezpochyby nejrychlejším, nejúčinnějším a finančně nejvýhodnějším způsobem ke zmírnění klimatických změn v důsledku emisí CO 2.“ Andris Piebalgs, Komisař pro energetiku Hlavní téma summitu EU v březnu 2006 Zdroj:prohlášení Andrise Piebalse, komisaře Evropské komise pro energetiku

5 4 PLATNÁ STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR V SOBĚ JIŽ PRAKTICKY ZAHRNUJE VŠECHNY ATRIBUTY NAVRŽENÉ V NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE PRO EVROPU  Zvýšit energetickou účinnost svých zdrojů  Zajistit dostatečnou soběstačnost v primárních zdrojích pro výrobu elektřiny  Přispět ke zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů  Chovat se podle tržních mechanismů na podporu ekologické výroby elektřiny  Zachovat existující diverzifikovaný mix zdrojové základny výroby elektřiny Protože cílem ČEZ je především naplnit státní energetickou koncepci, tj. tak ČEZ praktickými kroky již dnes směřuje k naplnění nové energetické politiky pro Evropu v podmínkách ČR Zdroj:ČEZ, a.s., SEK ČR

6 5 SOBĚSTAČNOST ČR VE VÝROBĚ ELEKTŘINY SE STÁVÁ STÁLE AKTUÁLNĚJŠÍ … Instalovaná kapacita bez obnovy zdrojů MW 2050 Poptávka v České republice IPP ČEZ Zdroj:EGÚ Brno; ČEZ, a.s.

7 6 … A TO NEJEN V KONTEXTU CELKOVÉ BILANCE S NEJPROPOJENĚJŠÍM TRHEM SR, … Zdroj:ČEZ, a. s. Vývoj bilance mezi spotřebou a výrobou na českém a slovenském trhu s elektřinou TWh výroba v ČR+SR, vč. importů z Polska a Ukrajiny spotřeba v ČR+SR, vč.možných exportů do Německa,Rakou ska, a Maďarska  nutnost provozovat dražší a méně spolehlivé zdroje  častější výskyt cenových špiček a krizových situací včetně rizika black-outů  nutno urychleně stavět nové zdroje 8,12,95,92,84,6 Roční změna

8 7 … ALE I V RÁMCI TRHU CELÉHO CENTRELU, KDE DO ROKU 2020 „DOŽIJE“ 20 GW INSTALOVANÉHO VÝKONU Vývoj poptávky a nabídky v CENTRELu (ČR, SR, Maďarsko, Polsko), GW* 20 GW  rezervní výkon v CENTRELu rychle klesá  zajištění elektrické soběstačnosti CENTRELu si vyžádá masivní investice do výroby elektřiny  pouhá obnova zdrojů nepostačí pokrýt rychle rostoucí poptávku  navíc disponibilita uhelných elektráren v Polsku je již dnes nejistá spotřeba vysoká spotřeba střední spotřeba nízká *špičkové zatížení vs.čistý instalovaný výkon jádro HU ČU olej/plyn voda Zdroj: ČEZ, a. s. ~ ~

9 8 Kapacita MW Obnovené zdroje Nové zdroje Stávající zdroje Stávající limity těžby Obnovené zdroje Stávající zdroje Posunuté limity těžby ČEZ JE PROTO PŘIPRAVEN OBNOVIT RESP. NAHRADIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ HNĚDOUHELNÉ ZDROJE NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIÍ … Zdroj: ČEZ, a.s. Nové zdroje

10 9 … A JIŽ STANOVIL NÁROČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM JEJICH OBNOVY, … 2005201020152020 ETU (4x200 MW, KO) EPC (1x660 MW, NZ)EPC (3x200 MW, KO)ELE (1x660 MW, NZ)EPC (1x660 MW, NZ)EPR (1x660 MW, NZ) EPR II (4x200 MW, KO)  Práce zahájena na projektu ETU, ELE a EPR II  Snaha o zkrácení doby výstavby Zdroj:ČEZ, a.s.

11 10 … KTERÝ MOHL DÍKY MOTIVOVACI ÚSPORAMI CO 2 URYCHLIT A SVÉ INVESTICE DO OBNOVY ZDROJŮ TAKÉ NAVÝŠIT, ALE EFEKT TOHOTO KROKU SE PROJEVÍ AŽ PO ROCE 2010 ILUSTRATIVNÍ SCÉNÁŘ Emise (mil. Tun) 30 34 38 NAP Investice do obnovy zdrojů (mil. EUR) plán s motivací úspor CO2 původní plán 700 350 2005071012152020 Zdroj: ČEZ

