Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna 2004 Seminář Havlíčkův Brod

2 Aktuální stav Programového dodatku  Dodatek schválen Monitorovacím výborem dne 30. 3. 2004Dodatek schválen Monitorovacím výborem dne 30. 3. 2004 Nutnost zapracování stanoviska ÚOHSNutnost zapracování stanoviska ÚOHS Nedošlo k zásadním změnám v zaměření opatřeníNedošlo k zásadním změnám v zaměření opatření Nové přílohy: výběrová kritéria, uznatelné náklady, monitorovací ukazateleNové přílohy: výběrová kritéria, uznatelné náklady, monitorovací ukazatele Doplněno vymezení pojmůDoplněno vymezení pojmů

3 Opatření 2.2 - shrnutí  Zavádění NEJLÉPE širokopásmového připojeníZavádění NEJLÉPE širokopásmového připojení Důraz strukturálně postižené a méně vyvinuté regiony (vymezeno vládou a kraji)Důraz strukturálně postižené a méně vyvinuté regiony (vymezeno vládou a kraji) Stavební obnova místností pro IKT centra nesmí překročit 15% celkových uznat. nákladůStavební obnova místností pro IKT centra nesmí překročit 15% celkových uznat. nákladů Lokální a místní sítě včetně nových služeb a aplikací pro občanyLokální a místní sítě včetně nových služeb a aplikací pro občany Maximální výše dotace z ERDF vypuštěna!Maximální výše dotace z ERDF vypuštěna!

4 Posouzení formálních náležitostí Posouzení formálních náležitostí Posouzení přijatelnosti Posouzení přijatelnosti Hodnocení projektu: Hodnocení projektu:  Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (10%)  Potřeba, relevance projektu (30%)  Kvalita projektu (40%)  Horizontální kritéria (20%) Výběrová kritéria 

5 Žádost byla podána v elektronické podoběŽádost byla podána v elektronické podobě Žádost byla předložena v tištěné podobě 2xŽádost byla předložena v tištěné podobě 2x V žádosti jsou všechny podepsané údajeV žádosti jsou všechny podepsané údaje Verze elektronická a tištěná jsou shodnéVerze elektronická a tištěná jsou shodné Jsou dodány všechny povinné přílohy ve 2 paréJsou dodány všechny povinné přílohy ve 2 paré Žádost je podepsána žadatelemŽádost je podepsána žadatelem Přílohy jsou očíslovány a je dodán seznam přílohPřílohy jsou očíslovány a je dodán seznam příloh Formální náležitosti projektu 

6 Posouzení přijatelnosti  žádost se vztahuje pouze na jedno opatření žádost se vztahuje pouze na jedno opatření projekt realizován na území ČR (kromě Prahy) projekt realizován na území ČR (kromě Prahy) projekt je v souladu s legislativou EU a ČR projekt je v souladu s legislativou EU a ČR žadatel splňuje definici konečného příjemce žadatel splňuje definici konečného příjemce ekonomické analýzy v souladu s doporučenou metodikou ekonomické analýzy v souladu s doporučenou metodikou žadateli nebyl poskytnut příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani EU žadateli nebyl poskytnut příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani EU soulad s vymezením opatření v Programovém dodatku soulad s vymezením opatření v Programovém dodatku

7 Hodnocení schopností a zkušeností žadatele  Předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektůPředchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů Personální, projektové a organizační zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatelePersonální, projektové a organizační zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele Finanční zhodnocení žadateleFinanční zhodnocení žadatele

8 Potřeba, relevance projektu  Potřeba realizace v dané oblasti, zájem veřejnosti o služby nabízené v projektuPotřeba realizace v dané oblasti, zájem veřejnosti o služby nabízené v projektu Soulad s rozvojovými programy či strategiemi národního/regionálního charakteruSoulad s rozvojovými programy či strategiemi národního/regionálního charakteru Provázanost s jinými projekty v oblasti RLZ a informační společnostiProvázanost s jinými projekty v oblasti RLZ a informační společnosti Naplňování principu partnerství při přípravě a realizaciNaplňování principu partnerství při přípravě a realizaci

