Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie cévnatých rostlin. Morfologie  i když zastíněna, znovu získává význam – renesance  data pro tradiční i moderní a aplikované obory  různé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie cévnatých rostlin. Morfologie  i když zastíněna, znovu získává význam – renesance  data pro tradiční i moderní a aplikované obory  různé."— Transkript prezentace:

1 Morfologie cévnatých rostlin

2 Morfologie  i když zastíněna, znovu získává význam – renesance  data pro tradiční i moderní a aplikované obory  různé vymezení a chápání *popisná (Linné) *srovnávací (komparativní, Goethe) - stanovila základní orgány rostlin jistý úpadek již na konci 19. st. (ale česká škola) *experimentální morfologie *genetická morfologie *evoluční rozměr *“Deep Morphology”, “Eco-Evo-Devo” approach

3 Literatura  Základní literatura: *Dostál J. et Futák J. (1966): Morfologická terminológia. – In Futák J. [ed.], Flóra Slovenska 1., Bratislava. *Slavíková Z. (1984): Morfologie rostlin (skriptum PřF UK). – Praha. *Gifford E. M., Ernest M. et Foster A. S. (1989): Morphology and evolution of vascular plants, 3 ed. – New York. *Hickey M. et King C. (2000): The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms. – Cambridge University Presss,Cambridge. *Stuessy T. F., Mayer V. et Hörandl E. [eds.] (2003): Deep Morphology [Towards a Renaissance of Morphology in Plant Systematics]. – Regnum Vegetabile, Vol. 141, Vienna. *… a další… a další  www: *http://botanika.bf.jcu.cz/materialy-morfologie.phphttp://botanika.bf.jcu.cz/materialy-morfologie.php *http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/delta/angio/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/delta/angio/ *http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/

4 Otázky  Jak vypadá? – popis, terminologie, nástroj dorozumění  Proč tak vypadá? *jak, kde a kdy vzniká? *z čeho vzniká? *k čemu je to dobré?  Jaká je genetická podstata?

5 vývoj struktury (doba existence jedince) vývoj struktury (doba existence Země) výzkum ontogeneze vývojová genetika výzkum diverzifikace výzkum fylogeneze funkce (konstrukce) tvar (organizace) srovnávání struktur srovnávání znaků analýza interakcí analýza funkce ekologie technika systematika studium diverzity struktura

6 Metody (zdroje informací pro morfologické interpretace)  studium dospělých forem a struktur  srovnání současných i vyhynulých typů  studium ontogeneze, histogeneze, embryogeneze, fyziologie a morfogeneze, genetické podstaty Základní pojmy homologie analogie, homoplazie, konvergence, paralelismus

7 Vstup rostlin na souš Pravděpodobný výchozí stav:  nízký vzrůst  jednoduchý, primitivní vodivý systém  bez kořenů a bez listů  jednoduché reprodukční orgány na koncích vzdušných větví Potřebné změny:  vývoj kotvícího a absorpčního aparátu  vývoj systému na vedení vody a asimilátů  prevence vysoušení a zajištění výměny plynů  vývoj specializovaného fotosyntetizujícího pletiva  obrana spor proti vysušení (sporopolenin)

8 Stavba rostlinného těla Cévnaté rostliny - členěné tělo (cormus) Základní orgány - zákonité uspořádání  kořen (endogenní větvení, pouze kořenové vlášení)  stonek (exogenně, řada přívěsků)  list Různé názory na vznik orgánů:  Telomová teorie (Zimmermann 1930)  modulační teorie Megafyly Mikrofyly (redukce, enační teorie) Bezcévné rostliny - nediferencovaná stélka (thallus)

9 Základní charakteristika orgánů normální × adventivní terminální × laterální atd. Dorziventrální orgány s rozlišenou hřbetní a břišní stranou:  svrchní strana (adaxiální) = strana přivrácená ke stonku  spodní strana (abaxiální) = strana odvrácená od stonku Konce polárních orgánů  apikální × bazální  distální × proximální

10 Souměrnost orgánů

11 komplexní symetrie dvoustranně souměrné, bisymetrické izodiametrické metamerie (homonomní, heteronomní) Orgány nesouměrné, asymetrické souměrné, zygomorfní, symetrické (mediána, transversála) paprsčitě souměrné, aktinomorfní, radiální, pravidelné

12 Odění ( Indumentum )

13 Odění (indumentum) = soubor trichomů a emergencí na povrchu rostliny papila, trichom, emergence

14 Odění (indumentum) Dělení trichomů: podle počtu buněk tvaru a konzistence funkce

15 Povrch orgánů = vzhled orgánů daný jejich oděním, konzistencí a vylučováním nejrůznějších látek na povrch lysý × chlupatý olysalý, sametový, hedvábný, pýřitý, štětinatý, brvitý, vlnatý svraskalý matný lesklý ojíněný

