Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDINE 2011 LINGUA CECA III Přednáška je zaměřena na:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDINE 2011 LINGUA CECA III Přednáška je zaměřena na:"— Transkript prezentace:

1

2 UDINE 2011 LINGUA CECA III Přednáška je zaměřena na:
MORFOLOGII (+ syntax + slovotvorbu) současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, morfologickou normu, synchronní vývojové tendence, typologickou charakteristiku.

3 Literatura Mluvnice češtiny 1 (kap. IIb, III), 1986. Praha.
Mluvnice češtiny 2 (kap. IV 2), Praha. Havránek, B. – Jedlička, A., 1981: Česká mluvnice. Praha. Příruční mluvnice češtiny, Praha. Komárek, M., 1978, 2006: Příspěvky k české morfologii. Praha, Olomouc. Šiška, Z, 1998, 2005.: Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc. Čechová, M. , 1996: Čeština. Řeč a jazyk. Praha. Bednaříková, B., 2009: SLOVO a jeho KONVERZE. Olomouc: Vydavatelství UP. Matthews, P. H., 1991: Morphology, Cambridge. Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.), 2000: Morphologie/Morphology I. Berlin - New York. Dokulil, M., 1962: Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha. Štícha, F. (ed.), 2006: Možnosti a meze české gramatiky. Praha. Furdík, J., 2004: Slovenská slovotvorba. Prešov. Skalička, V., : Souborné dílo I, II, III. Praha. Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Nakladatelství Karolinum.

4 SLOVO jako základní jednotka morfologie

5 O čem je tato prezentace?
1. co je to MORFOLOGIE 2. základní jednotka: morfém, nebo SLOVO? - argumenty pro „slovní obrat“ 3. návrat slova – ale do jaké morfologie? 4. co na sebe prozradí „pakůň“ 5. základní pojmy

6 MORFOLOGIE „část gramatiky jazyka studující jeho morfémy co do povahy a chování, zvl. v oblasti flexe a tvoření slov.“ (Lotko 1999, 68) „morfologie studuje všechny typy morfémů z hlediska jejich formy a funkce“ (Encyklopedický slovník češtiny 2002)

7 Argumenty pro SLOVNÍ „obrat“
1. Slovo signalizuje význam „nezávisle“ (x morfém) 2. Kumulativní morfém: rusk – ý ruský spisovatel 3. „Překrývající se“ (overlapping) morfém rus + sk(ý) → ruský 4. Do mnoha morfologických procesů vstupuje „celé“ slovo: prefixace: pa – kůň kompozice: oka – mžik konverze: lesní (subst.), spadlý (adj.)

8 5. Morfologická naivita:
vztah morfém : morf ??? 1 : 1 KŮŇ : kůň, koň(e), koň(ík) E, E´, E´´, E´´´… : do stroj-e staré stroj-e červená růž-e bílé růž-e

9 SLOVO a MORFOLOGIE 2 „UNIVERZÁLNÍ“ pravidla:
I. Základní „jednotkou“ jazyka je SLOVO (všechny jazyky mají slova). II. SLOVO má svou vnitřní strukturu: části slov jsou nadány zvláštní funkcí, již lze ze slov abstrahovat. MORFÉMY (všechny jazyky mají morfémy).

10 Návrat slova, ale do JAKÉ MORFOLOGIE?
nauka o vnitřní struktuře slova série tzv. morfologických procesů FORMACE SLOVA LEXIKÁLNÍ MORFOLOGIE  KOMPOZICE MORFOLOGIE FLEKTIVNÍ MORFOLOGIE

11 O návratu SLOVA do MORFOLOGIE
A) WP morphology (WORD AND PARADIGM) P.H. Matthews B) IP morphology (ITEM AND PROCESS) C) „pro-slovně“ orientovaný směr generativní morfologie F. Katamba D) funkčně zaměřená lingvistika – MORFOSYNTAX akademická Mluvnice češtiny

12 Mluvnice češtiny 1, 2 (tzv. akademická)
sémantická (funkční) morfologie formální morfonologie morfémika (morfematika)

13 Jako bonus jsme si vytáhli lvici lovící pakoně (…)
(http://morfeo.centrum.cz/index.php), cit Pakoně, zebry, žirafy i antilopy pomaličku mizí v dáli. (http://morfeo.centrum.cz/index.php), cit

14 pa KOŇ e

15 a) pra-(kůň), pa-(králík), po-(jedu)
b) KŮŇ /kúň, koň/ → ú, o c) (pakoň) – e, (pakrálík) – a d) lovící pakoň-e X pakoň-e mizí v dáli

16 Základní pojmy textové SLOVO systémové

17 Zima pro kočku Sněží, sněží, potichu, kočky, choďte v kožichu!
Noste kožich kočičí, pod něj vítr nefičí. (Jiří Žáček)

18 Naše jabloň Naše jabloň spí a spí, sníh jí padá do větví.
Jabloni, matičko, bdíš aspoň maličko? Synáčku, nech mě spát, je mi zima, cítím chlad, usnula jsem a teď spím, do jara se nevzbudím. (Jan Čarek)

19 Analýza slovního tvaru
syntetické slovní tvary analytické usnula jsem x spím

20 binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC)
morfy binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC) tvarotvorná báze + tvarotvorný formant kočk a kočk u kočk i

21 jednoduchá báze lineárně členitá jednoduchý formant lineárně členitý

22 zim - a koč-k - u kočk - u (jednofonémový) kočk - ám (vícefonémový) usn - u-l-a

23 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková bozena.bednarikova@upol.cz


Stáhnout ppt "UDINE 2011 LINGUA CECA III Přednáška je zaměřena na:"

Podobné prezentace


Reklamy Google