Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Infekční onemocnění srdce David Zemánek Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Infekční onemocnění srdce David Zemánek Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol."— Transkript prezentace:

1 Infekční onemocnění srdce David Zemánek Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol

2 Infekční endokarditis potenciálně smrtelné onemocnění, jehož podstatou je přítomnost infikovaného trombu potenciálně smrtelné onemocnění, jehož podstatou je přítomnost infikovaného trombu Prevalence a incidence je relativně stálá (2-6 případů na 100 000 obyvatel a rok) Prevalence a incidence je relativně stálá (2-6 případů na 100 000 obyvatel a rok) během posledních 30 let dochází ke změně klinického projevu (i.v. narkomani, starší pacienti, pestrý klinický obraz, změna agens – Streptoccocus virridans X Staphylococcus epiderdimis a aureus) během posledních 30 let dochází ke změně klinického projevu (i.v. narkomani, starší pacienti, pestrý klinický obraz, změna agens – Streptoccocus virridans X Staphylococcus epiderdimis a aureus) mortalita 20-30% mortalita 20-30%

3 Změna charakterů IE Příčiny: Příčiny: - ústup prevalence revmatické choroby - zvyšující se podíl degenerativních chlopenních vad - vzestup prevalence i.v. narkomanů - nárůst množství invazivních léčebných metod (kardiostimulátory, katetry, chlopenní protézy, …) - zlepšené přežívání a léčba u řady ostatních chorob Důsledek: Důsledek: - změna etiologických agens a ATB resistence - starší pacienti (x i.v. narkomani) - agresivnější průběh u imunokompromivaných pacientů - pravostranná IE - nosokomiální IE

4 IE – etiologická agens IE nativních chlopní IE narkom. časná protézová IE pozdní protézová IE streptokoky50-655-155-1030-35 enterokoky5-155-10 < 5< 5< 5< 55-10 Staph. aureus 20-3550-6010-2010-20 ost. Staph. < 5< 5< 5< 5 < 2< 2< 2< 230-5015-25 Gram- tyčky 5-105-15155 Kultivačně neg. < 5-20 5-10 < 5< 5< 5< 5 < 5-10

5 Diagnóza IE (Duke kriteria) Patologické kriteria IE: Patologické kriteria IE: - průkaz mikroorganismů ve vegetaci nebo útvaru Hlavní klinická kriteria IE: Hlavní klinická kriteria IE: - pozitivní hemokulury - typický echokardiogram nebo nová regurgitace Vedlejší klinická kriteria IE: Vedlejší klinická kriteria IE: - predispozice - i.v. narkomanie - horečka ≥ 38 C - cévní příznaky (periferní embolizace, …) - imunologické příznaky (GN, Oslerovy n., …) - hemokultury a echo nesplňující kritéria

6 Diagnóza IE Prokázaná IE: Prokázaná IE: - splňuje jedno patologické kritériu, nebo obě hlavní klinická kriteria, nebo jedno hlavní a tři vedlejší, nebo 5 vedlejších Možná IE: Možná IE: - nesplňuje kritéria prokázané a ani vyloučené IE Vyloučená IE: Vyloučená IE: - jiná dg. vysvětlující příznaky, nebo vymizení příznaků nemoci během ≤ 4 dnů ATB léčby, nebo nepřítomnost patologického nálezu pokud byl pacient léčen ≤ 4 dny

7 Echokardiografie Základní zobrazovací diagnostická metoda s dobrou senzitivitou a specificitou Základní zobrazovací diagnostická metoda s dobrou senzitivitou a specificitou - TTE – senzitivita 65% - TEE – senzitivita 85-95% Specifické situace: Specifické situace: - protézová IE – prakticky vždy nuté TEE (TTE má senzitivitu pouze 15-35%) - pravostranná IE – u některých pacientů může být zobrazení vegetací lepší u TTE projekcí

8 Echokardiografie Umožňuje nejen diagnózu IE, ale především celkové zhodnocení srdečního nálezu Umožňuje nejen diagnózu IE, ale především celkové zhodnocení srdečního nálezu - morfologie vegetací (velikost, mobilita) - chlopenní postižení (regurgitace, …) - extrachlopenní propagace (abscesy, …) Echokardiografie zůstává „zlatým standardem“ Echokardiografie zůstává „zlatým standardem“ Moderní zobrazovací metody (CT, magnetická resonance) jsou vhodné především k zobrazení extrachlopenní propagace IE Moderní zobrazovací metody (CT, magnetická resonance) jsou vhodné především k zobrazení extrachlopenní propagace IE