12 11 2008-15: Klíčové období pro obnovu zdrojů PLÁNOVANÉ INVESTICE DO HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN BY MĚLY DOSÁHNOUT 100 MLD. KČ A PŘINÉST ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI O 14-25% Charakteristika projektů Obnova  Hrubé zvýšení účinnosti ~40%  Snížení emisí CO 2  Tušimice II 4 x 200 MW  Prunéřov II 4 x 200 MW  Počerady 3 x 200 MW Nové bloky  Hrubá účinnost 45%  Snížení emisí CO 2  Počerady 1 x 660 MW  Ledvice 1 x 660 MW Zdroj: ČEZ, a.s. Roční investiční náklady V milionech Kč Potenciální jaderná investice Limity ČSA neprolomeny, agresivní Limity ČSA prolomeny, agresivní

13 12 zdrojepočetinst.výkon vodní221 868 MW větrné1 1,17 MW ČEZ SE PROSTŘEDNICTVÍ SPOLEČNOSTI ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE SNAŽÍ PŘISPĚT TAKÉ K ROZVOJI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A NAVÝŠIT JEJICH PODÍL NA ENERGETICKÉM MIXU ČR … Rozvojové příležitosti  Malé vodní elektrárny  Větrné elektrárny  Čisté spalování biomasy  Solární energie Větrná elektrárna Vodní elektrárna Praha Liberec České Budějovice Plzeň Karlovy Vary Třebíč Brno Olomouc Ostrava Hradec Králové Pardubice Ústí n. L. Zlín Obříství Kníničky Les Království Předměřice Spytihněv Veselí nad Moravou Komín Práčov I Přelouč Spálov Pastviny Vydra Hracholusky Čeňkova pila Černé jezero I, II, III Bukovec Střekov Miřejovice Nový Hrádek Jihlava Hlavní sídlo: Hradec Králové Zdroj: ČEZ, a.s.

14 13 … A MEZIROČNĚ ZVÝŠIL VÝROBU ELEKTŘINY V OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH O 19% Zdroj: ČEZ, a.s. Podíl výroby z OZE 2,08% 2,27% na celkové výrobě ČEZ  Obnovitelné zdroje neprodukují žádné emise CO 2 (pouze je „recyklují“ – platí i v případě biomasy)  I přes veškerou snahu je potenciál růstu výroby elektřiny v OZE limitován  Další snižování ekologické zátěže z výroby elektřiny (emise CO 2,...) je možné v České republice realizovat modernizací stávajících zdrojů nebo náhradou starých zdrojů novými 20042005 Výroba elektřiny v OZE* TWh 1,45 1,19 + 19% * OZE – obnovitelné zdroje elektřiny dle definice zákona o obnovitelných zdrojích energie, nezahrnuje další OZE: obnovitelné zdroje elektřiny „zelené“ zdroje – tedy velké vodní elektrárny (nad 10 MW)

15 14 VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SICE JEŠTĚ ZDALEKA NENÍ JEDNOTNÝM PROPOJENÝM CELOEVROPSKÝM TRHEM, ALE JIŽ EXISTUJÍ REGIONÁLNÍ NADNÁRODNÍ TRHY, … Centrel EEX ČRSlovenskoMaďarskoNěmeckoRakouskoVelká Británie Itálie Velkoobchodní ceny elektřiny* 2006, roční pásmo, EUR/MWh Zdroj:ČEZ, a. s.; Eurostat *porovnání 2006 forwardové ceny z roku 2005, uvažovaný kurz CZK/EUR 28.50 ostatní Evropa Další rozvoj nadnárodních trhů a jejich propojování je podmíněno zvýšením možností přeshraničních výměn elektřiny  výstavba nových  uvolnění dlouhodobě blokovaných a umožněním (zavedením) nadnárodních trhů blížících se okamžiku dodávky  intraday se zahraničím

16 15 2007 První indikátory velkoobchodních cen pro rok 2007 v průběhu roku 2006 EUR/MWh* 36.5 42.8 – 44.6 ~ 42.5 40.0 47.5 ČR 66 SK 29 Maďarsko 39 2007 … COŽ POTVRZUJE I CENOVÁ ÚROVEŇ JIŽ UZAVŘENÝCH OBCHODŮ VE STŘEDOVÝCHODNÍM REGIONU EVROPY NA ROK 2007 Zdroj:ČEZ, a. s.; SE, a. s.; MVM; TFS; Press clippings; KBK * CZK/EUR 28.50, SKK/EUR 38.6, HUF/EUR 280.0 36.5 42.0 43.2 – 44.0 2007

17 ZHODNOCENÍ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITIKY EU VE VAZBĚ NA VÝHLED SKUPINY ČEZ DO BUDOUCNOSTI 9. podzimní konference energetických manažerů Praha, 6-7.září 2006 Jan Kanta, ředitel sekce Pravidla trhu


Stáhnout ppt "ZHODNOCENÍ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITIKY EU VE VAZBĚ NA VÝHLED SKUPINY ČEZ DO BUDOUCNOSTI 9. podzimní konference energetických manažerů Praha, 6-7.září 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google