9 Kvalita projektu  Finanční a ekonomické hodnocení projektuFinanční a ekonomické hodnocení projektu Podrobný a jasný rozpočetPodrobný a jasný rozpočet Naplňování indikátorů: počet vytvořených místNaplňování indikátorů: počet vytvořených míst Naplňování indikátorů: počet uživatelských míst s přístupem k internetuNaplňování indikátorů: počet uživatelských míst s přístupem k internetu Počet občanů s přístupem k internetuPočet občanů s přístupem k internetu Přístupnost veřejné správy prostřednictvím internetuPřístupnost veřejné správy prostřednictvím internetu Používání nejnovějších technologií (širokopásmové připojení, atd.)Používání nejnovějších technologií (širokopásmové připojení, atd.) Udržitelnost výsledků projektuUdržitelnost výsledků projektu

10 Horizontální kritéria  Celkový vliv na rozvoj informační společnostiCelkový vliv na rozvoj informační společnosti Příspěvek k vyváženému rozvoji regionůPříspěvek k vyváženému rozvoji regionů Příspěvek k rozvoji sociální integrace a zaměstnanosti v regionuPříspěvek k rozvoji sociální integrace a zaměstnanosti v regionu Vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvojVliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj

11 Doklad o subjektivitě žadatele (zřizovací listina/statut)Doklad o subjektivitě žadatele (zřizovací listina/statut) Doklad o beztrestnosti žadatele (výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců)Doklad o beztrestnosti žadatele (výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců) Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (rozpočet, auditorská zpráva)Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (rozpočet, auditorská zpráva) Čestné prohlášení o bezdlužnostiČestné prohlášení o bezdlužnosti Logický rámec projektuLogický rámec projektu Doklady o vlastnictví objektů, popř. nájemní smlouvy na dobu min. 10 letDoklady o vlastnictví objektů, popř. nájemní smlouvy na dobu min. 10 let Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

12 Podklady pro ekonomické hodnocení projektů:Podklady pro ekonomické hodnocení projektů: U projektů do 3 mil. Kč zjednodušená studie proveditelnostiU projektů do 3 mil. Kč zjednodušená studie proveditelnosti U projektů od 3 mil. Kč do 10 mil. Kč základní studie proveditelnostiU projektů od 3 mil. Kč do 10 mil. Kč základní studie proveditelnosti U projektů od 10 mil. Kč do 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti + CBAU projektů od 10 mil. Kč do 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti + CBA U projektů nad 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti a rozšířená CBAU projektů nad 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti a rozšířená CBA Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

13 Smlouva o zřízení odděleného účtu pro financování ze SROP (při podpisu smlouvy)Smlouva o zřízení odděleného účtu pro financování ze SROP (při podpisu smlouvy) Stanovisko příslušného KÚ/MŽP o skutečnosti, zda projekt vyžaduje nebo nevyžaduje EIAStanovisko příslušného KÚ/MŽP o skutečnosti, zda projekt vyžaduje nebo nevyžaduje EIA Kladné stanovisko EIA, pokud jej projekt vyžadujeKladné stanovisko EIA, pokud jej projekt vyžaduje Doklad o partnerství, smlouva s partnerem s vymezením práv a povinnostíDoklad o partnerství, smlouva s partnerem s vymezením práv a povinností Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

14 Pravomocné územní rozhodnutíPravomocné územní rozhodnutí Žádost o příspěvek ze státního rozpočtuŽádost o příspěvek ze státního rozpočtu Projektová dokumentaceProjektová dokumentace Doklad prokazující soulad s rozvojovou strategiíDoklad prokazující soulad s rozvojovou strategií Doklad o zajištění finančních zdrojů (úvěrový příslib banky) – k podpisu smlouvyDoklad o zajištění finančních zdrojů (úvěrový příslib banky) – k podpisu smlouvy Seznam povinných přílohSeznam povinných příloh Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