9 Echokardiografie

10 Léčba IE Léčba IE je primárně konzervativní Léčba IE je primárně konzervativní ATB cílená léčba (volba režimu závisí na zjištěné etiologii a citlivosti izolovaného agens MIC) ATB cílená léčba (volba režimu závisí na zjištěné etiologii a citlivosti izolovaného agens MIC) - Enterokoky a Strept. – PEN/AMP+GEN - Staph. – AMP/OXA/CEF1/VAN+GEN - G-bakterie – AMP/CEF3+GEN - neznámé agens – AMP/VAN/TEI+GEN Kritéria pro ukončení léčby: Kritéria pro ukončení léčby: - pacient afebrilní min. 1 týden - CRP v normálních hodnotách - TEE neprokazuje aktivitu IE - embolizace a ani jiné známky aktivity IE v posledních 14 dnech - není známo žádné infekční ložisko

11 Chirurgická léčba IE Rozhodování o chirurgickém výkonu je přísně individuální Rozhodování o chirurgickém výkonu je přísně individuální - cca 30% aktivních IE - dalších 20-40% pacientů elektivně Indikace: Indikace: - městnavé srdeční selhání - šíření infekce do perivalvulárních tkání - přetrvávající infekce navzdory adekvátní ATB léčbě - etiologicky předpokládaná nezvládnutelnost agens (plísně, Pseudomonas aeruginosa, …) - obava z embolizací do systémového řečiště (mobilní velké vegetace, přední cíp, …) Sterilizace u indikované operace snižuje riziko rekurence IE u nové protézy pouze o cca 2-3% Sterilizace u indikované operace snižuje riziko rekurence IE u nové protézy pouze o cca 2-3%

12 MOTTO Dobrý lékař nemocem předchází, průměrný se je snaží léčit a špatný už léčí jenom komplikace. Stará čínská učebnice medicíny

13 Prevence IE - proč Některé stavy (lékařské výkony) vedou k transietní bakteriémii Některé stavy (lékařské výkony) vedou k transietní bakteriémii - dentální výkony - výkony v PU, GIT a urogenitálním traktu Některé srdeční onemocnění mají zvýšené riziko vzniku IE Některé srdeční onemocnění mají zvýšené riziko vzniku IE - vrozené srdeční vady - získané srdeční vady Guidelines – ČKS 2007, ESC 2004, AHA 2007 Guidelines – ČKS 2007, ESC 2004, AHA 2007

14 Prevence IE - proč Některé stavy (lékařské výkony) vedou k transietní bakteriémii Některé stavy (lékařské výkony) vedou k transietní bakteriémii - dentální výkony - výkony v PU, GIT a urogenitálním traktu Některé srdeční onemocnění mají zvýšené riziko vzniku IE Některé srdeční onemocnění mají zvýšené riziko vzniku IE - vrozené srdeční vady - získané srdeční vady Guidelines – ČKS 2007, ESC 2004, AHA 2007 Guidelines – ČKS 2007, ESC 2004, AHA 2007

15 Prevence IE základy 1. IE není časté ale potenciálně smrtelné onemocnění, prevence zabrání vzniku 2. Některá kardiologická onemocnění predisponují k vzniku IE 3. Bakteriémie je spojena s některými invazivními výkony (zubní, GI a GU trakt) 4. ATB profylaxe byla účinná v experimentu 5. ATB profylaxe je účinná u lidí

16 Je čas na změnu Doklady o posledním bodu nejsou podepřeny daty, jedné se především o četná hůře či lépe dokumentovaná kasuistická sdělení Doklady o posledním bodu nejsou podepřeny daty, jedné se především o četná hůře či lépe dokumentovaná kasuistická sdělení Nejsou ani jednoznačné doklady, že ATB snižují frekvenci, dávku a dobu trvání bakteriémie u lidí Nejsou ani jednoznačné doklady, že ATB snižují frekvenci, dávku a dobu trvání bakteriémie u lidí Není žádná prospektivní randomizovaná studie Není žádná prospektivní randomizovaná studie

