Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS"— Transkript prezentace:

1 Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS
Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Karel Lux ved. odd. koncepce informatiky Konference ISSS 2003 Hradec Králové - ALDIS Činnost MPSV v oblasti sociální ochrany má svoje střediska v okresech a obcích, v budoucnu i v krajích. Informační systémy, které podporují jednotlivé činnosti jsou proto rozmístěny po celé republice. Součinnost jednotlivých center v rámci jedné činnosti je nezbytná. Ve většině případů se řeší přenosem informací v souborech a novým načtením v jiném místě. Informační systém SSP je budován již na rozsáhlé datové síti. Tento princip umožňuje přímý, ale řízený přístup k datům v jiném centru, sdílení dat přesným určením zodpovědnosti z správnost dat. Další systémy mají stejnou potřebu. Jedná se například o systém sociální a právní ochrany dětí, o systém sociálních služeb, o systém posudkové služby, systém správy služeb zaměstnanosti (úřady práce). Navíc se ukazuje nutnost spolupráce jednotlivých informačních systémů mezi sebou. Rozsáhlá datová síť zjednodušuje i sběr informací pro zveřejňování a poskytování informací občanům o údajích, které jsou o nich vedeny v databázích MPSV. Připojení všech IS do rozsáhlé datové sítě by umožnilo lepší využití informačních kiosků.

2 Proč je identifikace aktuální?
ochrana osobních údajů přístup občanů k ISVS a vazby mezi ISVS (on-line, bezpečnost, konflikty, adresářové sl.) základní registry (ZRO, ZRES, ZRUIN) elektronický podpis, čipové karty cizinci bez přiděleného RČ migrující pracovníci v EU, dvojstr. smlouvy národní registrační klíč osoby v EU

3 Zadání projektu – hlavní úkoly
Analytická část: Detailní analýza RČ, ČZP VZP a IK MPSV Identifikace osob v dalších ISVS Analýza identifikace osob v zahraničí a v legislativě EU Využití BIO pro identifikaci nositele certifikátu Stanoviska resortů k zavádění BIO Návrhová část: (viz. další snímek)

4 Studie „Využití BIO v ISVS“
co neobsahuje: rozhodnutí, jednoznačné doporučení co navrhuje: struktura BIO, název, nositelé, přidělování, transformace identifikátoru klienta MPSV, dopady přechodu na BIO, legislativní změny co také navrhuje: koexistence BIO (klíč) a RČ (vazební atribut) postupné zavedení v rámci běžných inovací IS

5 Porovnání RČ, ČZP a IK: nositelé
RČ - obyvatelé ČR: občané ČR + cizinci s trv. pob. v ČR + azylanti ČZP - zdravotní pojištěnci: osoby s trvalým pobytem v ČR + cizinci zam. u firem se sídlem v ČR IK - klienti MPSV: žadatelé o dávku SSP s trv. pob. v ČR + uchazeči o zaměstnání s trv. pob. v ČR + cizinci uplatňující mzdové nároky při insolvenci svých zaměstnavatelů se sídlem v ČR

6 Porovnání RČ, ČZP a IK: struktura hodnot
RČ: RRMMDDXXXK - K až od ročníků 1954 a mladších - MM u žen zvýšeno o 50 ČZP: RRMMDDXXXK - má-li osoba RČ, pak ČZP = RČ - MM u žen zvýšeno o DD u cizinců bez RČ zvýšeno o 50 IK: X XXX XXX XXK - číselný bezvýznamový identifikátor - v 1., 2., 5. a 8. cifře zleva se nepoužívá nula - hodnoty zaměnitelné s RČ se nepoužívají

7 Porovnání RČ, ČZP a IK: změny hodnoty v čase a OÚ
RČ: - při změně pohlaví - při opravě chybného data narození - OÚ - pohlaví a datum narození ČZP: - stejné jako u RČ IK: - není proměnný v čase - neobsahuje osobní údaje Speciální případy: - nezrušitelné osvojení - změna identity svědka

8 Identifikace osob v ISVS ČR: shrnutí
Evidované základní identifikační atributy osoby: - RČ, jméno, příjmení (všechny IS) - datum narození, pohlaví, rodné příjmení (pro cizince bez RČ) - adresa trvalého pobytu (pro komunikaci s osobou) - tituly, druhé příjmení, datum úmrtí aj. (dle potřeby) Primární klíče osoby v databázi: - RČ (ČSSZ, MF) - ČZP (VZP) - IK (IS SSP MPSV) - interní bezvýznamový identifikátor (MV, ČÚZK, IS SZ MPSV) Kombinace atributů pro jednoznačné určení osoby: - RČ + rodné příjmení + jméno + příjmení (MV, VZP, ČSSZ) - RČ (datum naroz.+pohlaví) + jméno+příjmení (MF, SZ MPSV) - různé algoritmy (SSP MPSV) nebo obsluha programu (ČÚZK)

