Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : D Ř E V Ě N É S C H O D Y d

2 Druhy schodišť – podle provedení
Schodiště s plnými stupni patří k nejstarším schodišťovým konstrukcím ze dřeva a používá se jenom jako přímé. Pro velkou spotřebu dřeva se toto schodiště nyní používá velmi zřídka. Schodiště s plnými stupni má kromě toho sklon měnit svůj objem – pracovat, protože stupně jsou řezány z bloku dřeva. Přitom dochází nejenom ke změně tvaru, nýbrž i k vytváření trhlin. Schodiště s plnými stupni jsou většinou prováděna s velkým sklonem, protože jinak by spotřeba dřeva ještě více vzrostla. Jednotlivé stupně se přibijí nebo přišroubují na nosné trámy – schodnice. Dříve byly používány dřevěné kolíky. Schodnice dosedají na spodní podestový trám osedláním, přibijí se nebo přišroubují. U dnes málo vyráběných schodišť s plnými stupni se stupně většinou vyrábějí z lepených vrstvených desek.

3 Schodiště s plnými stupni

4 Sedlová schodiště Sedlové schodiště se vyvinulo ze schodiště s plnými stupni. Typickým znakem sedlových schodišť jsou stupňovitě vyřezané schodnice, na které se položí a upevní jednotlivé stupnice. Podstupnice se u této schodišťové konstrukce provádějí zřídka. Stupnice se spojují se schodnicemi hmoždíky, vruty krytými dřevěnými zátkami nebo schodišťovými svorníky. Schodnice mohou být provedeny nejrůznějším způsobem. Podobně jako u schodiště s plnými stupni se osazení schodnic řeší osedláním na spodní podestový trám, zatímco na horním konci se schodnice pouze opře proti horními podestovémi trámu. Takto osedlané schodnice se mohou při silném zatížení na rohu osedlání rozštípnout. Aby k tomu nedošlo, prošroubují se svorníky v pravém úhlu ke spodní hraně schodnic a na viditelných místech se překryjí dřevěnými zátkami.

5 Sedlová schodiště Jednodušší a lepší upevnění schodnic se dosáhne použitím závěsných ocelových háků, které se upevní na podestový trám. Pokud na spodní opěře schodnice není podestový trám, lze tento spoj řešit pomocí ocelových úhelníků s čepy. Přitom nehraje žádnou roli, zda se opěra vytvoří na dřevěném trámovém nebo železobetonovém stropu. Zvláštním druhem sedlových schodišť jsou schodiště s jednou schodnicí, umístěnou uprostřed schodišťového ramene. Tato střední schodnice musí být dimenzována na podstatně větší únosnost, takže její šířka je 15 až 18 cm.

6 Sedlová schodiště Sedlová schodiště jsou relativně výrobně nenáročné. Největší obtíž spočívá v upevnění schodišťového zábradlí, protože stupnice na stranách přesahují přes schodnice. Zatímco dříve se na schodnicích připevňovaly zalomené ocelové sloupky zábradlí, připevňuje se dnes zábradlí ke stupňům. Na rozdíl od dřívějších dob je dnes výroba točitých, sedlových schodišť bezproblémová. Jak je to u točitých schodišť obvyklé, vyrábějí se schodnice z tenkých dýhových desek nebo překližek. Tyto desky se navzájem lepí pomocí skružového bednění nebo upínacího přípravku,jak jsme viděli dříve. Schodnice se připínají ke skružím pomocí svěrek. Tím získávají svůj tvar, který si ponechají i po skončeném lepení a uvolňování.

7 Sedlová schodiště Zejména u stupnic točitých schodišť dbáme na to, aby vlákna dřeva probíhala rovnoběžně s přední hranou stupně. Díky jednoduché výrobě a neomezeným možnostem tvarování jsou sedlová schodiště dnes nejčastěji používanými schodišťovými konstrukcemi.

8 Sedlová schodiště

9 Sedlová schodiště

10 Sedlová schodiště

11 Schodiště se zasunutými stupnicemi
Schodiště se zasunutými stupnicemi se používají většinou jako vedlejší schodiště a jsou velmi strmá. Používají se pouze pro přímá schodišťová ramena a nemají žádné podstupnice. Stupnice se zasouvají do drážek vyfrézovaných ve schodnicích do hloubky 2 až 3 cm. U velmi strmých schodišť se drážky vyfrézují od přední až po zadní hranu schodnic, protože stupnice využijí plnou šířku schodnic. U méně strmých schodišť jsou stupnice užší než vodorovný rozměr šířky schodnice. V tomto případě se drážky vyfrézují jen v délce odpovídající šířce stupnice. Většinou se dodržuje přídavek 4 až 5 cm.