17 IE a dentální výkony 1935 zjištěno spojení IE a infekce dutiny ústní 1935 zjištěno spojení IE a infekce dutiny ústní Bakterémie je spojena: Bakterémie je spojena: (extrakce 10-100%, výkony na peridontu 36- 88%, extrakce zubního kamene 8-80%, výkony na endodontu 20%) Ale také: Ale také: (číštění zubů kartáčkem a nití 20-68%, používání párátka 20-40%, vodní kartáčky 7- 50%, žvýkání žvýkačky 7-51%) Bakteriémie je relativně malá < 10 4, menší než v experimentu Bakteriémie je relativně malá < 10 4, menší než v experimentu

18 Riziko IE u dentálních výkonů Riziko IE je relativně nízké Riziko IE je relativně nízké - běžná populace 1 IE na 14 mil. výkonů - prolaps Mi 1 IE na 1,1 mil. - VVS 1 IE na 475 tis. - RCHS 1 IE na 142 tis. - chlopenní protézy 1 IE na 114 tis. - předchozí IE 1 IE na 95 tis. Riziko nežádoucího účinku Riziko nežádoucího účinku - těžká anafylaktická reakce na PNC 15-25 na 1milion užití ATB Pallasch 2003

19 Prevence výkonů nebo hygiena? Špatná zubní hygiena vede k výrazně častějšímu výskytu IE Špatná zubní hygiena vede k výrazně častějšímu výskytu IE Nejsou doklady, že dentální výkony s krvácením vedou k významně vyššímu výskytu bakteriémie než nekrvavé Nejsou doklady, že dentální výkony s krvácením vedou k významně vyššímu výskytu bakteriémie než nekrvavé Používání ATB vede ke vzniku resistentních kmenů, které se hůře léčí Používání ATB vede ke vzniku resistentních kmenů, které se hůře léčí

20 Srdeční onemocnění a IE Riziko vzniku k IE je relativně nízké: Riziko vzniku k IE je relativně nízké: - běžná poplace 5/100 000 pacient roků - prolaps bez šelestu 5/100 000 - prolaps s šelestem 54/100 000 - RCHS 380-440 - protézy 308-383 - protéza pro IE 630 - stav po IE 740 - protéza po PIE 2160 Vrozené vady Vrozené vady - AoS 271 - AVD 145 Steckelberg, 1993 Gersony 1993

21 Prevence IE u dentálních výkonů Pouze u pacientů s vysokým rizikem: Protetická náhrada nebo rekonstrukce s protetickým materiálem Protetická náhrada nebo rekonstrukce s protetickým materiálem Předchozí IE Předchozí IE Vrozené srdeční vady: Vrozené srdeční vady: - nekorigované cyanotické vady s palitativním shunty a konduity - kompletně korigované VVS s použitím protetického materiálu po 6 měsíců od výkonu - korigované vady s reziduálním defektem, nebo tam kde není možná endotelizace protetického materiálu Srdeční vady po transplantaci Srdeční vady po transplantaci

22 ATB druh a dávky k prevenci IE

23 Zánětlivá onemocnění myokardu Jedná se o poškození myokardu infekcí nebo infekcí navozeným zánětem Etiologicky Etiologicky Viry (adenoviry, enteroviry, parvovirus B19, HHV-6, …) Viry (adenoviry, enteroviry, parvovirus B19, HHV-6, …) Baktérie (borrelie, corynebacterium diphteriae, …) Baktérie (borrelie, corynebacterium diphteriae, …) Ostatní (mykotické, protozoa) Ostatní (mykotické, protozoa) Dělení: Dělení: Myokarditidy Myokarditidy Fulminantní Fulminantní Akutní Akutní Zánětlivá kardiomyopatie (dřive chronická myokarditida) Zánětlivá kardiomyopatie (dřive chronická myokarditida)