15 Ve SROP možnost rozdělení projektu na etapy! Doba realizace nad 1 rok a hodnota uznatelných nákladů nad 4 mil. KčDoba realizace nad 1 rok a hodnota uznatelných nákladů nad 4 mil. Kč Možnost rozdělení projektu na etapy věcné a časovéMožnost rozdělení projektu na etapy věcné a časové Možnost proplácení 3x ročněMožnost proplácení 3x ročně Výše plateb za 1 etapu minimálně 2 mil. KčVýše plateb za 1 etapu minimálně 2 mil. Kč Možnosti financování projektů 

16 Před uzavřením smlouvy nutnost prokázat finanční připravenost vlastními prostředky formou závazného úvěrového příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši min. 30% celkových výdajů na projekt (u etapových projektů) nebo 100% celkových nákladů (u jednoetapových projektů)Před uzavřením smlouvy nutnost prokázat finanční připravenost vlastními prostředky formou závazného úvěrového příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši min. 30% celkových výdajů na projekt (u etapových projektů) nebo 100% celkových nákladů (u jednoetapových projektů) Prokazování finanční připravenosti 

17 Platí pravidlo n+2 – závazek pro rok 2004 musí být vyčerpán do konce roku 2006Platí pravidlo n+2 – závazek pro rok 2004 musí být vyčerpán do konce roku 2006 Projekty na rok 2004 musí být fyzicky ukončeny do 31.8.2006Projekty na rok 2004 musí být fyzicky ukončeny do 31.8.2006 Žádost o provedení platby zaslána do 30.9.2006Žádost o provedení platby zaslána do 30.9.2006 Výjimky připuštěny ve zvláštních v omezeném rozsahu u velkých projektů (cca 90 mil. Kč a výše) – možnost dokončení do r. 2008Výjimky připuštěny ve zvláštních v omezeném rozsahu u velkých projektů (cca 90 mil. Kč a výše) – možnost dokončení do r. 2008 Doba realizace projektu 

18 Specifikace v Programovém dodatku a Příručce pro žadateleSpecifikace v Programovém dodatku a Příručce pro žadatele Teoreticky uznatelné již od 1.1 2004 – nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/2004, o veřejných zakázkáchTeoreticky uznatelné již od 1.1 2004 – nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/2004, o veřejných zakázkách Možnost financování projektové dokumentace do výše 5% celkových uznatelných nákladůMožnost financování projektové dokumentace do výše 5% celkových uznatelných nákladů Lze financovat DPH u neplátcůLze financovat DPH u neplátců V opatření 2.2 omezeny stavební úpravy na 15% celkových uznatelných nákladůV opatření 2.2 omezeny stavební úpravy na 15% celkových uznatelných nákladů Uznatelné náklady 

19 Neuznatelné náklady  Bytová výstavbaBytová výstavba Poplatky charakteru sankcePoplatky charakteru sankce Režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektemRežijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem Nákup osobních vozůNákup osobních vozů DPH u plátcůDPH u plátců Výdaje na opravu strojů a zařízeníVýdaje na opravu strojů a zařízení

20 Udržitelnost výsledků projektu  Konečný příjemce musí být vlastníkem majetku pořízeného ze strukturálních fondůKonečný příjemce musí být vlastníkem majetku pořízeného ze strukturálních fondů Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánemEfekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem Nutnost uchovávat doklady do r. 2012Nutnost uchovávat doklady do r. 2012

21  www.strukturalni-fondy.cz  www.mmr.cz  srop@mmr.cz Důležité odkazy 

22 Děkuji za pozornost Ing. Renata Hrůzová oddělení programování SROP E-mail: hruren@mmr.cz Tel.: 22486 1344 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu


Stáhnout ppt "Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna."

Podobné prezentace


Reklamy Google