Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Karel Lux ved. odd. koncepce informatiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Karel Lux ved. odd. koncepce informatiky"— Transkript prezentace:

1 Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Karel Lux ved. odd. koncepce informatiky karel.lux@mpsv.cz Konference ISSS 2003 Hradec Králové - ALDIS - 24.3.2003

2 Proč je identifikace aktuální? ochrana osobních údajů přístup občanů k ISVS a vazby mezi ISVS (on-line, bezpečnost, konflikty, adresářové sl.) základní registry (ZRO, ZRES, ZRUIN) elektronický podpis, čipové karty cizinci bez přiděleného RČ migrující pracovníci v EU, dvojstr. smlouvy národní registrační klíč osoby v EU

3 Zadání projektu – hlavní úkoly Analytická část: Analytická část: Detailní analýza RČ, ČZP VZP a IK MPSV Identifikace osob v dalších ISVS Analýza identifikace osob v zahraničí a v legislativě EU Využití BIO pro identifikaci nositele certifikátu Stanoviska resortů k zavádění BIO Návrhová část: (viz. další snímek) Návrhová část: (viz. další snímek)

4 Studie „Využití BIO v ISVS“ co neobsahuje: –rozhodnutí, jednoznačné doporučení co navrhuje: –struktura BIO, název, nositelé, přidělování, transformace identifikátoru klienta MPSV, dopady přechodu na BIO, legislativní změny co také navrhuje: –koexistence BIO (klíč) a RČ (vazební atribut) –postupné zavedení v rámci běžných inovací IS

5 Porovnání RČ, ČZP a IK: nositelé RČ -obyvatelé ČR: občané ČR + cizinci s trv. pob. v ČR + azylanti ČZP -zdravotní pojištěnci: osoby s trvalým pobytem v ČR + cizinci zam. u firem se sídlem v ČR IK -klienti MPSV: žadatelé o dávku SSP s trv. pob. v ČR + uchazeči o zaměstnání s trv. pob. v ČR + cizinci uplatňující mzdové nároky při insolvenci svých zaměstnavatelů se sídlem v ČR 10 266 546 7 611 568 10 346 018

6 Porovnání RČ, ČZP a IK: struktura hodnot RČ:RRMMDDXXXK - K až od ročníků 1954 a mladších - MM u žen zvýšeno o 50 ČZP:RRMMDDXXXK - má-li osoba RČ, pak ČZP = RČ - MM u žen zvýšeno o 50 - DD u cizinců bez RČ zvýšeno o 50 IK:X XXX XXX XXK - číselný bezvýznamový identifikátor - v 1., 2., 5. a 8. cifře zleva se nepoužívá nula - hodnoty zaměnitelné s RČ se nepoužívají

7 Porovnání RČ, ČZP a IK: změny hodnoty v čase a OÚ RČ: - při změně pohlaví - při opravě chybného data narození - OÚ - pohlaví a datum narození - OÚ - pohlaví a datum narození ČZP: - stejné jako u RČ IK: - není proměnný v čase - neobsahuje osobní údaje - neobsahuje osobní údaje Speciální případy: - nezrušitelné osvojení - změna identity svědka

8 Identifikace osob v ISVS ČR: shrnutí  Evidované základní identifikační atributy osoby: - RČ, jméno, příjmení (všechny IS) - datum narození, pohlaví, rodné příjmení (pro cizince bez RČ) - adresa trvalého pobytu (pro komunikaci s osobou) - tituly, druhé příjmení, datum úmrtí aj. (dle potřeby)  Primární klíče osoby v databázi: - RČ (ČSSZ, MF) - ČZP (VZP) - IK (IS SSP MPSV) - interní bezvýznamový identifikátor (MV, ČÚZK, IS SZ MPSV)  Kombinace atributů pro jednoznačné určení osoby: - RČ + rodné příjmení + jméno + příjmení (MV, VZP, ČSSZ) - RČ (datum naroz.+pohlaví) + jméno+příjmení (MF, SZ MPSV) - různé algoritmy (SSP MPSV) nebo obsluha programu (ČÚZK)

9 Identifikace osob v legislativě EU  Směrnice EP č. 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů: - v ČR již byla aplikována zákonem o ochraně osobních údajů  Mobilita pracovních sil (Nařízení Rady č. 1408/71, č. 574/72 a č. 1223/98): - příslušníci EU mohou pracovat v kterékoliv zemi EU - v každé zemi EU mohou využívat místní sociální systém - doba odpracovaná v jiné zemi EU se jim započítává => Sociální systémy v zemích EU musí být schopny evidovat i pracovníky z jiných států EU a vyměňovat si o nich údaje s jinými státy EU