24 Klinický obraz Myokarditidy Infekční příznaky: Infekční příznaky: typicky předchází virové onemocnění typicky předchází virové onemocnění teploty, subfebrilie, artralgie, myalgie teploty, subfebrilie, artralgie, myalgie Kardiální příznaky: Kardiální příznaky: fulminantní myokarditida fulminantní myokarditida příznaky akutního srdečního selhání příznaky akutního srdečního selhání rychlá progrese s vývojem dysfunkce LK s nutností ionotropní nebo mechanické podpory, většinou reverzibilní rychlá progrese s vývojem dysfunkce LK s nutností ionotropní nebo mechanické podpory, většinou reverzibilní akutní myokarditida akutní myokarditida rychlý průběh s teplotami, bolestmi na hrudi, změnami EKG, pos. KSM, možné poruchy kinetiky, poruchy AV převodu, cca u 80% dojde k úpravě rychlý průběh s teplotami, bolestmi na hrudi, změnami EKG, pos. KSM, možné poruchy kinetiky, poruchy AV převodu, cca u 80% dojde k úpravě

25 Klinický obraz Zánětlivá DKMP (chronická myokarditida) Zánětlivá DKMP (chronická myokarditida) - má morfologická i klinický obraz DKMP - Chronické srdeční selhání - Levostranné – dušnost - Pravostranné - otoky DK, hepatosplenomegalie (nechutenství) - Porychy rytmu - histologicky jsou v myokardu přítomny známky zánětu s/bez současné infekce, které se však klinicky neprojevují většinou neprojevují

26 Diagnostika EKG EKG Nespecifické změny, mohou imitovat AIM se STE, většinou není geografická lokalizace Nespecifické změny, mohou imitovat AIM se STE, většinou není geografická lokalizace Elevace ST, negativní vlny T Elevace ST, negativní vlny T Echokardiografie Echokardiografie základní stratifikační vyšetření, velikost, kinetika, … základní stratifikační vyšetření, velikost, kinetika, … Laboratorní markery Laboratorní markery Troponin I, CK-MBmass, CRP, … Troponin I, CK-MBmass, CRP, … Novější zobrazovací metody Novější zobrazovací metody MRI – poměrně specifická u myokarditidy (edém) MRI – poměrně specifická u myokarditidy (edém) CT – spíše k vyloučení koronární nemoci, dysfunkce LK CT – spíše k vyloučení koronární nemoci, dysfunkce LK EMB EMB

27 Magnetická resonance a myokarditis

28 Endomyokardiální biopsie Invazivní metoda Invazivní metoda - relativně bezpečná - specifické indikace (nefamilirání DKMP) - transjugulární, transfemorální přístup Nové změny: Nové změny: - „death of Dallas criteria“ - immunohistochemické vyšetření - molekularní detekce cizí DNA v myokardu

29 Léčba Myokarditida: Myokarditida: Klidový režim Klidový režim Specifická léčba sporná Specifická léčba sporná ATB, nesteroidní antirevmatika (?) ATB, nesteroidní antirevmatika (?) Imunosupresivní léčba (eosinofilní myokarditis, …) Imunosupresivní léčba (eosinofilní myokarditis, …) Symptomatická léčba Symptomatická léčba EMB – nejvíce specifická EMB – nejvíce specifická Zánětlivá kardiomyopatie: Zánětlivá kardiomyopatie: Konvenční léčba srdečního selhání (BB, ACEi, diuretika, BiPM, ICD, …) Konvenční léčba srdečního selhání (BB, ACEi, diuretika, BiPM, ICD, …) Imunomodulační léčba Imunomodulační léčba Imunosuprese – kortikoidy, a zathioprin Imunosuprese – kortikoidy, a zathioprin Antiinfekční léčba Antiinfekční léčba ATB – borélie ATB – borélie Antivirová léčba – antivirotika, β-interferon) Antivirová léčba – antivirotika, β-interferon)

30 Perspektivní algoritmus léčby LV dysfunkce (vyloučení známých příčin) EMB Zánět/infekční agens - /- DKMP  konvenční léčba Zánětlivá DKMP Zánět bez přítomnosti infekčního agens  Imunosuprese Zánět s přítomností infekčního agens  Imunomodulační léčba

31 Akutní perikarditida nově vzniklé onemocnění perikardu, které je nejčastěji zánětlivé etiologie (virové, …), ale také nemusí (nádorové, metabolické, …) nově vzniklé onemocnění perikardu, které je nejčastěji zánětlivé etiologie (virové, …), ale také nemusí (nádorové, metabolické, …) onemocnění má nejčastěji benigní průběh onemocnění má nejčastěji benigní průběh dříve popisovaná „suchá“ a „vlhká“ forma jsou podle současných poznatků spíše fáze jednoho onemocnění (typicky u virové perikarditidy) dříve popisovaná „suchá“ a „vlhká“ forma jsou podle současných poznatků spíše fáze jednoho onemocnění (typicky u virové perikarditidy) ESC guidelines 2004 ESC guidelines 2004

