Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EUROPASS Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EUROPASS Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009."— Transkript prezentace:

1 EUROPASS Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 CO JE EUROPASS?  Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není novým certifikátem, pouze souhrnně popisuje kvalifikace.  Europass usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii.  Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

3 CO JE EUROPASS? Europass tvoří pět dokumentů: 1. Europass - životopis 2. Europass - jazykový pas 3. Europass - mobilita 4. Dodatek k diplomu 5. Dodatek k osvědčení

4 PROČ SI POŘÍDIT EUROPASS?  Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas).  Europass má za cíl:  usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba i v rámci jedné země, rychleji se zabydlet nebo usadit v novém prostředí  pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb

5 KOLIK STOJÍ EUROPASS?  Pořízení Europassu je bezplatné.  Užívání jednotlivých dokumentů Europassu nebo celého portfolia Europassu je dobrovolné. Pro nikoho to není povinnost, občanům se pouze nabízí možnost využití této příležitosti.  Každý se může také rozhodnout, které dokumenty Europassu si chce pořídit, nemusí mít všechny z celého portfolia Europassu.

6 KDE JE MOŽNÉ SE S EUROPASSEM SETKAT?  Kromě členských zemí EU se s Europassem setkáme i zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které nejsou členy Společenství, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Chorvatsko, Turecko).  Europass si mohou pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v EU.

7 ŽIVOTOPIS  nejdůležitější dokument Europassu  jasné a úplné údaje o kvalifikaci a kompetencích  osobní dokument, který vyplňuje držitel Součásti:  osobní údaje, údaje o jazykových znalostech, praxi, dosaženém vzdělání a odborné přípravě  údaje o dalších schopnostech s důrazem na technické, organizační, umělecké a sociální dovednosti  další údaje, jež lze připojit k tomuto dokumentu v podobě jedné nebo více příloh http://www.europass.cz/index.php?page=oeuropassu&subpa ge=subpage_zivotopis

8 JAZYKOVÝ PAS  záznam studia cizích jazyků, kulturních zkušeností a znalostí  přehled o úrovni znalostí v jednom nebo několika cizích jazycích  komplexní, podrobné a mezinárodně srovnatelné údaje  hodnocení znalostí získaných v rámci formální vzdělávací soustavy nebo mimo ni  osobní dokument, který vyplňuje držitel

9 JAZYKOVÝ PAS  Oddíly:  jazykový pas – popis jazykových dovedností podle kritérií  jazykový životopis  složka s ukázkami vlastních prací v cizím jazyce http://www.europass.cz/index.php?page=oeuropassu&subp age=subpage_jportfolio

10 MOBILITA  záznam studijní stáže nebo výměnné odborné praxe v jiné zemi  informace o nabytých znalostech a dovednostech v jejím průběhu  osobní doklad  vyplňují vysílající a hostitelská organizace  doklad v jazyce, na kterém se dohodnou organizace s držitelem

11 MOBILITA  Části dokumentu:  data držitele  informace o vydání dokumentu  partnerské organizace v rámci projektu  popis studijního pobytu / pracovní stáže 5.a získané schopnosti a dovednosti 5.b záznam absolvovaných předmětů (modulů / kurzů + kredity) http://www.europass.cz/index.php?page=oeuropassu& subpage=subpage_mobilita

12 DODATEK K OSVĚDČENÍ  doklad připojený k osvědčení o středním vzdělání  objasňuje odbornou kvalifikaci  nenahrazuje původní osvědčení  totožný pro všechny držitele stejné kvalifikace  usnadňuje řádné posouzení původního osvědčení  vydává ho na základě žádosti NÚOV prostřednictvím NCE ČR

13 DODATEK K OSVĚDČENÍ  Struktura:  název osvědčení – dokladu o dosaženém vzdělání  překlad názvu osvědčení  profil znalostí a dovedností (kompetencí)  profesní uplatnění držitele osvědčení  oficiální charakteristika osvědčení  úředně uznávané způsoby získání osvědčení http://www.europass.cz/index.php?page=oeuropassu&s ubpage=subpage_dc

14 DODATEK K DIPLOMU  doklad připojený k vysokoškolskému diplomu nebo diplomu VOŠ  popisuje dovednosti a znalosti držitele získané při studiu  nenahrazuje původní diplom a nezakládá nárok na jeho uznání  vydává ho vysoká škola nebo vyšší odborná škola  je vydáván v česko-anglické verzi

15 DODATEK K DIPLOMU  Struktura:  totožnost držitele kvalifikace  druh kvalifikace  úroveň kvalifikace  obsah a dosažené výsledky  funkce kvalifikace  doplňkové informace  potvrzení dodatku  popis systému vzdělávání http://www.europass.cz/index.php?page=oeuropassu&s ubpage=subpage_dd

16 KONTAKTY A ODKAZY  Národní ústav odborného vzdělávání – Národní centrum Europass ČRWeilova 1271/6 102 00 Praha 10 tel.: +420 274 022 347fax: +420 274 863 473 http://www.europass.cz/ http://www.nuov.cz/  Doc. RNDr. Pavel Petrovič, Csc. – pavel.petrovic@nuov.cz  PaedDr. Miroslava Salavcová - miroslava.salavcova@nuov.cz  Mgr. Dagmar Maňásková - dagmar.manaskova@nuov.cz

17 EUROPASS Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály a obrázky z www stránek: http://www.europass.cz/ http://www.nuov.cz/ Materiály ze semináře k europassu v Eurocentru v Hradci Králové dne 25. 2. 2009


Stáhnout ppt "EUROPASS Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google