Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna 2004 Seminář Havlíčkův Brod

2 Aktuální stav Programového dodatku  Dodatek schválen Monitorovacím výborem dne Dodatek schválen Monitorovacím výborem dne Nutnost zapracování stanoviska ÚOHSNutnost zapracování stanoviska ÚOHS Nedošlo k zásadním změnám v zaměření opatřeníNedošlo k zásadním změnám v zaměření opatření Nové přílohy: výběrová kritéria, uznatelné náklady, monitorovací ukazateleNové přílohy: výběrová kritéria, uznatelné náklady, monitorovací ukazatele Doplněno vymezení pojmůDoplněno vymezení pojmů

3 Opatření shrnutí  Zavádění NEJLÉPE širokopásmového připojeníZavádění NEJLÉPE širokopásmového připojení Důraz strukturálně postižené a méně vyvinuté regiony (vymezeno vládou a kraji)Důraz strukturálně postižené a méně vyvinuté regiony (vymezeno vládou a kraji) Stavební obnova místností pro IKT centra nesmí překročit 15% celkových uznat. nákladůStavební obnova místností pro IKT centra nesmí překročit 15% celkových uznat. nákladů Lokální a místní sítě včetně nových služeb a aplikací pro občanyLokální a místní sítě včetně nových služeb a aplikací pro občany Maximální výše dotace z ERDF vypuštěna!Maximální výše dotace z ERDF vypuštěna!

4 Posouzení formálních náležitostí Posouzení formálních náležitostí Posouzení přijatelnosti Posouzení přijatelnosti Hodnocení projektu: Hodnocení projektu:  Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (10%)  Potřeba, relevance projektu (30%)  Kvalita projektu (40%)  Horizontální kritéria (20%) Výběrová kritéria 

5 Žádost byla podána v elektronické podoběŽádost byla podána v elektronické podobě Žádost byla předložena v tištěné podobě 2xŽádost byla předložena v tištěné podobě 2x V žádosti jsou všechny podepsané údajeV žádosti jsou všechny podepsané údaje Verze elektronická a tištěná jsou shodnéVerze elektronická a tištěná jsou shodné Jsou dodány všechny povinné přílohy ve 2 paréJsou dodány všechny povinné přílohy ve 2 paré Žádost je podepsána žadatelemŽádost je podepsána žadatelem Přílohy jsou očíslovány a je dodán seznam přílohPřílohy jsou očíslovány a je dodán seznam příloh Formální náležitosti projektu 

6 Posouzení přijatelnosti  žádost se vztahuje pouze na jedno opatření žádost se vztahuje pouze na jedno opatření projekt realizován na území ČR (kromě Prahy) projekt realizován na území ČR (kromě Prahy) projekt je v souladu s legislativou EU a ČR projekt je v souladu s legislativou EU a ČR žadatel splňuje definici konečného příjemce žadatel splňuje definici konečného příjemce ekonomické analýzy v souladu s doporučenou metodikou ekonomické analýzy v souladu s doporučenou metodikou žadateli nebyl poskytnut příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani EU žadateli nebyl poskytnut příspěvek z jiného dotačního programu ČR ani EU soulad s vymezením opatření v Programovém dodatku soulad s vymezením opatření v Programovém dodatku

7 Hodnocení schopností a zkušeností žadatele  Předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektůPředchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů Personální, projektové a organizační zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatelePersonální, projektové a organizační zajištění úspěšné realizace projektu ze strany žadatele Finanční zhodnocení žadateleFinanční zhodnocení žadatele

8 Potřeba, relevance projektu  Potřeba realizace v dané oblasti, zájem veřejnosti o služby nabízené v projektuPotřeba realizace v dané oblasti, zájem veřejnosti o služby nabízené v projektu Soulad s rozvojovými programy či strategiemi národního/regionálního charakteruSoulad s rozvojovými programy či strategiemi národního/regionálního charakteru Provázanost s jinými projekty v oblasti RLZ a informační společnostiProvázanost s jinými projekty v oblasti RLZ a informační společnosti Naplňování principu partnerství při přípravě a realizaciNaplňování principu partnerství při přípravě a realizaci