32 Etiologie Infekční Virové (coxsackie, adenoviry, influenza, …) Bakteriální (strept., staphylokoky, TBC, …) Mykotické (candida) Parazitární (entamoeba, toxoplasma, …) 78%4% Autoimunitní Postperikardiotomický sy. Postinfarktový sy. Sklerodermie, SLE, Revmatoidní artritis 3%3% Metabolické onemocnění Selhání ledvin Hypotyreóza1% NádoryPrimární Sekundární (Ca prsu, Ca plic, leukemie, …) < 1% 8% Trauma Iatrogenní (PCI, kardiostimulace, …) Ostatní3% < 1%

33 Klinický obraz - příznaky bolest v prekordiu, obvykle ostrá, bez vazby na námahu, zhoršení při kašli, často se propaguje do ramene, propagace do levé horní končetiny je vzácná bolest v prekordiu, obvykle ostrá, bez vazby na námahu, zhoršení při kašli, často se propaguje do ramene, propagace do levé horní končetiny je vzácná myalgie (virová perikarditida) myalgie (virová perikarditida) dušnost, slabost, synkopa (vzácně) souvisejí s perikardiálním výpotkem (tamponádou) dušnost, slabost, synkopa (vzácně) souvisejí s perikardiálním výpotkem (tamponádou) projevy základního nemocnění projevy základního nemocnění

34 Fyzikální nález subfebrilie subfebrilie sinusová tachykardie sinusová tachykardie perikardiální třecí šelest perikardiální třecí šelest „mnutí vlasů“, „chůze po sněhu“, po vzniku výpotku vymizí „mnutí vlasů“, „chůze po sněhu“, po vzniku výpotku vymizí typický rozeznáváme tři komponenty (systola komor, časně diastolické plnění komor, systola síní) typický rozeznáváme tři komponenty (systola komor, časně diastolické plnění komor, systola síní) oslabení srdečních ozev – velký výpotek oslabení srdečních ozev – velký výpotek

35 Vyšetřovací metody EKG EKG základní vyšetřovací metoda základní vyšetřovací metoda elevace ST úseku elevace ST úseku deprese PQ úseku, negativní vlny T deprese PQ úseku, negativní vlny T Echokardiografie Echokardiografie často normální, separace v perikardu často normální, separace v perikardu RTG srdce + plíce, CT hrudníku RTG srdce + plíce, CT hrudníku Perikardiální punkce Perikardiální punkce Laboratorní vyšetření Laboratorní vyšetření CRP, troponiny CRP, troponiny

36 EKG ST elevace I,II,aVF,V2-6, deprese PR úseku I,II,V3

37 Echokardiografie - výpotek Cirkulární výpotek v perikardu v čtyřdutinové apikální projekci s útlakem pravé síně

38 CRP u akutní perikarditidy elevace je přítomná u ~ 78% pacientů s idiopatickou (virovou) perikarditidou elevace je přítomná u ~ 78% pacientů s idiopatickou (virovou) perikarditidou u dalších ~ 1/3 pacientů je to způsobeno předchozí protizánětlivou léčbou u dalších ~ 1/3 pacientů je to způsobeno předchozí protizánětlivou léčbou v průběhu léčby dochází k postupné normalizaci jeho hodnot v průběhu léčby dochází k postupné normalizaci jeho hodnot u 60% za týden u 60% za týden u 85% za 2 týdny u 85% za 2 týdny u 100% za 4 týdny u 100% za 4 týdny zvýšená hodnota CRP po 1 týdnů je spojena s vyšším rizikem rekurence zvýšená hodnota CRP po 1 týdnů je spojena s vyšším rizikem rekurence

39 Diagnóza Akutní perikarditida – nejméně 2 kritéria ze 4 následujících: Akutní perikarditida – nejméně 2 kritéria ze 4 následujících: typická bolest na hrudi typická bolest na hrudi změny ST úseku nebo deprese PR změny ST úseku nebo deprese PR perikardiální výpotek perikardiální výpotek perikardiální třecí šelest perikardiální třecí šelest Rekurentní perikarditida: Rekurentní perikarditida: předchozí historie AP společně s typickou bolestí a jedno další kritérium: předchozí historie AP společně s typickou bolestí a jedno další kritérium: teplota, perikardiální šelest, EKG změny, výpotek, elevace CRP a leukocytóza teplota, perikardiální šelest, EKG změny, výpotek, elevace CRP a leukocytóza Imazio M, J Cardiovasc Med, 2007