10 Identifikace osob při výměně dat mezi státy EU Minimální množina identifikačních údajů (doporučená Administrativní komisí EU pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků v listopadu 1997):  národní registrační klíč osoby v dotazovaném státě  rodné příjmení  příjmení  jméno  datum narození  místo narození  pohlaví  poslední známá adresa v dotazovaném státě

11 Identifikace osob při výměně dat mezi státy EU Národní registrační klíče osob v zemích EU:  vybrány Administrativní komisí EU  různé délky (od 9 do 21 znaků)  8 číselných, 7 alfanumerických  7 bezvýznamových, 8 významových  významové převážně na bázi RČ  nejrůznější systémy kontrolní číslice  vznikaly historicky a nezávisle na sobě  jednotný registrační klíč osoby pro celou EU neexistuje

12 Návrh jednotného BIO: obecné zásady použití  Kde používat: - v neveřejných částech ISVS, - v kvalif. certifikátech užívaných v oblasti orgánů veř. moci, - v dalších případech explicite povolených zákonem.  Pro co používat: - pro identifikaci osob při výměně dat mezi ISVS, - pro identifikaci osob při jejich komunikaci s ISVS.  Automaticky přidělovat: - při registraci nově narozených dětí, - při udělení azylu a povolení k trvalému pobytu v ČR, - při přidělení kvalif. certifikátu v oblasti orgánů veř. moci.

13 Návrh jednotného BIO: Identifikace osoby vzhledem k ISVS – varianta „Minimální byrokracie“ rodný list občan. průkaz cestovní pas povol. k pobytu povol. k azylu budou obsahovat jednotné BIO oznámení rozhodnutí potvrzení výzva smlouva budou obsahovat jednotné BIO

14 Návrh jednotného BIO: Identifikace osoby vzhledem k ISVS – varianta „Maximální bezpečnost“ rodný list občan. průkaz cestovní pas povol. k pobytu povol. k azylu nebudou obsahovat jednotné BIO osvědčení o jednotném BIO osvědčení o lokálním BIO První kontakt:

15 Návrh jednotného BIO: Identifikace osoby vzhledem k ISVS – varianta „Maximální bezpečnost“ rodný list občan. průkaz cestovní pas povol. k pobytu povol. k azylu nebudou obsahovat jednotné BIO osvědčení o lokálním BIO Druhý a další kontakt: oznámení rozhodnutí potvrzení výzva smlouva budou obsahovat lokální BIO

16 Návrh jednotného BIO: název 1. Národní číslo osoby 2. Národní identifikátor osoby 3. Národní registrační číslo osoby 4. Národní registrační klíč osoby

17 Návrh jednotného BIO: struktura hodnot Varianta 1 – struktura IK MPSV:  číselný bezvýznamový identifikátor délky 10 cifer  kontrolní číslice systému MOD 11  v 1., 2., 5. a 8. cifře zleva se nepoužívá nula  hodnoty zaměnitelné s RČ se nepoužívají Varianta 2 – nový optimalizovaný identifikátor: = Varianta 1 s kontrolní číslicí systému ISO/IEC 7064 MOD 11-2 (o 10% lepší detekce chyb, ISO-norma) = Varianta 1 s kontrolní číslicí systému ISO/IEC 7064 MOD 11-2 (o 10% lepší detekce chyb, ISO-norma)

18 Návrh jednotného BIO: přidělování hodnot Centrum pro přidělování pro přidělování jednotného BIO jednotného BIO Základní registr obyvatel Matriky Cizinecká policie Akredit. poskyt. CS Kont.místaVS naroz. dítěte Rodný list Osvědčení o BIO Žádost o pobyt Žádost o azyl Rodný list Osvědčení o BIO Žádost o přidělení kvalif. cert. Kvalif. certifikát Žádost o přidělení BIO Osvědčení o BIO Žádost o přiděl. BIO Přidělené BIO Žádost o přiděl. BIO Přidělené BIO Data nové osoby Data nové osoby Přidělené BIO a RČ Přidělené BIO a RČ Žádost o přiděl. BIO Přidělené BIO

19 Centrum pro přidělování BIO  Činnosti: - vedení Kontrolního registru jednotného BIO - zjišťování, zda osoba již má přidělené BIO - poskytování nových hodnot jednotného BIO - aktualizace údajů v KR BIO  Údaje o osobě evidované v KR BIO: - hodnota jednotného BIO - národní identifikátory osoby ve státech EU - státní příslušnost - jména, příjmení, rodná příjmení - pohlaví, datum a místo narození, datum úmrtí - rodné číslo - kontaktní a systémové údaje

20 Závěr Studie by měla sloužit jako podklad pro: širokou odbornou diskusi o identifikaci osob v ISVS ČR kvalifikované rozhodnutí o výběru jednotného identifikátoru osoby pro všechny ISVS ČR


Stáhnout ppt "Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Karel Lux ved. odd. koncepce informatiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google