Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazykovědné pojmy M - Z Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazykovědné pojmy M - Z Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Jazykovědné pojmy M - Z Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_01_A_20_CJL Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Markéta Hadáčková PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruhOpakování k maturitní zkoušce Obecné poznatky o jazyce TémaJazykovědné pojmy M - Z Ročník4. ročník (1. ročník) Datum tvorby12. 3. 2013 AnotaceCílem prezentace je ověření znalosti jazykovědných pojmů, a to v rámci přípravy na maturitní zkoušku. Materiál lze také zařadit jako motivační v 1. ročníku jako motivační pomůcku. Metodický pokynSoutěž – viz. dále

3 Metodické pokyny: žáci jsou rozděleni na skupiny – dle počtu ve třídě učitel předkládá na základě prezentace žákům definice jazykovědných pojmů skupiny se střídají v odpovědích, na reakci mají dohodnutý časový limit (v případě správné odpovědi si přičítají jeden bod) žáci 1. ročníku mohou využívat učebnici (nácvik vyhledávání informací) práce s prezentací: správné řešení (jazykovědný pojem) se objeví po použití mezerníku Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými definicemi, interaktivnost probíhá na základě rozdělení žáků na skupiny s využitím ICT.

4 Jazykovědné pojmy SOUTĚŽ M - Z

5 M Jazykový projev jednoho mluvčího MONOLOG (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

6 M Nejmenší jazyková jednotka, která nese význam MORFÉM (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

7 M Disciplína jazykovědy, která se zabývá tvary slov a slovními druhy MORFOLOGIE

8 N Nově vzniklé slovo NEOLOGISMUS

9 P Slovo hanlivé (čokl, chcípnout) PEJORATIVUM

10 P Nespisovný útvar národního jazyka – mluva zaměstnanců jednoho oboru PROFESNÍ MLUVA (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

11 P Záznam výpovědi v podobě, jak byla pronesena – v uvozovkách PŘÍMÁ ŘEČ

12 P Slovo nebo slovní spojení, které náleží k publicistickému stylu PUBLICISMUS (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

13 P Tvoření pojmenování ženských bytostí od pojmenování bytostí mužských (prodavač – prodavačka) PŘECHYLOVÁNÍ (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

14 R Nauka o mluvených projevech RÉTORIKA (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

15 Ř Otázka, na kterou mluvčí nečeká odpověď ŘEČNICKÁ OTÁZKA

16 S Nespisovný útvar jazyka – mluva zájmových skupin SLANG

17 S Objektivní nebo subjektivní okolnost, která ovlivňuje jazykový projev SLOHOTVORNÝ ČINITEL (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

18 S Výběr a uspořádání jazykových prostředků s ohledem na cíl jazykového projevu SLOHOVÝ POSTUP (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

19 S Použití slohového postupu v obsahově i formálně ucelené textové jednotce (výklad, charakteristika, vypravování) SLOHOVÝ ÚTVAR (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

20 S Část slova, kterou má společné slovo základové s odvozeným SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD

21 s Víceslovné pojmenování, které tvoří jeden významový celek (hladká mouka) SOUSLOVÍ (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

22 s Spojení dvou a více vět do jednoho celku SOUVĚTÍ

23 s Jazykovědná disciplína zabývající se stylem jazykových projevů STYLISTIKA

24 S Slovo souznačné SYNONYMUM

25 S Jazykovědná disciplína zabývající se stavbou vět a souvětí SYNTAX (SKLADBA) (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

26 T Odborný název pro pojem z určitého oboru TERMÍN (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

27 T Nepřímé pojmenování – přenesení významu TROPUS

28 U Změna víceslovného pojmenování na jednoslovné (spací pytel – spacák) UNIVERBIZACE

29 U Obvyklý způsob užívání jazykového prostředku ÚZUS (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

30 V Slovní spojení nebo věta, která je vložená do jiné věty, aniž by byla zapojena do její stavby (Petr přijde, a to je snad jasné, až večer.) VSUVKA (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

31 Z Chyba ve větné stavbě – zanedbání dvojí vazby (Zajímali se a četli nové knihy.) ZEUGMA

32 Z Nesklonné slovo vzniklé ze začátečních písmen jednotlivých slov (ČR – Česká republika) ZKRATKA (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

33 ZDROJE MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358- 082-9. MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


Stáhnout ppt "Jazykovědné pojmy M - Z Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google