40 Diferenciální diagnóza Infarkt myokardu Infarkt myokardu Plicní embolie a plicní infarkt Plicní embolie a plicní infarkt Pneumonie Pneumonie Aortální disekce Aortální disekce Pneumotorax Pneumotorax Herpes zoster Herpes zoster Gastroesofageální reflux Gastroesofageální reflux

41 Průběh v typickém případě se jedné o benigní onemocnění se spontánní úpravou u 70 – 90% pacientů v typickém případě se jedné o benigní onemocnění se spontánní úpravou u 70 – 90% pacientů důležité je vyloučení jiného onemocnění, kdy je akutní perikarditida pouze jedním z jeho projevů (nádorová perikarditida)  horší prognóza důležité je vyloučení jiného onemocnění, kdy je akutní perikarditida pouze jedním z jeho projevů (nádorová perikarditida)  horší prognóza nejzávažnější komplikací je možnost následného vzniku konstriktivní perikarditidy nejzávažnější komplikací je možnost následného vzniku konstriktivní perikarditidy

42 Konstriktivní perikarditida po akutní perikarditidě relativně nízká u idiopatické (virové) perikarditidy (~ 0,48%) relativně nízká u idiopatické (virové) perikarditidy (~ 0,48%) riziko je zvýšené u ostatních (~ 8,3%) riziko je zvýšené u ostatních (~ 8,3%) ~ 4,4 % u onemocnění pojiva ~ 4,4 % u onemocnění pojiva ~ 6,3 % u nádorových onemocnění ~ 6,3 % u nádorových onemocnění ~ 31,65 % u tuberkulózní perikarditidy ~ 31,65 % u tuberkulózní perikarditidy ~ 52,74 % u purulentní perikarditidy ~ 52,74 % u purulentní perikarditidy mezi další rizika patří velký perikardiální výpotek, teplota > 38 °C, elevace CRP za 1 týden při protizánětlivé léčbě mezi další rizika patří velký perikardiální výpotek, teplota > 38 °C, elevace CRP za 1 týden při protizánětlivé léčbě

43 Léčba - farmakologická Protizánětlivé léky – jsou lékem volby, podáváme až do doby normalizace CRP Protizánětlivé léky – jsou lékem volby, podáváme až do doby normalizace CRP ASA – 2 až 4 g denně ASA – 2 až 4 g denně nesteroidní antirevmatika – preferenčně nesteroidní antirevmatika – preferenčně ibuprofen – 1600 až 3200 mg denně ibuprofen – 1600 až 3200 mg denně indometacin – 75 až 150 mg denně indometacin – 75 až 150 mg denně Kortikoidy – při neúspěchu léčby NSAID, rekurence, autoimunitní etiologie Kortikoidy – při neúspěchu léčby NSAID, rekurence, autoimunitní etiologie - spíše nízké dávkování (0,2 – 0,5 g/kg), 4 týdny Kolchicin – efektivní v prevenci rekurence (studie COPE a CORE), aditivně, NÚ - GIT Kolchicin – efektivní v prevenci rekurence (studie COPE a CORE), aditivně, NÚ - GIT - 0,5 až 1 mg denně po dobu 3-6 měsíců

44 Kolchicin je jedním z nejstarších známých léků (již starověkém Řecku a Byzanci – A. Tralský) je jedním z nejstarších známých léků (již starověkém Řecku a Byzanci – A. Tralský) nemá protizánětlivý účinek, pouze tlumí fagocytózu polymorfonukleáry, má také antiproliferativní účinek nemá protizánětlivý účinek, pouze tlumí fagocytózu polymorfonukleáry, má také antiproliferativní účinek Indikace: Indikace: dnavá artritis dnavá artritis středozemská horečka středozemská horečka primární biliární cirhóza primární biliární cirhóza sklerodermie sklerodermie NÚ: NÚ: Nauzea, zvracení, průjmy Nauzea, zvracení, průjmy Selhání jater, ledvin Selhání jater, ledvin