9 Kvalita projektu  Finanční a ekonomické hodnocení projektuFinanční a ekonomické hodnocení projektu Podrobný a jasný rozpočetPodrobný a jasný rozpočet Naplňování indikátorů: počet vytvořených místNaplňování indikátorů: počet vytvořených míst Naplňování indikátorů: počet uživatelských míst s přístupem k internetuNaplňování indikátorů: počet uživatelských míst s přístupem k internetu Počet občanů s přístupem k internetuPočet občanů s přístupem k internetu Přístupnost veřejné správy prostřednictvím internetuPřístupnost veřejné správy prostřednictvím internetu Používání nejnovějších technologií (širokopásmové připojení, atd.)Používání nejnovějších technologií (širokopásmové připojení, atd.) Udržitelnost výsledků projektuUdržitelnost výsledků projektu

10 Horizontální kritéria  Celkový vliv na rozvoj informační společnostiCelkový vliv na rozvoj informační společnosti Příspěvek k vyváženému rozvoji regionůPříspěvek k vyváženému rozvoji regionů Příspěvek k rozvoji sociální integrace a zaměstnanosti v regionuPříspěvek k rozvoji sociální integrace a zaměstnanosti v regionu Vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvojVliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj

11 Doklad o subjektivitě žadatele (zřizovací listina/statut)Doklad o subjektivitě žadatele (zřizovací listina/statut) Doklad o beztrestnosti žadatele (výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců)Doklad o beztrestnosti žadatele (výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců) Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (rozpočet, auditorská zpráva)Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (rozpočet, auditorská zpráva) Čestné prohlášení o bezdlužnostiČestné prohlášení o bezdlužnosti Logický rámec projektuLogický rámec projektu Doklady o vlastnictví objektů, popř. nájemní smlouvy na dobu min. 10 letDoklady o vlastnictví objektů, popř. nájemní smlouvy na dobu min. 10 let Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

12 Podklady pro ekonomické hodnocení projektů:Podklady pro ekonomické hodnocení projektů: U projektů do 3 mil. Kč zjednodušená studie proveditelnostiU projektů do 3 mil. Kč zjednodušená studie proveditelnosti U projektů od 3 mil. Kč do 10 mil. Kč základní studie proveditelnostiU projektů od 3 mil. Kč do 10 mil. Kč základní studie proveditelnosti U projektů od 10 mil. Kč do 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti + CBAU projektů od 10 mil. Kč do 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti + CBA U projektů nad 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti a rozšířená CBAU projektů nad 90 mil. Kč základní studie proveditelnosti a rozšířená CBA Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

13 Smlouva o zřízení odděleného účtu pro financování ze SROP (při podpisu smlouvy)Smlouva o zřízení odděleného účtu pro financování ze SROP (při podpisu smlouvy) Stanovisko příslušného KÚ/MŽP o skutečnosti, zda projekt vyžaduje nebo nevyžaduje EIAStanovisko příslušného KÚ/MŽP o skutečnosti, zda projekt vyžaduje nebo nevyžaduje EIA Kladné stanovisko EIA, pokud jej projekt vyžadujeKladné stanovisko EIA, pokud jej projekt vyžaduje Doklad o partnerství, smlouva s partnerem s vymezením práv a povinnostíDoklad o partnerství, smlouva s partnerem s vymezením práv a povinností Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

14 Pravomocné územní rozhodnutíPravomocné územní rozhodnutí Žádost o příspěvek ze státního rozpočtuŽádost o příspěvek ze státního rozpočtu Projektová dokumentaceProjektová dokumentace Doklad prokazující soulad s rozvojovou strategiíDoklad prokazující soulad s rozvojovou strategií Doklad o zajištění finančních zdrojů (úvěrový příslib banky) – k podpisu smlouvyDoklad o zajištění finančních zdrojů (úvěrový příslib banky) – k podpisu smlouvy Seznam povinných přílohSeznam povinných příloh Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti 