12 Schodiště se zasunutými stupnicemi
Schodiště se zasunutými stupnicemi jsou většinou stažena schodišťovými svorníky. Pokud mají drážky rybinovitý tvar, můžeme provést schodišťové rameno bez svorníků. Upevnění zábradlí je u těchto schodišť jednoduché, protože schodnice leží zcela na okraji, takže sloupky nebo tyče zábradlí se mohou do nich zapustit nebo s nimi sešroubovat . U schodišť se zasunutými stupnicemi se stupnice zasunou do drážek vyfrézovaných ve schodnicích (rovnočelně nebo rybinovitě). Tato schodiště nemají podstupnice.

13 Schodiště se zapuštěnými stupni
U schodišť se zapuštěnými stupni rozlišujeme plně zapuštěné stupně, kdy jsou zapuštěny do schodnic stupnice i podstupnice, nebo polozapuštěné, u kterých jsou zapuštěny stupnice a podstupnice se nezapouští.

14 Schodiště se zapuštěnými stupni

15 Schodiště se zapuštěnými stupni
Schodiště se zapuštěnými stupni se liší od schodišť se zasunutými stupnicemi tím, že přídavek 4 až 5 cm zůstává na spodní i horní hraně stupnic. Drážky pro zapuštění nepronikají tedy nikdy až k horní nebo spodní hraně schodnic. Opěra schodnic je řešena stejně jako u schodiště sedlového nebo se zasunutými stupnicemi. Schodiště se zapuštěnými stupni musí být provedena zvlášť pečlivě, protože mají sklon k vrzání.

16 Zapuštěné jednoramenné točité schodiště; rozdělení stupnic; vynesení schodnic
Aby bylo možno vyfrézované drážky vyrobit co nejpřesněji, musíme při rýsování postupovat pečlivě. Průměty jsou velmi přesné tehdy, když stupnice a podstupnice postavíme na schodnice plochou čela dřeva a jejich obrysy přeneseme rýsovací jehlou na schodnice. Rýsovací jehla se přitom musí vést ve směru vláken dřeva tak, aby byla vlákna přitlačována je stupnici a podstupnici.

17 Schodiště se zapuštěnými stupni
Pro vyfrézování drážek ve schodnicích se používají schodišťové frézy (horní frézy). Při použití starších fréz (asi 3000 otáček/min) se musí vždy frézovat ve směru vláken, aby na hranách drážek nevznikly trhliny. U nových horních frézek jsou otáčky tak vysoké (až 20 tisíc ot./min.), že lze frézovat i proti vláknům. Průměr použité frézovací hlavy musí být menší než je tloušťka stupnice nebo podstupnice, aby bylo možno vyrovnat rozdíly tloušťky vzniklé při broušení stupňů. Průměr frézy musí být ale větší než polovina šířky drážky, aby uprostřed drážky nezůstalo žebro (výstupek).

18 Schodiště se zapuštěnými stupni
Spoje stupnic a podstupnic se musí rovněž provést pečlivě. V horním spoji se podstupnice zapustí do stupnic, přičemž existují různé možnosti : 1. Podstupnice se plnou tloušťkou zapustí do stupnice. Tento spoj je velmi jednoduchý, má ale tu nevýhodu, že se při sesychání podstupnice uvolňuje. 2. Podstupnice se upraví polodrážkou, díky tomu je míra sesychání ve spoji menší. Vzniklá vůle se zajistí tím, že stupnice vždy pevně sedí na peru podstupnice. 3. Pevný spoj zajistíme klínovitým perem, které se nalisuje do drážky.

19 Schodiště se zapuštěnými stupni
Spoje stupnic s podstupnicemi

20 Schodiště se zapuštěnými stupni
Spoj podstupnice se stupnicí se musí provést tak, aby mohl sloužit jako opěra pro stupnici. Musí být rovněž k dispozici dostatek místa pro zajištění spoje hřebíky nebo vruty. Před přibitím stupnic a podstupnic ve spodním spoji se vždy dvě stupnice rozepřou. Tím vzniká předpětí stupnic, které brání pozdějšímu vrzání. Toto předpětí lze ještě zesílit tak, že lehce převýšíme horní hranu podstupnic. Převýšená podstupnice

21 Schodiště se zapuštěnými stupni
Rozepření stupnic Navzdory náročnému způsobu výroby se zapuštěné stupně provádějí nejenom u přímých schodišť, ale také často u točitých schodišť.

22


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google