45 Patofyziologie konstrikce zrychlené časně diastolické plnění zrychlené časně diastolické plnění zhoršené pozdně diastolické zhoršené pozdně diastolické plnění LK pro sníženou elasticitu perikardu Perikard v tomto případě funguje jako „vápenná skořápka“: Perikard v tomto případě funguje jako „vápenná skořápka“: snížená kompliance: plnění pokračuje do chvíle, kdy dojde k náhlému zastavení snížená kompliance: plnění pokračuje do chvíle, kdy dojde k náhlému zastavení tlakově/objemové změny jednotlivých srdečních oddílů ovlivňují jiné oddíly tlakově/objemové změny jednotlivých srdečních oddílů ovlivňují jiné oddíly

46 Patofyziologie vztahu konstrikce a respirace Goldstein J. Curr Probl Cardiol 2004.

47 Etiologie: Idiopatická nebo virová: 42-49% Idiopatická nebo virová: 42-49% Postperikardektomická: 11-37% Postperikardektomická: 11-37% Poradiační: 9-31% Poradiační: 9-31% Autoimunitní choroby: 3-7% Autoimunitní choroby: 3-7% Postifekční: 3-6% Postifekční: 3-6% TBC TBC bakteriální bakteriální Jiné: 1-10% Jiné: 1-10% nádory, traumata, sarkoidóza, … nádory, traumata, sarkoidóza, …

48 Klinický obraz a fyzikální nález Pravostranné srdeční selhání: Pravostranné srdeční selhání: symetrické otoky DK symetrické otoky DK nechutenství, tlak v epigastriu nechutenství, tlak v epigastriu únava, kachexie únava, kachexie Fyzikální nález: Fyzikální nález: zvýšená náplň krčních žil zvýšená náplň krčních žil otoky dolních končetin otoky dolních končetin hepatomegalie, ascites +/- hepatomegalie, ascites +/- Kussmaulovo znamení (při nádechu zvýšení náplně KŽ) Kussmaulovo znamení (při nádechu zvýšení náplně KŽ)

49 Diagnóza EKG EKG nespecifické nespecifické RTG hrudníku RTG hrudníku kalcifikace, nespecifické kalcifikace, nespecifické Laboratorní vyšetření Laboratorní vyšetření BNP – může být i normální BNP – může být i normální Echokardiografie Echokardiografie ztluštění perikardu, dopplerovské vyšetření ztluštění perikardu, dopplerovské vyšetření CT srdce CT srdce ztluštění perikardu, kalcifikace ztluštění perikardu, kalcifikace Hemodynamické vyšetření Hemodynamické vyšetření „gold standard“, „dip-plató“, respirační variabilita „gold standard“, „dip-plató“, respirační variabilita

50 Echokardiografie ztluštění perikardu, může být i výpotek ztluštění perikardu, může být i výpotek restriktivní charakter plnění levé komory (transmitrální průtok, plicní žily, TDI mitrálního anulu) restriktivní charakter plnění levé komory (transmitrální průtok, plicní žily, TDI mitrálního anulu) respirační variabilita - diskordance respirační variabilita - diskordance

51 Dopplerovské vyšetření

52 Respirační kolísání mitrálního toku

53 Počítačová tomografie ideální metoda k detekci kalcifikací v perikardu ideální metoda k detekci kalcifikací v perikardu CAVE: kalcifikace ≠ konstriktivní perikarditida CAVE: kalcifikace ≠ konstriktivní perikarditida ztluštění perikardu (≥ 2mm) ztluštění perikardu (≥ 2mm)

54 Hemodynamické vyšetření „gold standard“ „gold standard“ vyrovnání tlaků v srdečních oddílech (LK a PK, LS a PS) vyrovnání tlaků v srdečních oddílech (LK a PK, LS a PS) diastolická tlaková křivka v komorách tvaru „dip and plató“ (rychlý vzestup – dip, poté se již nemění – plató) diastolická tlaková křivka v komorách tvaru „dip and plató“ (rychlý vzestup – dip, poté se již nemění – plató) zvýšení tlaku v pravé a levé síni zvýšení tlaku v pravé a levé síni respirační variabilita - diskordance respirační variabilita - diskordance

55 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Infekční onemocnění srdce David Zemánek Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol."

Podobné prezentace


Reklamy Google