Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grammar – Past simple Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grammar – Past simple Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová."— Transkript prezentace:

1 Grammar – Past simple Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorIng. Alena Čechová Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Ze-AJ/2-AJ-2/9 Název DUMGrammar – Past simple Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP36-67-H/01 Obor vzděláváníZedník Vyučovací předmětAngličtina Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce minulého času prostého učitelem; náplň: Minulý čas slovesa „to be“, minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves, otázka, zápor a zkrácená odpověď s praktickými příklady a cvičeními Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaMinulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, modální slovesa Datum13. 3. 2013

3 Grammar – Past simple Contents 1. Minulý čas slovesa „to be“ Příklady použití a cvičení 2. Minulý čas prostý pravidelných sloves Příklady použití a cvičení 3. Minulý čas prostý nepravidelných sloves Příklady použití a cvičení 4. Otázka, zápor a zkrácená odpověď Příklady použití a cvičení

4 Minulý čas slovesa „to be “ [1] Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který začal v minulosti a v minulosti také skončil. Sloveso „to be“ má v minulém čase dva tvary: was – 1. a 3. osoba jednotného čísla were – ve všech ostatních osobách Užití je obdobné jako v případě tvarů pro čas přítomný. Oznamovací věta: It was a great summer.Bylo to skvělé léto. Zápor tvoříme přidáním částice „not“ ke slovesu: It wasn´t very good.Nebylo to moc dobré. Otázku tvoříme změnou slovosledu: Were you at home?Byl jsi doma? Zkrácená odpověď: Was she there? Yes, she was. No, she wasn´t.

5 Minulý čas slovesa „to be“ Přeložte: 1.It was a long journey. 2.He was happy. 3.Last week we were in the mountains. 4.People were polite to us. 5.They weren´t at school. Doplňte wasn´t nebo weren´t: [2] On Saturday Peter and I went to Zlín for a romantic dinner. Well, it …………… very romantic. First, the menu …………. very interesting. There ………………. any chips, so Peter ……………….. happy about that! My chicken …………….. very good, and Peter´s fish ……………… fresh. The mushrooms ……………. too bad, and there was only really good thing – the coffee. The worst thing was the music. Peter told the waitress, and after that she ……………… very polite.

6 Minulý čas prostý pravidelných sloves Minulý čas prostý pravidelných sloves se tvoří přidáním koncovky „-ed“ k infinitivnímu tvaru slovesa. They looked serious.Vypadali vážně. We started in Prague.Začali jsme v Praze. Přidáním koncovky „-ed“ jsou spojeny i některé změny v pravopisu: study – studied, stop – stopped, travell – travelled… Přeložte:They worked in the garden. They opened the door. They liked to going to the theatre. Jane arrived in the Czech Republic. Jane and Eva looked at many sorts of shoes. Peter posted her the letter. She needed a new shoes. We celebrated my colleague´s birthday.

7 Minulý čas prostý nepravidelných sloves [2] Řada anglických sloves je nepravidelných. To znamená, že netvoří minulý čas koncovkou „-ed“, ale mají zvláštní tvar: buyboughthavehad speakspokecomecame knowknewspendspent dodidreadread taketookdrinkdrank saysaidtelltold eatateseesaw thinkthoughtgivegave sendsentunderstandunderstood gowentsitsat writewrotedodid buyboughtfindfound getgotmeetmet

8 Minulý čas prostý nepravidelných sloves Use the pictures and complete this story about Jane yesterday: Yesterday Jane (1) …………….. up at 7.00. She (2) ……………. an apple and she (3) ………… a cup of hot chocolate. Then she got in her car and (4) …………. to work. At lunch-time she (5) ……… in the park for half and hour. In the evening she (6) ………… the office at six o´clock and (7) …………… some friends. They (8) ………….. to a restaurant together. After a busy day Jane (9) ……….. very well. 1 2 3 4 5 6 78 9

9 Otázka, zápor a zkrácená odpověď [2] U pravidelných i nepravidelných sloves (s výjimkou „to be“ a modálních sloves – can, may, must) tvoříme otázku, zápor a zkrácenou odpověď užitím pomocného slovesa „did“ (minulý čas od „do“), které má stejný tvar pro všechny osoby. Tvar minulého času má pouze toto pomocné sloveso, zatímco sloveso významové je ve tvaru základním: Did you go on holiday?Jel jsi na dovolenou? What did you do?Co jsi dělal? He didn´t help me.Nepomohl mi. They didn´t speak to me.Nemluvili se mnou. Did you know that?Věděl jsi to? Yes, I did. No, I didn´t.Ano, ne (zkrácená odpověď). Přeložte:Where did you go? It didn´t matter. Did you have a good time? I didn´t eat out today.

10 Questions Zvolte správný tvar slovesa: 1. Jo and Eva ………………………. at many sorts of shoes. (looks/looked) 2. Eva didn´t ………………. the shoes in the window. (like/liked) 3. She ………………… ones with medium heels. (choose/chose) 4. ………………….. they in a sale? (was/were) 5. Did Jo ……………….. her choose the right sort? (help/helped) Přeložte do angličtiny: 1.Jana mi ukázala své fotky. 2.My jsme na procházku nešli. 3.Zeptali se tě? 4.Kde jste si dali oběd? 5.Nemluvil jsi tam anglicky? 6.Nevypil jsem to.

11 Seznam obrázků: Obr. 1:00441894.wmf, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 2:00444724.jpg, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 3:00442113.png, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 4:00441353.png, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 5:00444721.jpg, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 6:00302969.jpg, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 7:00441708.png, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 8:00413658.wmf, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 9:00441736.png, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 10:00281102.wmf, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 11:00398397.wmf, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 12:00341855.jpg, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 13:00407978.wmf, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 14:00338126.wmf, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 15:00441334.png, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office Obr. 16:00434859.png, [vid: 30. 1. 2013], klipart Microsoft Office

12 Seznam použité literatury: [1] Kolektiv, STEP BY STEP 1, nakladatelství Fraus, 2007 [2] Sarah Peters, Tomáš Gráf, TIME TO TALK 1, nakladatelství Polyglot, 2001

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Grammar – Past simple Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová."

Podobné prezentace


Reklamy Google