16 Prýt (frons; shoot; Sproß) stonek + listy

17 Stonek, osa (caulis; stem; Sproßachse, Achse)

18 akropetální růst, exogenní větvení členěn na nody a internodia (články a uzliny) nese listy a reprodukční orgány velikost  délka (150/300 m)  Sequoiadendron giganteum 80-100 m, jednotlivé exempláře více než 100 m – největší přesně změřený strom 115 m (nepotvrzeno 142 m); Eucalyptus amygdalina 150 – 155 m  Pinus sylvestris 50 m, P. lambertiana 70 m; Picea, Abies 60 m; Quercus robur 40 m  Calamus rotang 200-300 m  šířka (>10 m)  Adansonia digitata 10 m, Sequoiadendron giganteum 11 m  potlačení  Rafflesia, Wolffia tvar Stonek

19  brachyblasty, makroblasty (auxiblasty)  listové růžice, zdánlivé přesleny  květenství  stvol Délka internodií

20  lodyha  stvol  stéblo  kmen Podle postavení  přímý  vystoupavý  plazivý  poléhavý  ovíjivý (převážně levotočivé – counter-clockwise, vzácně pravotočivé)  popínavý atd. Typy stonku

21 Dichotomické (vidličnaté) větvení - hemiblastické bez návaznosti na listy  homobrachiátní  heterobrachiátní (pseudomonopodium) Axilární – holoblastické boční větve ve vztahu k listu (obvykle v jeho paždí)  monopodium  sympodium monocházium dicházium (pleiocházium) pseudodichotomie Větvení stonku

22 Pupen (gemma; bud; Knospe)

23 bez ochrany – nahé, polonahé ochrana v řapíku obalné šupiny (tegmenta) přeměněné listy nebo palisty (další vylepšení pryskyřicí nebo chlupy) Pupen

24 Uspořádání přídatných pupenů kolaterální (Liliopsida, Allium) seriální (Rosopsida)  sestupné (první, nejstarší, je nejvýše – Rubus, Nicotiana)  vzestupné (první je nejníže – Lonicera, Fuchsia) Pupen

25 Flageliflorie Metatopie  concaulescence  recaulescence Cauliflorie Porušení axilárního větvení (zdánlivé)

26 Přeměny stonku

27  Kolce  Fylokladia a kladodia  Úponky (sympodiální růst, monopodiální růst)  Výběžky  Oddenek  Hlízy (oddenkové, hypokotylové, bazální, nadzemní osní hlízy; bulva)  Cibule - stonkový původ má tzv. podpučí  Pacibulky z pupenů (bazální, úžlabní, v květenství – nepravá viviparie)  Stonkové sukulenty Přeměny stonku

28 Fylotaxe

29 Vysvětlení maximální využití místa – hexagonální nahloučení listových zárodků (ortosticha, divergence (2/5, 3/8) - parasticha) Listy v jednom nodu  dva a více  vstřícné  přeslenité zákon alternace  křižmostojné listy shodné úhly mezi zárodky listů  jeden  střídavé  distichie  spirostichie  disperzní uspořádání Fylotaxe

30

31 Další literatura  Adler W., Oswald K., Fischer R. (1994): Exkursionsflora von Österreich (morfologický přehled). – Stuttgart und Wien.  Bell A. D. (1993): Plant form: an illustrated guide to flowering plant morphology. – Oxford  Bold, Harold C. (1973): Morphology of plants. New York  Černohorský Z. (1967): Základy rostlinné morfologie. např. ed. – Praha  Dostál L. (1952): Morfologie a základy fylogenese rostlin (skripta). – Praha  Kavina K. (1950): Morfologie rostlin. – Praha  Leins P. (2000): Blüte und Frucht. – E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart  Slavíková (1988):Terminologický slovník in Hejný S. et Slavík B.: Květena ČR 1. – Praha.  Strasburger E. (ed.) et al. (1998): Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. např. ed 34. – Jena.  Tootill E. (ed.) (1984): Dictionary of Botany. – London.  Troll W. (1935): Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen, Erster Bd. Lieferung 1. Gebrüder Borntraeger, Berlin.  Troll W. (1937): Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen, Bd. I. Erster Teil, Lieferung 3. Gebrüder Borntraeger, Berlin.  Troll W. (1938): Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen, Bd. I. Zweiter Teil, Lieferung 1. Gebrüder Borntraeger, Berlin.  Troll W. (1939a): Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen, Bd. I. Zweiter Teil, Lieferung 2. Gebrüder Borntraeger, Berlin.  Troll W. (1939b): Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen, Bd. I. Zweiter Teil, Lieferung 4. Gebrüder Borntraeger, Berlin.  Troll W. (1943): Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen, Erster Band, Dritter Teil, Gebrüder Borntraeger, Berlin.  Troll W. (1964): Die Infloreszenzen, Bd. 1. Gustav Fischer, Stuttgart.  Troll W. (1969): Die Infloreszenzen, Bd. 2. Gustav Fischer, Stuttgart.  Velenovský J. (1905,1907,1910,1913): Srovnávací morfologie I,II,III,IV. – Praha.  Wagenitz G. (1996): Wörterbuch der Botanik. – Jena.  Weberling F. (1992): Morphology of flowers and inflorescences. – Cambridge.


Stáhnout ppt "Morfologie cévnatých rostlin. Morfologie  i když zastíněna, znovu získává význam – renesance  data pro tradiční i moderní a aplikované obory  různé."

Podobné prezentace


Reklamy Google