Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojetí lidského embrya

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojetí lidského embrya"— Transkript prezentace:

1 Pojetí lidského embrya
Zuzana Svobodová

2 Etika – biologie – technologie – lékařství
bioetika – biovědy a etika biovědy – biologie, lékařství (biomedicína), genetická/genová technologie („zelená“ / „červená“ genová technologie) možnosti asistované reprodukce klonování bioinformatika

3 Bioetika bios – život, éthos – mrav odvětví aplikované etiky zkoumá principy lidského jednání (etika) souvisejícího zejména s přístupem k životu – v užším smyslu otázky lékařství a pojetí života

4 Embryologie embryo = zárodek
věda o vzniku a vývoji jedince (součást vývojové biologie) v prenatálním období (od oplození po porod) Embryogeneze (vývoj zárodku) člověka (období vývoje embrya a fétu se nazývá těhotenství. Celý vývoj jedince od početí do smrti je ontogeneze): vajíčko (ovum) + spermie (spermatozoon) | | | | spojení gamet (= oplození) ---- zygota | | | | rýhování (mitotické dělení zygoty) | blastoméry = dceřiné buňky embryo | | morula (tvoří ji 16 a více blastomér) | blastocysta (kulovitý útvar, který tvoří ploché buňky - trofoblast a buněčný uzel - embryoblast | | implantace = nidace = uhnízdění na děložní sliznici | plod (fétus) = jedinec ve fetálním vývojovém období od 3. lunárního měsíce do porodu: vývoj orgánových systémů, růst plodu, diferenciace orgánů

5 Oplození

6 3 metody asistované reprodukce
GIFT (Gamete intrafallopian transfer – přenos gamet do vejcovodu) – dárce spermatu v momentu ovulace, jinak bez vnější intervence, etikové a moralisté pouze výhrady vůči odběru spermatu IVF / ET (in vitro fertilisation / embryo transfer – oplození mimo ženský organismus – „ve zkumavce“ – a přenos embrya do dělohy) ICSI (intracytoplasmic sperm transfer – vpravení spermie přímo do vajíčka, 85% dnes touto metodou)

7 Rizika a komplikace (fyzická) při IVF a ICSI
hyperstimulační syndrom – OHSS zánět pobřišnice po odběru vícečetné těhotenství mimoděložní těhotenství zhoršení průběhu přidružených chorob

8 Embryonální etika (Embryo ethics)
Je provádění asistované reprodukce morálně správné?

9 Život jako konečná kontinuita
(konkrétní – concresco, pozemský) život je konečný (fysis) život je kontinuální – od počátku přes rozvoj po zralost, úpadek a smrt Právo: Ochrana života ve všech jeho fázích. Právo na život a jeho ochranu se vztahuje na živé bytosti. Neexistuje právo na potomky („právo mít své vlastní děti“), jen přání, touha.

10 Co bylo pro váš život rozhodující?
rovina ontologická existenciální biologická duševní duchovní sociální

11 Pojetí embrya – dva základní přístupy
Ontologický personalismus – jeho zastánci tvrdí: není rozdíl mezi lidskou bytostí a osobou. Zygota si zaslouží respekt a přiznání práv. I když embryo ještě nemá vnímavost, rozumnost, vůli atd., má již vše ve své genetické výbavě a v nepřerušeném teleologickém procesu dosáhne plnosti uskutečnění těchto možností. Empirický funkcionalismus – jeho zastánci tvrdí: je rozdíl mezi lidskou bytostí a lidskou osobou. Od koncepce je embryo lidskou bytostí, ale ne lidskou osobou. Jedná se o lidskou bytost, ze které se možná osoba teprve vyvine. Lidská bytost je osobou pouze na základě různých vlastností a funkcí.

12 Související problematika
Získávání embryonálních kmenových buněk za cenu zničení embrya ESC (z angl. embryonic stem cell) výzkum ESC je pluripotentní kmenová buňka nacházející se ve vnitřní buněčné mase raného embrya ve stadiu tzv. blastocysty „pluripotentní“ znamená, že se může vyvinout v jakýkoliv buněčný typ přítomný v dospělém těle (proces, probíhající během zárodečného vývoje, se označuje jako buněčná diferenciace)

13 Varianta: iPSC iPSC – indukovaná pluripotentní kmenová buňka je uměle připravená kmenová buňka, vytvořená z původně zcela obyčejné buňky získané typicky z těla dospělého. Zatímco původní buňka byla diferencovaná (měla určen svůj buněčný osud), indukovaná pluripotentní buňka je pluripotentní. Tvorba indukovaných pluripotentních buněk: biotechnologický proces, v rámci kterého se buňka „nutí“, aby tvořila některé specifické geny pro „kmenovost“ – mění se genová exprese buňky. Na myších buňkách se to poprvé povedlo v roce 2006, na lidských buňkách v roce 2007.

14 Zdroj: http://commons. wikimedia

15 Klonování vytváření nového jedince (klona) geneticky shodného s předlohou U klonování savců se nejčastěji využívá přenosu diploidního buněčného jádra z tělní buňky do prázdného bezjaderného vajíčka Reprodukční (např. ovce Dolly – , 1997 myš, 1998 kráva, 2000 prase, 2002 kočka, 2005 pes, 2009 velbloud) Terapeutické – př. 1: je teoreticky možné, aby matka trpící mitochondriálním onemocněním počala zdravé dítě, když budou jádra jejích buněk vložena do zdravých vajíček od dárkyně. př. 2: jádra tělní buňky pacienta stiženého například infarktem by byly naklonovány jakési embryonální kmenové buňky, které by mohly dát vzniknout třeba srdeční svalovině a nahradit poškozenou tkáň.

16 Zdroj: http://cs. wikipedia

17 Právní úpravy v ČR Občanský zákoník
(§ 23: Člověk má právní osobnost od narození až do smrti. § 25: „Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.“ Dále zejména oddíl 6: Osobnost člověka, téma integrita aj.) Zákon 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách (např. § 3 odst. (3) „Během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nesmí dojít k manipulacím s těmito buňkami, které by vedly k vytvoření nového jedince (reprodukční klonování).“) Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí ze dne 12. ledna 1998 (publikovaný pod č. 97/2001 Sb.m.s. – čl. I, 1: 1. „Každý zákrok, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která je geneticky shodná s jinou lidskou bytostí, živou či mrtvou, je nepřípustný.“ O zákazu klonování lidských bytostí - vysvětlující zpráva k dodatkového protokolu k úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Úmluva o lidských právech a biomedicíně Úmluva o lidských právech a biomedicíně - vysvětlující zpráva

18 Právní úpravy v ČR reprodukční klonování člověka zakázáno zákonem 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách, Díl VI. §30 (2): „Každý postup, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která má shodný lidský genom s jinou lidskou bytostí, a to živou nebo mrtvou, je zakázán.“

19 Právní úpravy v ČR Tezaurus EUROVOC: Okolí termínu umělé oplodnění
nadřazené výrazy rodina užito pro banka spermií léčba neplodnosti umělé reprodukční techniky související výrazy soukromé právo potomek bioetika podřazené výrazy oplodnění ve zkumavce náhradní matka


Stáhnout ppt "Pojetí lidského embrya"

Podobné prezentace


Reklamy Google