15 Ve SROP možnost rozdělení projektu na etapy! Doba realizace nad 1 rok a hodnota uznatelných nákladů nad 4 mil. KčDoba realizace nad 1 rok a hodnota uznatelných nákladů nad 4 mil. Kč Možnost rozdělení projektu na etapy věcné a časovéMožnost rozdělení projektu na etapy věcné a časové Možnost proplácení 3x ročněMožnost proplácení 3x ročně Výše plateb za 1 etapu minimálně 2 mil. KčVýše plateb za 1 etapu minimálně 2 mil. Kč Možnosti financování projektů 

16 Před uzavřením smlouvy nutnost prokázat finanční připravenost vlastními prostředky formou závazného úvěrového příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši min. 30% celkových výdajů na projekt (u etapových projektů) nebo 100% celkových nákladů (u jednoetapových projektů)Před uzavřením smlouvy nutnost prokázat finanční připravenost vlastními prostředky formou závazného úvěrového příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši min. 30% celkových výdajů na projekt (u etapových projektů) nebo 100% celkových nákladů (u jednoetapových projektů) Prokazování finanční připravenosti 

17 Platí pravidlo n+2 – závazek pro rok 2004 musí být vyčerpán do konce roku 2006Platí pravidlo n+2 – závazek pro rok 2004 musí být vyčerpán do konce roku 2006 Projekty na rok 2004 musí být fyzicky ukončeny do Projekty na rok 2004 musí být fyzicky ukončeny do Žádost o provedení platby zaslána do Žádost o provedení platby zaslána do Výjimky připuštěny ve zvláštních v omezeném rozsahu u velkých projektů (cca 90 mil. Kč a výše) – možnost dokončení do r. 2008Výjimky připuštěny ve zvláštních v omezeném rozsahu u velkých projektů (cca 90 mil. Kč a výše) – možnost dokončení do r Doba realizace projektu 

18 Specifikace v Programovém dodatku a Příručce pro žadateleSpecifikace v Programovém dodatku a Příručce pro žadatele Teoreticky uznatelné již od – nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/2004, o veřejných zakázkáchTeoreticky uznatelné již od – nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/2004, o veřejných zakázkách Možnost financování projektové dokumentace do výše 5% celkových uznatelných nákladůMožnost financování projektové dokumentace do výše 5% celkových uznatelných nákladů Lze financovat DPH u neplátcůLze financovat DPH u neplátců V opatření 2.2 omezeny stavební úpravy na 15% celkových uznatelných nákladůV opatření 2.2 omezeny stavební úpravy na 15% celkových uznatelných nákladů Uznatelné náklady 

19 Neuznatelné náklady  Bytová výstavbaBytová výstavba Poplatky charakteru sankcePoplatky charakteru sankce Režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektemRežijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem Nákup osobních vozůNákup osobních vozů DPH u plátcůDPH u plátců Výdaje na opravu strojů a zařízeníVýdaje na opravu strojů a zařízení

20 Udržitelnost výsledků projektu  Konečný příjemce musí být vlastníkem majetku pořízeného ze strukturálních fondůKonečný příjemce musí být vlastníkem majetku pořízeného ze strukturálních fondů Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánemEfekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem Nutnost uchovávat doklady do r. 2012Nutnost uchovávat doklady do r. 2012

21    Důležité odkazy 

22 Děkuji za pozornost Ing. Renata Hrůzová oddělení programování SROP Tel.: Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu


Stáhnout ppt "Aktuální stav příprav na realizaci SROP – Opatření 2.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu 8. dubna."

Podobné prezentace


Reklamy Google