9 Identifikace osob v legislativě EU
Směrnice EP č. 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů: - v ČR již byla aplikována zákonem o ochraně osobních údajů Mobilita pracovních sil (Nařízení Rady č. 1408/71, č. 574/72 a č. 1223/98): - příslušníci EU mohou pracovat v kterékoliv zemi EU - v každé zemi EU mohou využívat místní sociální systém - doba odpracovaná v jiné zemi EU se jim započítává => Sociální systémy v zemích EU musí být schopny evidovat i pracovníky z jiných států EU a vyměňovat si o nich údaje s jinými státy EU

10 Identifikace osob při výměně dat mezi státy EU
Minimální množina identifikačních údajů (doporučená Administrativní komisí EU pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků v listopadu 1997): národní registrační klíč osoby v dotazovaném státě rodné příjmení příjmení jméno datum narození místo narození pohlaví poslední známá adresa v dotazovaném státě

11 Identifikace osob při výměně dat mezi státy EU
Národní registrační klíče osob v zemích EU: vybrány Administrativní komisí EU různé délky (od 9 do 21 znaků) 8 číselných, 7 alfanumerických 7 bezvýznamových, 8 významových významové převážně na bázi RČ nejrůznější systémy kontrolní číslice vznikaly historicky a nezávisle na sobě jednotný registrační klíč osoby pro celou EU neexistuje

12 Návrh jednotného BIO: obecné zásady použití
Kde používat: - v neveřejných částech ISVS, - v kvalif. certifikátech užívaných v oblasti orgánů veř. moci, - v dalších případech explicite povolených zákonem. Pro co používat: - pro identifikaci osob při výměně dat mezi ISVS, - pro identifikaci osob při jejich komunikaci s ISVS. Automaticky přidělovat: - při registraci nově narozených dětí, - při udělení azylu a povolení k trvalému pobytu v ČR, - při přidělení kvalif. certifikátu v oblasti orgánů veř. moci.

13 Návrh jednotného BIO: Identifikace osoby vzhledem k ISVS – varianta „Minimální byrokracie“
rodný list občan. průkaz cestovní pas povol. k pobytu povol. k azylu oznámení rozhodnutí potvrzení výzva smlouva budou obsahovat jednotné BIO budou obsahovat jednotné BIO

14 Návrh jednotného BIO: Identifikace osoby vzhledem k ISVS – varianta „Maximální bezpečnost“
První kontakt: osvědčení o jednotném BIO rodný list občan. průkaz cestovní pas povol. k pobytu povol. k azylu nebudou obsahovat jednotné BIO osvědčení o lokálním BIO

15 Návrh jednotného BIO: Identifikace osoby vzhledem k ISVS – varianta „Maximální bezpečnost“
Druhý a další kontakt: osvědčení o lokálním BIO oznámení rozhodnutí potvrzení výzva smlouva rodný list občan. průkaz cestovní pas povol. k pobytu povol. k azylu budou obsahovat lokální BIO nebudou obsahovat jednotné BIO

16 Návrh jednotného BIO: název
Národní číslo osoby Národní identifikátor osoby Národní registrační číslo osoby Národní registrační klíč osoby

17 Návrh jednotného BIO: struktura hodnot
Varianta 1 – struktura IK MPSV: číselný bezvýznamový identifikátor délky 10 cifer kontrolní číslice systému MOD 11 v 1., 2., 5. a 8. cifře zleva se nepoužívá nula hodnoty zaměnitelné s RČ se nepoužívají Varianta 2 – nový optimalizovaný identifikátor: = Varianta 1 s kontrolní číslicí systému ISO/IEC 7064 MOD (o 10% lepší detekce chyb, ISO-norma)

18 Návrh jednotného BIO: přidělování hodnot
Žádost o přidělení kvalif. cert. Žádost o přidělení BIO Kvalif. certifikát Osvědčení o BIO Žádost o přiděl. BIO Žádost o přiděl. BIO Centrum pro přidělování jednotného BIO Akredit. poskyt. CS Kont.místa VS Přidělené BIO Přidělené BIO Žádost o přiděl. BIO Přidělené BIO Data nové osoby Data nové osoby Základní registr obyvatel Matriky Cizinecká policie Přidělené BIO a RČ Přidělené BIO a RČ Rodný list Osvědčení o BIO naroz. dítěte Rodný list Osvědčení o BIO Žádost o pobyt Žádost o azyl

19 Centrum pro přidělování BIO
Činnosti: - vedení Kontrolního registru jednotného BIO - zjišťování, zda osoba již má přidělené BIO - poskytování nových hodnot jednotného BIO - aktualizace údajů v KR BIO Údaje o osobě evidované v KR BIO: - hodnota jednotného BIO - národní identifikátory osoby ve státech EU - státní příslušnost - jména, příjmení, rodná příjmení - pohlaví, datum a místo narození, datum úmrtí - rodné číslo - kontaktní a systémové údaje

20 Závěr Studie by měla sloužit jako podklad pro:
širokou odbornou diskusi o identifikaci osob v ISVS ČR kvalifikované rozhodnutí o výběru jednotného identifikátoru osoby pro všechny ISVS ČR


Stáhnout ppt "Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v ISVS"

Podobné prezentace


Reklamy Google